Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri: inițiativa Spotlight a UE și a ONU pentru eradicarea violenței împotriva femeilor și a fetelor

New York, 27 septembrie 2018

Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite au anunțat astăzi că lansează, în cadrul inițiativei Spotlight – un parteneriat care are drept scop eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor, cu un buget inițial de 500 de milioane EUR – un program cu o valoare de 50 de milioane EUR menit să pună capăt fenomenului feminicidului în America Latină.

logo

Ce este inițiativa Spotlight a UE și a ONU pentru eradicarea violenței împotriva femeilor și a fetelor?

În luna septembrie 2017, UE și ONU au lansat un parteneriat comun ambițios pentru a elimina toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor în întreaga lume. Parteneriatul își propune să obțină angajamentul liderilor politici și să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), mai precis a obiectivului 5 privind egalitatea de gen și a obiectivului 16 privind societățile pașnice și favorabile incluziunii. În acest sens, inițiativa clădește noi parteneriate multilaterale și furnizează sprijin specific la scară largă cu ajutorul unui pachet financiar inițial din partea UE în valoare de 500 de milioane EUR.

Inițiativa urmărește eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor, axându-se în special asupra acelora cu un grad ridicat de prevalență și care favorizează tratamentul inegal al femeilor în diferite colțuri ale lumii. Formele de violență asupra cărora se apleacă inițiativa pot varia de la o regiune geografică a lumii la alta, printre ele numărându-se violența domestică și violența în familie, violența sexuală și bazată pe gen, practicile vătămătoare, traficul de persoane, traficul sexual și exploatarea sexuală și economică (prin muncă) a femeilor.

Ce este feminicidul?

Termenul desemnează orice atac asupra unei femei sau fete care antrenează moartea acesteia și ale cărui motivații sunt legate strict de gen. Feminicidul este un fenomen care își are rădăcinile în inegalitatea dintre sexe și în normele și atitudinile sociale, culturale sau religioase din societățile tradiționale.

De ce inițiativa Spotlight se axează acum asupra Americii Latine și asupra feminicidului?

Fenomenul feminicidului a ajuns la proporții devastatoare în America Latină. În regiune se află 14 din cele 25 de țări în care se înregistrează cea mai ridicată rată a feminicidului din întreaga lume, aici fiind asasinate în fiecare zi 12 femei.

În America Latină, inițiativa Spotlight se va axa pe eliminarea feminicidului în cinci țări: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras și Mexic. Aceste țări au fost selectate pe baza unor criterii convenite de comun acord, printre care se numără prevalența fenomenului în țară, și a unor criterii secundare, care au analizat implicarea guvernului în această chestiune, precum și existența unui climat favorabil soluționării acestei probleme, inclusiv pentru societatea civilă, pentru capacitățile naționale și cele ale partenerilor.

În 2016, s-au înregistrat 254 de acte de feminicid în Argentina, 349 în El Salvador, 211 în Guatemala, 466 în Honduras și 2 813 în Mexic.

În această regiune, feminicidul este forma cel mai des întâlnită de violență împotriva femeilor. În 98% dintre cazurile de feminicid din regiune, autorii nu sunt aduși în fața justiției.

Care este suma totală investită în America Latină prin inițiativa Spotlight?

Nevoile financiare globale identificate de țările prioritare selectate în cadrul programului pentru America Latină sunt estimate la 72 de milioane EUR (83,5 milioane USD). UE a anunțat că va aloca în acest scop, în cadrul inițiativei Spotlight, 50 de milioane EUR (58 de milioane USD) pentru regiunea Americii Latine. Diferența de 22 de milioane EUR (25,5 milioane USD) va fi acoperită prin contribuțiile altor donatori sau direct, la nivelul fiecărei țări, prin programele naționale.

Care sunt țările din lume sprijinite de inițiativa Spotlight?

În America Latină: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras și Mexic.

În Asia: inițiativa Spotlight se va axa în Asia asupra femeilor migrante și se va derula în regiunea ASEAN, în țările de origine (Cambodgia, Indonezia, RDP Laos, Myanmar, Filipine, Vietnam) și în țările de destinație (Brunei Darussalam, Malaezia, Singapore și Thailanda). Acțiunea le va viza, de asemenea, pe lucrătoarele migrante din Asia de Est (China, inclusiv Hong Kong și Taiwan, Republica Coreea) și din statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului, cu toate că nu este prevăzută nicio programare în aceste țări.

În Africa: Liberia, Malawi, Mali, Mozambic, Niger, Nigeria, Uganda, Zimbabwe.

Încă nu au fost identificate țările potențiale beneficiare din zona Caraibilor și Pacific.

Ce măsuri concrete ia Uniunea Europeană împotriva violenței bazate pe gen în țările în curs de dezvoltare?

UE susține cu fermitate egalitatea între femei și bărbați, capacitarea femeilor de toate vârstele și eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor în întreaga lume. Potrivit Consensului european privind dezvoltarea, egalitatea de gen și capacitarea femeilor constituie aspecte transversale de o importanță crucială în cadrul cooperării pentru dezvoltare a UE. Agenda 2030 a confirmat locul central pe care îl ocupă egalitatea de gen și capacitarea femeilor în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă, nu numai prin obiectivul de sine-stătător (obiectivul 5) dedicat egalității de gen și prin obiectivul 16 privind societățile pașnice, ci și ca element transversal, esențial pentru realizarea tuturor celor 17 obiective de dezvoltare durabilă. Activitatea UE este călăuzită de obiectivele-cheie prevăzute în Strategia globală a UE pentru politica externă și de securitate, în noul Consens european privind dezvoltarea și în Planul II de acțiune al UE privind egalitatea de gen.

Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen pentru perioada 2016-2020 și-a fixat un obiectiv ambițios, și anume integrarea dimensiunii de gen în 85 % din toate noile inițiative lansate de UE până în 2020. S-au înregistrat progrese importante în acest sens:

92 % din toate noile inițiative adoptate în domeniul politicii externe a UE și aproximativ 60 % din toate noile inițiative adoptate în cadrul acțiunilor UE în domeniul cooperării internaționale și al dezvoltării au fost recunoscute ca având ca scop principal sau important promovarea egalității de gen și/sau a capacitării femeilor.

Câteva exemple de acțiuni sprijinite de UE în întreaga lume:

 • sprijinul acordat programului comun al Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și al UNICEF referitor la stoparea practicii mutilării genitale a femeilor în 16 țări din Africa Subsahariană, care vizează colaborarea cu organizațiile societății civile, cu populația masculină de toate vârstele, cu liderii tradiționali etc., pentru a schimba normele sociale care permit practicarea pe o scară atât de largă a acestui gen de mutilare (12 milioane EUR)
 • în Zambia, un program care vizează consolidarea capacității instituționale a autorităților naționale de a combate și a preveni violența sexuală și bazată pe gen, de a modifica normele sociale și mentalitatea care dau naștere discriminării și violenței și de a îmbunătăți accesul la o gamă largă de servicii destinate victimelor (25 de milioane EUR)
 • în zona Pacificului, un program regional de combatere a violenței domestice (13 milioane EUR)
 • în America Latină, sunt în curs de derulare două programe emblematice privind capacitarea femeilor și eradicarea violenței împotriva femeilor și a fetelor, care se consideră că au o contribuție esențială la dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii a regiunii (în cadrul programelor Eurosocial + și Al Invest 5.0 (2016-2021, 32 de milioane EUR)
 • în Uruguay, un program de instituire a unor sisteme de avertizare timpurie pentru riscul producerii de acte violente bazate pe gen și de consolidare a rolului ofițerilor de poliție femei
 • în Argentina, programele s-au axat pe crearea unor instrumente de prevenire a infracțiunilor pe criterii de gen
 • în Chile, programe menite să consolideze și să monitorizeze planul de formare pentru funcționarii publici pentru a schimba perceperea violenței împotriva femeilor și a fetelor drept violență intrafamilială, o formă de violență care este larg răspândită și tolerată.
 • în Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, un program care sprijină elaborarea, de către Consiliul de Miniștri și Comisia pentru securitate democratică a Sistemului de Integrare Central-Americană, a unui plan regional permanent de combatere a violenței bazate pe gen.
 • în Peru, un program prin care să se instituie și să se asigure funcționarea unui observator național și a unor observatoare regionale asupra fenomenului violenței împotriva femeilor

Ce face ONU pentru a eradica și a preveni violența împotriva femeilor și a fetelor?

 • Entitățile ONU continuă să sprijine statele membre ale ONU în demersurile lor de a elabora un cadru juridic și de politică global care să combată violența împotriva femeilor și a fetelor.
 • Fondul fiduciar al ONU pentru stoparea violenței împotriva femeilor, care este gestionat de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeii în numele sistemului ONU, sprijină abordările inovatoare pentru stoparea și prevenirea pandemiei reprezentate de violență. De la crearea sa, fondul a acordat granturi cu o valoare totală de 116 milioane USD unui număr de 426 de inițiative din 136 de țări.
 • În cadrul campaniei UNiTE pentru încetarea violenței împotriva femeilor, inițiată de Secretarul General al ONU, ziua de 25 a fiecărei luni a fost proclamată ziua dedicată sensibilizării cu privire la această chestiune („Ziua Portocalie”). Campania a atras sprijinul mai multor personalități, inclusiv al unor vedete din lumea sportului din Europa, pentru alte inițiative importante, pentru a spori vizibilitatea acestei probleme.

Este suma de 500 de milioane EUR suficientă pentru a elimina la scară mondială violența împotriva femeilor și a fetelor?

Nu. Suma investită inițial de UE (500 de milioane EUR), care reprezintă cea mai semnificativă contribuție financiară făcută vreodată în vederea eliminării violenței împotriva femeilor, va servi drept capital de pornire pentru a finanța programe inovatoare, catalizatoare ale schimbării. Alți donatori și actori vor trebui să se alăture UE și ONU și să sprijine cauza Spotlight în vederea realizării obiectivului 5 de dezvoltare durabilă. UE, împreună cu ONU, desfășoară o amplă companie de informare cu scopul de a coopta și alți potențiali donatori care să li se alăture și să contribuie cu fonduri suplimentare, astfel încât să se mărească numărul țărilor și regiunilor incluse în inițiativă.

Câte femei și fete sunt victime ale violenței?

Violența împotriva femeilor și a fetelor reprezintă una dintre cele mai sistematice și răspândite forme de încălcare a drepturilor omului din întreaga lume. Se estimează că 35 % din femeile din întreaga lume au fost, la un moment dat din viața lor, victime ale un act de violență domestică fizică și/sau sexuală din partea partenerului de viață sau ale unui act de violență sexuală din partea altor persoane decât partenerul. În unele țări, această cifră se apropie de 70 %.

În prezent, în diverse părți ale lumii, peste 700 de milioane de femei au fost căsătorite când erau copii. Dintre aceste femei, mai mult de o treime – respectiv aproximativ 250 de milioane – au fost căsătorite înainte să împlinească 15 ani.

Aproximativ 70 % din numărul total al victimelor traficului de persoane depistate la nivel mondial sunt femei și fete.

Cel puțin 200 de milioane de femei și fete au fost supuse mutilării genitale în 30 de țări.

Aproximativ 120 de milioane de fete din întreaga lume (mai mult de una din zece) au fost forțate să întrețină relații sexuale sau alte acte sexuale. În majoritatea cazurilor, cei care au săvârșit astfel de acte de violență sexuală împotriva femeilor și a fetelor sunt actualii sau foștii soți, parteneri intimi sau iubiți.

