Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Corpul european de solidaritate după 2020: întrebări și răspunsuri

Bruxelles, 11 iunie 2018

Comisia Europeană a adoptat o propunere de buget pentru Corpul european de solidaritate vizând perioada bugetară 2021-2027 a UE.

IP/18/4035

Care este obiectivul Corpului european de solidaritate?

Solidaritatea este una dintre valorile comune ale Uniunii Europene, fiind împărtășită de cetățeni și de statele membre și promovată în contextul acțiunilor interne și externe ale Uniunii.

După cum a afirmat președintele Juncker în discursul său din 2016 privind starea Uniunii, prin care a anunțat crearea Corpului european de solidaritate: „Deseori, dăm mai repede dovadă de solidaritate în situații de urgență. Atunci când dealurile din Portugalia au luat foc, flăcările au fost stinse de avioane trimise de Italia. Atunci când România a rămas fără curent electric din cauza inundațiilor, generatoarele trimise de Suedia au readus lumina în casele oamenilor. Atunci când mii de refugiați au debarcat pe țărmurile Greciei, li s-a oferit adăpost în corturile trimise de Slovacia. În același spirit, Comisia propune astăzi instituirea unui Corp european de solidaritate.”

Obiectivul Corpului european de solidaritate este acela de a le oferi tinerilor șansa de a lua parte la o serie de activități de solidaritate care abordează situații dificile din întreaga UE și din afara sa, prin activități de voluntariat, stagii sau locuri de muncă. Participarea la aceste activități nu numai că este benefică pentru dezvoltarea personală a tinerilor, pentru implicarea lor activă în societate și pentru capacitatea lor de inserție profesională, ci ajută și comunitățile aflate în situații dificile și sprijină organizațiile neguvernamentale, organismele publice și întreprinderile în eforturile pe care le depun pentru a face față provocărilor societale și altor nevoi neîmplinite.

Care sunt noutățile aduse de prezenta propunere în comparație cu temeiul juridic care reglementează Corpul european de solidaritate până în 2020?

În conformitate cu noua propunere, Corpul de solidaritate va deveni punctul de intrare unic pentru tinerii care doresc să se implice, prin integrarea sistemului „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Acest sistem va adăuga noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat pentru a sprijini operațiunile umanitare în țările terțe în care se desfășoară activitățile și operațiunile de ajutor umanitar. Aceasta va crea un veritabil „ghișeu unic” pentru tinerii care doresc să se implice în activități de solidaritate în UE sau în afara acesteia.

Care va fi bugetul Corpului european de solidaritate?

Comisia Europeană propune ca bugetul global pentru Corpul european de solidaritate să fie stabilit la 1,26 miliarde EUR, în prețuri actuale, pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2027. Acest lucru ar permite ca, în perioada 2021-2027, să participe cu aproximativ 350 000 de tineri mai mult decât cei 100 000 de participanți pe care Comisia își propune să îi sprijine până la sfârșitul anului 2020.

Cine se poate înscrie în Corpul european de solidaritate?

Criteriile de eligibilitate pentru ca tinerii să participe rămân aceleași: orice tânăr cu vârsta între 17 și 30 de ani care este resortisant al unei țări participante sau care locuiește legal într-o țară participantă poate să se înscrie în Corpul european de solidaritate. Vârsta minimă de participare la una dintre activitățile Corpului este de 18 ani.

Tinerii care se înscriu în Corpul european de solidaritate vor trebui să adere la declarația de misiune și la principiile Corpului european de solidaritate. Înscrierea se poate efectua cu ușurință pe o pagină de internet specială, prin intermediul Portalului european pentru tineret. În cazul unor resortisanți ai unor țări din afara UE, este posibil ca ei să nu dispună de toate drepturile și permisele necesare pentru a locui într-o altă țară din UE în scopul participării. Este responsabilitatea organizației participante să se asigure că orice persoană pe care dorește să o angajeze pentru una dintre activitățile Corpului dispune de drepturile și permisele necesare.

Unde se vor desfășura activitățile?

Deja în prezent, activitățile Corpului european de solidaritate sunt în curs de implementare pe întreg teritoriul Uniunii Europene; la rândul lor, activitățile de voluntariat vor sensibiliza alte țări membre ale Spațiului Economic European, țări aflate în etapa de pre-aderare și țări vecine.

Pentru perioada bugetară 2021-2027, Comisia propune o sferă geografică mai extinsă pentru activitățile de voluntariat și măsurile însoțitoare, inclusiv activități de voluntariat în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar. Aceste activități se vor desfășura în țări din afara UE care beneficiază de asistență oficială pentru dezvoltare. Tinerii nu se vor angaja în operațiuni profesionale de ajutor de urgență sau în sarcini periculoase și nu vor desfășura activități în țări în care sunt conflicte armate în curs.

Înregistrarea garantează participarea la o anumită activitate?

Toți tinerii înscriși pot lua parte la formarea generală online și la activități de consolidare a comunității desfășurate online sau în cadrul comunităților lor locale. Cu toate acestea, înregistrarea nu garantează capacitatea de a participa la o activitate. Aceasta depinde de buget, de disponibilitatea proiectelor și de interesele specifice ale candidaților.

În temeiul propunerii Comisiei, înaintate în mai 2017, de a dota Corpul european de solidaritate cu un buget și un cadru juridic proprii, programul va prevedea și proiecte de solidaritate, care le vor permite tinerilor care s-au înscris să acționeze din proprie inițiativă și să își pună în aplicare ideile de solidaritate la nivel local, în loc să aștepte să li se ofere o oportunitate de către o organizație.

Care sunt cerințele pentru organizații?

Și în acest caz, cerințele rămân neschimbate. Organizațiile participante vor fi evaluate cu atenție (de agențiile naționale care implementează programul Erasmus sau de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, în funcție de profilul lor). Și trebuie să își ia angajamentul de a respecta principiile și obiectivele Corpului european de solidaritate. Acest lucru înseamnă că se angajează să încurajeze dezvoltarea personală și profesională a participanților la Corpul european de solidaritate, să garanteze condiții sigure și decente, să asigure formarea profesională adecvată și să sprijine participanții să dobândească aptitudinile necesare pentru efectuarea activității lor. Organizațiile care oferă oportunități în cadrul Corpului european de solidaritate vor trebui să obțină o nouă etichetă de calitate.

Cum funcționează procesul de corelare?

În momentul înscrierii în Corpul european de solidaritate prin intermediul Portalului european pentru tineret, pe lângă informațiile privind experiența lor școlară și profesională și interesele lor personale, tinerii vor putea, de asemenea, să precizeze: tipul de activități la care ar dori să participe, țările în care ar dori să meargă și perioada în care sunt disponibili. Tinerii pot alege între tipurile de activități și își pot exprima interesul pentru implicarea în anumite domenii de solidaritate.

În momentul înscrierii, tinerii pot, de asemenea, să își pună în evidență experiența și cunoștințele specifice pe care le-ar putea utiliza în cadrul Corpului european de solidaritate, de exemplu, cele din domeniul muncii cu refugiații, cu copiii, cu vârstnicii sau cu persoanele cu handicap, cele din domeniul educației, al mijloacelor de comunicare în masă, al muzicii, al artelor, al construcțiilor, al ingineriei, al managementului de proiect sau din alte domenii.

Organizațiile vor avea posibilitatea de a alege dintre candidații a căror motivație și ale căror interese și aptitudini corespund cel mai bine necesităților lor. Pe lângă posibilitatea de a consulta anunțurile de posturi vacante pe Portalul european pentru tineret și de a răspunde la acestea, participanții își pot depune candidatura pentru aceste posturi sau sunt liberi să accepte sau să refuze orice ofertă a unei organizații.

Ce costuri sunt acoperite de diferitele tipuri de activități?

Pentru un voluntar, vor fi acoperite cheltuielile de întreținere, cum ar fi masa, cazarea și bani de buzunar în valoare de până la 155 EUR pe lună, precum și cheltuielile de călătorie și de asigurare.

Locurile de muncă se vor baza pe un contract de muncă, iar salariile vor fi stabilite în conformitate cu legile și reglementările naționale și cu convențiile colective aflate în vigoare în țara în care se efectuează munca respectivă.

Stagiile se vor baza pe un acord de stagiu în scris și vor fi remunerate de către organizația gazdă. Stagiile oferite în cadrul Corpului vor fi orientate în funcție de principiile evidențiate în cadrul de calitate pentru stagii.

Atât în cazul locurilor de muncă, cât și în cazul stagiilor, se prevede, pe lângă remunerare, și un sprijin financiar pentru călătorii.

Pentru tinerii provenind din medii defavorizate, sunt prevăzute fonduri complementare, pentru ca aceștia să își poată acoperi eventualele cheltuieli suplimentare necesare. Corpul va acoperi, de asemenea, anumite costuri suportate de organizațiile participante. Acestea pot include o contribuție financiară pentru formare profesională specifică și mentorat.

Organizațiile le pot cere bani participanților pentru cooptarea lor?

Nu. Nicio persoană fizică sau entitate nu le poate cere participanților niciun fel de contribuție financiară sau de taxă pentru selecția în vederea participării la un proiect.

Care este situația asigurărilor sociale și de sănătate?

Potrivit propunerii, participanții trebuie să primească o asigurare complementară de sănătate și contra accidentelor pentru cheltuielile legate de asigurări care nu sunt deja acoperite de cardul european de asigurări sociale de sănătate sau de alte sisteme de asigurări la care au aderat participanții.

În ceea ce privește locurile de muncă, stagiile și dispozițiile privind asigurările sociale aferente, se aplică anumite specificități, în conformitate cu legile și reglementările naționale și cu convențiile colective de muncă din țara în care se efectuează activitatea.

Se va asigura sprijin lingvistic?

Da. Participanții la Corpul european de solidaritate care acceptă o ofertă de activitate într-o altă țară vor avea acces la un curs de limbă online care să le permită să își evalueze și să își îmbunătățească competențele în limba străină pe care o vor utiliza pentru a-și efectua activitatea în străinătate.

Ce fel de certificat vor primi participanții?

Participanții la Corpul european de solidaritate vor primi certificatul emis de corp după ce au încheiat o activitate. Mai mult, instrumentele, precum Youthpass și Europass, vor fi utilizate pentru a identifica și a documenta cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite în timpul activității.

 

MEMO/18/4032

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar