Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Evropska solidarnostna enota po letu 2020: vprašanja in odgovori

Bruselj, 11. junija 2018

Evropska komisija je sprejela predlog proračuna za evropsko solidarnostno enoto v proračunskem obdobju 2021–2027.

IP/18/4035

Kaj je cilj evropske solidarnostne enote?

Solidarnost je skupna vrednota Evropske unije, ki si jo delijo tako njeni državljani in državljanke kot države članice ter je temelj njenega delovanja zunaj in znotraj Unije.

Predsednik Jean-Claude Juncker je v govoru o stanju v Uniji leta 2016 napovedal ustanovitev evropske solidarnostne enote: „Pogosto smo najbolj pripravljeni biti solidarni, ko se soočimo z izrednimi razmerami. Ko je gorelo portugalsko hribovje, so plamene gasila italijanska letala. Ko so poplave v Romuniji prekinile oskrbo z električno energijo, so luči spet zasvetile zaradi švedskih generatorjev. Ko se je na grških obalah izkrcalo na tisoče beguncev, so zavetje našli v slovaških šotorih. V tem duhu Komisija danes predlaga ustanovitev evropske enote za solidarnost.“

Cilj evropske solidarnostne enote je dati mladim priložnost za sodelovanje v različnih solidarnostnih aktivnostih za pomoč v težkih razmerah po vsej EU in zunaj nje s prostovoljstvom, pripravništvi in zaposlitvami. Udeležba ne koristi samo mladim pri njihovem osebnem razvoju, aktivni udeležbi v družbi in zaposljivosti, temveč pomaga tudi skupnostim v stiski ter podpira nevladne organizacije, javne organe in podjetja pri spopadanju z družbenimi in drugimi neizpolnjenimi potrebami.

Kaj je novega v tem predlogu v primerjavi s pravno podlago evropske solidarnostne enote do leta 2020?

Z novim predlogom bo evropska solidarnostna enota z vključitvijo pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč postala enotna vstopna točka za mlade, ki se želijo angažirati. Ta pobuda bo prinesla nove priložnosti za prostovoljstvo v podporo operacijam humanitarne pomoči v državah, ki niso članice EU in v katerih se izvajajo aktivnosti in operacije humanitarne pomoči. S tem se bo mladim, ki so se pripravljeni vključiti v solidarnostne aktivnosti v EU ali v tujini, resnično zagotovila enotna vstopna točka.

Kakšen bo proračun evropske solidarnostne enote?

Evropska komisija za evropsko solidarnostno enoto predlaga skupni proračun v višini 1,26 milijarde evrov v tekočih cenah za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027. To bi med letoma 2021 in 2027 omogočilo sodelovanje približno 350 000 mladim – poleg 100 000 udeležencev, ki si jih je Komisija zadala podpreti do konca leta 2020.

Kdo se lahko registrira v evropsko solidarnostno enoto?

Merila za upravičenost mladih do udeležbe ostajajo nespremenjena: v evropsko solidarnostno enoto se lahko registrirajo vsi, ki so stari med 17 in 30 let in so državljani sodelujoče države ali v njej zakonito prebivajo, najnižja starost za sodelovanje v aktivnostih pa je 18 let.

Mladi, ki se bodo registrirali v evropski solidarnostni enoti, bodo morali sprejeti izjavo o poslanstvu evropske solidarnostne enote in njenih načelih. Registracija je preprosta in se lahko opravi na posebni spletni strani na evropskem mladinskem portalu. Morebitni udeleženci, ki so državljani držav, ki niso članice EU, morda nimajo vseh pravic ali dovoljenj, ki so potrebna za prebivanje v drugi državi EU. Sodelujoča organizacija mora osebi, ki jo želi vključiti v aktivnosti evropske solidarnostne enote, priskrbeti te pravice in dovoljenja.

Kje bodo potekale aktivnosti?

Že danes se bodo aktivnosti evropske solidarnostne enote izvajale po vsej Evropski uniji, prostovoljske aktivnosti pa bodo segle tudi v druge države članice Evropskega gospodarskega prostora ter predpristopne države in države sosedstva.

Komisija za proračunsko obdobje 2021–2027 predlaga širše geografsko območje prostovoljskih aktivnosti in spremljevalnih ukrepov, vključno s prostovoljskimi aktivnostmi v podporo operacijam humanitarne pomoči. Te bodo potekale v državah, ki niso članice EU, a prejemajo uradno razvojno pomoč. Mladi ne bodo nudili strokovne nujne pomoči ali opravljali nevarnih nalog ter ne bodo vključeni v aktivnosti v državah, v katerih potekajo oboroženi spopadi.

Ali je z registracijo sodelovanje v aktivnostih zajamčeno?

Vsi mladi, ki se registrirajo, lahko sodelujejo v splošnem spletnem usposabljanju ter aktivnostih krepitve skupnosti na spletu ali v lastnih lokalnih skupnostih. Vendar registracija ne zagotavlja udeležbe v aktivnosti. Ta je odvisna od proračuna, razpoložljivosti projektov in specifičnih interesov kandidatov.

Na podlagi maja 2017 objavljenega predloga Komisije za lasten pravni okvir in proračun evropske solidarnostne enote bodo v programu predvideni tudi solidarnostni projekti, prek katerih lahko mladi, ki so se registrirali, sami ukrepajo in uresničijo svoje zamisli za solidarnost na lokalni ravni, namesto da čakajo, da jim priložnost ponudi organizacija.

Kakšne so zahteve za organizacije?

Tudi v tem primeru ostajajo zahteve nespremenjene. Sodelujoče organizacije bodo glede na njihov profil skrbno ocenile nacionalne agencije, ki izvajajo program Erasmus, ali Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. Organizacije se morajo zavezati k spoštovanju načel in ciljev evropske solidarnostne enote, s tem pa k spodbujanju osebnega in poklicnega razvoja udeležencev evropske solidarnostne enote, zagotavljanju varnih in dostojnih pogojev ter ustreznega usposabljanja in podpore, da bodo udeleženci pridobili spretnosti, ki jih potrebujejo za opravljanje aktivnosti. Organizacije, ki aktivno ponujajo priložnosti v okviru evropske solidarnostne enote, bodo morale pridobiti nov znak kakovosti.

Kako poteka postopek povezovanja med kandidati in organizacijami?

Ko se mladi na evropskem mladinskem portalu registrirajo za sodelovanje v evropski solidarnostni enoti, vnesejo podatke o izobrazbi, delovnih izkušnjah in osebnih interesih, poleg tega pa lahko navedejo tudi naslednje informacije: v katerih vrstah aktivnosti bi radi sodelovali, v katerih državah bi želeli te aktivnosti opravljati in kdaj so na voljo za sodelovanje. Lahko izbirajo med različnimi vrstami aktivnosti in izrazijo svoj interes za sodelovanje na posameznih področjih solidarnosti.

Pri registraciji lahko mladi prav tako izpostavijo specifične izkušnje in znanja, ki bi jih lahko doprinesli k evropski solidarnostni enoti, na primer delo z begunci, otroki, starejšimi ali invalidi, poučevanje, sodelovanje z mediji, na področju glasbe, umetnosti, gradbeništva, inženirstva, vodenja projektov ali drugih področjih.

Organizacije bodo imele možnost, da izberejo kandidate, katerih motivacija, interesi in spretnosti najbolj ustrezajo njihovim potrebam. Udeleženci imajo na evropskem mladinskem portalu dostop do obvestil o prostih mestih, nanje se lahko odzovejo, poleg tega pa se lahko nanje prijavijo ter sprejmejo ali zavrnejo ponudbo organizacije.

Kateri stroški so kriti pri različnih vrstah aktivnosti?

Za prostovoljstvo bodo kriti življenjski stroški, kot so hrana, nastanitev in žepnina v višini do 155 evrov na mesec, ter potni stroški in zavarovanje.

Zaposlitev bo temeljila na pogodbi o zaposlitvi, plačilo pa bo določeno v skladu z nacionalno zakonodajo, predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki veljajo v državi, v kateri se zaposlitev opravlja.

Pripravništvo bo temeljilo na pisnem dogovoru o pripravništvu, za plačilo pa bo odgovorna organizacija gostiteljica. Pripravništva bodo potekala po načelih iz okvira za kakovost pripravništev.

Poleg plačila je za zaposlitve in pripravništva predvidena tudi finančna podpora za potne stroške.

Za prikrajšane mlade je predviden finančni dodatek za kritje kakršnih koli potrebnih dodatnih stroškov. Evropska solidarnostna enota bo prav tako krila tudi nekatere stroške sodelujočih organizacij. To lahko vključuje finančni prispevek za posebno usposabljanje in mentorstvo.

Ali lahko organizacije udeležencem zaračunavajo za sodelovanje?

Ne. Nobena fizična ali pravna oseba ne sme od udeleženca zahtevati nobenega finančnega prispevka ali prijavnine, ki bi bila povezana z izborom za sodelovanje pri projektu.

Kaj pa kritje stroškov zavarovanja in socialne varnosti?

Predlog predvideva, da udeleženci prejmejo dopolnilno zdravstveno in nezgodno zavarovanje za stroške, povezane z zavarovanjem, ki niso kriti že z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali drugimi zavarovalnimi shemami, v katere so udeleženci vključeni.

Za zaposlitve in pripravništva ter z njimi povezane določbe o socialni varnosti veljajo nekatere posebne ureditve v skladu z nacionalno zakonodajo, predpisi in kolektivnimi pogodbami države aktivnosti.

Ali bo na voljo jezikovna podpora?

Da. Udeleženci evropske solidarnostne enote, ki sprejmejo ponudbo za aktivnost v drugi državi, bodo imeli dostop do spletnega jezikovnega tečaja, ki jim bo omogočil, da ocenijo in izboljšajo svoje znanje tujega jezika, ki ga bodo uporabljali med opravljanjem aktivnosti v tujini.

Kakšno potrdilo bodo dobili udeleženci?

Udeleženci evropske solidarnostne enote bodo po zaključku aktivnosti prejeli potrdilo evropske solidarnostne enote. Poleg tega se bodo za ugotavljanje in dokumentiranje znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih med opravljanjem aktivnosti, uporabljala orodja, kot sta Youthpass in Europass.

 

MEMO/18/4032

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar