Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri: intrarea în vigoare a legii de blocare actualizate

Bruxelles, 6 august 2018

Ce este legea de blocare?

UE a introdus în 1996 „legea de blocare” (Regulamentul 96/2271), drept răspuns la legislația cu privire la sancțiunile extrateritoriale a Statelor Unite ale Americii. Legea de blocare are ca scop contracararea efectelor sancțiunilor impuse de SUA asupra operatorilor economici din UE care desfășoară activități legale cu țări terțe. Legea de blocare reprezintă o realizare importantă a acțiunii unite a UE împotriva legislației extrateritoriale a țărilor terțe.

Cum funcționează legea de blocare?

Legea de blocare se aplică în ceea ce privește legislația extrateritorială menționată în anexa sa („legislația extrateritorială vizată”).

Aceasta interzice rezidenților și societăților din UE („operatorii”) respectarea legislației extrateritoriale vizate, cu excepția cazului în care aceștia sunt autorizați în mod excepțional de către Comisie în acest sens; permite operatorilor din UE să obțină despăgubiri pentru daunele care decurg dintr-o astfel de legislație de la persoanele sau entitățile care le cauzează și anulează efectul în UE al hotărârilor judecătorești străine bazate pe această legislație.

Operatorii UE dispun de un termen de 30 de zile de la data la care au obținut informația pentru a aduce la cunoștința Comisiei Europene orice eveniment care rezultă din legislația extrateritorială vizată care le-ar putea afecta interesele economice sau financiare.

De ce a fost actualizată legea de blocare?

Actualizarea a fost determinată de decizia unilaterală a SUA din 8 mai 2018 de a reimpune sancțiuni împotriva Iranului (după perioadele de „grație” de 90 și de 180 de zile, adică după 6 august 2018 și, respectiv, 4 noiembrie 2018) simultan cu retragerea SUA din Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA), convenit în 2015 între Iran, pe de o parte, și China, Franța, Germania, Uniunea Europeană, Rusia, Regatul Unit și SUA, pe de altă parte. Unele dintre sancțiunile reinstituite au efecte extrateritoriale și ar putea afecta operatorii UE care desfășoară activități economice legitime cu Iranul.

Cum a fost modificată legea de blocare?

UE a modificat anexa la legea de blocare prin adăugarea la domeniul său de aplicare a listei sancțiunilor extrateritoriale pe care SUA le reinstituie împotriva Iranului.

Modificarea este efectuată prin intermediul unui regulament delegat al Comisiei, care a fost adoptat de aceasta la 6 iunie 2018, și la care nici Consiliul, nici Parlamentul European nu au formulat obiecții în perioada de control de 2 luni prevăzută în acest scop. Regulamentul delegat va fi publicat și va intra în vigoare pe 7 august.

Ce tip de despăgubiri pot obține operatorii UE?

În conformitate cu legea de blocare, operatorii UE pot obține „orice despăgubiri, inclusiv cheltuieli de judecată, datorate pentru orice daună care le-a fost adusă în urma aplicării actelor cu putere de lege citate în anexă sau a acțiunilor întemeiate pe acestea sau care decurg din acestea”.

De la cine pot solicita operatorii UE despăgubiri pentru aceste daune?

În conformitate cu legea de blocare, operatorii UE pot solicita despăgubiri în special de la „persoane fizice sau juridice sau de la oricare altă entitate care a produs prejudiciul, sau de la oricare altă persoană care acționează în numele său sau în calitate de intermediar”.

Cum pot solicita despăgubiri operatorii UE?

Acțiunea poate fi introdusă în instanțele din statele membre, iar recuperarea poate lua forma sechestrului și vânzării activelor deținute de persoana care a cauzat daunele, de reprezentanții acesteia sau de intermediari. Ca în orice acțiune în despăgubiri, va fi la latitudinea judecătorului să examineze fondul cauzei sau legătura de cauzalitate.

Cine este responsabil de punerea în aplicare a legii de blocare?

Punerea în aplicare a legii de blocare, inclusiv decizia privind sancțiuni eficace, proporționale și disuasive pentru eventualele încălcări, este de competența statelor membre. De asemenea, este de competența statelor membre să asigure aplicarea acestor sancțiuni.

Ce rol are Comisia Europeană?

Comisia Europeană are mai multe roluri: colectează informații de la operatorii UE cu privire la posibile cazuri de aplicare a legislației extrateritoriale vizate; asigură legătura cu autoritățile naționale din statele membre ale UE cu privire la astfel de cazuri din jurisdicția lor; primește o notificare de la statele membre și distribuie informații acestora cu privire la măsurile luate în temeiul legii de blocare și privind alte aspecte relevante.

De asemenea, Comisia poate, în cazuri excepționale, să autorizeze un operator UE să respecte în totalitate sau parțial legislația extrateritorială vizată în cazul în care neconformarea ar aduce prejudicii grave intereselor operatorului sau ale Uniunii Europene. În acest sens, Comisia este asistată de Comitetul privind legislația extrateritorială, format din reprezentanți ai statelor membre.

Regulamentul de punere în aplicare care conține criteriile pe baza cărora Comisia va evalua astfel de solicitări de autorizare va fi publicat pe 7 august, bucurându-se de sprijinul deplin al comitetului.

Pentru mai multe informații

Comunicat de presă: Intrarea în vigoare a legii de blocare actualizate, menită să sprijine acordul nuclear cu Iranul

MEMO/18/4786

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar