Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

P/01/162

Bruxelles, den 8. oktober 2001

12737/01 (Presse 358)

Erklæring fra Den Europæiske Union om indførelsen af demokrati i Forbundsrepublikken Jugoslavien efter begivenhederne den 5. oktober 2000

EU vil gerne ønske befolkningen og de politiske ledere i Forbundsrepublikken Jugoslavien til lykke med de bemærkelsesværdige fremskridt, der er gjort med indførelsen af demokrati. Det år, der er gået siden den 5. oktober 2000, har været kendetegnet af valg og dannelsen af en demokratisk regering, af økonomiske reformer og af suspenderingen af repressive love. Året har også budt på vedtagelsen af en lov om amnesti og betydelige skridt i retning af samarbejde med Den Internationale Krigsforbryderdomstol (ICTY).

EU ser med tilfredshed tilbage på det resultatrige samarbejde, der er blevet etableret med Jugoslavien. Umiddelbart efter den 5. oktober 2000 ydede EU omfattende nødhjælp. Den har kraftigt støttet reformpolitikken og den økonomiske overgangsproces. Som andre lande i regionen er Jugoslavien nu blevet en partner for EU gennem stabiliserings- og associeringsprocessen.

EU vil støtte videreførelsen af demokratiske, økonomiske og lovgivningsmæssige reformer med særlig vægt på retsstaten og reformen af den offentlige sektor.

Sammen med andre internationale aktører agter EU at forblive en pålidelig partner for Jugoslavien i den periode fuld af udfordringer, der ligger forude. Den opfordrer de ansvarlige i Jugoslavien til at holde reformkursen. Den glæder sig til at se et nyt Jugoslavien indtage sin plads som et stabilitetens fikspunkt i Sydøsteuropa. EU ser navnlig frem til, at alle ICTY-sigtede personer, der fortsat befinder sig i Jugoslavien, snarest muligt overføres til ICTY. EU opfordrer ligeledes de jugoslaviske myndigheder til aktivt at arbejde for, at alle Kosovo-serbere deltager fuldt ud i valget til den lovgivende forsamling i november for således at understrege deres støtte til en multietnisk fremtid for Kosovo.

På denne årsdag sender EU sine bedste ønsker for en fredelig, stabil og lykkebringende fremtid til hele befolkningen i Forbundsrepublikken Jugoslavien.


Side Bar