Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Kérdések és válaszok: a blokkoló intézkedésekről szóló aktualizált rendelet hatálybalépése

Brüsszel, 2018. augusztus 6.

Mi a blokkoló intézkedésekről szóló rendelet?

Az EU 1996-ban vezette be a blokkoló intézkedésről szóló rendeletet (2271/96/EK rendelet) az Egyesült Államok területen kívüli szankciókat megállapító jogszabályaira válaszul. A rendelet célja, hogy ellensúlyozza a területen kívüli szankciók által a harmadik országokkal jogszerű tevékenységet folytató uniós gazdasági szereplőkre gyakorolt hatásokat. A blokkoló intézkedésekről szóló rendelet fontos előrelépést jelent a harmadik országok területen kívüli jogszabályainak hatásaival szembeni egységes uniós fellépés terén.

Hogyan működik a blokkoló intézkedésekről szóló rendelet?

A blokkoló intézkedésekről szóló rendelet az annak mellékletében említett területen kívüli jogszabályok (a továbbiakban: a listán szereplő területen kívüli jogszabályok) tekintetében alkalmazandó.

Megtiltja, hogy az uniós lakosok és vállalkozások (a továbbiakban: gazdasági szereplők) eleget tegyenek a listán szereplő területen kívüli jogszabályoknak, kivéve, ha erre a Bizottság kivételesen felhatalmazást ad nekik; lehetővé teszi az uniós gazdasági szereplőknek, hogy kártérítést követeljenek az ilyen jogszabályokból eredő károkat okozó természetes vagy jogi személytől; valamint semmissé teszi az EU-n belül az ilyen jogszabályok alapján hozott bármely külföldi bírósági határozat joghatásait.

Az uniós gazdasági szereplőknek – az információ megszerzését követő 30 napon belül – tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot a listán szereplő területen kívüli jogszabályokból eredő minden olyan eseményről, amelyek hátrányosan befolyásolják gazdasági vagy pénzügyi érdekeiket.

Miért kellett aktualizálni a blokkoló intézkedésekről szóló rendeletet?

Az aktualizálást az Egyesült Államok 2018. május 8-i egyoldalú határozata tette szükségessé, amellyel ismételten (90 nap elteltével, 2018. augusztus 6-án, illetve 180 nap elteltével, 2018. november 4-én hatályba lépő) szankciókat érvényesít Iránnal szemben, és egyidejűleg kiléptette az országot a 2015-ben egyfelől Irán, másfelől pedig Kína, Franciaország, Németország, az Európai Unió, Oroszország, az Egyesült Királyság, és az Egyesült Államok által elfogadott átfogó közös cselekvési tervből (JCPOA). Az ismételten bevezetett szankciók egy része területen kívüli hatásokkal jár, és hátrányosan befolyásolhatja az Iránnal jogszerű üzleti tevékenységet folytató uniós gazdasági szereplőket.

Hogyan módosul a blokkoló intézkedésekről szóló rendelet?

Az EU a blokkoló intézkedésekről szóló rendelet mellékletét módosította oly módon, hogy kiterjeszti a rendelet hatályát az Egyesült Államok által ismételten évényesített, Iránra vonatkozó területen kívüli szankciókaz tartalmazó listára.

A módosítás felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet útján valósul meg, amelyet a Bizottság 2018. június 6-án fogadott el, és amellyel szemben sem a Tanács, sem az Európai Parlament nem emelt kifogást az erre a célra rendelkezésre álló két hónapos ellenőrzési időszak alatt. A felhatalmazáson alapuló rendelet kihirdetésére és hatálybalépésére augusztus 7-én került sor.

Milyen károk megtérítését igényelhetik az uniós gazdasági szereplők?

A blokkoló intézkedésekről szóló rendelet értelmében az uniós gazdasági szereplők „jogosult[ak] összes kár[u]k megtérítésére – beleértve a perköltségeket –, amennyiben a károkat a mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazása vagy az azokon alapuló, illetve azokból eredő intézkedések okozták”.

Kihez fordulhatnak az uniós gazdasági szereplők kártérítési igényük érvényesítése érdekében?

A blokkoló intézkedésekről szóló rendelet értelmében az uniós gazdasági szereplők a „kártérítést a kárt okozó természetes vagy jogi személytől vagy bármely egyéb jogalanytól, illetve annak nevében eljáró személytől vagy közvetítőtől” követelhetik.

Hogyan igényelhetnek kártérítést az uniós gazdasági szereplők?

Az uniós tagállamok bíróságai előtt lehet keresetet indítani, és a kártérítés a személyeknek, közvetítőiknek vagy a nevükben eljáró bármely személynek az Unió területén található vagyona lefoglalása és eladása útján történhet. Mint minden kártérítési perben, ilyenkor is a bíró feladata, hogy értékelje az ügy érdemi elemeit vagy az ok-okozati összefüggést.

Kinek a hatáskörébe tartozik a blokkoló intézkedésekről szóló rendelet végrehajtása?

A blokkoló intézkedésekről szóló rendelet végrehajtása – és ezen belül az esetleges jogsértésekre vonatkozó hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók meghatározása – a tagállamok hatáskörébe tartozik. Szintén a tagállamoknak kell gondoskodniuk e szankciók érvényesítéséről.

Mi az Európai Bizottság szerepe?

Az Európai Bizottság szerepköre számos feladatot felölel: információt gyűjt az uniós gazdasági szereplőktől a listán szereplő területen kívüli jogszabályok alkalmazásának potenciális eseteiről; kapcsolatot tart az uniós tagállamokkal a joghatóságuk alá tartozó ilyen ügyek tekintetében; fogadja a blokkoló intézkedésekről szóló rendelet értelmében tett intézkedésekre és más releváns szempontokra vonatkozó tagállami értesítéseket, és megosztja a tagállamokkal az ilyen jellegű információkat.

A Bizottság továbbá kivételes esetekben felhatalmazhat egyes uniós gazdasági szereplőket arra, hogy teljes mértékben vagy részben eleget tegyenek a listán szereplő területen kívüli szankcióknak, amennyiben ennek elmaradása súlyosan károsítaná az uniós gazdasági szereplők saját érdekeit vagy az Unió érdekeit. A Bizottságot e munkájában a területen kívüli jogszabályokkal foglalkozó bizottság segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll.

Augusztus 7-én közzétételre kerül – a területen kívüli jogszabályokkal foglalkozó bizottság maradéktalan támogatását követően – az a végrehajtási rendelet is, amely meghatározza a felhatalmazásra irányuló kérelmek bizottsági értékelésének alapjául szolgáló kritériumokat.

További információk:

Sajtóközlemény: Az iráni nukleáris megállapodás támogatása érdekében hatályba lép a blokkoló intézkedésekről szóló aktualizált rendelet

MEMO/18/4786

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar