Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Europos solidarumo korpusas po 2020 m. Klausimai ir atsakymai

Briuselis, 2018 m. birželio 11 d.

Europos Komisija priėmė 2021–2027 m. ES biudžeto laikotarpio Europos solidarumo korpuso biudžeto pasiūlymą.

IP/18/4035

Koks Europos solidarumo korpuso tikslas?

Solidarumas – bendra Europos Sąjungos vertybė, puoselėjama jos piliečių ir valstybių narių, vykdant veiklą Sąjungos viduje ir už jos ribų.

2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Pirmininkas J.-C. Junckeris pranešė apie kuriamą Europos solidarumo korpusą: „Dažnai solidarumą aiškiausiai rodome susidūrę su pavojais. Kai degė Portugalijos kalvos, ugnį gesino Italijos lėktuvai. Kai dėl potvynių nutrūko elektros tiekimas Rumunijoje, energiją tiekė Švedijos generatoriai. Kai tūkstančiai pabėgėlių išsilaipino Graikijos pakrantėse, jiems užuovėja buvo suteikta Slovakijos palapinėse. Ta pačia dvasia šiandien Komisija siūlo sukurti Europos solidarumo korpusą.“

Europos solidarumo korpuso paskirtis – suteikti jaunuoliams galimybę dalyvauti įvairioje solidarumo veikloje, kuria padedama spręsti problemas visoje ES ir už jos ribų. Jie gali savanoriauti, dalyvauti stažuotėse arba įsidarbinti. Dalyvaudami tokioje veikloje jaunuoliai gali asmeniškai tobulėti, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir įgyti įsidarbinimo galimybių, taip pat paremti bendruomenes, kurioms reikia pagalbos, ir padėti nevyriausybinėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms ir bendrovėms tenkinti visuomenės ir kitus nepatenkintus poreikius.

Kas šiame pasiūlyme nauja, palyginti su teisine baze, kuria reglamentuojamas Europos solidarumo korpusas iki 2020 m.?

Naujuoju pasiūlymu užtikrinama, kad Solidarumo korpusas būtų vienas bendras prieigos punktas jauniems žmonėms, nes į jį integruojama ES pagalbos savanorių iniciatyva. Ši programa suteiks naujų galimybių savanoriauti ir prisidėti prie humanitarinės pagalbos operacijų ES nepriklausančiose šalyse, kuriose vykdoma humanitarinės pagalbos veikla ir operacijos. Taip bus sukurta tikra vieno langelio sistema jauniems žmonėms, norintiems dalyvauti solidarumo veikloje ES ir už jos ribų.

Koks bus Europos solidarumo korpuso biudžetas?

Europos Komisijos siūlomas Europos solidarumo korpuso 2021 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d. bendras biudžetas – 1,26 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis. Tai sudarys sąlygas maždaug 350 000 jaunuolių dalyvauti programoje 2021–2027 m. (Komisija tikisi iki 2020 m. pabaigos suteikti paramą 100 000 dalyvių).

Kas gali registruotis Europos solidarumo korpuse?

Jaunuoliams taikomi dalyvavimo kriterijai išlieka nepakitę. Europos solidarumo korpuse gali registruotis 17–30 metų asmenys, turintys dalyvaujančiosios šalies pilietybę arba teisėtai joje gyvenantys. Dalyvauti vienoje iš korpuso veiklų galima nuo 18 metų.

Registruodamiesi Europos solidarumo korpuse, jaunuoliai turės įsipareigoti atsižvelgti į Europos solidarumo korpuso paskirtį ir laikytis jo principų. Užsiregistruoti labai paprasta. Tai galima padaryti specialiame tam skirtame Europos jaunimo portalo tinklalapyje. Ne ES piliečiai gali neturėti visų teisių ar leidimų, reikalingų gyventi kitoje ES šalyje ir dalyvauti korpuso projekte. Tokių teisių ir leidimų suteikimu asmeniui, kurį norima atrinkti dalyvauti vienoje iš korpuso veiklų, rūpinasi dalyvaujančioji organizacija.

Kur bus vykdoma veikla?

Europos solidarumo korpuso veikla bus vykdoma visoje Europos Sąjungoje. Savanoriška veikla taip pat bus vykdoma kitose Europos ekonominės erdvės šalyse ir narystės siekiančiose bei kaimyninėse šalyse.

2021–2027 m. biudžeto laikotarpiu Komisija siūlo išplėsti geografinę sritį, kurioje galima vykdyti savanorišką veiklą ir su ja susijusias priemones, įskaitant savanorišką veiklą, kuria siekiama padėti vykdyti humanitarinės pagalbos operacijas. Tokia veikla bus vykdoma ne ES šalyse, kurios gauna oficialią paramą vystymuisi. Jaunuoliai negalės užsiimti profesionaliu neatidėliotinos pagalbos teikimu ar pavojingomis užduotimis, taip pat nedalyvaus veikloje šalyse, kuriose vyksta ginkluotas konfliktas.

Ar užsiregistravus tikrai bus gautas pasiūlymas dalyvauti veikloje?

Visi užsiregistravę jaunuoliai gali dalyvauti bendruosiuose internetiniuose kursuose ir bendruomeninėje veikloje internete arba savo vietos bendruomenėse. Tačiau užsiregistravimas nereiškia, kad tikrai bus suteikta galimybė dalyvauti veikloje. Tai priklauso nuo biudžeto, esamų projektų ir konkrečių kandidatų interesų.

Pagal 2017 m. gegužės mėn. pateiktą Komisijos pasiūlymą nustatyti Europos solidarumo korpuso teisinį pagrindą ir biudžetą, programoje taip pat bus numatyti solidarumo projektai, pagal kuriuos užsiregistravę jaunuoliai galės patys imtis veiksmų ir įgyvendinti savo solidarumo idėjas vietos lygmeniu, nelaukdami kol organizacija suteiks galimybę.

Kokie reikalavimai keliami organizacijoms?

Šie reikalavimai taip pat nepakito. Dalyvaujančiosios organizacijos bus atidžiai vertinamos („Erasmus+“ nacionalinių agentūrų arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos, atsižvelgiant į jų profilį). Jos turi įsipareigoti laikytis Europos solidarumo korpuso principų ir uždavinių. Tai reiškia, kad jos įsipareigoja skatinti asmeninį ir profesinį Europos solidarumo korpuso dalyvių tobulėjimą, užtikrinti saugias ir deramas sąlygas ir teikti tinkamą mokymą bei paramą, kad dalyviai įgytų vykdyti veiklą reikalingų įgūdžių. Organizacijoms, siūlančioms galimybių dalyvauti Europos solidarumo korpuse, turės gauti naują kokybės ženklą.

Kaip vyksta atrankos procesas?

Kai jaunuoliai užsiregistruoja Europos solidarumo korpuse per Europos jaunimo portalą, jie gali ne tik pateikti informaciją apie savo išsilavinimą, darbo patirtį ir asmeninius interesus, bet ir nurodyti, kokio tipo veikloje norėtų dalyvauti, į kokias šalis norėtų vykti ir kada galėtų dalyvauti. Jie gali pasirinkti įvairių tipų veiklą ir išreikšti norą dirbti konkrečiose solidarumo srityse.

Registruodamiesi jaunuoliai taip pat gali nurodyti, kokios konkrečios patirties ir žinių jie turi, kuri galėtų būti naudinga Europos solidarumo korpusui, pavyzdžiui, tokiose srityse kaip darbas su pabėgėliais, vaikais, pagyvenusiais asmenimis ar neįgaliaisiais, mokymas, žiniasklaida, muzika, menas, statyba, inžinerija, projektų valdymas ir kt.

Organizacijos turės galimybę rinktis iš kandidatų, kurių motyvacija, interesai ir įgūdžiai labiausiai atitinka jų poreikius. Dalyviai Europos jaunimo portale gali ne tik susipažinti su skelbimais apie laisvas vietas, bet ir pagal juos teikti paraiškas ir priimti organizacijos pasiūlymą arba jo atsisakyti.

Kokios skirtingų tipų veiklos išlaidos padengiamos?

Savanoriams bus iki 155 EUR per mėnesį padengiamos tokios pragyvenimo išlaidos, kaip maitinimasis, būstas, taip pat kelionės ir draudimo išlaidos ir gali būti skirta kišenpinigų.

Įdarbinimo atveju bus sudaroma darbo sutartis ir mokamas atlyginimas pagal nacionalinės teisės aktus, taisykles ir kolektyvines sutartis, galiojančius šalyje, kurioje dirbama.

Stažuotės atveju bus sudaromas rašytinis stažuotės susitarimas ir už ją mokės priimančioji organizacija. Korpuso siūlomoms stažuotėms bus taikomi stažuočių kokybės sistemos principai.

Tiek darbo, tiek stažuočių dalyviams taip pat numatyta skirti kelionės lėšų.

Numatyta skirti papildomą paramą palankių sąlygų neturintiems jaunuoliams ir padengti visas būtinas papildomas išlaidas. Korpusas taip pat padengs kai kurias dalyvaujančiųjų organizacijų išlaidas. Pavyzdžiui, skirs lėšų specialiems mokymams ir kuravimui.

Ar organizacijos gali imti mokestį už dalyvavimą projekte?

Ne, nė vienas asmuo ar subjektas negali iš dalyvio prašyti jokio finansinio įnašo ar mokesčio už atrinkimą dalyvauti projekte.

Ar dalyviams suteikiamas draudimas ar socialinė apsauga?

Pasiūlyme numatyta, kad dalyviai gaus papildomą sveikatos draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų dėl su draudimu susijusių išlaidų, kurių nepadengia Europos sveikatos draudimo kortelė ar kitas draudimo planas, kurį dalyviai gali turėti.

Socialinė apsauga darbo ar stažuotės atveju turi tam tikrų ypatumų, priklausomų nuo šalies, kurioje vykdoma veikla, nacionalinės teisės aktų, taisyklių ir kolektyvinių sutarčių.

Ar bus teikiama kalbinė parama?

Taip. Europos solidarumo korpuso dalyviai, priėmę pasiūlymą dalyvauti tarpvalstybinėje veikloje, galės dalyvauti internetiniuose kalbų kursuose ir įvertinti bei patobulinti savo užsienio kalbos, kuria bendraus veiklos užsienyje metu, žinias.

Ar dalyviams bus išduodamas pažymėjimas?

Europos solidarumo korpuso nariai, baigę veiklą, gaus Europos solidarumo korpuso pažymėjimą. Be to, siekiant nustatyti ir parodyti vykdant veiklą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus, bus naudojamos tokios priemonės kaip „Youthpass“ ir „Europass“.

 

MEMO/18/4032

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar