Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

Pesc/00/194

Bryssel den 24 december 200014673/00 (Presse 491)

Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om det serbiska parlamentsvalet den 23 december 2000

Europeiska unionen välkomnar det väl genomförda parlamentsvalet i Serbien och de demokratiska krafternas seger.

Denna seger bekräftar och konsoliderar den demokratiska process som inleddes i Belgrad genom valet av president Kostunica.

Den kommer att möjliggöra genomförandet av nödvändiga politiska, ekonomiska och sociala reformer i Förbundsrepubliken Jugoslavien och kommer också att göra det möjligt för landet att fortsätta försoningen med grannländerna och närmandet till Europeiska unionen med beaktande av sina internationella förpliktelser.

Europeiska unionen bekräftar sitt fulla stöd till president Kostunica i hans ansträngningar för att genomföra denna politik.


Side Bar