Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

Pesc/00/109

Bryssel, den 26 juli 200010583/00 (Presse 277)

Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om rättegången mot Miroslav Filipovic

Europeiska unionen vill ge uttryck för sitt stöd åt Miroslav Filipovic, oberoende serbisk journalist, korrespondent för Danas och flera andra europeiska medier och nyhetsbyråer, som har hållits fängslad i Nis militärfängelse sedan mitten av maj och den 26 juli dömdes till sju års fängelse av Nis militärdomstol för att ha utövat sitt yrke som journalist.

Europeiska unionen beklagar att de jugoslaviska myndigheterna har vägrat att innan domstolsförhandlingen avslutades ta emot de lokala representanterna för EU:s ordförandeskap som begärde företräde. Denna delegation hade fått i uppdrag från EU att göra en framställan om att Miroslav Filipovic skall släppas fri och om att ge EU:s företrädare tillträde till rättegången.

Europeiska unionen fördömer mycket kraftigt fängslandet av Miroslav Filipovic, det sätt på vilken rättegången hölls, de omständigheter under vilka den utspelade sig, för lyckta dörrar enligt ett skyndsamt förfarande och domen mot honom vilket innebär ytterligare en upptrappning av förtrycket av den oberoende serbiska pressen och flagranta överträdelser av pressfriheten från Belgradregimens sida.

Unionen erinrar om att yttrandefriheten, rätten och skyldigheten att fritt sprida information och rätten till rättvis och offentlig rannsakning inför opartisk och oavhängig domstol ingår i de grundläggande mänskliga rättigheter som nämns i många internationella texter av vilka den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är den främsta.


Side Bar