Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

MIT FED A BIZTONSÁGOS, RENDEZETT ÉS SZABÁLYOS MIGRÁCIÓRA VONATKOZÓ GLOBÁLIS MEGÁLLAPODÁS?

Brüsszel, 2018. november 14.

Kérdések és válaszok

Mit fed a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodás?

A biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodás a migráció első nemzetközi, jogilag nem kötelező erejű együttműködési keretét biztosítja. Egy olyan átfogó, az Egyesült Nemzetek Szervezete valamennyi tagállamának részvételével lefolytatott egyeztetési és tárgyalási eljárás eredményeként jött létre, amelynek első lépése az ENSZ Közgyűlése által 2016-ban egyhangúan elfogadott New York-i nyilatkozat volt. Az Európai Unió és tagállamai a kezdetektől fogva tevékeny szerepet vállaltak a migrációról szóló globális megállapodásra irányuló megbeszélésekben, így a létrejött globális megállapodás jelentős részben tükrözi az uniós célokat.

 

Mi a migrációról szóló globális megállapodás célja?

A migráció globális valóság, és egyetlen ország sem tudja önállóan kezelni. Ehhez tehát nemzetközi együttműködésen alapuló globális megoldásokra és globális felelősségmegosztásra van szükség. A migrációról szóló globális megállapodás célja, hogy irányadó alapelvek meghatározásával és többoldalú politikai keret biztosításával ösztönözze a nemzetközi együttműködést. A nemzetközi migrációt annak összetettségében kezeli, figyelmet fordítva a migráció különböző aspektusainak széles körére, így a határigazgatásra, az emberkereskedelemre és -csempészetre, a migránsok okmányaira, a visszatérésre és a visszafogadásra, valamint a diaszpórákra és a hazautalásokra.

A migrációról szóló globális megállapodás alkalmazását tíz alapelv – köztük az emberi jogok egyetemessége, a nemzeti szuverenitás, valamint az okmány jogilag nem kötelező jellege – vezérli. A megállapodás 23 konkrét célt határoz meg a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozóan, amelyek hivatkozási pontként szolgálnak az államok számára nemzeti migrációs politikájuk alkalmazása során.

 

Milyen hatással lesz a migrációról szóló globális megállapodás az irreguláris migrációra? Fokozni fogja a migrációt?

A migrációról szóló globális megállapodás célja az, hogy a migráció biztonságos, rendezett és szabályos módon valósuljon meg. Konkrét intézkedésekkel segíti az államokat az irreguláris migráció csökkentésében, például a migráció kiváltó okainak kezelésére irányuló fokozott együttműködés, az emberkereskedelemmel és a migránscsempészéssel szembeni küzdelem, a határok igazgatása és a visszatérés megkönnyítése révén. Elősegíti a szabályos migráció lehetőségeinek előtérbe helyezését is. A megállapodás mint nemzetközi együttműködési keret az EU harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel – például a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával (UNHCR) – folytatott munkához is alapul szolgál majd. Mindezen vonatkozások szorosan illeszkednek az EU prioritásaihoz és célkitűzéseihez.

 

Milyen módon kerül sor a migrációról szóló globális megállapodás elfogadására, illetve aláírására?

A migrációról szóló globális megállapodás szövegét a 2018. december 10–11. között Marrákesben (Marokkó) megrendezésre kerülő kormányközi konferencián fogadják el. Aláírás nem lesz: a szöveget konszenzus útján, vagy szavazással, legalább kétharmados többség esetén fogadják el. Következő lépésként felkérik az ENSZ Közgyűlését, hogy határozat formájában hivatalosan hagyja jóvá a migrációról szóló globális megállapodást.

 

Részt vesz-e az Európai Unió a marrákesi konferencián?

Az ENSZ Közgyűlésének ülésein és munkájában betöltött státuszának megfelelően az Európai Unió meghívást kapott a marrákesi kormányközi konferencián megfigyelőként való részvételre. Az EU részt vesz majd a megbeszéléseken. A határozathozatalban csak az ENSZ tagállamai vesznek részt.

 

Részt vesz-e az Európai Unió a megállapodást jóváhagyó ENSZ-közgyűlésen?

Az ENSZ Közgyűlése felkérést kap arra, hogy határozat formájában hivatalosan hagyja jóvá a migrációról szóló globális megállapodást. Az Európai Unió megfigyelői státusszal rendelkezik az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén, ami azt jelenti, hogy részt vesz a megbeszéléseken, ám a szavazásban nem vesz részt.

 

Létrehoz-e a migrációról szóló globális megállapodás jogi kötelezettségeket az államokra nézve?

A migrációról szóló globális megállapodás jogilag nem kötelező erejű. Tehát a részt vevő államok számára sem a belső, sem a nemzetközi jog értelmében nem keletkeztet semmiféle jogi kötelezettséget.

 

Jár-e következményekkel a migrációról szóló globális megállapodás a nemzeti szuverenitással kapcsolatos jogokra nézve? Befolyásolja-e az Európai Unión belüli hatáskörmegosztást?

Nem. A migrációról szóló globális megállapodás a nemzeti szuverenitás maradéktalan tiszteletben tartásán alapul. Idézet a megállapodásból: „A globális megállapodás megerősíti az államok nemzeti migrációs politikájuk meghatározására vonatkozó szuverén jogát, valamint azon előjogukat, hogy a nemzetközi joggal összhangban joghatósági területükön belül szabályozzák a migrációt.” A migrációról szóló globális megállapodás a nemzeti szuverén jogok vagy hatáskörök semmiféle átruházását vagy korlátozását nem vonja maga után. Nem nemzetközi megállapodás, így nem lesz joghatással a nemzeti jogrendszerekre, és kötelezettségeket sem keletkeztet. A globális megállapodás tehát nem módosítja az Európai Unió és tagállamai közötti hatáskörmegosztást.

 

Létrehozza-e a migrációról szóló globális megállapodás „a migrációhoz való emberi jogot”?

Nem. A globális megállapodás célja a nemzetközi migrációval kapcsolatos együttműködés. Nem ösztönzi a migrációt és nem is gátolja azt. A megállapodás semmiféle új jogi kategóriát nem hoz létre. Azt hangsúlyozza, hogy a migránsokat megilletik mindazon egyetemes emberi jogok és alapszabadságok, amelyek minden emberre érvényesek. Nem szerepel benne olyan megfogalmazás, amely a „migrációhoz való emberi jogot” kívánná előmozdítani.

 

Jár-e költségekkel a globális megállapodás?

Nem. Jogilag nem kötelező jellegéből adódóan a globális megállapodás nem keletkeztet semmilyen közvetlen pénzügyi kötelezettséget. A globális megállapodás végrehajtását az ENSZ kapacitásépítő mechanizmusa támogatja majd. Az ENSZ tagállamai önkéntes alapon tehetnek hozzájárulásokat az Egyesült Nemzetek Szervezete és annak ügynökségei számára.

 

Milyen intézkedésekkel követik nyomon a migrációról szóló globális megállapodást?

Az ENSZ rendszerén belül az ENSZ Migrációs Hálózata gondoskodik a nyomonkövetési és ellenőrzési eljárásról, amelynek célja a tapasztalatok megosztása, a tagállamoknak való segítségnyújtás a hiányosságok kezeléséhez, valamint a globális probléma megoldásainak keresése. A koordinátori és titkársági feladatokat a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) látja el. Az ENSZ tagállamai a nemzetközi migrációt vizsgáló fórum keretében vitatják meg és osztják meg az eredményeket, amelyet 2022-től kezdődően négyévente rendeznek majd meg.

 

További információk:

Hrisztosz Sztilianidesz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos beszéde, amelyet az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/az Európai Bizottság alelnökének a nevében mondott az Európai Parlamentben a migrációról szóló globális megállapodásról folytatott vitán 2018. november 13-án.

A biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodás teljes szövege itt olvasható.

MEMO/18/6417

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar