Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Starea Uniunii 2018: Întrebări și răspunsuri privind propunerea Comisiei de renunțare la schimbarea sezonieră a orei

Strasbourg, 12 septembrie 2018

Întrebări și răspunsuri privind propunerea Comisiei de renunțare la schimbarea sezonieră a orei.

Banner

De ce este ora de vară/ora de iarnă armonizată la nivelul UE?

Majoritatea statelor membre ale UE au o tradiție îndelungată în ceea ce privește măsurile referitoare la ora de vară, multe dintre acestea datând din perioada îndepărtată a Primului Război Mondial și a celui de-al Doilea Război Mondial sau din perioada crizei petrolului din anii 1970. În trecut, statele membre au introdus schimbările orei pentru a economisi energie (în principal, cărbune pentru producția de energie electrică) și pentru a se sincroniza cu țările cu care se învecinau. Totuși, data la care se schimba ora era diferită în diferitele țări. Aceste divergențe au generat probleme pe piața internă, mai ales pentru sectorul transporturilor și pentru cel energetic, cauza exactă fiind aplicarea necoordonată a schimbărilor orei (zile diferite) de-a lungul anului. Treptat, au fost introduse măsuri la nivel european în scopul armonizării datei la care se efectua schimbarea și astfel s-a ajuns la adoptarea Directivei 2000/84/CE, aflată în vigoare.

Care este situația în restul lumii?

La nivel internațional, se aplică măsuri referitoare la ora de vară în aproximativ 60 de țări, mai ales în America de Nord și în Oceania. Tot mai mulți vecini sau parteneri comerciali ai UE au ales fie să nu aplice măsurile referitoare la ora de vară, fie să renunțe la ele: exemplele includ Islanda, China (1991-), Rusia (2011-), Belarus (2011-) și, mai recent, Turcia (2016-).

De ce prezintă Comisia această propunere?

Comisia a pus pe agenda politică măsurile referitoare la ora de vară deoarece Comisia Juncker a promis să intervină amplu în probleme ample, lăsând statele membre să ia decizii în problemele pentru care nivelul lor de intervenție este cel mai adecvat. În urma evaluării măsurilor actuale referitoare la schimbările sezoniere ale orei, prevăzute de reglementări ale UE care impun schimbarea orei de două ori pe an, Comisia a ajuns la concluzia că, evitându-se, totodată, fragmentarea, statele membre sunt cel mai în măsură să decidă dacă doresc să păstreze în mod permanent ora de vară sau ora de iarnă.

Evaluarea Comisiei a ținut seama de mai multe elemente, cum ar fi votarea de către Parlamentul European a unei rezoluții pe această temă în februarie 2018, solicitări primite de la anumite state membre ale UE, o analiză a dovezilor disponibile, precum și o consultare publică organizată de Comisie în perioada 4 iulie-16 august 2018. În cadrul acestei consultări au fost primite 4,6 milioane de răspunsuri din toate cele 28 de state membre, cel mai mare număr de răspunsuri primite vreodată în cadrul unei consultări publice a Comisiei. Potrivit rezultatelor finale, 84 % dintre respondenți au fost în favoarea renunțării la schimbările sezoniere ale orei. Toate aceste elemente au determinat Comisia să propună azi renunțarea la schimbările sezoniere ale orei și, totodată, menținerea unei abordări coordonate, menite a salvgarda buna funcționare a pieței interne.

Ce propune Comisia?

Comisia propune renunțarea la schimbarea orei de două ori pe an în UE, începând din 2019. Astfel, s-ar renunța la practica de a muta ceasurile înainte cu o oră în martie și înapoi cu o oră în octombrie. Pentru a se evita orice fragmentare a pieței interne, statele membre vor decide dacă doresc să rămână în permanență la ora de vară sau la ora de iarnă și vor notifica deciziile luate Comisiei Europene. Apoi, nu vor mai putea efectua schimbări sezoniere ale orei. Statele membre își vor păstra libertatea de a decide ce zonă de fus orar să utilizeze pe teritoriile lor.

Comisia propune ora de vară/iarnă permanentă pe întregul teritoriu al Uniunii Europene?

Nu. Propunerea Comisiei Europene vizează renunțarea în mod coordonat la schimbările sezoniere ale orei. Decizia de a aplica în mod permanent ora de vară sau ora de iarnă va fi luată de fiecare stat membru în parte. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2019.

De ce nu pot continua unele state membre să efectueze schimbări sezoniere ale orei dacă doresc să facă acest lucru?

Comisia propune renunțarea la schimbările sezoniere ale orei în întreaga Uniune Europeană. Cu alte cuvinte, statele membre nu vor mai menține măsurile naționale referitoare la schimbările sezoniere ale orei. Scopul constă în protejarea bunei funcționări a pieței interne și în evitarea perturbărilor generate de acțiunile necoordonate ale statelor membre. Printre altele, s-ar putea produce perturbări legate de orarele operațiunilor de transport și perturbări ale funcționării sistemelor de informare și comunicare, ar putea crește costurile aferente comerțului transfrontalier sau ar putea scădea productivitatea în cazul bunurilor și serviciilor. Așadar, este esențial un sistem care continuă să fie armonizat și prin care toate statele membre renunță la schimbarea orei de două ori pe an.

Cum și când ar fi pusă în aplicare schimbarea propusă?

Pentru ca tranziția să decurgă fără dificultăți, propunerea Comisiei prevede că fiecare stat membru notifică, până în aprilie 2019, dacă intenționează să aplice în mod permanent ora de vară sau ora de iarnă. Această decizie ar trebui să se bazeze pe o coordonare între statele membre, pe eventuale consultări și pe eventuale evaluări la nivel național și european.

Ultima trecere obligatorie la ora de vară ar avea loc duminică, 31 martie 2019. După această dată, statele membre care doresc să treacă permanent înapoi la ora de iarnă ar putea să mai efectueze o ultimă schimbare sezonieră a orei, duminică, 27 octombrie 2019. După data respectivă, nu ar mai fi posibile schimbările sezoniere.

Acest calendar este condiționat de adoptarea propunerii Comisiei de către Parlamentul European și de către Consiliu cel târziu în martie 2019.

Care sunt beneficiile renunțării la măsurile actuale referitoare la schimbarea orei?

Cetățenii nu vor mai trebui să se preocupe în legătură cu mutatul ceasurilor. Schimbările erau o sursă de confuzie, deoarece nu este evident când și în ce sens trebuie mutate ceasurile. Printre motivele în favoarea renunțării la schimbarea orei, cei care au oferit răspunsuri în cadrul consultării publice au mai menționat și impacturile negative asupra sănătății, creșterea numărului accidentelor rutiere și lipsa economiilor de energie. După renunțarea la acest sistem, corpul uman nu va mai trebui să se adapteze la schimbarea orei.

Întreprinderile vor beneficia de faptul că nu vor mai trebui să se adapteze la schimbarea orei. Noile măsuri vor simplifica planificarea în sectorul transporturilor și în cel energetic (pentru trenurile de noapte, de exemplu) și vor simplifica aplicațiile care depind de oră. Deși economiile de energie au fost unul dintre motivele principale ale măsurilor actuale, dovezile sugerează că, în prezent, economiile de energie totale datorate schimbării orei sunt limitate.

Ce zone de fus orar se vor aplica în UE?

În prezent, există trei zone de fus orar standard în UE: ora Europei Occidentale (Irlanda, Portugalia, Regatul Unit), ora Europei Centrale (17 state membre) și ora Europei de Est (Bulgaria, Cipru, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Lituania și România). Statele membre care decid să rămână permanent la ora de vară vor trece automat în următoarea zonă de fus orar (ora standard + 1 oră). În plus, statele membre vor avea în continuare libertatea de a aduce modificări propriei ore standard care nu sunt legate de schimbările sezoniere. Propunerea prevede că statele membre trebuie să notifice Comisiei, cu 6 luni înainte, orice schimbare a zonei de fus orar, pentru a permite efectuarea la timp a eventualelor ajustări necesare ale sistemelor care depind de oră.

Care a fost subiectul consultării publice?

Participanții au fost invitați să își împărtășească experiențele, în general, legate de schimbarea orei, să își exprime preferința între două opțiuni (menținerea sistemului neschimbat sau renunțarea la sistem pentru întreaga UE) și să precizeze dacă, în eventualitatea renunțării la sistemul actual, ar prefera să se rămână la ora de vară sau la ora de iarnă. Cetățenii și părțile interesate din Europa au fost invitați să-și exprime opiniile prin completarea acestui chestionar online (disponibil în toate limbile UE) în perioada 4 iulie-16 august.

Unde pot vedea rezultatele finale ale consultării?

În cadrul consultării online au fost primite 4,6 milioane de răspunsuri din toate cele 28 de state membre, cel mai mare număr de răspunsuri primite vreodată în cadrul unei consultări publice a Comisiei. În proporție de 84 %, respondenții au afirmat că sunt în favoarea renunțării la schimbarea orei de două ori pe an. A fost elaborat un raport de sinteză mai detaliat, care a fost tradus în toate limbile UE și care este disponibil aici.

Informații suplimentare

Site-ul dedicat Stării Uniunii Europene 2018

Pagina secundară referitoare la schimbările sezoniere ale orei

Comunicat de presă: Starea Uniunii Europene 2018: Comisia propune renunțarea la schimbările sezoniere ale orei

Raportul final referitor la consultarea publică

MEMO/18/5641

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar