Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Az Unió helyzete (2018): Kérdések és válaszok az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás eltörlésére irányuló bizottsági javaslatról

Strasbourg, 2018. szeptember 12.

Kérdések és válaszok az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás eltörlésére irányuló bizottsági javaslatról.

Banner

Miért került harmonizálásra uniós szinten a nyári/téli időszámítás?

Az uniós tagállamok többsége a nyári időszámítást illetően hosszú múltra visszatekintő hagyományokkal rendelkezik, amelyek egy része az első és a második világháború, illetve az 1970-es évekbeli olajválság idejére nyúlik vissza. A tagállamok az óraátállítást annak idején az energiatakarékosság (főleg a villamosenergia-termelést biztosító szénnel való takarékoskodás), valamint a szomszédos országokhoz való igazodás érdekében vezették be. Az óra átállításának időpontja azonban az egyes országokban eltérő volt. Ez nehézségeket okozott a belső piacon, különösen a közlekedési és az energiaágazat számára, hiszen az átállás/visszaállás koordinálatlanul (az év más-más napjain) történt. Az átállás és a visszaállás időpontját az európai intézkedések fokozatosan harmonizálták, erre vonatkozóan jelenleg a 2000/84/EK irányelv rendelkezése van érvényben.

Mi a helyzet a világ többi részén?

Ami a nemzetközi helyzetet illeti, mintegy 60 országban létezik nyári időszámítás, mindenekelőtt Észak-Amerikában és Óceániában. Az Unió szomszédai vagy kereskedelmi partnerei közül egyre többen döntöttek úgy, hogy nem alkalmazzák vagy megszüntetik a nyári időszámítást, például Izland, Kína (1991-től), Oroszország (2011-től), Belarusz (2011-től) vagy legújabban Törökország (2016-tól).

Miért terjeszti elő a Bizottság ezt a javaslatot?

A Bizottság azért illesztette politikai programjába a nyári időszámítási rendszer kérdését, mert a Juncker-Bizottság nagyobb szerepet kíván vállalni a fontos kérdésekben; a döntést mindazonáltal a legilletékesebbeknek, a tagállamoknak kell meghozniuk. Az uniós szabályozás által jelenleg előírt, évszakokhoz kapcsolódó, hathavonta végzett óraátállítás rendszerének értékelését követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy – miközben el kell kerülni a széttagoltságot – a tagállamok a legalkalmasabbak annak eldöntésére, hogy állandó nyári vagy állandó téli időszámítást kívánnak-e alkalmazni.

A Bizottság értékelése számos elemet figyelembe vett, például az Európai Parlament idevonatkozó, 2018. februári állásfoglalását, bizonyos uniós tagállamok kéréseit, a rendelkezésre álló bizonyítékok elemzését, valamint a 2018. július 4. és augusztus 16. között tartott nyilvános bizottsági konzultáció eredményeit. A szóban forgó konzultáció során a 28 tagállamból 4,6 millió válasz érkezett, ami az eddigi legmagasabb válaszadási arányt jelenti a Bizottság nyilvános konzultációinak történetében. A végső eredmények szerint a válaszadók 84%-a támogatná a szezonális óraátállítás gyakorlatának megszüntetését. Mindezek alapján a Bizottság a mai napon javaslatot tett az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás eltörlésére, miközben a belső piac működésének biztosítása érdekében fenn kívánja tartani a koordinált megközelítést.

Mit javasol a Bizottság?

A Bizottság azt javasolja, hogy 2019-ben az Európai Unióban szűnjön meg az évi kétszeri óraátállítás. A javaslat véget vetne annak a gyakorlatnak, hogy az órát márciusban egy órával előre-, októberben pedig egy órával visszaállítjuk. A belső piac széttagoltságának elkerülése érdekében a tagállamok eldöntik, hogy állandó nyári vagy állandó téli időszámítást alkalmaznak-e. Döntésükről értesítik az Európai Bizottságot. Ezt követően már nem alkalmazhatnak szezonális időszámítást. A tagállamok továbbra is szabadon dönthetnek arról, hogy területük melyik időzónába tartozzon.

Tesz-e javaslatot a Bizottság az egész Európai Unióban alkalmazandó állandó nyári/téli időszámításra?

Nem. Az Európai Bizottság javaslatának célja, hogy koordinált módon véget vessen az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás gyakorlatának. Az állandó nyári vagy állandó téli idő alkalmazására vonatkozó döntést minden tagállam maga fogja meghozni. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től milyen standard időt fognak alkalmazni.

Miért nem lehetséges, hogy a tagállamok továbbra is szezonális óraátállítást alkalmazzanak, amennyiben ezt jónak látják?

A Bizottság az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás gyakorlatának megszüntetését javasolja az egész Európai Unióra nézve. Más szóval a tagállamok nem fogják tovább alkalmazni az évszakokhoz kapcsolódó időszámítást érintő nemzeti szabályozást. Ez a belső piac megfelelő működésének védelmét és az össze nem hangolt tagállami cselekvések okozta zavarok elkerülését szolgálja. Olyan lehetséges zavarokra gondolhatunk itt, mint a szállítási műveletek ütemezésében és az információs és kommunikációs rendszerek működésében jelentkező gondok, a határokon átnyúló kereskedelem magasabb költségei, illetve az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos alacsonyabb termelékenység. Ezért rendkívül fontos, hogy a rendszer továbbra is összehangolt legyen, azaz valamennyi tagállam mondjon le az évi kétszeri óraátállításról.

Hogyan és mikor kerül végrehajtásra a javasolt változtatás?

A zökkenőmentes átmenet érdekében a Bizottság javaslata alapján minden tagállam 2019. áprilisáig bejelenti, hogy állandó nyári vagy állandó téli időszámítást kíván-e alkalmazni. A döntéseknek a tagállamok közötti egyeztetéseken, és esetleges nemzeti és európai szintű konzultációkon és értékeléseken kell alapulniuk.

A nyári időszámításra való utolsó kötelező átállás időpontja 2019. március 31. Ezt követően azok a tagállamok, amelyek állandó jelleggel a téli időszámítást alkalmaznák, 2019. október 27-én vasárnap végzik az utolsó szezonális óraátállítást. Az említett időpont után már nem lennének lehetségesek évszakhoz kötődő átállítások.

Ezen ütemterv feltétele, hogy az Európai Parlament és a Tanács legkésőbb 2019 márciusáig elfogadja a Bizottság javaslatát.

Milyen előnyökkel járna az óraátállítás jelenlegi rendszerének megszüntetése?

A polgároknak többé nem kellene vesződniük óráik beállításával. Az átállás zavart okoz, mivel nem teljesen magától értetődő, hogy a „mutatókat” pontosan mikor és melyik irányba kell tekerni. A nyilvános konzultáció válaszadói ezenkívül a negatív egészségügyi hatásokkal, a közúti balesetek számának növekedésével, illetve az energiamegtakarítás hiányával indokolták az óraátállítás eltörlésének szükségességét. A rendszer megszüntetésével az emberi szervezetnek sem kell már alkalmazkodnia az óraátállításból fakadó változásokhoz.

A vállalkozásoknak is előnyére válik, ha nem kell figyelembe venniük az időszámítás megváltozását. Az új rendelkezések meg fogják könnyíteni a tervezést az energia- és a közlekedési ágazatban (például az éjszakai vasúti járatok esetében), és egyszerűsítik az időalapú alkalmazásokat. Noha ez volt a jelenlegi szabályozás bevezetésének egyik fő mozgatórugója, adatok szerint az óraátállításnak köszönhető energiamegtakarítás mértéke összességében igen korlátozott.

Mely időzónák lesznek alkalmazhatók az EU-ban?

Jelenleg három standard időzóna van az EU-ban: a nyugat-európai idő (Írország, Portugália, Egyesült Királyság), a közép-európai idő (17 tagállam) és a kelet-európai idő (Bulgária, Ciprus, Észtország, Finnország, Görögország, Lettország, Litvánia és Románia). Azok a tagállamok, amelyek az állandó nyári időszámítás alkalmazása mellett döntenek, automatikusan a következő időzónába (standard idő + 1 óra) sorolódnak. A tagállamok továbbra is szabadon hajthatnak végre olyan változtatást standard idejük kapcsán, amely nem kapcsolódik a szezonális óraátállításhoz. A javaslat értelmében a Bizottságot 6 hónappal korábban értesíteni kell az időzónaváltásról, ami lehetővé teszi az időalapú rendszerek időben történő kiigazítását.

Milyen kérdéseket érintett a nyilvános konzultáció?

A résztvevők felkérést kaptak arra, hogy számoljanak be az óraátállítással kapcsolatos általános tapasztalataikról, továbbá arról, hogy a két alternatíva közül (a rendszer változatlan fenntartása vagy az EU egészében történő felszámolása) melyiket preferálnák, illetve hogy az óraátállítás elhagyása esetén a nyári vagy a téli időszámítást tartanák-e meg. Az európai polgárok és érdekeltek július 4. és augusztus 16. között a valamennyi uniós nyelven elérhető online kérdőív kitöltésével adhattak hangot véleményüknek.

Hol tekinthetők meg a konzultáció végső eredményei?

A szóban forgó online konzultáció során a 28 tagállamból 4,6 millió válasz érkezett, ami az eddigi legmagasabb válaszadási arányt jelenti a Bizottság nyilvános konzultációinak történetében. A válaszadók 84%-a nyilatkozott úgy, hogy támogatja a félévenkénti óraátállítás eltörlését. Készült egy részletesebb összefoglaló jelentés is, amely az EU valamennyi nyelvén hozzáférhető. A jelentés itt olvasható.

További információk

Az Európai Unió helyzete (2018) weboldal

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást tárgyaló aloldal

Sajtóközlemény: Az Unió helyzete (2018): Bizottsági javaslat az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás eltörlésére

Zárójelentés a nyilvános konzultációról

MEMO/18/5641

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar