Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

DiscoverEU: Vprašanja in odgovori

Bruselj, 6. junija 2019

DiscoverEU – za kaj gre?

DiscoverEU je pobuda Evropske unije, ki 18-letnikom ponuja potovalno izkušnjo in jim s tem omogoča, da izkoristijo pravico do svobodnega gibanja v Evropski uniji, odkrijejo raznolikost evropskih regij, se naužijejo njihovega kulturnega bogastva ter povežejo z ljudmi s cele celine. Hkrati imajo priložnost bolje spoznati sebe, postati samozavestnejši in izboljšati ključne kompetence, na primer reševanje problemov in znanje tujih jezikov.

Zakaj lahko sodelujejo samo 18-letniki?

Cilj pobude DiscoverEU je omogočiti potovanje in mobilnost mladim, ki so dopolnili 18 let. Pobuda je posebej namenjena 18-letnikom, saj ta starost zaznamuje pomemben korak v odraslost, ki bi ga moralo spremljati tudi boljše razumevanje Evrope v vsej njeni raznolikosti.

Zakaj te priložnosti ne ponudite vsem 18-letnikom?

Cilj je, da bi v pobudi DiscoverEU lahko sodelovalo čim več mladih, vendar z zdajšnjim proračunom v višini 16 milijonov evrov vozovnic ni mogoče ponuditi vsem 18-letnikom v Evropi.

Glede na dosedanje izjemno zanimanje in zelo pozitivne povratne informacije udeležencev pa želi Evropska komisija pobudo razviti, jo še dodatno razširiti na prikrajšane skupine in okrepiti njeno učno razsežnost v skladu s splošnimi cilji prihodnjega programa Erasmus. Zato je Evropska komisija predlagala, da se v naslednjem programu Erasmus (2021–2027) pobudi DiscoverEU nameni 700 milijonov evrov. Če bosta Evropski parlament in Svet ta predlog podprla, bo med letoma 2021 in 2027 lahko potovalo še dodatnih 1,5 milijona 18-letnikov.

Ali obstajajo kvote po državah?

Za vsako državo članico je določena kvota vozovnic na podlagi deleža njenih prebivalcev v celotnem prebivalstvu Evropske unije. Če bo število prijav v posameznih državah manjše od določenih kvot, bomo preostale vozovnice razdelili med države, v katerih bo število prijav večje od njihovih kvot.

Koliko dni lahko traja potovanje?

Mladi lahko potujejo od enega dneva do enega meseca. Obiskati morajo vsaj eno državo članico Evropske unije, ki ni njihova država prebivališča. V tem krogu prijav je treba potovanje izvesti med 1. avgustom 2019 (prvi datum odhoda) in 31. januarjem 2020 (zadnji datum vrnitve).

Katera prevozna sredstva se lahko uporabijo?

Mladi bodo praviloma potovali z vlakom. Da pa bi bila pobuda čim širše dostopna, na primer za mlade s posebnimi potrebami ali tiste iz odročnejših območij, bo po potrebi in ob upoštevanju okoljskih in potovalnih vidikov ter razdalje mogoče potovati tudi na druge načine, denimo z avtobusom, trajektom ali izjemoma letalom. Udeleženci bodo potovali v drugem razredu.

Ali lahko udeleženec potuje sam ali s skupino prijateljev?

Udeleženci lahko potujejo sami ali v skupini največ petih oseb. Pri potovanju v skupini je treba v imenu skupine imenovati vodjo. Vodja skupine izpolni prijavnico ter odgovori na vprašanja v kvizu in na dodatno vprašanje. Ko odda prijavnico, v potrditvenem elektronskem sporočilu prejme kodo, ki jo mora sporočiti članom skupine, da se lahko registrirajo. Preostali člani skupine se lahko s kodo, ki jo dobijo od vodje skupine, registrirajo na spletu in vpišejo svoje osebne podatke.

Ali bodo lahko sodelovali vsi člani skupine, če bo prijava skupine uspešna?

Da, prijava skupine šteje za enotno prijavo.

Kako so izbrani dobitniki vozovnice?

Kandidati se izbirajo s spletnim orodjem za prijavo na evropskem mladinskem portalu. Najprej morajo prestati preverjanje izpolnjevanja pogojev za prijavo. Nato morajo vsi odgovoriti na kviz. V tretjem krogu prijav so morali odgovoriti na pet vprašanj izbirnega tipa v zvezi s splošnim znanjem o Evropski uniji, drugih pobudah Evropske unije za mlade in volitvah v Evropski parlament, ki so potekale konec maja. Na koncu so morali odgovoriti na dodatno vprašanje v zvezi s krogom prijav. Evropska komisija je opravila izbor in razvrstila kandidate glede na pravilne odgovore na kviz in to končno vprašanje.

Kaj pa mladi z omejeno mobilnostjo in/ali posebnimi potrebami?

Mladi s posebnimi potrebami (npr. z omejeno mobilnostjo, slabovidni) so upravičeni do ustrezne dodatne podpore. Stroški te podpore se ocenijo za vsak primer posebej glede na njihove potrebe in na podlagi ustreznih dokumentov, kot jih zahteva nacionalna zakonodaja države članice prebivališča. V zvezi s tem se lahko krijejo stroški posebne pomoči (na primer spremljevalca ali psa vodnika za slabovidne). Evropska komisija mlade s posebnimi potrebami na splošno močno spodbuja k prijavi.

Ali morajo izbrani udeleženci vozovnice rezervirati sami?

Ne. Izbrani udeleženci vozovnic ne smejo rezervirati sami, saj stroški nakupa posamičnih vozovnic ne bodo povrnjeni. Za rezervacijo, nakup in dostavo vozovnic za izbrane udeležence je izključno pristojen zunanji pogodbeni izvajalec, ki ga določi Evropska komisija.

Ali lahko skupaj z udeležencem potuje tudi sorodnik ali prijatelj, starejši od 18 let?

Da, vendar na lastne stroške. Sam mora urediti rezervacijo in plačati stroške potovanja.

Ali je vozovnico mogoče prenesti na drugo osebo?

Ne. Vsaka vozovnica bo izdana poimensko in je v nobenem primeru ne bo mogoče prenesti na drugega. Imena na vozovnici ni mogoče spremeniti.

Kaj se zgodi, če mora udeleženec odpovedati potovanje ali ga spremeniti?

Stroške morebitne odpovedi ali spremembe morajo kriti udeleženci sami. Za stroške v teh okoliščinah, ne glede na razlog, niso predvidena dodatna sredstva.

Ali pobuda krije tudi turistično zavarovanje, nastanitev, hrano in druge stroške na potovanju?

Ne. Pobuda ne vključuje turističnega/potovalnega zavarovanja. Za zavarovanje je izključno odgovoren vsak udeleženec sam. Udeleženec sam krije tudi stroške nastanitve, hrane, doplačil med potovanjem in vse druge stroške potovanja.

Udeleženec mora sam poskrbeti za ustrezno zdravstveno in turistično/potovalno zavarovanje za ves čas trajanja potovanja. Osnovno zdravstveno zavarovanje udeleženca med njegovim bivanjem v drugi državi Evropske unije običajno krije njegov nacionalni sistem zdravstvenega zavarovanja (z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja). Toda evropska kartica ali zasebno zdravstveno zavarovanje ne vključujeta nujno vseh morebitnih okoliščin, denimo nujnega prevoza v domovino ali posebne medicinske pomoči. Zato je priporočljivo skleniti dodatno zasebno zavarovanje.

Ali bo Evropska komisija udeležencem pomagala poiskati nastanitev?

Ne. Vsak udeleženec sam poišče in rezervira nastanitev.

Ali bo Evropska komisija dala prednost določenim prevoznikom?

Ne. Pogodbeni izvajalec, ki je pristojen za nakup vozovnic, lahko izbere kateri koli javni prevoz in katerega koli prevoznika ali linijo.

Kako lahko udeleženci pripravijo svoje potovanje?

Na evropskem mladinskem portalu je oddelek s praktičnimi informacijami o potovanju po Evropi. Tam lahko udeleženci najdejo koristne nasvete. Med potovanjem morajo udeleženci imeti pri sebi veljavne potne listine. Za vse v zvezi s temi dokumenti (na primer veljavnost) odgovarjajo udeleženci. Mladi morajo med potovanjem po Evropski uniji imeti pri sebi veljaven potni list ali osebno izkaznico. Za vse v zvezi s temi dokumenti (veljavnost itn.) odgovarjajo udeleženci.

Kaj se pričakuje od izbranih udeležencev?

Evropska komisija bo vesela povratnih informacij mladih popotnikov in jih bo spodbujala, naj svoje izkušnje delijo z drugimi. Zato z izborom udeleženci postanejo ambasadorji pobude. Spodbujalo se jih bo, da pripovedujejo o svojem potovanju, na primer prek družbenih medijev, kot so Instagram, Facebook, Twitter, ali na predstavitvi v svoji šoli ali kraju. Udeleženci se lahko pridružijo tudi skupini na Facebooku.

Kakšne so povratne informacije udeležencev, ki so sodelovali v prvem krogu prijav?

Povratne informacije udeležencev so zelo pozitivne. Številni med njimi so prvič potovali brez staršev ali drugih odraslih, večina pa je navedla, da so postali samostojnejši. Pravijo tudi, da so s pobudo DiscoverEU bolje spoznali druge kulture in evropsko zgodovino ter tudi izboljšali znanje tujih jezikov. Dve tretjini udeležencev je navedlo, da si brez te pobude ne bi mogli privoščiti vozovnice.

Kje so na voljo dodatne informacije o pravilih natečaja DiscoverEU?

Pravila natečaja so objavljena na evropskem mladinskem portalu.

 

Več informacij

Sporočilo za medije

Evropski mladinski portal

 

MEMO/19/324

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar