Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT PT FI EL

P/01/33

Bryssel den 19 februari 2001

6293/01 (Presse 53)
P 33/01

Uttalande från Europeiska unionen, de central- och östeuropeiska länder som är associerade med Europeiska unionen, de associerade länderna Cypern, Malta och Turkiet, samt Efta-länderna Island, Liechtenstein och Norge, medlemmar av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om situationen i södra Serbien

De central- och östeuropeiska länder som är associerade med Europeiska unionen, de associerade länderna Cypern, Malta och Turkiet samt Efta-länderna Island, Liechtenstein och Norge, medlemmar av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förklarar att de ställer sig bakom uttalandet från Europeiska unionen om situationen i södra Serbien, publicerat i Bryssel och Stockholm den 15 februari 2001.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

________________________


Side Bar