Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Stanje Unije 2018.: Pitanja i odgovori o prijedlogu Komisije za ukidanje pomicanja sata

Strasbourg, 12. rujna 2018.

Pitanja i odgovori o prijedlogu Komisije za ukidanje pomicanja sata

Transparent

Zašto je ljetno i zimsko računanje vremena usklađeno na razini EU-a?

Većina država članica EU-a ima dugu tradiciju pomicanja sata, uglavnom još iz doba Prvog i Drugog svjetskog rata ili naftne krize 70-ih godina. Povijesno gledajući, države članice uvele su pomicanje sata radi uštede energije (uglavnom ugljena za proizvodnju električne energije) i usklađivanja sa susjednim zemljama. Međutim, datum na koji se pomiču satovi nije bio isti u svakoj zemlji. Zbog neusklađene primjene pomicanja sata tijekom godine nastajali su problemi za unutarnje tržište, a osobito u sektorima prometa i energetike. Radi usklađivanja datuma pomicanja sata postupno su uvođene europske mjere, koje su dovele do Direktive 2000/84/EZ, trenutačno na snazi.

Koji režim pomicanja sata vlada u ostatku svijeta?

U svijetu se ljetno računanje vremena primjenjuje u 60 zemalja, većinom u Sjevernoj Americi i Oceaniji. Europska unija ima sve više susjeda i trgovačkih partnera koji su odlučili ne primjenjivati ili ukinuti ljetno računanje vremena: među njima su Island, Kina (od 1991.), Rusija (od 2011.), Bjelarus (od 2011.) i odnedavno Turska (od 2016.).

Zašto Komisija baš sad predlaže ukidanje pomicanja sata?

Budući da je Junckerova Komisija obećala da će igrati veliku ulogu u velikim stvarima, a da će državama članicama prepuštati odluke koje je primjerenije donositi i provoditi na nacionalnoj razini, Komisija je praksu ljetnog računanja vremena uvrstila u svoj politički program. Nakon procjene trenutačne prakse, u kojoj EU propisuje da se svakih šest mjeseci pomiče sat, Komisija je zaključila da su države članice te koje mogu najbolje znati žele li na nacionalnoj razini zadržati trajno ljetno ili trajno zimsko računanje vremena, ali i da je nužno izbjeći fragmentiranost.

Procjena Komisije uzela je u obzir niz elemenata, među kojima su rezolucija koju je o ovoj temi izglasao Europski parlament u veljači 2018., zahtjevi nekih država članica EU-a, analiza dostupnih dokaza i javno savjetovanje koje je Komisija provela od 4. srpnja do 16. kolovoza 2018. Putem tog savjetovanja dobiveno je 4,6 milijuna odgovora iz 28 država članica, što je najveći broj odgovora ikad primljen u dosadašnjim javnim savjetovanjima Komisije. Konačni je rezultat taj da se 84 % ispitanika zalaže za ukidanje pomicanja sata. Svi su ti elementi doveli Komisiju do njezina današnjeg prijedloga da se prekine praksa pomicanja sata, ali i zadrži usklađen pristup kako bi se zaštitilo funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Što Komisija predlaže?

Komisija predlaže da se od 2019. usklađeno prestane dvaput godišnje pomicati sat, tj. da se prestane prebacivati računanje vremena sa zimskog na ljetno i obrnuto, što znači da se sat više ne bi pomicao ni jedan sat naprijed u ožujku ni jedan sat natrag u listopadu. Kako bi se izbjegle različite prakse na jedinstvenom tržištu, svaka će država članica morati odlučiti želi li zadržati trajno ljetno ili trajno zimsko računanje vremena. pa o tome obavijestiti Europsku komisiju. Nakon toga više neće smjeti primjenjivati režim pomicanja sata na zimsko odnosno ljetno računanje vremena. Svaka država članica slobodno odlučuje koju će vremensku zonu primjenjivati na svojem državnom području.

Predlaže li Komisija trajno ljetno ili trajno zimsko računanje vremena u cijeloj Europskoj uniji?

Ne. Bit je Komisijina prijedloga da se na koordiniran način ukine redovito pomicanje sata dvaput godišnje. Odluka o tome hoće li primjenjivati trajno ljetno ili trajno zimsko računanje vremena na svakoj je pojedinačnoj državi članici. Poželjno je da države članice surađuju u odlučivanju o standardnom vremenu koje će svaka od njih primjenjivati od 2019.

Ako neka država članica želi i dalje pomicati sat, zašto ne bi smjela primjenjivati tu praksu?

Komisija predlaže ukidanje pomicanja sata za cijelu Europsku uniju. Drugim riječima, države članice neće zadržati nacionalne režime promjene pomicanja sata kako bi se zaštitilo ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjegli poremećaji zbog neusklađenih mjera država članica. Ti potencijalni poremećaji mogu se, među ostalim, pojaviti u obliku problema s utvrđivanjem voznih redova usluga prijevoza i funkcioniranjem informacijskih i komunikacijskih sustava, povećanja troškova prekogranične trgovine ili niže produktivnosti u području roba i usluga. Stoga je nužan trajno usklađeni režim u kojem će sve države članice ukinuti pomicanje sata.

Kako i kad bi se počela primjenjivati predložena promjena?

Kako bi omogućila da se prelazak odvije bez problema, Komisija predlaže da svaka država članica obavijesti do travnja 2019. namjerava li primjenjivati trajno ljetno ili trajno zimsko računanje vremena. Odluka svake države članice trebala bi se temeljiti na dogovoru s drugim državama članicama, mogućim javnim savjetovanjima i procjenama učinka na nacionalnoj i europskoj razini.

Posljednje obvezno pomicanje sata kojim bi se računanje vremena prebacilo na ljetno bilo bi 31. ožujka 2019. Države članice koje žele trajno primjenjivati zimsko računanje vremena provele bi još jedno pomicanje sata 27. listopada 2019. Nakon toga se satovi više ne bi pomicali.

Preduvjet za ovaj rok je da Europski parlament i Vijeće prihvate i donesu prijedlog Komisije najkasnije do ožujka 2019.

Koje su prednosti ukidanja postojećih praksi za pomicanje sata?

Građani više neće morati prilagođavati svoje satove. Te promjene često izazivaju dvojbe i nedoumice jer nije očito kad i kako se satovi trebaju pomaknuti. Sudionici u javnom savjetovanju također su kao razloge za ukidanje ove prakse istaknuli negativne utjecaje na zdravlje, povećan broj prometnih nesreća i nepostojeće energetske uštede. Kad se postojeći režim ukine, ni ljudsko se tijelo više neće morati prilagođavati na promjene u računanju vremena.

Poduzeća će imati koristi jer se neće morati prilagođavati pomicanjima sata. Nova praksa olakšat će planiranje u sektorima energetike i prometa, na primjer kad je riječ o noćnim vlakovima, i pojednostavniti primjene koje se temelje na točnom vremenu. Iako je ušteda energije bila jedan od glavnih argumenata za trenutačnu praksu, istraživanja ukazuju na ograničenost ukupne uštede energije koja se ostvaruje pomicanjem sata.

Koje će se vremenske zone primjenjivati u EU-u?

U EU-u se trenutačno primjenjuju tri zone standardnog vremena: zapadnoeuropsko vrijeme (Irska, Portugal, Ujedinjena Kraljevina), srednjoeuropsko vrijeme (17 država članica) i istočnoeuropsko vrijeme (Bugarska, Cipar, Estonija, Finska, Grčka, Latvija, Litva i Rumunjska). Države članice koje odluče zadržati trajno ljetno računanje vremena automatski će se prebaciti u sljedeću vremensku zonu (standardno vrijeme + 1 sat). Države članice moći će prilagođavati svoje standardno vrijeme ako to nije povezano s redovitim promjenama računanja vremena kao što je trenutačna praksa pomicanja sata. U prijedlogu je predviđeno da se Komisiju obavijesti o promjenama vremenske zone šest mjeseci prije svake promjene, čime će se omogućiti da se na vrijeme prilagode svi sustavi koji se temelje na točnom vremenu.

O čemu se vodilo javno savjetovanje?

Sudionici su zamoljeni da podijele svoja iskustva s pomicanjem sata, da kažu što bi radije – zadržali postojeći sustav ili ukinuli sustav u cijelom EU-u – i da odgovore bi li u slučaju da se ukine pomicanje sata radije zadržali zimsko ili ljetno računanje vremena. Europski građani i dionici mogli su iskazati svoja stajališta ispunjavanjem ovog internetskog upitnika (dostupnog na svim službenim jezicima EU-a) od 4. srpnja do 16. kolovoza.

Mogu li proučiti konačne rezultate savjetovanja?

Putem internetskog javnog savjetovanja dobiveno je 4,6 milijuna odgovora iz 28 država članica, što je najveći broj odgovora ikad primljen u svim dosadašnjim javnim savjetovanjima Komisije. 84 % ispitanika smatra da treba ukinuti pomicanja sata. Izrađeno je i na sve službene jezike EU-a prevedeno sažeto izvješće u kojem se može naći više detalja. To je izvješće dostupno ovdje.

Dodatne informacije

Stanje Europske unije 2018.

Stranica o pomicanju sata

Priopćenje za medije: Stanje Europske unije 2018.: Komisija predlaže ukidanje pomicanja sata

Završno izvješće o ishodu javnog savjetovanja

MEMO/18/5641

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar