Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Stanje v Uniji 2018: Vprašanja in odgovori k predlogu Komisije za odpravo premikanja ure na poletni oz. zimski čas

Strasbourg, 12. septembra 2018

Vprašanja in odgovori k predlogu Komisije za odpravo premikanja ure na poletni oz. zimski čas

pasica

Zakaj je poletni oz. zimski čas usklajen na ravni EU?

Večina držav članic EU ima dolgo tradicijo ureditev poletnega časa, od katerih mnoge segajo vse do prve in druge svetovne vojne oziroma naftne krize v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. V preteklosti so države članice uvedle premikanje ure, da bi prihranile energijo (predvsem premog za proizvodnjo električne energije) in bile usklajene s sosednjimi državami. Vendar je bil dan, ko se je ura premaknila, različen v različnih državah. To je povzročalo težave na notranjem trgu, predvsem v prometnem in energetskem sektorju, zaradi neusklajenih sprememb ure (različnih dni) tekom leta. Postopno so bili uvedeni ukrepi na evropski ravni, da bi se uskladil dan premikanja ure, kar je privedlo do veljavne Direktive 2000/84/ES.

Kakšno je stanje drugod po svetu?

Globalno gledano izvaja ureditev poletnega časa približno 60 držav, predvsem v Severni Ameriki in Oceaniji. Toda vse več je takšnih sosednjih držav EU ali njenih trgovinskih partneric, ki so se odločile, da ureditve poletnega časa ne bodo uvedle ali pa jo bodo opustile: na primer Islandija, Kitajska (1991), Rusija (2011), Belorusija (2011) in nedavno Turčija (2016).

Zakaj Komisija predstavlja ta predlog?

Komisija je ureditev poletnega časa uvrstila na politični dnevni red, ker se je Junckerjeva Komisija zavezala, da bo imela veliko vlogo pri velikih vprašanjih, državam članicam pa bo prepustila odločanje, kadar bodo za to same imele najboljše izhodišče. Po oceni sedanje ureditve premikanja ure na poletni oz. zimski čas, po kateri je treba v skladu z uredbo EU uro premakniti vsakih šest mesecev, je Komisija ugotovila, da so ob preprečevanju razdrobljenosti države članice v najboljšem položaju za odločanje, ali želijo trajno uvesti zimski ali poletni čas.

Komisija je pri oceni upoštevala številne vidike, npr. glasovanje Evropskega parlamenta o resoluciji o tej temi februarja 2018, zahteve nekaterih držav članic EU, analizo razpoložljivih dokazov in javno posvetovanje, ki ga je Komisija organizirala med 4. julijem in 16. avgustom 2018. Med posvetovanjem je prejela 4,6 milijona odgovorov iz vseh 28 držav članic, kar je največ odgovorov, ki jih je kdaj koli prejela v okviru javnega posvetovanja. Glede na končne rezultate je 84 % udeležencev podprlo odpravo premikanja ure dvakrat letno. Na podlagi teh dejstev je Komisija danes predlagala, da se premikanje ure dvakrat na leto odpravi, obenem pa ohrani usklajen pristop, da bi zaščitili delovanje notranjega trga.

Kaj predlaga Komisija?

Komisija predlaga, da se leta 2019 v EU ukine premikanje ure dvakrat letno. S tem bi se končalo premikanje ure za eno uro naprej marca in eno uro nazaj oktobra. Da bi preprečili razdrobljenost notranjega trga, se bodo države članice odločile, ali želijo trajno uvesti poletni ali zimski čas. O svoji odločitvi bodo uradno obvestile Evropsko komisijo. Po tem ne bodo več mogle premikati ure glede na letni čas. Države članice bodo lahko same določile, kateri časovni pas se bo uporabljal na njihovih ozemljih.

Ali Komisija predlaga, da se po vsej Evropski uniji trajno uvede poletni oz. zimski čas?

Ne. Evropska komisija predlaga, da se usklajeno odpravi spomladansko in jesensko premikanje ure. Odločitev o trajni uvedbi poletnega ali zimskega časa bo sprejela vsaka posamezna država članica. Zaželeno je, da države članice odločitev o standardnem času, ki ga bodo uporabljale od leta 2019 naprej, sprejmejo usklajeno.

Zakaj ne morejo nekatere države članice še vedno premakniti ure dvakrat letno, če to želijo?

Komisija predlaga, da se premikanje ure dvakrat letno odpravi po vsej Evropski uniji. Države članice zato ne bodo več ohranile lastne ureditve premikanja ure na poletni oz. zimski čas. Tako bomo zagotovili pravilno delovanje notranjega trga in preprečili motnje zaradi neusklajenega ravnanja držav članic. To vključuje morebitne motnje pri določanju razporedov na področju prometa ter v delovanju informacijskih in komunikacijskih sistemov, visoke stroške čezmejne trgovine ter nizko produktivnost za blago in storitve. Zato je bistveno, da se še naprej uporablja usklajeni režim, pri čemer vse države članice odpravijo premikanje ure dvakrat letno.

Kako in kdaj bi se uvedla predlagana sprememba?

Da bi omogočili nemoten prehod, bi morala v skladu s predlogom vsaka država članica Komisijo do aprila 2019 uradno obvestiti, ali namerava trajno uvesti poletni ali zimski čas. To bi moralo temeljiti na usklajevanju med državami članicami ter morebitnimi posvetovanji in ocenami na nacionalni in evropski ravni.

Zadnji obvezni premik ure na poletni čas bi bil v nedeljo, 31. marca 2019. Po tem bi lahko države članice, ki želijo trajno uvesti zimski čas, zadnjič premaknile uro v nedeljo, 27. oktobra 2019. Po tem datumu premikanje ure na poletni oz. zimski čas ne bi bilo več mogoče.

Ta časovni okvir je odvisen od tega, ali bosta Evropski parlament in Svet sprejela predlog Komisije najpozneje do marca 2019.

Kakšne prednosti prinaša odprava sedanje ureditve za premikanje ure?

Državljani si ne bodo več belili glave s premikanjem ure. Prestavljanje ure povzroča zmedo, saj ni samoumevno, kdaj in v katero smer je treba premakniti kazalce. Udeleženci javnega posvetovanja so kot razlog za odpravo premikanja ure navedli negativne učinke na zdravje, večje število nesreč v cestnem prometu in premajhne prihranke energije. Z odpravo te ureditve se tudi človeškemu telesu ne bo več treba prilagajati spremenjenemu času.

Prav tako se podjetjem ne bo več treba prilagajati na premikanje ure. Nova ureditev bo olajšala načrtovanje v energetskem in prometnem sektorju (npr. za nočne vlake) ter poenostavila aplikacije, ki temeljijo na času. Čeprav je bil prihranek energije eden glavnih razlogov za uvedbo trenutne ureditve, je sodeč po dokazih dandanes skupni prihranek energije, ki ga prinaša premikanje ure, omejen.

Kateri časovni pasovi se bodo uporabljali v EU?

EU ima tri standardne časovne pasove: zahodnoevropski čas (Irska, Portugalska, Združeno kraljestvo), srednjeevropski čas (17 držav članic) in vzhodnoevropski čas (Bolgarija, Ciper, Estonija, Finska, Grčija, Latvija, Litva in Romunija). Za države članice, ki se bodo odločile za trajno uvedbo poletnega časa, bo samodejno veljal naslednji časovni pas (standardni čas + 1 ura). Poleg tega bodo države članice še vedno lahko spreminjale svoj standardni čas, če te spremembe ne bodo povezane z letnimi časi. V skladu s predlogom morajo države članice 6 mesecev vnaprej Komisijo uradno obvestiti o vsaki spremembi časovnega pasu, kar bo omogočilo pravočasno prilagoditev sistemov, ki temeljijo na času.

O čem je potekalo javno posvetovanje?

Udeleženci so bili pozvani, da navedejo splošne izkušnje s premikanjem ure, kateri od dveh možnosti dajejo prednost (ohranitvi nespremenjene ureditve ali njeni odpravi po celotni EU) in ali bi v primeru odprave sedanje ureditve dali prednost poletnemu ali zimskemu času.Evropski državljani in deležniki so bili pozvani, naj med 4. julijem in 16. avgustom svoje mnenje izrazijo z izpolnitvijo spletnega vprašalnika (ki je na voljo v vseh jezikih EU).

Kje so na voljo končni rezultati posvetovanja?

Komisija je med spletnim posvetovanjem prejela 4,6 milijona odgovorov iz vseh 28 držav članic, kar je največ odgovorov, ki jih je kdaj koli prejela v okviru javnega posvetovanja. 84 % udeležencev je zagovarjalo odpravo premikanja ure dvakrat letno. Pripravljeno je bilo zbirno poročilo, ki je bilo prevedeno v vse jezike EU. Na voljo je tukaj.

Več informacij

Spletno mesto o stanju v Uniji 2018

Podstran o premikanju ure na poletni oz. zimski čas

Sporočilo za medije: Stanje v Uniji 2018: Komisija predlaga odpravo premikanja ure na poletni oz. zimski čas

Končno poročilo o javnem posvetovanju

MEMO/18/5641

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar