Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Klausimai ir atsakymai: tarptautinių skambučių ir žinučių kainų viršutinės ribos Europos Sąjungoje

Briuselis, 2019 m. gegužės 13 d.

Kiek sumažės skambučių ir SMS iš vienos ES šalies į kitą kainos pradėjus taikyti naująsias ES telekomunikacijų taisykles?

Nuo 2019 m. gegužės 15 d. fiksuotojo ir mobiliojo ryšio skambučių iš vienos ES šalies į kitą kaina negali būti didesnė kaip 19 centų už minutę (plius PVM), o SMS – didesnė kaip 6 centai už minutę (plius PVM). Į šią kainą neįskaičiuotas PVM, kuris priklauso nuo skambinančiojo operatoriaus ES valstybės narės (ES valstybių narių PVM tarifai svyruoja nuo 17 iki 27 proc.). Žr. visų ES šalių PVM tarifus.

Pavyzdys. Marija gyvena Italijoje, o jos dukra dirba Belgijoje. Paprastai telefonu su dukra ji kalba apie dvi valandas per mėnesį. Skambučio iš fiksuotojo ryšio telefono minutė pagal Italijos operatoriaus planą kainuotų 0,89 EUR, taigi skambindama dukrai kiekvieną mėnesį Marija išleistų maždaug 105 EUR. Pagal naująsias taisykles ji mokėtų ne daugiau kaip 0,23 EUR (įskaitant PVM) už minutę, taigi daugiausiai 27 EUR už tokios pačios trukmės skambučius. Tai keturis kartus mažiau nei anksčiau, o per mėnesį iš viso sutaupoma 78 EUR.

 

Kuo skiriasi tarptautiniai skambučiai ir tarptinklinis ryšys?

Tarptinkliniu ryšiu naudojatės, kai skambinate mobiliuoju telefonu keliaudami kitoje šalyje. Nuo 2017 m. birželio 15 d. ES piliečiai keliaudami Europos Sąjungoje tarptinkliniu ryšiu naudojasi savo šalies kainomis. Mobiliaisiais telefonais kitoje ES šalyje žmonės gali naudotis be jokių papildomų išlaidų. Šis tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis principas taikomas visiems skambučiams, SMS ir duomenų naudojimui: tarifai lieka tokie patys kaip tuomet, kai asmuo yra savo šalyje. Jeigu tarptinklinio ryšio paslaugomis savo šalies kainomis naudojamasi nesąžiningai, siekiant išvengti piktnaudžiavimo šiomis paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau informacijos apie tikslias sąlygas pateikiama čia.

Tarptautiniai skambučiai ir SMS (vadinamosios ryšio paslaugos ES viduje) – tai skambučiai ir SMS kitos ES šalies telefono numeriu iš vietinio mobiliojo ar fiksuotojo ryšio telefono, kai vartotojai yra namuose. Atkreipkite dėmesį, kad vos tik išvykus į užsienį šie skambučiai tampa tarptinklinio ryšio skambučiais, kuriems taikomos ES tarptinklinio ryšio taisyklės, t. y. skambučiai apmokestinami kaip savoje šalyje, net jei vartotojai skambina į kitos valstybės narės telefono numerį.

Pavyzdys. Marcinas gyvena Lenkijoje ir naudojasi Lenkijos operatoriaus mobiliojo ryšio paslaugomis. Išvykęs į Belgiją jis naudojasi tarptinkliniu ryšiu: pagal tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis principą visiems jo skambučiams į Lenkiją arba į bet kurią kitą valstybę narę taikomas toks pat tarifas, koks būtų taikomas, jei Marcinas būtų Lenkijoje ir skambintų į lenkišką numerį. Būdamas savo šalyje ir skambindamas į kitos ES šalies numerį Marcinas turės mokėti ne daugiau kaip 19 centų už minutę (plius PVM).

 

Kuriose šalyse taikomos naujosios taisyklės?

Visose 28 ES šalyse: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje.

Skambučiams ir SMS iš Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino taisyklės bus taikomos, kai tik jos bus įtrauktos į Europos ekonominės erdvės susitarimą.

 

Ar taisyklė taikoma visiems?

Didžiausia kaina nustatoma tik asmeninėms reikmėms, t. y. privatiems klientams. Verslo klientams kainų reguliavimo nuostatos netaikomos atsižvelgiant į tai, kad tam tikri paslaugų teikėjai jiems teikia ypač patrauklių specialių pasiūlymų.

 

Ar yra kokių nors pigesnių pokalbių minučių ar SMS naudojimo apribojimų?

Ne, jokių apribojimų nėra.

Pavyzdys. Iš Italijos savo dukrai Belgijoje Marija gali skambinti tiek kartų, kiek nori, ir mokės ne daugiau kaip 19 centų už minutę (plius PVM).

 

Ar ES piliečiams gegužės 15 d. bus pranešta apie naujas kainas? Jei taip, kaip?

Taip. Savo paslaugas ES siūlantys operatoriai įpareigoti pranešti apie naujus tarifus. Kaip susisiekti su savo klientais (pvz., SMS ar el. paštu), pasirinks operatoriai.

 

Ar viršutinės kainų ribos bus taikomos automatiškai, ar piliečiai turės imtis kokių nors veiksmų, kad galėtų skambinti pigiau?

