Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

DiscoverEU – Pytania i odpowiedzi

Bruksela, 6 czerwca 2019 r.

Program DiscoverEU

DiscoverEU to unijny program, w ramach którego osiemnastolatkowie podróżują po Europie i odkrywają, na czym polega w praktyce swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej. Podczas podróży odwiedzają różnorodne regiony Europy, podziwiają bogactwo europejskiej kultury i nawiązują znajomości z rówieśnikami z całego kontynentu. Podróż jest również okazją do tego, by lepiej poznać siebie samego, nabrać pewności siebie i rozwijać podstawowe kompetencje, takie jak umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość języków obcych.

Dlaczego konkurs jest otwarty tylko dla osiemnastolatków?

Celem inicjatywy DiscoverEU jest umożliwienie młodym ludziom w wieku 18 lat odbycia podróży po Europie. Program skierowany jest w do osiemnastolatków, ponieważ osiemnaste urodziny to symboliczny wiek wejścia w dorosłość, a dorosłość powinna iść w parze z wiedzą, między innymi na temat Europy.

Dlaczego UE nie może wydać biletów wszystkim osiemnastolatkom w Europie?

Naszym celem jest umożliwienie jak największej liczbie młodych ludzi wyjazdu w ramach programu DiscoverEU. Jednak nasz obecny budżet wynosi 16 mln euro, a to nie wystarczy na wykupienie biletów na podróż dla wszystkich osiemnastolatków z całej Europy.

Ponieważ konkurs spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem, a relacje uczestników były entuzjastyczne, Komisja planuje rozszerzyć program DiscoverEU. Będzie on bardziej nastawiony na integrację osób ze środowisk mniej uprzywilejowanych oraz na edukację, zgodnie z ogólnymi celami przyszłego programu Erasmus. Dlatego Komisja Europejska zaproponowała przeznaczenie na tę inicjatywę 700 mln euro w ramach kolejnej edycji programu Erasmus (na lata 2021-2027). Jeżeli Parlament Europejski i Rada osiągną porozumienie w sprawie tej propozycji, w latach 2021–2027 podróżować po Europie będzie mogło kolejne 1,5 mln osiemnastolatków.

Ile biletów przypada na każdy kraj?

Liczbę biletów przypadającą na dane państwo członkowskie ustalono w oparciu o udział liczby ludności danego kraju w ogólnej liczbie ludności Unii Europejskiej. Na przykład dla uczestników z Polski (7,41 proc. ludności UE) przewidziano 1482 bilety. Jeżeli jednak w niektórych krajach do konkursu zgłosi się mniej osób niż przewiduje kwota krajowa, bilety zostaną rozdzielone między kraje, w których liczba kandydatów przekroczyła kwotę krajową.

Jak długo może trwać podróż?

Co najmniej jeden dzień i najwyżej miesiąc. Uczestnicy powinni odwiedzić co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej (inne niż ich kraj rodzinny). W tej rundzie konkursu podróż należy rozpocząć w okresie od 1 sierpnia 2019 r. (termin pierwszego możliwego wyjazdu) do 31 stycznia 2020 r. (termin ostatniego możliwego powrotu).

Jakimi środkami transportu można podróżować?

Zasadniczo podróż ma się odbywać koleją. Jednak aby zapewnić możliwość udziału w programie jak najszerszemu gronu – na przykład osobom o specjalnych potrzebach lub osobom zamieszkałym w najbardziej oddalonych regionach UE – możliwe jest korzystanie z alternatywnych środków transportu, takich jak autobus, prom lub, w wyjątkowych przypadkach, samolot. Decyzje w tej sprawie podejmowane są w razie konkretnej potrzeby i z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, trasy i odległości. Uczestnicy mogą podróżować drugą klasą.

Czy trzeba podróżować w grupie?

Uczestnicy mogą podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób. W przypadku grupy należy wyznaczyć jej lidera. Zadaniem lidera jest wypełnić formularz, rozwiązać kwiz i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe. Po wysłaniu zgłoszenia lider otrzyma e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia zawierający kod, który powinien przekazać członkom grupy, aby umożliwić ich rejestrację. Przy pomocy kodu przekazanego przez lidera grupy członkowie grupy mogą zarejestrować się przez internet i podać swoje dane osobowe.

Czy jeśli zgłoszenie grupy zostanie przyjęte, wszyscy członkowie grupy będą mogli uczestniczyć w programie?

Tak, zgłoszenie grupowe zostanie rozpatrzone jako pojedyncze zgłoszenie.

W jaki sposób odbywa się selekcja kandydatów?

Za pomocą elektronicznego systemu składania wniosków na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Najpierw kandydaci muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, czy kwalifikują się do udziału w programie. Następnie wszyscy kandydaci muszą wypełnić kwiz. Uczestnicy trzeciej rundy konkursu musieli odpowiedzieć na pięć pytań wielokrotnego wyboru dotyczących ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej, innych inicjatywach Unii Europejskiej skierowanych do młodzieży oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się pod koniec maja. Na koniec musieli odpowiedzieć na dodatkowe pytanie związane z tą rundą konkursu. Prawidłowe odpowiedzi na kwiz i to pytanie dodatkowe umożliwiły Komisji Europejskiej dokonanie wyboru kandydatów i opracowanie rankingu zgłoszeń.

Czy w programie mogą uczestniczyć osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub o szczególnych potrzebach?

Tak. Poza tym młodzi ludzie o specjalnych potrzebach (np. wynikających z ograniczonej mobilności, upośledzenia wzroku) mogą być uprawnieni do otrzymania dodatkowego wsparcia. Koszty wsparcia będą oceniane indywidualnie, w zależności od potrzeb i w oparciu o odpowiednie dokumenty, zgodnie z wymogami prawa krajowego państwa członkowskiego zamieszkania. W związku z tym mogą zostać pokryte koszty specjalnej pomocy (np. osoba towarzysząca, pies dla osób niedowidzących). Komisja z reguły zdecydowanie zachęca do udziału w programie młodych ludzi o specjalnych potrzebach.

Czy wybrani uczestnicy powinni zarezerwować podróż we własnym zakresie?

Nie. Wybrani uczestnicy nie mogą rezerwować swoich biletów bezpośrednio, ponieważ koszty biletów zakupionych samodzielnie nie podlegają zwrotowi. Bilety dla wybranych uczestników zostaną zarezerwowane, zakupione i dostarczone wyłącznie przez zewnętrznego wykonawcę wyznaczonego przez Komisję Europejską.

Czy członek rodziny lub znajomy, który ma ponad 18 lat, może towarzyszyć uczestnikowi w podróży?

Tak, ale na własny koszt. Sam musi zarezerwować swoje bilety i za nie zapłacić.

Czy można przepisać bilet na inną osobę?

Nie. Każdy bilet jest przypisany konkretnej osobie i pod żadnym pozorem nie może zostać przeniesiony na kogo innego. Nazwiska na bilecie nie da się zmienić.

Co dzieje się w sytuacji, gdy uczestnik musi odwołać wyjazd lub wprowadzić jakieś zmiany?

Wszelkie koszty związane z ewentualnym odwołaniem lub zmianą planu podróży pokrywa uczestnik. Nie dysponujemy dodatkowym budżetem na pokrycie tego rodzaju kosztów, niezależnie od ich przyczyny.

Czy organizatorzy pokrywają koszty: ubezpieczenia podróżnego, zakwaterowania, kieszonkowego lub inne wydatki związane z podróżą?

Nie. Program nie obejmuje żadnego ubezpieczenia podróżnego. Zakup polisy ubezpieczeniowej jest wyłączną odpowiedzialnością uczestnika. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, dopłat do przejazdu i inne wydatki związane z podróżą wybrani uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Uczestnik powinien nabyć odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne i podróżne na cały czas trwania podróży. Podstawowy zakres ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w innym kraju UE jest zazwyczaj zapewniany przez narodowy fundusz zdrowia w formie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego niekoniecznie obejmuje wszystkie możliwe przypadki, zwłaszcza gdy zajdzie potrzeba przewiezienia uczestnika do kraju lub przeprowadzenia szczególnej interwencji medycznej. W związku z tym zaleca się nabycie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.

Czy Komisja Europejska oferuje uczestnikom pomoc w znalezieniu zakwaterowania?

Nie. Za rezerwację zakwaterowania wyłączną odpowiedzialność ponosi uczestnik.

Czy Komisja Europejska będzie dawać pierwszeństwo określonym przewoźnikom?

Nie. Firma, która będzie się zajmować rezerwacją biletów, może wybrać dowolny środek transportu publicznego i dowolnego przewoźnika lub linię.

Jak przygotować się do podróży?

Europejski Portal Młodzieżowy zawiera przydatne wskazówki dotyczące podróży po Europie. W trakcie podróży należy mieć przy sobie ważny dokument uprawniający do podróży. Wszystkie kwestie związane z tego rodzaju dokumentem (na przykład termin jego ważności) leżą w zakresie odpowiedzialności uczestnika. Podróżując po Unii Europejskiej, należy również mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty. Wszystkie kwestie związane z tego rodzaju dokumentem (na przykład termin jego ważności) leżą w zakresie odpowiedzialności uczestnika.

Jakie są oczekiwania wobec wybranych uczestników?

Komisja Europejska chciałaby, aby młodzi podróżnicy opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Wybrani uczestnicy stają się „ambasadorami” tej inicjatywy. Zachęcamy ich do umieszczania swoich relacji z podróży w serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter lub przygotowania prezentacji na ten temat w swojej szkole lub dla społeczności lokalnej. Uczestnicy mogą dołączyć do grupy na Facebooku utworzonej specjalnie dla nich.

Jakie były wrażenia uczestników pierwszej rundy programu?

Opinie uczestników były bardzo pozytywne. Dla wielu z nich była to pierwsza podróż bez rodziców lub innych dorosłych i większość z nich mówi, że stali się bardziej samodzielni. Twierdzą również, że dzięki udziałowi w DiscoverEU mieli szansę lepiej poznać inne kultury i dowiedzieć się więcej o historii Europy. Uważają, że dzięki udziałowi w programie udoskonalili swoją znajomość języków obcych. Dwie trzecie z nich stwierdziło, że gdyby nie DiscoverEU, nie byłoby ich stać na taką podróż.

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat zasad konkursu DiscoverEU?

Regulamin konkursu opublikowano w Europejskim Portalu Młodzieżowym.

 

Więcej informacji

Komunikat prasowy

Europejski Portal Młodzieżowy

 

MEMO/19/324

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar