Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT FI EL

P/01/31

Bryssel den 15 februari 2001

6291/01 (Presse 51)
P 31/01

Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om situationen i södra Serbien

EU stöder initiativet från myndigheterna i Belgrad att söka en fredlig och hållbar lösning på den aktuella situationen i södra Serbien som riskerar att destabilisera regionen.

EU välkomnar den plan som regeringarna i Förbundsrepubliken Jugoslavien och Serbien antog den 8 februari och som Serbiens vice premiärminister Covic idag lade fram för EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik. Planen, vars syfte är att ge en allsidig reaktion på krisen, kommer att vara en god utgångspunkt för fortsatta diskussioner. På lång sikt är regionens ekonomiska och sociala utveckling, en fullständig integrering av det albanska samfundet i det politiska livet och det civila samhället och respekten för de mänskliga rättigheterna och minoriteterna i linje med internationella normer den enda garantin för stabiliteten i området inom ramen för den demokratiska Förbundsrepubliken Jugoslavien. Detta politiska, ekonomiska och sociala synsätt överensstämmer med andan vid toppmötet i Zagreb och i stabiliseringspakten.

Framgången med detta initiativ beror främst på de insatser som görs av de berörda parterna men kommer att kräva stöd från det internationella samfundet.

EU kommer att stödja politiska, ekonomiska och sociala åtgärder till förmån för den lokala befolkningen samtidigt som Förbundsrepubliken Jugoslaviens överhöghet och territoriella integritet respekteras. EG och EU:s medlemsstater har redan avsatt betydligt mer än en miljon euro till humanitära projekt och utvecklingsprojekt (särskilt stöd till skolor) i Presevo-regionen. Kommissionen aviserade idag ytterligare bistånd med 900 000 euro till de berörda kommunerna.

I början av krisen skickade EU, med den jugoslaviska ledningens samtycke, observatörer från Europeiska unionens övervakningsmission (EUMM) för att rapportera om krisens utveckling och för att i enlighet med sitt uppdrag hjälpa till med att bygga upp ett system för tidig varning och förtroende i området. Man har beslutat att förstärka personalen på platsen.

EU ser fram emot att de serbiska och de jugoslaviska myndigheterna genomför åtgärder för att så snart som möjligt till fullo integrera det albanska samfundet i syfte att bygga upp det nödvändiga förtroendet.

EU förväntar sig att det albanska samfundet i södra Serbien utser företrädare som kan inleda en konstruktiv dialog med de serbiska och de jugoslaviska myndigheterna. Detta förutsätter att de väpnade albanska extremistgrupperna, särskilt i marksäkerhetszonen, omedelbart upphör med våldsamheterna.

EU fördömer åter alla våldshandlingar. Kosovoalbaner med politiskt inflytande bör tydligt och offentligt ta avstånd från de väpnade extremistgruppernas handlingar i södra Serbien.

EU betonar betydelsen av fortsatta insatser av KFOR för att garantera en effektiv kontroll av den administrativa gränsen mellan Kosovo och Serbien.

EU är berett att nära samarbeta med myndigheterna i Förbundsrepubliken Jugoslavien och Serbien för att undersöka ytterligare stöd i syfte att bidra till en fredlig och hållbar lösning i södra Serbien.

________________________


Side Bar