Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Europske snage solidarnosti nakon 2020.: pitanja i odgovori

Bruxelles, 11. lipnja 2018.

Europska komisija donijela je prijedlog proračuna za Europske snage solidarnosti u proračunskom razdoblju 2021.–2027.

IP/18/4035

Koji je cilj Europskih snaga solidarnosti?

Solidarnost je zajednička vrijednost u Europskoj uniji – među njezinim građanima, državama članicama i u njezinu djelovanju unutar Unije i izvan nje.

Kao što je u govoru o stanju Unije 2016. rekao predsjednik Juncker kad je najavio osnivanje Europskih snaga solidarnosti: Često najspremnije iskazujemo solidarnost kad smo suočeni s krizama. Kad su gorjela portugalska brda, talijanski su ih zrakoplovi gasili. Kad je zbog poplava Rumunjska ostala bez struje, švedski su je generatori ponovno osvijetlili. Kad su tisuće izbjeglica stigle na grčku obalu, zaklon su našli u slovačkim šatorima. U istome duhu Komisija danas predlaže osnivanje Europskih snaga solidarnosti.

Cilj je Europskih snaga solidarnosti mladima u okviru volontiranja, pripravništva i zapošljavanja omogućiti sudjelovanje u nizu aktivnosti solidarnosti usmjerenih na pomoć u složenim situacijama diljem EU-a i u inozemstvu. Sudjelovanje neće koristiti samo osobnom razvoju mladih i njihovu aktivnom uključivanju u društvo i na tržište rada, nego će se pomoći zajednicama kojima je potrebna pomoć, te će ono pridonijeti nastojanjima nevladinih organizacija, javnih tijela i poduzeća da se nose s društvenim i drugim nezadovoljenim potrebama.

Što je novo u ovom prijedlogu u odnosu na pravnu osnovu za Europske snage solidarnosti do 2020.?

U skladu s novim prijedlogom Snage solidarnosti postat će jedinstvena ulazna točka za mlade koji žele sudjelovati u aktivnostima integriranjem programa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a. Zahvaljujući tom programu stvorit će se nove mogućnosti za volontiranje u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći u trećim zemljama u kojima se poduzimaju aktivnosti i operacije humanitarne pomoći. Stvorit će se istinska jedinstvena kontaktna točka za mlade koji žele sudjelovati u aktivnostima solidarnosti u EU-u ili inozemstvu.

Koliki će biti proračun Europskih snaga solidarnosti?

Europska komisija predlaže ukupni proračun za Europske snage solidarnosti u iznosu od 1,26 milijardi EUR u tekućim cijenama za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. Time će se omogućiti sudjelovanje oko 350 000 mladih u razdoblju od 2021. do 2027., uz 100 000 sudionika koje Komisija namjerava poduprijeti do kraja 2020.

Tko se može prijaviti u Europske snage solidarnosti?

Kriteriji prihvatljivosti za sudjelovanje mladih ostaju isti: u Europske snage solidarnosti mogu se prijaviti sve osobe u dobi od 17 do 30 godina koje su državljani zemlje sudionice ili u njoj zakonito borave. U aktivnostima Snaga solidarnosti mogu sudjelovati samo osobe starije od 18 godina.

Mladi koji se prijave u Europske snage solidarnosti morat će prihvatiti izjavu o misiji i načela Europskih snaga solidarnosti. Prijava je jednostavna i obavlja se s pomoću Europskog portala za mlade na za to predviđenoj internetskoj stranici. Ako u aktivnostima žele sudjelovati državljani trećih zemalja, oni nemaju nužno sva prava ili dozvole potrebne za boravak i angažman u određenoj državi članici EU-a. Organizacije sudionice dužne su osigurati da svaka osoba koju žele angažirati u nekoj od aktivnosti Snaga solidarnosti ima ta prava i te dozvole.

Gdje će se aktivnosti odvijati?

Aktivnosti Europskih snaga solidarnosti već se danas provode diljem Europske unije. Volonterske aktivnosti provodit će se i u ostalim zemljama članicama Europskog gospodarskog prostora te u zemljama u pretpristupnoj fazi i susjednim zemljama.

U proračunskom razdoblju 2021.–2027. Komisija predlaže širi geografski prostor za volonterske aktivnosti i popratne mjere, uključujući volonterske aktivnosti za potporu operacijama humanitarne pomoći. Te će se aktivnosti odvijati u trećim zemljama koje primaju službenu razvojnu pomoć. Mladi neće sudjelovati u profesionalnim aktivnostima pružanja pomoći ili opasnim zadacima, kao ni u aktivnostima u zemljama u kojima traju oružani sukobi.

Hoće li prijava jamčiti sudjelovanje u nekoj od aktivnosti?

Svi prijavljeni mladi ljudi mogu sudjelovati u općoj obuci putem interneta te u aktivnostima za jačanje zajedništva koje se mogu održavati na internetu ili u njihovim lokalnim zajednicama. Prijava, međutim, ne jamči sudjelovanje u aktivnosti. Ono ovisi o proračunu, raspoloživosti projekata i posebnim interesima kandidata.

U skladu s Komisijinim prijedlogom da Europske snage solidarnosti imaju vlastiti pravni okvir i proračun, koji je iznesen u svibnju 2017., programom će se predvidjeti i projekti solidarnosti te će mladi koji su se prijavili moći djelovati i provesti svoje ideje u pogledu solidarnosti na lokalnoj razini, umjesto da čekaju da im organizacija ponudi priliku.

Što se zahtijeva od organizacija?

I u ovom slučaju zahtjevi ostaju nepromijenjeni. Organizacije sudionice bit će pozorno ocijenjene (ovisno o njihovu profilu, ocjenu daju nacionalne agencije nadležne za provedbu programa Erasmus ili Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu). Moraju se obvezati na poštovanje načela i ciljeva Europskih snaga solidarnosti. To znači da će se obvezati na poticanje osobnog i profesionalnog razvoja sudionika Europskih snaga solidarnosti, pružanje jamstva za sigurne i dostojanstvene uvjete te osiguravanje odgovarajućeg stručnog usavršavanja i potpore kako bi sudionici stekli vještine potrebne za svoje aktivnosti. Organizacije koje nude prilike u okviru Europskih snaga solidarnosti morat će dobiti novu oznaku kvalitete.

Kako funkcionira postupak povezivanja?

Kada se mladi prijave u Europske snage solidarnosti putem Europskog portala za mlade, osim informacija o svojem obrazovanju, radnom iskustvu i osobnim interesima moći će navesti i dodatne informacije, kao npr: vrstu aktivnosti u kojima bi željeli sudjelovati, zemlje u koje bi željeli ići te razdoblje u kojem su dostupni. Mogu birati vrstu aktivnosti i izraziti svoj interes za uključivanje u konkretna područja solidarnosti.

Prilikom prijave mladi mogu navesti i imaju li specifično iskustvo i znanje kojim mogu pridonijeti Europskim snagama solidarnosti, kao što su npr. rad s izbjeglicama, djecom, starijim osobama i osobama s invaliditetom, iskustvo u poučavanju, medijima, glazbi, umjetnosti, građevinarstvu, inženjerstvu, vođenju projekata te drugim područjima.

Organizacije će moći birati kandidate čija motiviranost, interesi i vještine najbolje odgovaraju njihovim potrebama. Osim pregledavanja obavijesti o slobodnim mjestima na Europskom portalu za mlade i odgovaranja na njih, sudionici se mogu prijaviti za ta mjesta te prihvatiti ili odbiti svaku ponudu organizacija.

Koji su troškovi pokriveni u okviru različitih vrsta aktivnosti?

Kad je riječ o volonterskom radu, pokriveni su životni troškovi, kao što su hrana, smještaj i džeparac u iznosu do 155 EUR mjesečno, te putni troškovi i osiguranje.

Zapošljavanje će se temeljiti na ugovoru o radu, a plaća će se odrediti u skladu s nacionalnim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima koji su na snazi u zemlji u kojoj će osoba raditi.

Pripravništvo će se temeljiti na pisanom sporazumu o pripravništvu, a plaća ga organizacija domaćin. Pripravništvo ponuđeno u sklopu Snaga solidarnosti bit će u skladu s načelima utvrđenima u Kvalitativnom okviru za pripravništvo.

Osim naknada, financijska potpora za putovanje predviđena je i za zapošljavanje i za pripravništvo.

Dodatna financijska sredstva predviđena su za pokrivanje eventualnih dodatnih troškova za mlade u nepovoljnom položaju. Snage solidarnosti podmirit će i određene troškove organizacija sudionica, kao što je financijski doprinos za posebno osposobljavanje i mentorstvo.

Smiju li organizacije sudionicima naplatiti angažman?

Ne. Ni pojedinci ni subjekti ne smiju od sudionika zahtijevati financijski doprinos ili naknadu za odabir za sudjelovanje u projektu.

Kako su riješena pitanja osiguranja i socijalne sigurnosti?

Prijedlogom se predviđa dopunsko zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nesreće za troškove povezane s osiguranjem koji nisu obuhvaćeni europskom karticom zdravstvenog osiguranja ili drugim sustavima osiguranja.

U pogledu zapošljavanja i pripravništva te s njima povezanih odredbi o socijalnoj sigurnosti, određene posebnosti primjenjuju se u skladu s nacionalnim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima zemlje u kojoj se obavlja aktivnost.

Hoće li biti pružena jezična podrška?

Da. Sudionici Europskih snaga solidarnosti koji prihvate ponudu za prekograničnu aktivnost dobit će pristup jezičnom tečaju na internetu koji će im omogućiti da procijene i poboljšaju svoje kompetencije na stranom jeziku na kojem će obavljati aktivnost u inozemstvu.

Kakva će se potvrda izdavati sudionicima?

Nakon završetka aktivnosti sudionici Europskih snaga solidarnosti dobit će potvrdu Europskih snaga solidarnosti. Nadalje, alati kao što su Europass i Youthpass upotrebljavat će se za utvrđivanje i dokumentiranje znanja, vještina i kompetencija stečenih tijekom aktivnosti.

 

MEMO/18/4032

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar