Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri - Comisia facilitează accesul transfrontalier securizat al cetățenilor la datele privind sănătatea

Bruxelles, 6 februarie 2019

.

Care sunt obiectivele recomandării?

Recomandarea are scopul de a le permite cetățenilor UE să aibă acces în mod securizat și cu mai multă ușurință la propriile dosare de sănătate peste frontierele statelor membre. În special, scopul este crearea unui format european care să permită partajarea în mod securizat a dosarelor electronice de sănătate, respectându-se totodată normele referitoare la protecția datelor.

Statele membre au luat deja primele măsuri pentru asigurarea interoperabilității unor părți ale dosarelor de sănătate, cum ar fi fișele pacienților și prescripțiile electronice. Recomandarea duce mai departe aceste măsuri și propune ca statele membre să extindă această acțiune la trei noi părți ale dosarului de sănătate: testele de laborator, imaginile și rapoartele medicale de externare și rapoartele de imagistică. În plus, textul pune bazele specificațiilor tehnice necesare, care ar trebui utilizate pentru schimburile de dosare de sănătate.

De asemenea, inițiativa vizează să creeze un cadru clar pentru dezvoltarea viitoare a acestei activități, stabilind principiile referitoare la schimbul de informații privind sănătatea peste granițele din interiorul UE și instituind un proces de guvernanță în care sunt implicate Comisia, statele membre și părțile interesate.

Ce beneficii va genera recomandarea pentru cetățeni, medici și alți profesioniști din domeniul sănătății?

Posibilitatea schimbului transfrontalier de dosare de sănătate va ajuta cetățenii să beneficieze de o asistență medicală mai bună atunci când se deplasează în interiorul Uniunii Europene. De exemplu, se poate obține istoricul medical al unei persoane, ceea ce este important în cazul unui accident sau în cazul în care, în străinătate, este necesară acordarea de asistență medicală neplanificată. Ulterior, după întoarcerea acasă a cetățeanului respectiv, fișele de tratament din străinătate pot fi integrate în dosarul de sănătate existent.

Mai mult, schimbul de dosare de sănătate va fi deosebit de benefic pentru sistemele de sănătate, deoarece va permite accesul la testele de laborator sau radiologice recente ale pacienților. Acest lucru va ajuta un spital dintr-un alt stat membru să nu mai repete testele respective, să nu irosească timpul pacienților și să-și reducă costurile. Astfel, sistemele de sănătate ar putea fi mai eficiente și mai sustenabile.

Mai mult, pe măsură ce dosarele electronice de sănătate vor deveni mai interoperabile la nivel internațional, vor deveni disponibile mai multe date, care vor sprijini integrarea unor sisteme de inteligență artificială (IA) ce pot contribui la luarea deciziilor în domeniul medical. Acest lucru ar trebui să aibă un impact pozitiv atât asupra calității asistenței medicale primite, cât și asupra eficienței sistemelor de asistență medicală.

Cum ne poate ajuta în viața reală accesul la dosarele electronice de sănătate?

Iată un exemplu concret: Davide are 59 de ani și locuiește și muncește în străinătate de 30 de ani. Suferă de o afecțiune cardiacă deosebită și ar dori ca medicii lui din țara natală să aibă acces la dosarul său medical complet, îmbogățit în străinătate de-a lungul ultimilor 30 de ani. Acest lucru va fi posibil grație noii recomandări.

Un alt exemplu ar fi cel al unui cetățean care dorește o trimitere către un centru medical specializat dintr-un alt stat membru, de pildă pentru o boală rară sau pentru tratarea unui cancer în stadiu avansat. Posibilitatea partajării transfrontaliere a dosarului său electronic de sănătate îi va fi de mare ajutor.

Cum garantează recomandarea faptul că datele referitoare la sănătate sunt pe deplin protejate?

Securitatea și confidențialitatea sunt esențiale pentru asigurarea încrederii și constituie esența acestei recomandări. Recomandarea încurajează statele membre să se asigure că cetățenii au posibilitatea de a alege persoanele cărora le oferă acces la datele lor electronice privind sănătatea, precum și informațiile detaliate privind sănătatea care să fie partajate.

În plus, schimbul de dosare electronice de sănătate (DES) trebuie să se desfășoare în deplină conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Acesta este cadrul pentru protecția datelor cu caracter personal, care stabilește norme direct aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor, inclusiv a datelor referitoare la sănătate.

În plus, Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS) stabilește o serie de măsuri cu ajutorul cărora statele membre să ofere un nivel de securitate pentru rețele și pentru sistemele informatice, inclusiv pentru sistemele informatice de sănătate.

Accesul, securitatea și încrederea în sistemele DES ar trebui să poată fi îmbunătățite și prin utilizarea unor mijloace securizate de identificare electronică și de autentificare electronică.

Recomandarea propune ca statele membre să instituie Rețele naționale digitale de sănătate, printre altele pentru a asigura îmbunătățirea securității sistemelor naționale de sănătate și pentru a sprijini schimburile transfrontaliere securizate de date referitoare la sănătate.

Recomandarea vizează utilizarea în scopuri de cercetare a datelor referitoare la sănătate?

Scopul recomandării este dezvoltarea sistemelor care pot sprijini cetățenii și asistența medicală pe care o primesc aceștia atunci când călătoresc oriunde în UE. Îmbunătățind interoperabilitatea DES, recomandarea va sprijini și cercetarea în domeniul sănătății (de exemplu, diagnosticarea și prevenția), deoarece va permite utilizarea unor soluții tehnologice de nivel avansat, cum ar fi inteligența artificială și calculul de înaltă performanță.

Ce altceva face Comisia pentru a promova un schimb de dosare electronice de sănătate în întreaga UE?

Atât în statele membre, cât și la nivel european, se lucrează în prezent la construirea infrastructurilor pentru schimbul de date privind sănătatea. Drept fundament, există experiență și cunoștințe acumulate considerabile, în special grație infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate („eHDSI”), create în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF).Mai multe state membre[1] au fost de acord să facă schimburi transfrontaliere de fișe ale pacienților și de prescripții electronice între profesioniștii din domeniul sănătății. Unele dintre ele au început deja aceste schimburi: în prezent, Finlanda și-a pus deja la dispoziție prescripțiile electronice în afara propriilor granițe, iar Estonia a acceptat prescripții electronice provenite dintr-o altă țară europeană. Luxemburgul va accepta în curând fișe ale pacienților din alte țări europene, iar Republica Cehă își va pune la dispoziție fișele pacienților în afara țării. Celelalte țări se vor alătura mai târziu acestor schimburi.

Prescripția electronică (și eliberarea electronică de medicamente) le permite cetățenilor europeni să-și procure medicamentele dintr-o farmacie aflată în alt stat membru, grație transferului online al prescripțiilor lor electronice din țara în care locuiesc către țara în care călătoresc. Țara de rezidență este informată în privința medicamentelor pe care le procură pacientul în țara în care călătorește (eliberare electronică de medicamente). Fișa pacientului poate oferi informații privind aspecte importante legate de sănătate, cum ar fi alergiile, medicația actuală, bolile precedente, operațiile chirurgicale majore din ultimele 6 luni, implanturile, dispozitivele medicale, sarcina (dacă este cazul), istoricul social, constatările fizice, testele de diagnosticare etc. Fișa digitală a pacientului este menită a oferi medicilor, în limba lor, informații esențiale despre pacient, atunci când pacientul vine din altă țară UE și poate exista o barieră lingvistică. Însă nu este obligatoriu să existe, să fie cunoscute sau să fie traduse toate informațiile de mai sus.

Aceste elemente sunt părți ale dosarelor electronice de sănătate. Aceste acorduri constituie o bază fermă și le vor permite, în cele din urmă, cetățenilor, să aibă acces deplin la propriile dosare electronice de sănătate și să le partajeze în întreaga Uniune Europeană.

De asemenea, Comisia pregătește o nouă Decizie de punere în aplicare privind gestionarea și funcționarea rețelei de e-sănătate.

Vor fi elaborate mai în detaliu specificațiile formatului european pentru schimbul de dosare electronice de sănătate?

Specificațiile formatului european pentru schimbul de dosare electronice de sănătate ar trebui revizuite și actualizate regulat pentru a se defini nivelul de detaliere a datelor referitoare la sănătate și pentru a se ține seama de evoluțiile tehnologice. Părțile interesate relevante vor fi implicate în revizuirea și actualizarea specificațiilor.

Pe ce principii se bazează specificațiile tehnice?

Specificațiile vizează un set inițial de categorii de informații privind asistența medicală pentru care statele membre ar trebui să asigure un acces digital securizat la nivel transfrontalier.

Specificațiile tehnice au fost stabilite pe baza activității infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate („eHDSI”), iar procesul a fost gestionat de Comisia Europeană în colaborare cu statele membre. Așadar, în prezent, în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF), sunt deja disponibile mai multe servicii de schimb transfrontalier de date referitoare la sănătate. Infrastructura de servicii digitale de e-sănătate folosește specificații consacrate în acest sector, care au fost adoptate de statele membre participante.

Formatul propus în prezent pentru schimburi este elaborat în așa fel încât să ofere flexibilitate în ceea ce privește atât opțiunile tehnologice, cât și măsura în care este pregătit să se implice fiecare stat membru în parte. Această flexibilitate este necesară, de asemenea, prin prisma caracterului dinamic al specificațiilor tehnice și a ritmului rapid al evoluțiilor din domeniul tehnologiei digitale.

Care sunt specificațiile formatului european pentru schimbul de dosare electronice de sănătate?

Recomandarea cuprinde un set inițial de două categorii

  1. domeniile de informații privind sănătatea destinate schimbului, care cuprind, printre altele, fișele pacienților, prescripțiile electronice, rapoartele privind rezultatele testelor de laborator, rapoartele de imagistică medicală și imaginile, rapoartele de externare din spital și
  2. specificațiile pentru schimbul de date în aceste domenii de informații privind sănătatea.

Cum va fi gestionată implementarea formatului european pentru schimbul de dosare electronice de sănătate?

Formatul pentru schimb este o structură de referință menită a fi revizuită periodic printr-un proces comun de coordonare cu statele membre și cu alte părți interesate. Scopul este garantarea faptului că procesul rămâne actualizat și sustenabil, evoluând constant în așa fel încât să răspundă nevoilor cetățenilor, ale sistemelor de sănătate și ale societății în ansamblu.

Activitatea de dezvoltare ulterioară a formatului european pentru schimbul de DES ar trebui ghidată prin intermediul unui proces de coordonare comună. Acesta ar trebui să se bazeze pe o foaie de parcurs partajată, care să precizeze prioritățile stabilite de comun acord și sarcinile aferente specificațiilor suplimentare care urmează a fi analizate în anii viitori. 

În plus față de activitatea de îmbunătățire ulterioară a interoperabilității sistemelor DES, procesul de coordonare comună ar trebui să monitorizeze și să evalueze progresele și să permită scrutarea perspectivelor în ceea ce privește inovațiile tehnologice și metodologice și încorporarea lor în sistemele DES.

Rețeaua de e-sănătate, care cuprinde agențiile de e-sănătate din statele membre și coordonează schimbul de fișe ale pacienților și de prescripții electronice prin intermediul infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate, va avea un rol esențial în dezvoltarea formatului, prin elaborarea de orientări specifice și prin monitorizarea implementării sale.

Informații suplimentare

Comunicat de presă: Comisia facilitează accesul transfrontalier securizat al cetățenilor la datele privind sănătatea

Commission Recommendation on a European electronic Health Record exchange format

Infographic Impact of European Exchange format of Electronic Health Records

Raportul de sinteză aferent consultării publice privind construirea unei economii europene a datelor

Consultare publică privind serviciile de sănătate și de îngrijire a persoanelor în cadrul pieței unice digitale

Regulamentul general privind protecția datelor

Normele privind respectarea vieții private în comunicațiile electronice

Servicii electronice în domeniul asistenței medicale transfrontaliere

Schimbul digital de prescripții electronice și de fișe ale pacienților

[1] 22 de state membre: Austria, Belgia, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

MEMO/19/853

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar