Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Pitanja i odgovori: stupanje na snagu ažuriranog akta o blokiranju

Bruxelles, 6. kolovoza 2018.

Što je akt o blokiranju?

Unija je donijela akt o blokiranju 1996. (Uredba 96/2271) kao odgovor na zakonodavstvo SAD-a o izvanteritorijalnim sankcijama. Njegov je cilj neutralizirati učinke sankcija SAD-a na gospodarske subjekte u Uniji koji zakonito posluju s trećim zemljama. Akt o blokiranju važno je postignuće ujedinjenog djelovanja Unije protiv izvanteritorijalnog zakonodavstva trećih zemalja.

Kako funkcionira akt o blokiranju?

Akt o blokiranju primjenjuje se na izvanteritorijalno zakonodavstvo iz njegova priloga („izvanteritorijalno zakonodavstvo s popisa”).

Njime se rezidentima i poduzećima u Uniji („subjekti”) zabranjuje poštovanje izvanteritorijalnog zakonodavstva s popisa, osim ako im Komisija to iznimno dopusti, a subjektima u Uniji omogućuje da ostvare naknadu štete nastale kao posljedica tog zakonodavstva od osoba ili subjekata koji su za nju odgovorni. Osim toga, njime se u Uniji poništava učinak svih inozemnih presuda koje se temelje na tom zakonodavstvu.

Subjekti u Uniji koji saznaju za bilo kakav događaj koji proizlazi iz izvanteritorijalnog zakonodavstva s popisa, a mogao bi utjecati na njihove gospodarske ili financijske interese, trebaju o tome obavijestiti Europsku komisiju u roku od 30 dana nakon što su za to saznali.

Zašto je akt o blokiranju ažuriran?

Ažuriranje je potaknuto jednostranom odlukom SAD-a od 8. svibnja 2018. o ponovnom uvođenju sankcija Iranu (nakon prijelaznog razdoblja od 90 i 180 dana, odnosno nakon 6. kolovoza 2018. i 4. studenoga 2018.), istodobno s povlačenjem iz Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana (ZSAP) dogovorenog 2015. između Irana s jedne strane te Kine, Francuske, Njemačke, Europske unije, Rusije, Ujedinjene Kraljevine i SAD-a s druge strane. Neke od ponovno uvedenih sankcija imaju izvanteritorijalne učinke i mogle bi utjecati na subjekte u Uniji koji zakonito posluju s Iranom.

Kako se akt o blokiranju izmjenjuje?

Unija je izmijenila prilog aktu o blokiranju proširenjem njegova područja primjene na izvanteritorijalne sankcije koje Sjedinjene Američke Države ponovno uvode Iranu.

Izmjene se provode putem delegirane uredbe Komisije koju je Komisija donijela 6. lipnja 2018. i na koju ni Vijeće ni Europski parlament nisu uložili prigovor u za to predviđenom dvomjesečnom razdoblju kontrole. Delegirana uredba bit će objavljena i stupit će na snagu 7. kolovoza.

Kakvu naknadu štete mogu tražiti subjekti iz Unije?

U skladu s aktom o blokiranju, subjekti u Uniji imaju pravo na „naknadu štete, uključujući naknadu pravnih troškova, koja je nanesena primjenom zakona navedenih u Prilogu ili djelovanjima koja se na njima temelje ili iz njih proizlaze”.

Od koga subjekti iz Unije mogu zahtijevati naknadu štete?

Prema aktu o blokiranju subjekti iz Unije mogu ostvariti naknadu štete od „fizičke ili pravne osobe ili bilo kojeg subjekta koji uzrokuje štetu ili od osobe koja djeluje u njegovo ime ili kao posrednik”.

Na koji način subjekti u Uniji mogu zatražiti naknadu štete?

Postupak se može pokrenuti pred sudovima u državama članicama, a naknada može biti u obliku zapljene i prodaje imovine osobe koja je prouzročila štetu, njezinih predstavnika ili posrednika. Kao što je to slučaj u svim sporovima za naknadu štete, o osnovanosti predmeta ili uzročnoj povezanosti odlučuje sudac.

Tko je nadležan za provedbu akta o blokiranju?

Provedba akta o blokiranju, uključujući odluku o učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznama za moguće povrede, u nadležnosti je država članica. Osim toga, države članice nadležne su i za izvršenje tih kazni.

Koja je uloga Europske komisije?

Europska komisija ima višestruku ulogu: prikuplja informacije od subjekata u Uniji o mogućim slučajevima primjene izvanteritorijalnog zakonodavstva s popisa, surađuje s nacionalnim tijelima država članica u vezi s takvim predmetima u njihovoj jurisdikciji, zaprima obavijesti država članica i dijeli informacije s njima o mjerama poduzetima na temelju akta o blokiranju i o drugim relevantnim aspektima.

Komisija u iznimnim slučajevima može ovlastiti subjekt u Uniji da djelomično ili u cijelosti poštuje navedeno izvanteritorijalno zakonodavstvo ako bi nepoštovanje ozbiljno ugrozilo interese subjekta ili Europske unije. Pritom Komisiji pomaže Odbor za zakonodavstvo izvan državnog teritorija koji se sastoji od predstavnika država članica.

Provedbena uredba koja sadržava kriterije na temelju kojih će Komisija ocjenjivati takve zahtjeve za odobrenje također će biti objavljena 7. kolovoza, nakon što joj je Odbor dao svoju punu potporu.

Dodatne informacije

Priopćenje za tisak: Stupanje na snagu ažuriranog akta o blokiranju kojim se podupire nuklearni sporazum s Iranom

MEMO/18/4786

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar