Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

Pesc/00/132

Bryssel den 19 september 200011422/00 (Presse 318)

BUDSKAP TILL DET SERBISKA FOLKET

Den 24 september kommer det serbiska folket att stå inför ett avgörande politiskt val.

Under vilka förhållanden som valen än har beslutats och organiserats ger de det serbiska

folket en möjlighet att tydligt och på ett fredligt sätt ifrågasätta Milosevics politik som har inneburit att befolkningen manipulerats politiskt, berövats sina friheter och utarmats. Det är denna politik som har fört Förbundsrepubliken Jugoslavien in i krig, in i isolering och in i ett dödläge. Dessa val ger sålunda det serbiska folket en möjlighet till en ändring i demokratisk riktning. Det ankommer på folket att utnyttja detta tillfälle och gå så många som möjligt till val.

Vi bekräftar åter att ett val som leder till en förändring i demokratisk riktning kommer att innebära en radikal förändring av Europeiska unionens politik gentemot Serbien. Vi kommer att häva sanktionerna mot Förbundsrepubliken Jugoslavien. Vi kommer att följa de nödvändiga politiska och ekonomiska reformerna genom att lämna ekonomiskt stöd till landets återuppbyggnad, och vi kommer att stödja Förbundsrepubliken Jugoslaviens återinträde i det internationella samfundet. Vi föreslår Serbien att närma sig Europeiska unionen för att inta den plats i Europa som tillkommer detta land. Vi har aldrig glömt att serberna är européer.

En röst för demokrati i Serbien kommer att vara en röst för ett Serbien i Europa.

Följande länder som är associerade med Europeiska unionen: Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckiska republiken, Cypern och Malta samt EFTA-länderna Island, Liechtenstein och Norge som är medlemmar av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ansluter sig till detta uttalande.


Side Bar