Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Uniunea securității: sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile – întrebări și răspunsuri

Strasbourg, 5 iulie 2018

.

1. Ce este ETIAS?

Ce este sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)?

În noiembrie 2016, Comisia a propus crearea unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) pentru a întări controalele de securitate efectuate asupra persoanelor care călătoresc fără viză în UE, respectiv cetățenii din peste 60 de țări (puteți consulta lista completă aici).

ETIAS va fi un sistem informatic automatizat creat cu scopul de a identifica riscurile legate de migrația neregulamentară sau securitate pe care le pot prezenta persoanele care călătoresc în spațiul Schengen fără obligația de a deține viză și de a facilita, în același timp, trecerea frontierelor pentru marea majoritate a călătorilor care nu prezintă astfel de riscuri. Toți resortisanții țărilor terțe care nu au nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen vor trebui să solicite înainte de călătorie o autorizație de călătorie prin intermediul sistemului ETIAS. Informațiile colectate prin intermediul ETIAS vor permite, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a principiilor de protecție a datelor, verificarea prealabilă a riscurilor potențiale legate de securitate sau de migrația neregulamentară.

După ce a fost completat un formular online de cerere, sistemul va efectua verificări prin confruntarea datelor din sistemele informatice ale UE în materie de frontiere și securitate și, în marea majoritate a cazurilor, va emite o autorizație de călătorie într-un interval de doar câteva minute. Deținerea unei autorizații de călătorie ETIAS va fi o condiție obligatorie pentru intrarea în spațiul Schengen, autorizația respectivă urmând să fie verificată la trecerea frontierelor UE, împreună cu documentele de călătorie, de către polițiștii de frontieră. Această verificare prealabilă a resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză va facilita controalele la frontieră, va evita formalitățile administrative anevoioase și întârzierile pentru călătorii care se prezintă la frontiere, va asigura o abordare coordonată și armonizată în ceea ce privește evaluarea riscurilor pe care le prezintă resortisanții țărilor terțe și va reduce substanțial numărul de refuzuri ale intrării la punctele de trecere a frontierei.

Care este diferența dintre o viză Schengen și o autorizație de călătorie ETIAS?

Autorizația ETIAS nu este o viză. Resortisanții din țările cu care UE a încheiat acorduri de liberalizare a regimului vizelor vor continua să călătorească în UE fără să aibă nevoie de viză, aceștia trebuind să obțină doar o autorizație de călătorie prin intermediul ETIAS înainte de a porni în călătorie. ETIAS va fi un sistem simplu, rapid și ușor de utilizat, prin care se va obține, în mai mult de 95 % din cazuri, un răspuns pozitiv în câteva minute.

O autorizație de călătorie ETIAS nu reintroduce pentru călători obligații similare cu cele asociate vizelor. Nu este nevoie ca persoana în cauză să meargă la un consulat pentru a solicita o autorizație ETIAS, nu se colectează datele biometrice, iar informațiile colectate sunt semnificativ mai puține decât în cazul procedurii de cerere de viză. În timp ce, în general, procedura de cerere a unei vize Schengen poate dura până la 15 zile și poate, în anumite cazuri, să se prelungească până la 30 sau 60 de zile, cererea pentru obținerea unei autorizații ETIAS se completează online în doar câteva minute. Autorizația este valabilă pentru o perioadă de trei ani, considerabil mai mult decât în cazul unei vize Schengen. O autorizație ETIAS va fi valabilă pentru un număr nelimitat de intrări.

Autorizația de călătorie ETIAS va constitui o scurtă etapă procedurală necesară pentru toți călătorii scutiți de obligația de a deține viză, care le va permite să evite formalitățile administrative și întârzierile atunci când se prezintă la frontiere. ETIAS va respecta pe deplin drepturile care decurg din statutul de beneficiari ai regimului de călătorii fără viză, va facilita trecerea frontierelor externe ale spațiului Schengen și le va permite călătorilor care nu au nevoie de viză să se bucure pe deplin de drepturile lor în calitate de călători care nu au nevoie de viză.

Care este impactul ETIAS asupra politicii comune în materie de vize?

Liberalizarea vizelor are un rol important în dezvoltarea de parteneriate cu țările terțe și în sporirea atractivității UE pentru întreprinderi și ca destinație turistică. Verificarea și evaluările prealabile obligatorii ale riscurilor potențiale legate de securitate sau de migrația neregulamentară prezentate de călătorii exonerați de obligativitatea vizelor care vor fi efectuate prin sistemul ETIAS, respectând totodată pe deplin statutul călătorilor respectivi de beneficiari ai regimului de călătorii fără viză, va contribui la protejarea și consolidarea reușitei politicii UE de liberalizare a vizelor. Adăugarea acestui strat suplimentare de colectare de informații și de evaluare a riscurilor le va permite călătorilor exonerați de obligația de a deține viză să se bucure pe deplin de drepturile care le revin ca beneficiari ai regimului de călătorii fără viză și, în același timp, va spori siguranța și securitatea în spațiul Schengen. Călătorii vor primi, de asemenea, o informare timpurie cu privire la posibilitatea intrării lor în spațiul Schengen, ceea ce le va permite să-și planifice mai bine vizita.

Cum continuă să se realizeze progrese în ceea ce privește dialogurile privind liberalizarea vizelor purtate cu țările terțe, ETIAS va consolida capacitatea UE de a evalua și a gestiona riscurile potențiale în materie de migrație și de securitate, facilitând, totodată, trecerea frontierelor externe ale spațiului Schengen.

2. Cum va funcționa ETIAS în practică?

Ce vor trebui să facă persoanele exonerate de obligativitatea vizelor înainte de a porni în călătorie?

Călătorii vor trebui să completeze un formular de cerere online prin intermediul unui site dedicat sau al unei aplicații pentru dispozitivele mobile. Completarea formularului de cerere nu ar trebui să ia mai mult de 10 minute și nu ar trebui să necesite niciun alt document în afara documentului de călătorie (pașaportul sau un alt document echivalent). În cazul în care o persoană nu poate completa formularul (din cauza vârstei, a faptului că nu știe să citească sau să scrie, a lipsei accesului la instrumentele informatice necesare sau a lipsei competențelor digitale necesare etc.), cererile pot fi introduse de un terț.

Se va percepe o taxă electronică în valoare de 7 EUR pentru fiecare cerere introdusă de solicitanții cu vârsta cuprinsă între 18 și 70 de ani. Metodele de plată electronică vor ține seama de progresele tehnologice din țările cu regim de călătorii fără viză pentru a nu crea obstacole în calea resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză care poate nu au acces la anumite mijloace de plată.

Procesul de evaluare automatizată va începe după confirmarea efectuării plății. Marea majoritate a solicitanților (estimată la peste 95 % din totalul cazurilor) vor primi o aprobare automată, care le va fi comunicată la câteva minute de la efectuarea plății. În cazul în care se obține un rezultat pozitiv în urma consultării oricăreia dintre bazele de date sau rezultatul obținut în urma procesului de consultare automatizată nu este concludent, cererea va fi prelucrată manual de către o unitate centrală din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau de o echipă dintr-un stat membru. În această situație, timpul de răspuns la cererea resortisantului țării terțe exonerat de obligația de a deține viză se poate prelungi până la 96 de ore. În circumstanțe cu totul excepționale, pot fi solicitate informații suplimentare de la solicitanți și pot fi necesare alte etape procedurale, însă în toate cazurile se ia o decizie finală în termen de patru săptămâni de la introducerea cererii.

Din cele aproximativ 5 % din cereri care produc un rezultat pozitiv, se estimează că în 3-4 % se va emite o decizie pozitivă după ce unitatea centrală a ETIAS verifică datele, iar restul de 1-2 % din cazuri vor fi transferate unităților naționale ale ETIAS pentru a fi prelucrate manual. După luarea deciziei, solicitanții vor primi un răspuns prin e-mail conținând o autorizație de călătorie valabilă sau o justificare a refuzului.

Ce se întâmplă în cazul în care unei persoane i s-a refuzat autorizația de călătorie ETIAS?

În cazul refuzului acordării autorizației de călătorie, solicitantul are dreptul să introducă o cale de atac. Căile de atac pot introduse în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al statului membru respectiv. Solicitantul va fi informat care este autoritate națională responsabilă cu prelucrarea cererii sale și cu luarea deciziei cu privire la autorizația sa de călătorie, precum și cu privire la procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac. În cazul în care consideră că nu a fost tratat corect, călătorul are, de asemenea, dreptul să solicite reparații sau să solicite accesul la informații prin intermediul autorității naționale.

Cât este valabilă o autorizație de călătorie ETIAS?

Perioada de valabilitate a autorizației de călătorie va fi de 3 ani (sau până la data expirării documentului de călătorie).

Ce obligații le revin operatorilor de transport?

Înainte de îmbarcarea călătorilor, operatorii de transport aerian și maritim, precum și operatorii de transport care transportă grupuri cu autocarul pe căile terestre vor trebui să verifice statutul documentului de călătorie necesar pentru intrarea în spațiul Schengen, inclusiv îndeplinirea cerinței de a deține o autorizație de călătorie ETIAS valabilă. Se prevede o perioadă de tranziție pentru operatorii de transport care transportă grupuri cu autocarul pe căile terestre, în cursul căreia nu va fi obligatoriu ca acestea să verifice existența unei autorizații de călătorie valabile.

Ce se va întâmpla la punctul de trecere a frontierei?

În momentul sosirii la un punct de trecere a frontierei în spațiul Schengen, polițistul de frontieră va citi electronic datele din documentul de călătorie, lansând astfel o interogare în diferitele baze de date, inclusiv în ETIAS în cazul călătorilor exonerați de obligația de a deține viză. Dacă un călător nu deține o autorizație de călătorie ETIAS valabilă, polițiștii de frontieră îi vor refuza intrarea și vor înregistrarea datele călătorului și refuzul intrării în sistemul de intrare/ieșire.

Dacă un călător are o autorizație de călătorie valabilă, se vor efectua controalele la frontieră, iar călătorului i se poate acorda autorizația de a intra în spațiul Schengen dacă sunt îndeplinite toate condițiile de intrare sau i se poate refuza accesul, astfel cum se prevede în Codul frontierelor Schengen.

Poate fi revocată o autorizație de călătorie?

Deși o autorizație de călătorie este valabilă timp de 3 de ani, ea poate fi revocată sau anulată în situația în care condițiile de eliberare a autorizației de călătorie nu mai sunt valabile.

3. Eliminarea lacunelor în materie de informații și consolidarea securității

Cum va remedia ETIAS lacunele existente în materie de informații?

În prezent, autoritățile de frontieră și de asigurare a aplicării legii dispun de puține informații cu privire la călătorii care traversează frontierele UE fără viză. Acest lucru nu este valabil și pentru persoanele care călătoresc cu o viză Schengen, ale căror informații pot fi verificate de către polițiștii de frontieră în Sistemul de informații privind Vizele (VIS). Prin faptul că toți călătorii vor fi verificați înainte de sosire, ETIAS va acoperi o lacună importantă în materie de informații. ETIAS va permite identificarea riscurilor potențiale legate de securitate sau de migrația neregulamentară înainte de sosirea la frontierele UE a călătorilor exonerați de obligativitatea vizelor, precum și monitorizarea mai eficace a persoanelor care trec frontierele UE.

Cum completează ETIAS sistemele de informații existente în materie de frontiere și securitate?

În concordanță cu strategia în materie de interoperabilitate propusă în comunicarea intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate” din 6 aprilie 2016, ETIAS este conceput astfel încât să fie interoperabil cu sistemele existente și cu sistemele în curs de dezvoltare, cum ar fi Sistemul de intrare/ieșire (EES).

În măsura posibilului și de fiecare dată când acest lucru va fi fezabil din punct de vedere tehnic, sistemul de informații al ETIAS va reutiliza componentele de hardware și software ale EES și infrastructura de comunicații a acestuia. Se va asigura, de asemenea, interoperabilitatea cu celelalte sisteme de informații care trebuie să fie consultate de ETIAS, cum ar fi Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europolului, Sistemul de informații Schengen (SIS), Eurodac și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).

Ce baze de date vor fi verificate de ETIAS?

Atunci când verifică și evaluează informațiile care îi sunt transmise de către călătorii exonerați de obligația de a deține viză, sistemul va verifica în mod automat fiecare cerere consultând:

-       sistemele de informații existente ale UE:

o    Sistemul de informații Schengen (SIS),

o    Sistemul de informații privind Vizele (VIS),

o    datele Europolului,

o    baza de date a Eurodac,

-       viitoarele sisteme de informații ale UE propuse a fi create:

o    Sistemul UE de intrare/ieșire (EES),

o    bazele de date ale Interpolului:

o    baza de date a Interpolului privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD),

o    baza de date a Interpolului privind documentele de călătorie asociate unor notificări (TDAWN),

-       o listă de supraveghere din ETIAS dedicată și indicatorii de riscuri specifice.

În așteptarea aprobării propunerii Comisiei de a face schimb de informații în UE privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN), ETIAS ar trebui, în viitor, să fie, de asemenea, în măsură să efectueze căutări în ECRIS-TCN.

Cum va îmbunătăți ETIAS securitatea cetățenilor UE?

Prin furnizarea de informații vitale în materie de securitate, migrație neregulamentară și sănătate publică, ETIAS va contribui în mod semnificativ la eliminarea lacunelor de informații de securitate existente. ETIAS va ajuta autoritățile statelor membre să identifice persoanele care pot prezenta riscuri și să ia măsuri înainte ca acestea să ajungă la frontierele externe ale spațiului Schengen.

Mai precis, sistemul va îmbunătăți detectarea traficului de persoane (în special în cazul minorilor), va contribui la combaterea criminalității transfrontaliere și, la un nivel mai general, va facilita identificarea persoanelor a căror prezență în spațiul Schengen ar putea constitui o amenințare la adresa securității interne. Din perspectiva protejării drepturilor fundamentale și a datelor, datele stocate în ETIAS, pot fi, la rândul lor, puse la dispoziția autorităților naționale de asigurare a respectării legii și a Europolului, în cazul în care acest lucru este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea unei infracțiuni de terorism sau a altor infracțiuni grave.

Cum va asigura și va garanta ETIAS respectarea drepturilor fundamentale și protecția datelor?

Propunerea Comisiei respectă pe deplin Carta drepturilor fundamentale și conține toate garanțiile corespunzătoare, garantând astfel faptul că ETIAS este dezvoltat în conformitate cu cele mai înalte standarde în materie de protecție a datelor, în special în ceea ce privește accesul la date, care este strict limitat. Propunerea prevede, de asemenea, dreptul persoanelor la acțiuni reparatorii, în special dreptul la exercitarea unei căi judiciare de atac și supravegherea operațiunilor de prelucrare a datelor de către autorități publice independente.

Datele cu caracter personal înregistrate în ETIAS nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile acestuia. Datele se păstrează pentru o perioadă egală cu:

- perioada de valabilitate a autorizației de călătorie sau

- cinci ani de la ultima decizie de refuzare, de revocare sau de anulare a autorizației de călătorie.

Datele ar putea fi stocate pentru o perioadă suplimentară de cel mult trei ani de la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de călătorie în cazul în care solicitantul consimte în mod liber și explicit să i se păstreze datele pentru un perioadă mai îndelungată. După expirarea perioadei de păstrare a datelor, dosarul de cerere și datele cu caracter personal vor fi șterse în mod automat din sistemul central al ETIAS.

Autoritățile de aplicare a legii din statele membre și Europol vor avea acces la ETIAS în condiții strict definite, pentru prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave. În consecință, autoritățile desemnate și Europolul ar trebui să solicite acces la ETIAS numai atunci când au motive întemeiate să creadă că un astfel de acces va contribui în mod semnificativ la îndeplinirea atribuțiilor lor.

4. Structura ETIAS și dezvoltarea sa

Care va fi structura ETIAS?

ETIAS va fi format din sistemul de informații al ETIAS, unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS.

Sistemul de informații al ETIAS va cuprinde:

  • un sistem central pentru prelucrarea cererilor,
  • o interfață uniformă națională în fiecare stat membru, care să facă legătura între sistemul central și infrastructurile naționale;
  • o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central și interfețele uniforme naționale;
  • un site web public și o aplicație pentru dispozitive mobile;
  • un serviciu de e-mail, precum și un număr de instrumente pentru solicitanți, cum ar fi un serviciu de cont, un instrument de verificare și un instrument pentru a prezenta sau a retrage consimțământul privind păstrarea datelor dincolo de perioada generală de păstrare.

Unitatea centrală a ETIAS va fi creată în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și va face parte din cadrul juridic și de politică al acesteia. Unitatea centrală a ETIAS, care va funcționa 24 de ore din 24, 7 zile din 7, va avea patru sarcini principale:

  • asigurarea faptului că datele păstrate în dosarele de cerere și datele înregistrate sunt corecte și actualizate;
  • dacă este necesar, verificarea cererilor de autorizații de călătorie cu privire la identitatea unui călător în cazul obținerii unui rezultat pozitiv în timpul procesului automatizat;
  • definirea, testarea, punerea în aplicare, evaluarea și revizuirea indicatorilor de riscuri specifici ai regulilor de verificare ale ETIAS;
  • efectuarea de audituri periodice referitoare la gestionarea cererilor și punerea în aplicare a regulilor de verificare ale ETIAS, în special în ceea ce privește impactul acestora asupra drepturilor fundamentale, asupra normelor referitoare la protecția vieții private și asupra protecției datelor.

Unitățile naționale ale ETIAS vor fi create în fiecare stat membru și vor avea ca responsabilitate principală efectuarea de evaluări ale riscurilor și luarea deciziilor cu privire la autorizația de călătorie în cazul cererilor respinse în urma procesului automatizat de prelucrare a cererilor. Unitățile naționale vor furniza, de asemenea, solicitanților informații cu privire la procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac.

Un Comitet de verificare al ETIAS, instituit în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, va avea o funcție de consiliere și va fi consultat cu privire la definirea, evaluarea și revizuirea indicatorilor de risc, precum și pentru elaborarea listei de supraveghere din ETIAS. Comitetul va fi alcătuit dintr-un reprezentant din partea fiecărei unități naționale a ETIAS, a Europolului și a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

Un comitet de orientare pentru drepturile fundamentale va fi un organism consultativ independent, alcătuit din reprezentanți ai Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ai Autorității Europene pentru Protecția Datelor, ai Comitetul european pentru protecția datelor și ai Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Acesta va evalua impactul prelucrării cererilor și al regulilor de verificare asupra drepturilor fundamentale și va oferi orientări Comitetului de verificare al ETIAS.

Ce este lista de supraveghere din ETIAS?

Informațiile furnizate de solicitanți pentru autorizația ETIAS vor fi confruntate cu diferitele baze de date ale UE, inclusiv cu lista de supraveghere din ETIAS.

Lista de supraveghere din ETIAS va cuprinde date privind persoanele care sunt suspectate că au comis o infracțiune sau au participat la comiterea unei infracțiuni ori persoanele cu privire la care există indicii concrete sau motive întemeiate care justifică prezumția că vor comite acte teroriste sau alte infracțiuni grave. Lista de supraveghere din ETIAS se va întocmi pe baza informațiilor furnizate de către statele membre și de Europol.

Ce rol va reveni Europol?

Europol, în calitatea sa de placă turnantă a UE pentru informațiile de securitate, se află într-o poziție privilegiată pentru a putea pune cap la cap informații care nu sunt disponibile statelor membre luate izolat sau în alte baze de date ale UE. Europolul va introduce, în colaborare cu statele membre, date în lista de supraveghere din ETIAS și va avea responsabilitatea de a actualiza datele respective.

Unitățile naționale ale ETIAS vor consulta Europolul dacă se obține un rezultat pozitiv în urma prelucrării automatizate în ETIAS a datelor deținute de Europol. Agenția va fi, de asemenea, implicată în definirea regulilor de verificare ale ETIAS.

Ce rol va reveni eu-LISA?

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție („eu-LISA”) va dezvolta sistemul de informații al ETIAS și va asigura administrarea tehnică a acestuia. Printre altele, agenția va avea responsabilitatea creării unui site web public și a unei aplicații mobile pentru cererile ETIAS, în care solicitanții vor putea, de exemplu, să verifice situația cererii lor.

Care vor fi costurile de dezvoltare a ETIAS?

Pentru a fi cât mai eficient posibil, ETIAS va fi dezvoltat pe baza sistemelor de informații existente și în mod sincron cu sistemele în curs de dezvoltare, respectiv Sistemul de intrare/ieșire (EES). Dezvoltarea și implementarea EES și a ETIAS ar trebui să se desfășoare împreună și în paralel, asigurându-se astfel economii semnificative în ceea ce privește costurile de înființare și cele operaționale.

Costul dezvoltării sistemului ETIAS este estimat la 212,1 milioane EUR, iar costul anual mediu al operațiunilor, la 85 de milioane EUR. ETIAS se va autofinanța, deoarece costurile operațiunilor sale anuale vor fi acoperite de veniturile din taxe.

Care este domeniul de aplicare teritorial al ETIAS?

Legislația ETIAS se va aplica statelor membre care fac parte din spațiul Schengen, inclusiv celor care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, respectiv Croația, Cipru, Bulgaria și România.

Când va fi gata ETIAS?

Se preconizează că ETIAS va deveni operațional la trei ani de la data începerii dezvoltării sale, adică la începutul anului 2021.

 

 

 

MEMO/18/4362

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar