Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Drošības savienība: Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma – jautājumi un atbildes

Strasbūrā, 2018. gada 5. jūlijā

.

1. Kas ir ETIAS?

Kas ir Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS)?

Komisija 2016. gada novembrī ierosināja izveidot Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), lai pastiprinātu drošības pārbaudes par tām personām, kuras uz ES ceļo bez vīzas (patlaban vairāk nekā 60 valstu valstspiederīgie – pilnu valstu sarakstu skatīt šeit).

ETIAS būs automatizēta IT sistēma, kas izveidota, lai noteiktu visus drošības vai neatbilstīgas migrācijas riskus, ko rada no vīzas prasības atbrīvotie apmeklētāji, kuri ceļo uz Šengenas zonu, un kas vienlaikus atvieglos robežu šķērsošanu lielākajai daļai ceļotāju, kuri šādus riskus nerada. Visiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem nav nepieciešama vīza ceļošanai uz Šengenas zonu, pirms sava ceļojuma būs jāpiesakās ceļošanas atļaujas saņemšanai ETIAS sistēmā. Informācija, kas apkopota ar ETIAS starpniecību, ļaus, pilnībā ievērojot pamattiesības un datu aizsardzības principus, iepriekš pārbaudīt iespējamus drošības vai neatbilstīgas migrācijas riskus.

Pēc tiešsaistes pieteikuma veidlapas aizpildīšanas sistēma veiks pārbaudes ES robežu un drošības informācijas sistēmās un lielākajā daļā gadījumu dažu minūšu laikā izsniegs ceļošanas atļauju. ETIAS ceļošanas atļauja būs obligāts priekšnosacījums ieceļošanai Šengenas zonā. ES robežas šķērsošanas brīdī robežsargi to pārbaudīs kopā ar ceļošanas dokumentiem. Šī no vīzas prasības atbrīvoto trešo valstu pilsoņu iepriekšējā pārbaude atvieglos robežpārbaudes, novērsīs birokrātiju un kavējumus ceļotājiem, kuri ierodas pie robežām, nodrošinās koordinētu un saskaņotu riska novērtējumu par trešo valstu valstspiederīgajiem un ievērojami samazinās ieceļošanas atteikumu skaitu robežšķērsošanas punktos.

Kāda ir atšķirība starp Šengenas vīzu un ETIAS ceļošanas atļauju?

ETIAS atļauja nav vīza. To valstu valstspiederīgie, kurām piemēro vīzu režīma liberalizāciju, arī turpmāk varēs ceļot pa ES bez vīzas, tikai viņiem pirms ceļojuma būs jāiegūst ceļošanas atļauja no ETIAS. ETIAS būs vienkārša, ātra un apmeklētājiem draudzīga sistēma, kas vairāk nekā 95 % gadījumu sniegs pozitīvu atbildi dažu minūšu laikā.

Ar ETIAS ceļošanas atļauju netiek no jauna ieviestas vīzai līdzīgas saistības. Nav nepieciešamības doties uz konsulātu iesniegt pieteikumu, netiek ievākti biometriskie dati un tiek vākts ievērojami mazāk informācijas, nekā vīzas pieteikuma procedūras laikā. Kamēr Šengenas vīzas procedūrai parasti var būt nepieciešamas 15 dienas, un dažos gadījumos to var pagarināt līdz pat 30 vai 60 dienām, tiešsaistes pieteikuma aizpildīšana ETIAS sistēmā aizņem tikai dažas minūtes. Derīguma termiņš būs trīs gadi, kas ir ievērojami ilgāks par Šengenas vīzas derīguma termiņu. ETIAS atļauja būs derīga neierobežotam ieceļošanas reižu skaitam.

ETIAS ceļošanas atļauja būs nepieciešams un mazs procesuāls solis visiem no vīzas prasības atbrīvotajiem ceļotājiem, kas ļaus viņiem izvairīties no birokrātijas un kavēšanās, ierodoties pie robežām. ETIAS pilnībā ievēros šo bezvīzas statusu; atvieglos Šengenas zonas ārējās robežas šķērsošanu; un ļaus bezvīzas apmeklētājiem pilnībā izmantot šo statusu.

ETIAS ietekmē kopējo vīzu politiku?

Vīzu režīma liberalizācija ir svarīgs instruments partnerību veidošanā ar trešām valstīm un ES pievilcības palielināšanā uzņēmumiem un tūrismam. Ar ceļotājiem, kuri atbrīvoti no vīzas prasības, saistīto potenciālo drošības vai neatbilstīgās migrācijas risku obligāta iepriekšēja pārbaude un novērtēšana, izmantojot ETIAS, vienlaikus pilnībā ievērojot viņu bezvīzas statusu, palīdzēs nodrošināt un papildināt ES vīzu režīma liberalizācijas politikas sekmes. Šādas informācijas un riska novērtējuma pievienošana ļaus apmeklētājiem pilnībā izmantot savu bezvīzas statusu un vienlaikus uzlabos drošību un drošumu Šengenas zonā. Ceļotāji arī agrīnā posmā saņems norādi par to, vai varēs ieceļot Šengenas zonā, un tas ļaus viņiem labāk plānot savu apmeklējumu.

Vīzu režīma liberalizācijas dialogiem ar trešām valstīm turpinot attīstīties, ETIAS nostiprinās ES spēju novērtēt un pārvaldīt potenciālos migrācijas un drošības riskus, vienlaikus atvieglojot Šengenas zonas ārējo robežu šķērsošanu.

2. Kā ETIAS darbosies praksē?

Kas no vīzas prasības atbrīvotajiem ceļotājiem būs jādara pirms došanās ceļā?

Ceļotājiem būs jāaizpilda tiešsaistes pieteikums īpaši tam paredzētā tīmekļa vietnē vai mobilo ierīču lietotnē. Pieteikuma aizpildīšanai nevajadzētu aizņemt vairāk par 10 minūtēm un tai nevajadzētu prasīt nekādus papildu dokumentus, izņemot ceļošanas dokumentu (pasi vai citu līdzvērtīgu dokumentu). Gadījumā, kad pieteikumu iesniegt nav iespējas (vecuma, rakstpratības līmeņa, piekļuves informācijas tehnoloģijām un kompetences to lietošanā utt. dēļ), pieteikumus var iesniegt trešā persona.

Visiem pieteikuma iesniedzējiem vecumā no 18 līdz 70 gadiem par katru pieteikumu būs elektroniski jāsamaksā maksa 7 eiro apmērā. Elektronisko maksājumu metodes ņems vērā tehnoloģiskos sasniegumus bezvīzu režīma valstīs, lai netiktu kavēti bezvīzu režīma trešo valstu valstspiederīgie, kuriem, var nebūt pieejami konkrēti maksājumu veidi.

Automatizētais novērtēšanas process sāksies pēc tam, kad būs apstiprināta maksas iekasēšana. Lielākajai daļai pieteikumu iesniedzēju (paredzams, ka tādi būs 95 % gadījumu) tiks piešķirts automatizēts apstiprinājums, par kuru viņiem tiks paziņots dažu minūšu laikā pēc maksājuma veikšanas. Ja kādā no meklētajām datubāzēm uzrādīsies trāpījums vai automatizētais process sniegs nenoteiktu iznākumu, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras Centrālā vienība vai dalībvalsts komanda pieteikumu apstrādās manuāli. Tas var pagarināt atbildes sniegšanas laiku no vīzas prasības atbrīvotajam trešās valsts valstspiederīgajam par ne vairāk kā 96 stundām. Ļoti ārkārtējos apstākļos pieteikuma iesniedzējiem var pieprasīt papildu informāciju un var būt nepieciešami papildu procesuāli pasākumi, bet visos gadījumos galīgo lēmumu pieņem četru nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas.

No aptuveni 5 % pieteikumu, kas uzrāda trāpījumu, paredzams, ka 3–4 % saņems pozitīvu lēmumu pēc tam, kad ETIAS centrālā nodaļa būs pārbaudījusi datus, bet atlikušie 1–2 % pieteikumu tiks nodoti ETIAS valstu nodaļām manuālai apstrādei. Pēc lēmuma pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta atbilde pa e-pastu ar derīgu ceļošanas atļauju vai atteikuma pamatojumu.

Kas notiek, ja cilvēkam ir atteikta ETIAS ceļošanas atļauja?

Ja ceļošanas atļauja ir atteikta, pieteikuma iesniedzējs saglabā tiesības pārsūdzēt. Pārsūdzības var celt dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Pieteikuma iesniedzējs saņems informāciju par to, kura valsts iestāde bijusi atbildīga par viņa ceļošanas atļaujas apstrādi un lēmuma pieņemšanu, kā arī informāciju par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā. Ja ceļotājs uzskata, ka attieksme pret viņu bijusi netaisna, viņam/viņai tiek dotas arī tiesības meklēt tiesisko aizsardzību vai pieprasīt piekļuvi informācijai ar valsts iestādes starpniecību.

Cik ilgi ir derīga ETIAS ceļošanas atļauja?

Ceļošanas atļaujas būs derīgas trīs gadus (vai līdz ceļošanas dokumenta derīguma termiņa beigām).

Kādi ir pārvadātāju pienākumi?

Pirms iekāpšanas gaisa un jūras pārvadātājiem, kā arī pārvadātājiem, kas transportē grupas pa sauszemi ar autobusiem, būs jāpārbauda ceļošanas dokumenta statuss, kas nepieciešams ieceļošanai Šengenas zonā, tostarp prasība, ka ceļotājam jābūt derīgai ETIAS ceļošanas atļaujai. Pārvadātājiem, kas pārvadā grupas pa sauszemi ar autobusiem, ir paredzēts pārejas periods, kura laikā tiem nebūs obligāti jāpārbauda, vai ceļotājiem ir derīga ceļošanas atļauja.

Kas notiks robežšķērsošanas vietā?

Personai ierodoties Šengenas zonas robežšķērsošanas vietā, robežsargs elektroniski nolasīs ceļošanas dokumenta datus, tādējādi uzsākot meklēšanu dažādās datubāzēs, tostarp meklēšanu ETIAS no vīzas prasības atbrīvoto ceļotāju gadījumā. Ja nav derīgas ETIAS ceļošanas atļaujas, robežsargi atteiks ieceļošanu un reģistrēs ceļotāju un ieceļošanas atteikumu ieceļošanas/izceļošanas sistēmā.

Ja ir derīga ceļošanas atļauja, tiks veikts robežkontroles process un ceļotājam var atļaut ieceļot Šengenas zonā, ja ir izpildīti visi ieceļošanas nosacījumi, vai atteikt ieceļot, kā paredzēts Šengenas Robežu kodeksā.

Vai ceļošanas atļauju var atsaukt?

Kaut arī ceļošanas atļauja ir derīga 3 gadus, to var atsaukt vai anulēt, ja nosacījumi ceļošanas atļaujas izsniegšanai vairs nav spēkā.

3. Informācijas trūkumu novēršana un drošības uzlabošana

ETIAS risina pastāvošo informācijas trūkumu?

Patlaban robežu un tiesībaizsardzības iestādēm ir maz informācijas par ceļotājiem, kuri šķērso ES robežas bez vīzas. Tas neattiecas uz personām, kuras ceļo ar Šengenas vīzu un kuru informāciju robežsargi var pārbaudīt vīzu informācijas sistēmā (VIS). Nodrošinot, ka visus apmeklētājus pārbauda pirms ierašanās, ETIAS novērsīs nozīmīgu informācijas trūkumu. Tas palīdzēt noteikt potenciālos drošības vai neatbilstīgas migrācijas riskus, pirms bezvīzas ceļotāji ierodas pie ES robežām, un labāk uzraudzīt, kas šķērso ES robežas.

ETIAS papildina esošās robežu un drošības informācijas sistēmas?

Atbilstīgi sadarbspējas stratēģijai, kas ierosināta 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas”, ETIAS ir veidota tā, lai būtu sadarbspējīga ar pastāvošajām sistēmām un sistēmām, kas patlaban tiek izstrādātas, piemēram, ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS).

Cik vien tas maksimāli un tehniski iespējams, ETIAS izmantos IIS aparatūras un programmatūras sastāvdaļas un tās sakaru infrastruktūru. Sadarbspēja tiks nodrošināta arī ar citām informācijas sistēmām, ko ETIAS izmantos, piemēram, ar vīzu informācijas sistēmu (VIS), Eiropola datiem, Šengenas informācijas sistēmu (SIS), Eurodac un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS).

Kādas datubāzes ETIAS pārbaudīs?

Pārbaudot un izvērtējot informāciju, ko iesnieguši no vīzas prasības atbrīvoti ceļotāji, sistēma katru pieteikumu automātiski salīdzinās ar

-      esošajām ES informācijas sistēmām:

o    Šengenas Informācijas sistēmu (SIS),

o    Vīzu informācijas sistēmu (VIS),

o    Eiropola datiem,

o    Eurodac datubāzi;

-      ierosinātajām nākotnes ES informācijas sistēmām:

o    Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS);

-       Interpola datubāzēm:

o    Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzi (SLTD),

o    Interpola datubāzi ar ceļošanas dokumentiem, par kuriem izdoti paziņojumi (TDAWN);

-      īpašu ETIAS kontrolsarakstu un īpašiem riska rādītājiem.

Kamēr nav apstiprināts Komisijas priekšlikums apmainīties ar informāciju par sodāmības reģistriem ES par trešo valstu valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN), ETIAS nākotnē būtu jāspēj veikt meklēšana arī ECRIS-TCN.

ETIAS uzlabos ES pilsoņu drošību?

Sniedzot vitāli svarīgu informāciju par drošību, neatbilstīgo migrāciju un sabiedrības veselību, ETIAS ievērojami palīdzēs novērst pastāvošo drošības informācijas trūkumu. Tā palīdzēs dalībvalstu iestādēm identificēt personas, kuras rada riskus, un rīkoties, pirms šīs personas sasniedz Šengenas zonas ārējās robežas.

Konkrētāk, sistēma uzlabos cilvēku tirdzniecības atklāšanu (jo īpaši nepilngadīgo gadījumā), palīdzēs risināt pārrobežu noziedzības problēmu, un kopumā atvieglos to personu identificēšanu, kuru klātbūtne Šengenas zonā varētu radīt iekšējās drošības apdraudējumu. ETIAS uzglabātos datus, ievērojot pamattiesības un datu aizsardzību, var arī darīt pieejamus valstu tiesībaizsardzības iestādēm un Eiropolam, ja tas nepieciešams teroristu nodarījuma vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai vai izmeklēšanai.

ETIAS nodrošinās un garantēs pamattiesību un datu aizsardzības ievērošanu?

Komisijas priekšlikums pilnībā atbilst Pamattiesību hartai un ietver visus attiecīgos drošības pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka ETIAS tiek izstrādāta atbilstīgi augstākajiem datu aizsardzības standartiem, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi datiem, kas ir stingri ierobežota. Priekšlikumā ir paredzētas arī personu tiesības uz pārsūdzību, it sevišķi tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un publisko neatkarīgo iestāžu veikto apstrādes darbību uzraudzība.

ETIAS reģistrētie personas dati netiks glabāti ilgāk nekā tas vajadzīgs tās nolūkiem. Dati tiks uzglabāti:

- kamēr ir derīga ceļošanas atļauja, vai

- piecus gadus pēc pēdējā lēmuma atteikt, atsaukt vai anulēt ceļošanas atļauju.

Datus var glabāt uz papildu laiku, kas nepārsniedz trīs gadus pēc ceļošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, ja pieteikuma iesniedzējs brīvi un nepārprotami piekritis tam, ka viņa dati tiek saglabāti ilgāk. Pēc datu saglabāšanas termiņa beigām pieteikuma datni un personas datus automātiski dzēš no ETIAS centrālās sistēmas.

Dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes un Eiropols varēs piekļūt ETIAS saskaņā ar stingri noteiktiem nosacījumiem, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus. Izraudzītajām iestādēm un Eiropolam būtu jāpieprasa piekļuve ETIAS vienīgi tad, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda piekļuve būtiski palīdzēs tām veikt savus pienākumus.

4. ETIAS struktūra un attīstība

Kāda būs ETIAS struktūra?

ETIAS sastāvēs no ETIAS informācijas sistēmas, ETIAS centrālās nodaļas un ETIAS valstu nodaļām.

ETIAS informācijas sistēmu veidos:

  • centrālā sistēma pieteikumu apstrādei;
  • valsts vienotā saskarne katrā dalībvalstī, kas savieno centrālo sistēmu un valstu infrastruktūru;
  • droša komunikāciju infrastruktūra starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm;
  • publiska tīmekļa vietne un mobilā lietotne mobilajām ierīcēm;
  • e-pasta pakalpojums, kā arī vairāki rīki pieteikuma iesniedzējiem, piemēram, konta pakalpojums, verifikācijas rīks un rīks piekrišanas sniegšanai vai atsaukšanai attiecībā uz datu saglabāšanu ilgāk par vispārējo periodu.

ETIAS centrālo nodaļu izveidos Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrā un tās pārvaldībā, un šī nodaļa būs aģentūras tiesiskā regulējuma un politikas satvara daļa. ETIAS centrālā nodaļa strādās 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, un tai būs četri galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt, ka pieteikumu datnēs glabātie dati un reģistrētie dati ir pareizi un atjaunināti;
  • vajadzības gadījumā pārbaudīt ceļošanas atļauju pieteikumus attiecībā uz ceļotāja identitāti gadījumos, kad automatizētajā procesā ir uzrādīts trāpījums;
  • definēt, testēt, īstenot, novērtēt un pārskatīt ETIAS pārbaudes noteikumu konkrētus riska rādītājus;
  • veikt regulāras revīzijas par pieteikumu izskatīšanu un ETIAS pārbaudes noteikumu īstenošanu, it sevišķi saistībā ar šo noteikumu ietekmi uz pamattiesībām, privātuma noteikumiem un datu aizsardzību.

Katrā dalībvalstī tiks izveidotas ETIAS valstu nodaļas, kuru galvenais pienākums būs veikt riska novērtējumus un pieņemt lēmumu par ceļošanas atļaujas piešķiršanu attiecībā uz pieteikumiem, kurus noraidījis automatizētais pieteikumu process. Valstu nodaļas arī informēs pieteikumu iesniedzējus par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā.

ETIAS Pārbaudes komitejai, kas izveidota Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrā, darbosies kā konsultante, un ar to apspriedīsies par riska rādītāju definēšanu, novērtēšanu un pārskatīšanu, kā arī par ETIAS kontrolsaraksta īstenošanu. Komitejā ietilps viens pārstāvis no katras ETIAS valsts nodaļas, Eiropola un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras.

Pamattiesību padomdevēja padome būs neatkarīga padomdevēja struktūra, ko veido pārstāvji no Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas un Pamattiesību aģentūras. Tā izvērtēs pieteikumu apstrādes un pārbaudes noteikumu ietekmi uz pamattiesībām un sniegs norādes ETIAS Pārbaudes padomei.

Kas ir ETIAS kontrolsaraksts?

Informācija, ko iesniedz ETIAS atļaujas pieteikuma iesniedzēji, tiks pārbaudīta dažādās ES datubāzēs, to skaitā ETIAS kontrolsarakstā.

Kontrolsaraksts ietvers datus, kas saistīti ar personām, kuras tur aizdomās par smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai piedalīšanos tajā, vai personām, par kurām ir faktiskas norādes vai pamatots iemesls uzskatīt, ka šīs personas veiks terorisma vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu. Kontrolsaraksts tiks izveidots, balstoties uz dalībvalstu un Eiropola sniegto informāciju.

Kāda būs Eiropola loma?

Eiropolam kā ES drošības informācijas centram ir unikāla iespēja apvienot informāciju, kas nav pieejama atsevišķām dalībvalstīm vai citās ES datubāzēs. Tas kopā ar dalībvalstīm ievadīs datus ETIAS kontrolsarakstā un būs atbildīgs par ievadīto datu pastāvīgu atjaunināšanu.

ETIAS valstu nodaļas apspriedīsies ar Eiropolu, ja tiks iegūts trāpījums, veicot Eiropola rīcībā esošo datu automatizēto apstrādi ETIAS. Aģentūra iesaistīsies arī ETIAS pārbaudes noteikumu definēšanā.

Kāda būs eu-LISA loma?

Eu-LISA – Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā – izstrādās ETIAS informācijas sistēmu un nodrošinās tās tehnisko pārvaldību. Cita starpā aģentūra būs atbildīga par publiskas tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes izveidošanu ETIAS lietojumprogrammām, kurās pieteikuma iesniedzēji varēs, piemēram, pārbaudīt sava pieteikuma statusu.

Cik izmaksās ETIAS izstrāde?

Lai ETIAS būtu pēc iespējas efektīvāka, tā tiks veidota uz pastāvošo informācijas sistēmu bāzes un sinhroni ar tām sistēmām, kas vēl jāizstrādā, t. i., ieceļošanas/izceļošanas (IIS) sistēmu. IIS un ETIAS izstrāde un ieviešana būtu jāveic kopā un paralēli, kas nodrošinās ievērojamus izveides un darbības izmaksu ietaupījumus.

ETIAS izstrādes izmaksas tiek lēstas 212,1 miljona eiro apmērā; vidējās gada darbības izmaksas — 85 miljonu eiro apmērā. ETIAS būs finansiāli pašuzturoša, jo gada darbības izmaksas segs ieņēmumi no maksām.

Kāda ir ETIAS teritoriālā darbības joma?

ETIAS tiesību akti attieksies uz dalībvalstīm, kuras ietilpst Šengenas zonā, to skaitā tām dalībvalstīm, kas vēl nepiemēro Šengenas acquis pilnā apmērā, t. i., Horvātiju, Kipru, Bulgāriju un Rumāniju.

Kad ETIAS būs gatava?

Paredzams, ka ETIAS sāks darboties pēc trīs gadus ilga izstrādes posma, t. i., 2021. gada sākumā.

 

 

 

MEMO/18/4362

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar