Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Explicații cu privire la noile etichete de eficiență energetică

Bruxelles, 11 martie 2019

Explicații cu privire la noile etichete de eficiență energetică.

 1. Ce a adoptat Comisia? Când le vor vedea consumatorii în magazine? Cum arată noile etichete?

Comisia a adoptat astăzi forma finală și identitatea vizuală a noilor etichete de eficiență energetică pentru 6 grupe de produse:

 • 5 grupe de aparate electrocasnice cu etichete „reclasificate”:

1) mașini de spălat vase;

2) mașini de spălat rufe și mașini de spălat și uscat rufe;

3) frigidere, inclusiv aparate frigorifice pentru depozitarea vinului;

4) lămpi;

5) afișaje electronice, inclusiv televizoare, monitoare și afișaje digitale cu rol de semnalizare.

 

 • Etichetarea unui nou grup de produse: aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă (cunoscute și sub denumirea de „frigidere de uz comercial”) utilizate în magazine și în distribuitoarele automate.

 

Consumatorii europeni vor putea vedea noile etichete în magazinele fizice și online începând cu 1 martie 2021. În 2021, se va lansa o campanie de informare specifică a cetățenilor la nivelul întregii UE.

 

Un nou element al acestor etichete este un cod QR cu ajutorul căruia consumatorii vor putea obține informații suplimentare, oficiale (fără caracter comercial) prin scanarea codului cu un telefon inteligent obișnuit. Datele respective sunt introduse de producători în baza de date EPREL a UE, care va deveni disponibilă pentru toți cetățenii europeni în următoarele câteva luni. Sectorul privat și diversele ONG-uri sunt, de asemenea, în curs de elaborare a unor aplicații care vor contribui și mai mult la opțiunile de cumpărare (de exemplu prin facilitarea calculării rentabilității investiției și a comparării diferitelor produse).

În funcție de produs, etichetele energetice vor afișa nu numai consumul de energie electrică, ci și alte informații energetice și neenergetice, însoțite de pictograme intuitive, pentru a permite compararea produselor și efectuarea de alegeri optime în cunoștință de cauză: informații legate de consumul de apă pentru fiecare ciclu de spălare, capacitatea de stocare, zgomotul emis etc.

 

 

Mașini de spălat vase

mașini de spălat vase 

 

Mașini de spălat rufe și mașini de spălat și uscat rufe

 mașini de spălat rufe

 

mașini de spălat și uscat rufe

 

Aparate frigorifice

 aparate frigorifice 1

 

aparate frigorifice 2

 

Lămpi

iluminat1

iluminat2

Afișaje electronice

afișaje electronice 

 

 

Frigidere de uz comercial

frigidere de uz comercial1

 

 frigidere de uz comercial2

 

 frigidere de uz comercial3

 

 1. De ce se propune trecerea la o etichetă energetică unică cu clase de la A la G?

Începând cu 1995, eticheta energetică a UE s-a dovedit a fi un succes: 85 % dintre consumatorii europeni o recunosc și o utilizează atunci când achiziționează un produs. De asemenea, ea a dus la evoluții industriale inovatoare și la dezvoltarea concurenței, noile produse introduse pe piață clasându-se din ce în ce mai sus pe scara de etichetare energetică. Deși, inițial, majoritatea modelelor se aflau în clasele cele mai joase (și anume E, F, G), noile modele s-au dovedit demne să fie clasate mai sus, până s-a ajuns la situația actuală în care majoritatea noilor modele fac parte din clasele superioare (A+++, A++, A+) și niciun produs nu se mai află în clasele cele mai joase (în unele cazuri, nici măcar în clasa A). Cu toate acestea, acest rezultat pozitiv a făcut ca, la momentul actual, diferențierea între produsele cu cea mai bună performanță să fie o sarcină dificilă pentru consumatori: achiziționând un produs din clasa A+, consumatorii ar putea crede că achiziționează unul dintre cele mai eficiente produse de pe piață, în timp ce, în realitate, uneori este vorba despre un produs cu o eficiență energetică medie sau chiar cu una dintre cele mai slabe eficiențe energetice.

Pentru a-i ajuta pe consumatori să înțeleagă și să compare produsele, UE a decis ca, pe viitor, să existe etichete energetice doar cu clase de la A la G. În 2017, UE a adoptat un sistem revizuit de etichetare energetică, care constă în:

 • reîntoarcerea la bine-cunoscuta și eficienta scară de etichetare energetică de la A la G pentru produsele eficiente din punct de vedere energetic, precum și un proces de reclasificare a etichetelor existente;
 • o bază de date digitală pentru noile produse eficiente din punct de vedere energetic, astfel încât toate noile produse introduse pe piața UE să fie înregistrate într-o bază de date online, permițând creșterea transparenței și simplificând supravegherea pieței de către autoritățile naționale.

Acest lucru va îmbunătăți înțelegerea și coerența, facilitând astfel identificarea corectă de către consumatori a celor mai eficiente produse.

 

 1. De ce este nevoie de o bază de date pentru noile produse?

Se estimează că 10-25 % dintre produsele de pe piață nu respectă pe deplin reglementările în materie de etichetare a eficienței energetice și că aproximativ 10 % dintre economiile de energie potențiale nu se realizează din cauza neconformității. Situația se explică, cel puțin în parte, prin faptul că autoritățile naționale de supraveghere întâmpină dificultăți în asigurarea respectării legislației din cauza controalelor mult prea lungi.

Pentru ca activitatea de control a conformității să fie mai eficientă și mai eficace, s-a creat o bază de date pentru înregistrarea produselor (EPREL), unde producătorii și importatorii trebuie să își înregistreze produsele, inclusiv întreaga documentație tehnică detaliată necesară pentru activitatea de control al conformității. Acest lucru face ca informațiile esențiale să devină disponibile la nivel central, raționalizându-se astfel activitatea de control al pieței.

De asemenea, baza de date va pune la dispoziția consumatorilor și a comercianților informații despre etichetă și informații esențiale despre produs și va facilita procesul de digitalizare a etichetei energetice.

 

 1. Care sunt avantajele oferite de pachetele privind etichetarea energetică și proiectarea ecologică?

Conform estimărilor interne ale Comisiei, economiile de energie finală totale realizate datorită acestor noi etichete se vor ridica, până în 2030, la 38 TWh/an, adică echivalentul consumului anual de energie electrică al Ungariei. Pachetul privind etichetarea energetică constituie o contribuție importantă la atingerea obiectivelor UE în materie de energie și climă.

La începutul lunii iulie 2019, Comisia intenționează să adopte un set de 11 regulamente privind proiectarea ecologică (pachetul privind proiectarea ecologică), acoperind 6 grupe de produse vizate de noile etichete și alte 5 grupe de produse (pentru care nu se prevede nicio etichetă). Regulamentul privind proiectarea ecologică abordează aspecte complementare etichetării energetice, prin stabilirea de cerințe minime referitoare la aspecte precum consumul de energie în modul standby, potențialul de reparare, disponibilitatea pieselor de schimb sau facilitarea demontării și reciclării la sfârșitul ciclului de viață al produsului, sprijinind astfel punerea în aplicare a economiei circulare. În total, se preconizează că acest nou set de măsuri va duce, până în 2030, la economii anuale suplimentare de energie de 94 TWh/an, mai mult decât consumul anual de energie electrică al Belgiei și al Luxemburgului.

 

 1. Ce se poate spune despre potențialul de reparare?

Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019[1] evidențiază contribuția proiectării ecologice la agenda economiei circulare: în prezent, atunci când se pregătesc sau se revizuiesc măsurile de punere în aplicare, Comisia examinează în mod mai sistematic aspectele legate de eficiența resurselor, cum ar fi durabilitatea, potențialul de reparare și de modernizare, potențialul de reciclare și conținutul de materiale reciclate.

Acesta a fost cazul grupelor de produse din acest pachet, însă în regulamentele „înrudite” referitoare la proiectarea ecologică. În măsurile de proiectare ecologică au fost introduse noi cerințe privind capacitatea de reparare și de reciclare a aparatelor: disponibilitatea pieselor de schimb, înlocuirea cu ușurință a pieselor și accesul la informații privind repararea și întreținerea pentru reparatorii profesioniști sunt cerințe care au fost introduse pentru aparatele frigorifice, mașinile de spălat vase de uz casnic, mașinile de spălat rufe de uz casnic și mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic, afișajele electronice și aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă.

Acestea nu sunt incluse în regulamentele privind etichetarea energetică adoptate în cadrul acestui pachet, dar vor fi incluse în regulamentele privind proiectarea ecologică referitoare la aceleași produse, la începutul lunii iulie 2019. Se preconizează că acestea vor fi publicate pe site-ul Eur-Lex în septembrie 2019.
 

 

 1. Există țări din afara UE care adoptă etichetele noastre?

O analiză încheiată în 2014 și desfășurată în mai multe țări cu privire la standardele minime de performanță energetică (MEPS) și la programele de etichetare energetică existente a concluzionat deja, la momentul respectiv, că 59 de țări din afara UE au adoptat etichetarea energetică pentru echipamentele consumatoare de energie (a se vedea imaginea de mai jos).

hartă 

 

O analiză similară, efectuată simultan de Ministerul Industriei din Australia, a evidențiat, de asemenea, numărul impresionant de țări terțe care au luat ca model eticheta utilizată în UE.

Eticheta energetică a UE a devenit un simbol internațional al eficienței energetice, impactul său depășind cu mult granițele UE și ale sectorului aparatelor în care s-a aplicat inițial. Motivul de pe etichetă, alcătuit din săgeți colorate suprapuse reprezentând clase de la A (verde) la G (roșu), a fost utilizat în țări din afara UE pentru a eticheta eficiența energetică a clădirilor, a anvelopelor și a mașinilor, precum și a altor tipuri de echipamente de consum sau de echipamente de uz comercial. Elemente ale aceluiași motiv se regăsesc pe etichete energetice adoptate în întreaga lume, acestea fiind copii exacte sau aproape exacte (majoritatea țărilor din America Centrală și de Sud, țări din Africa, multe țări din Orientul Mijlociu, Rusia și alte foste state sovietice), versiuni ușor modificate (China, Hong Kong, Iran, Tunisia) sau versiuni care copiază numai codul de culoare (Coreea, Taiwan). Mai jos sunt enumerate câteva exemple.

 

 1. Care este cadrul legislativ în vigoare privind produsele eficiente din punct de vedere energetic?

Produsele eficiente din punct de vedere energetic sunt reglementate în prezent de două acte-cadru: o directivă și un regulament:

Măsurile referitoare la produsele individuale adoptate în temeiul acestor acte permit consumatorilor să achiziționeze produsele cele mai eficiente din punct de vedere energetic și asigură condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile europene.

În prezent (fără a lua în considerare noile grupe de produse din pachetul privind etichetarea energetică și viitorul pachet privind proiectarea ecologică care urmează să fie adoptat în iulie 2019), sunt disponibile pe piață următoarele produse eficiente din punct de vedere energetic:

 • 14 grupe de produse vizate de normele de eficiență energetică și de etichetare: mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe, mașini de uscat rufe cu tambur, frigidere, lămpi, televizoare, aparate de aer condiționat, aparate de gătit de uz casnic, aparate de încălzire, instalații pentru încălzirea apei, unități de ventilație rezidențiale, aparate frigorifice de uz profesional, aparate pentru încălzire locală și cazane cu combustibil solid.
 • 9 grupe de produse vizate de cerințele în materie de eficiență energetică (dar nu și de etichetare): unități simple de conversie a unui semnal, surse de alimentare externe, motoare electrice, pompe de circulație, ventilatoare industriale, pompe de apă, calculatoare și servere, transformatoare de putere și produse pentru încălzirea aerului.
 • 2 măsuri orizontale care vizează: consumul de energie electrică în modul standby sau oprit al produselor electrice și electronice, consumul de energie electrică în modul standby al dispozitivelor conectate în rețea.

 

 1. Cum se iau deciziile privind produsele eficiente din punct de vedere energetic?

În UE, toate măsurile referitoare la eficiența energetică sunt elaborate printr-un proces riguros și complet transparent, cu implicarea îndeaproape a părților interesate și a statelor membre în toate etapele. Sunt incluse aici:

 1. un „studiu pregătitor” aprofundat, cu implicarea părților interesate, care examinează aspectele tehnice, economice, sociale și de mediu referitoare la un grup de produse;
 1. o amplă consultare a părților interesate (inclusiv industria, asociațiile pentru protecția consumatorilor, ONG-urile de mediu, reprezentanți ai statelor membre etc.) prin intermediul așa-numitului „forum consultativ”;
 1. o evaluare a impactului asupra mediului, industriei și consumatorilor, urmată de dezbateri între experți și de un vot în cadrul unui comitet alcătuit din reprezentanți ai statelor membre;
 1. controlul final din partea Parlamentului European și a Consiliului, care pot respinge măsura (acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent, demonstrându-se sprijinul politic puternic în favoarea măsurilor).

process_graph

 

 

 

 1.  Ce urmează?

În urma adoptării de către Comisie a actelor delegate care descriu noile etichete, Parlamentul European și Consiliul de Miniștri au, timp de două luni, dreptul de a exprima obiecții, după care, în absența unor astfel de obiecții, textele vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile etichete vor fi lansate în magazine și online în întreaga Europă începând cu 1 martie 2021. În 2021, se va lansa o campanie de informare specifică a cetățenilor la nivelul întregii UE.

Mai mult, la începutul lunii iulie 2019, Comisia intenționează să adopte un set de 11 regulamente privind proiectarea ecologică, care vizează cele 6 grupe de produse cu etichete reclasificate și cu etichete noi (mașini de spălat vase; mașini de spălat rufe și mașini de spălat și uscat rufe; frigidere; lămpi; afișaje electronice și frigidere de uz comercial) și încă 5 grupe de produse pentru care nu se prevede nicio etichetă (motoare electrice; surse de alimentare externe; transformatoare de putere; servere și produse de stocare a datelor și echipamente de sudură).

 

 

Informații suplimentare

Acte delegate adoptate astăzi de Comisie:

1. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/... AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a aparatelor frigorifice

2. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/... AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a surselor de lumină

3. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/... AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a afișajelor electronice

4. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/... AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a aparatelor de spălat vase de uz casnic

5. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/... AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a aparatelor de spălat rufe de uz casnic și a aparatelor de spălat și uscat rufe de uz casnic

6. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/... AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă

 

[1] A se vedea „Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019” [COM(2016) 773].

 

MEMO/19/1596

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar