Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

P/01/162

Bryssel den 8 oktober 2001

12737/01 (Presse 358)

Uttalande från Europeiska unionen om införandet av demokrati i Förbundsrepubliken Jugoslavien efter händelserna den 5 oktober 2000

EU vill lyckönska folket och de politiska ledarna i Förbundsrepubliken Jugoslavien till de enastående framsteg som gjorts med införandet av demokrati. Året efter den 5 oktober 2000 har präglats av att val har hållits och en demokratisk regering tillsatts, av att ekonomin reformerats och repressiva lagar avskaffats. Under detta år har också en lag om amnesti antagits och viktiga steg har tagits i samarbetet med Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien.

EU ser med tillfredsställelse tillbaka på det framgångsrika samarbete som man utvecklat med Förbundsrepubliken Jugoslavien. Omedelbart efter den 5 oktober 2000 erbjöd EU omfattande katastrofbistånd. EU har gett starkt stöd till reformpolitiken och den ekonomiska övergången. Som andra länder i regionen har Förbundsrepubliken Jugoslavien blivit EU:s partner genom stabiliserings- och associeringsprocessen. EU kommer att ge sitt fortsatta stöd till demokratiska och ekonomiska reformer och till reformer av lagstiftningen, med särskild betoning på rättsstatsprincipen och reformeringen av den offentliga sektorn.

EU önskar erinra om vikten av att det kommer till stånd ett avtal mellan de båda republikerna Serbien och Montenegro om en ny övergripande federal ram. Detta skulle i hög grad underlätta både konsolideringen av reformerna och medverkan i den europeiska integrationsprocessen.

Tillsammans med övriga internationella aktörer avser EU att förbli en pålitlig partner till Förbundsrepubliken Jugoslavien under den period med stora utmaningar som nu väntar. EU vill uppmuntra alla i ansvarig ställning i Förbundsrepubliken Jugoslavien att gå vidare med reformarbetet. EU ser fram emot att ett förnyat Förbundsrepubliken Jugoslavien intar sin plats som en stabilitetens ledstjärna i sydöstra Europa. EU ser särskilt fram emot att samtliga personer i Förbundsrepubliken Jugoslavien som åtalats av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien snarast möjligt överlämnas till denna. EU uppmanar också myndigheterna i Förbundsrepubliken Jugoslavien att arbeta aktivt för att alla kosovoserber skall delta fullt ut i valet till den lagstiftande församlingen i november och därigenom betona sitt stöd för en multietnisk framtid för Kosovo.

På denna årsdag önskar EU hela folket i Förbundsrepubliken Jugoslavien en fredlig, stabil och lyckosam framtid.


Side Bar