Care sunt consecințele violenței împotriva femeilor și a fetelor?

Această violență poate avea consecințe imediate sau pe termen lung asupra sănătății fizice, sexuale și mentale a femeilor și fetelor respective și poate cauza chiar moartea acestora.

De asemenea, violența împotriva femeilor și a fetelor antrenează costuri personale, sociale și economice considerabile în întreaga lume, fie că este vorba de costurile legate de îngrijirea medicală, de cheltuielile judecătorești sau de pierderile de productivitate.

Care sunt cauzele violenței împotriva femeilor și a fetelor?

Violența împotriva femeilor și a fetelor este o chestiune complexă, care își are rădăcinile în inegalitatea dintre femei și bărbați și în discriminare, precum și în relațiile inegale de putere între femei și bărbați care există în diferite grade în toate comunitățile din lume.

Statutul economic și social precar al femeilor sporește riscul ca acestea să fie victime ale violenței. Sporirea independenței lor economice este importantă pentru a le ajuta pe femeile supraviețuitoare să părăsească o relație abuzivă.

Măsurile de prevenire trebuie să fie piese centrale în identificarea unei soluții la această problemă. Însă, în ciuda unor practici promițătoare, măsurile de prevenire rămân limitate ca amploare, fragmentate și izolate, lipsite de resurse suficiente și de o evaluare a impactului.

Există date fiabile care indică prevalența violenței împotriva femeilor și a fetelor?

Este important să se înțeleagă amploarea, natura și consecințele violenței împotriva femeilor și a fetelor pentru ca, pe baza acestor informații, să se elaboreze legi, politici și programe adaptate. În acest scop, UE și statele membre ale ONU au făcut eforturi pentru a colecta date și statistici referitoare la prevalența diferitelor forme de violență împotriva femeilor și a fetelor, în special a violenței domestice și a violenței din partea partenerului de viață.

Aceste date privind prevalența violenței împotriva femeilor și a fetelor nu sunt însă disponibile în aceeași măsură în toate țările și nici în toate regiunile unei țări. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea datelor între țări și în interiorul țărilor rămâne o provocare.

Există cadre juridice și de politică destinate eradicării violenței împotriva femeilor și a fetelor?

Există o mișcare tot mai puternică în favoarea eliminării și a prevenirii tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor. Guvernele au adoptat acorduri internaționale și regionale care acoperă aspectele juridice și de politică ale problemei, cum ar fi Platforma de acțiune de la Beijing din 1995 și obiectivele de dezvoltare durabilă.

Cel puțin 119 țări au adoptat legi privind violența domestică, în 125 există legi privind hărțuirea sexuală, iar în 52 – legi privind violul în cadrul cuplului.

Inițiativa Spotlight va duce mai departe progresele realizate până acum pentru a contribui la eliminarea violenței împotriva femeilor și a fetelor.

Prin ce se diferențiază programele lansate în cadrul inițiativei Spotlight de alte programe?

Studiile au arătat că un program bine conceput și acoperitor, care se adresează femeilor și fetelor celor mai marginalizate, poate reuși să pună capăt violenței. Fiecare program național dezvoltat în cadrul inițiativei Spotlight este conceput în așa fel încât să abordeze lacunele legislative și de politică, să consolideze instituțiile, să promoveze atitudinile care recunosc egalitatea dintre sexe, să ofere servicii de calitate femeilor supraviețuitoare și reparații victimelor violenței și familiilor acestora, să prezinte date defalcate pe diferite criterii și să ofere pârghii de acțiune mișcărilor femeilor, neexcluzând pe nimeni.

 

Informații suplimentare

Comunicat de presă – Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite își unesc forțele în cadrul Inițiativei Spotlight pentru a pune capăt feminicidului în America Latină

MEMO/18/5904

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar