Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT PT FI EL

P/01/82

Bryssel den 20 april 2001

8075/01 (Presse 157)
P 82/01

Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om folkomröstningen för "antagande av en författning för Republiken Sydossetien"

EU beklagar djupt den s.k. folkomröstningen för "antagande av en författning för Republiken Sydossetien" som ägde rum den 8 april i Sydossetien, Georgien.

En folkomröstning bidrar inte till förtroendeskapande åtgärder och begränsar omfattningen av EU:s hjälp till regionen och minskar dess effektivitet.

EU stödjer OSSE:s ansträngningar att underlätta förhandlingarna. Folkomröstningen motverkar emellertid OSSE:s ansträngningar att bistå parterna med att finna en lösning på konflikten.

Folkomröstningen minskar inte på något sätt den sydossetiska sidans behov av att finna en kompromisslösning som respekterar internationell rätt och särskilt Georgiens territoriella integritet. EU förväntar sig att den sydossetiska sidan accepterar inbjudan från OSSE:s ordförande att närvara vid mötet i Bukarest om en lösning av den sydossetiska konflikten

De central- och östeuropeiska länder som är associerade med Europeiska unionen, de associerade länderna Cypern, Malta och Turkiet och de länder som är EFTA-länder samt medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ansluter sig till detta uttalande.

________________________


Side Bar