Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

P/01/73

Bruxelles, den 6. april 2001

7836/01 (Presse 144)
P 73/01
(OR. en)

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om det besøg, FN's generalsekretærs særlige repræsentant i Kosovo, Hans Hækkerup, for nylig aflagde i Beograd

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på det besøg, FN's generalsekretærs særlige repræsentant i Kosovo, Hans Hækkerup, aflagde i Beograd den 5. april 2001. Hans møde med Jugoslaviens præsident Vojislav Kostunica er et vigtigt skridt i udviklingen af konstruktive forbindelser mellem De Forenede Nationers mission i Kosovo (UNMIK) og den jugoslaviske regering.

EU ser meget positivt på præsident Kostunicas støtte til UNMIK's bestræbelser på at oprette en retslig ramme for Kosovo og hans bekræftelse af, at Kosovoserberne kommer til at deltage i denne proces.

EU erindrer om, at de jugoslaviske serbiske myndigheder tidligere har givet tilsagn om at ville frigive de sidste Kosovoalbanske politiske fanger. EU støtter tanken om at indføre en fælles mekanisme (FRJ/UNMIK), som skal kaste lys over alle savnede personers skæbne, idet også berørte serbiske, Kosovoalbanske og andre repræsentanter fra civilsamfundet skal inddrages heri.

EU opfordrer atter de Kosovoalbanske ledere til at gøre deres indflydelse gældende for at standse volden og overgrebene på mindretallene. EU tilskynder KFOR og UNMIK til at gøre alt, hvad de kan, for at beskytte minoritetssamfundene og skabe de nødvendige forudsætninger for, at alle flygtninge og fordrevne fra Kosovo kan vende tilbage på en sikker og værdig måde.

EU ser frem til, at der formelt oprettes et UNMIK-kontor i Beograd.

________________________


Side Bar