Tarptautinių skambučių ir SMS viršutines kainų ribas operatoriai turi taikyti standartiškai. Todėl vartotojams naujasis tarifas bus pradėtas taikyti automatiškai, kai tik jis įsigalios: jokių papildomų veiksmų patiems imtis nereikės.

 

Kaip bus paslaugų paketų atveju? Kaip naujosios viršutinės kainų ribos paveiks šiuos pasiūlymus?

Jeigu vartotojai naudojasi paslaugų paketais, pagal kuriuos už nustatytą kainą suteikiamas tam tikras tarptautinių skambučių minučių ir (arba) SMS skaičius, viršutinė kainos riba netaikoma.

Tačiau, jeigu vartotojai mano, kad įsigaliojus šiai viršutinei kainos ribai jų paslaugų paketas nėra ekonomiškai naudingiausias sprendimas, jie bet kada gali pereiti prie tarifo, taikomo skambučiams ir SMS ES viduje.

Pavyzdys. Mario turi abonementą, pagal kurį už 30 EUR suteikiama 50 minučių pokalbių bet kurioje ES šalyje, taip pat neriboti vietiniai pokalbiai ir duomenys. Tam tikrais mėnesiais jis neišnaudoja visų 50 minučių, tačiau apskritai jis apskaičiavo, kad abonementas jam yra naudingesnis, nes jis apima kitas paslaugas, kuriomis Mario dažnai naudojasi. Dėl tos priežasties jis gali toliau rinktis tą patį tarifą kaip anksčiau. Šiuo atveju viršutinė kainos riba netaikoma.

 

Ar yra kokių nors išimčių?

Išskirtinėmis aplinkybėmis nacionalinės elektroninių ryšių reguliavimo institucijos gali leisti operatoriui nukrypti nuo kainų reguliavimo nuostatų. Toks leidimas yra išskirtinis ir suteikiamas operatoriams, kurių specializacija – tarptautiniai skambučiai arba kurių vidaus kainoms taikoma pelno marža yra labai maža.

Už telekomunikacijas atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų sudaryti paslaugų teikėjų, kuriems gali būti taikoma išimtis, sąrašą.

 

Kuo apskritai ES telekomunikacijų reforma naudinga europiečiams?

Viršutinės skambučių Europos Sąjungoje kainų ribos yra esminės ES masto telekomunikacijų taisyklių pertvarkos dalis. Ta pertvarka siekta stiprinti elektroninių ryšių koordinavimą ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) vaidmenį.

Naujosios telekomunikacijų taisyklės:

- skatina diegti 5G tinklus, nes užtikrinama, kad iki 2020 m. pabaigos ES būtų prieinamas 5G ryšio radijo spektras, o operatoriams užtikrinamas nuspėjamumas bent 20 metų laikotarpiu dėl spektro licencijavimo, be kita ko, geriau koordinuojant planuojamą radijo dažnių spektro skyrimą;

- sudaro geresnes sąlygas diegti naujus itin didelio pralaidumo fiksuotojo ryšio tinklus,

 • nes nustatomos aiškios bendro investavimo taisyklės ir skatinama dalytis rizika,
 • skatinama tvari konkurencija, visų pirma dėl pastatų vidaus elektros laidų, vamzdynų ir kabelių,
 • sukuriama speciali vien tik didmenines paslaugas teikiančių operatorių (operatorių, kurie savo paslaugas parduoda tik didmeninėje rinkoje ir mažmeninių paslaugų pasiūlymų neteikia) reguliavimo tvarka;

yra naudingos vartotojams ir juos apsaugo, nesvarbu, ar galutiniai vartotojai naudojasi tradicinėmis (skambučiais, SMS), ar internetinėmis paslaugomis (Skype, WhatsApp ir kt.), nes:

 • užtikrina galimybę visiems piliečiams gauti įperkamas ryšių paslaugas, įskaitant visuotinai prieinamą internetą, kad jie galėtų naudotis e. valdžios, internetinės bankininkystės ar vaizdo telefonijos paslaugomis,
 • užtikrina, kad tarptautiniai skambučiai Europos Sąjungoje nekainuotų daugiau nei 19 centų už minutę, kartu garantuojant, kad naujosios taisyklės neiškreiptų konkurencijos, inovacijų ir investicijų,
 • suteikia lygiavertę prieigą prie ryšių paslaugų neįgaliems galutiniams paslaugų gavėjams,
 • skatina užtikrinti didesnį tarifų skaidrumą ir geresnes galimybes palyginti sutarčių pasiūlymus,
 • garantuoja geresnę apsaugą nuo įsilaužimo, kenkimo programinės įrangos ir pan.,
 • geriau apsaugo paslaugų paketais besinaudojančius vartotojus,
 • sudaro sąlygas lengviau pakeisti paslaugų teikėją ir išlaikyti tą patį telefono numerį, įskaitant kompensavimo taisykles, jei kiltų problemų ar procesas užtruktų per ilgai,
 • geriau apsaugo piliečius nelaimės atveju, nes, be kita ko, suteikia galimybę tiksliau nustatyti skambinančio asmens buvimo vietą, iškviesti pagalbą teksto žinutėmis ir vaizdo skambučiais ir nustato viešų pranešimų siuntimo į mobiliuosius telefonus sistemą. 

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai

BEREC reglamentas

MEMO/19/2430

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar