Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap

Brüsszel, 2018. május 30.

A Bizottság Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap néven új alap létrehozását javasolja, az e területen meglévő programok egyszerűsítése céljából.

IP/18/3923

Az alap a Jogok és értékek programot és a Jogérvényesülés programot foglalja magában. Az alap javasolt összege 947 millió euró hét évre, amiből 642 millió euró irányulna a Jogok és értékek program támogatására, 305 millió euró pedig a Jogérvényesülés program finanszírozására. Az alap teljes összege hozzávetőlegesen megegyezik az előző időszakra vonatkozó költségvetési allokációval.

Az alap a jogok és értékek területén működő számos szereplő – így nem kormányzati szervezetek, esélyegyenlőségi szervek, közigazgatások, igazságügyi hálózatok és egyetemek – tevékenységét támogatja majd.

Mi változik a jelenlegi helyzethez képest?

Mivel jelenleg három program fut, a Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap és a mögötte álló két program létrehozása egyszerűsíti a helyzetet.

A polgárság kérdéseit kezelő jelenlegi két program helyébe egyetlen program, az új Jogok és értékek program lép, ami lehetővé teszi majd szinergiák kialakítását.

Jogok és értékek program

A Jogok és értékek program célja az uniós szerződésekben lefektetett jogok és értékek védelme és előmozdítása egyebek mellett a társadalmi szervezetek támogatása által, a nyílt, demokratikus és befogadó társadalom fenntartása céljából.

A program konkrét célkitűzései a következők:

 • az esélyegyenlőség és a jogok előmozdítása (esélyegyenlőség és jogok komponens)
 • a polgárok szerepvállalásának és az Unió demokratikus életében való részvételének előmozdítása (polgári szerepvállalás és részvétel komponens)
 • az erőszak elleni küzdelem (Daphné komponens)

 

VISUAL

Milyen tevékenységeket támogat majd a Jogok és értékek program?

 • tájékoztatás és képzés – a program által lefedett területeket érintő szakpolitikákkal és jogokkal, az európai kultúrával, a történelmi örökséggel és emlékezettel kapcsolatos tájékozottság növelése;
 • egymástól való tanulás keretében az érdekelt felek közötti tudásmegosztás és kölcsönös megértés növelése, polgári és demokratikus szerepvállalás, továbbá testvérvárosi tevékenységek a különböző nemzetiségű és kultúrájú európaiak egymáshoz közelebb hozása céljából;
 • elemző és nyomonkövetési tevékenységek – a tagállamokban fennálló helyzet és az uniós helyzet megértésének javítása, az uniós jog és szakpolitikák végrehajtásának javítása;
 • társadalmi szervezetek támogatása – a demokratikusabb Unió kialakításában való aktív részvétel, valamint a jogokkal és értékekkel kapcsolatos tájékozottság ösztönzése és elősegítése;
 • az európai hálózatok kapacitásának fejlesztése – az uniós jog, szakpolitikai célok és stratégiák előmozdítása és továbbfejlesztése, valamint a program által lefedett területeken tevékenykedő társadalmi szervezetek támogatása.

Jogérvényesülés program

A Jogérvényesülés program célja a jogállamiságon, a kölcsönös elismerésen és bizalmon alapuló európai igazságszolgáltatási térség továbbfejlesztésének előmozdítása.

A Jogérvényesülés program konkrét célkitűzései a következők:

 • a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés előmozdítása és támogatása, valamint a jogállamiság előmozdítása egyebek mellett a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságának növelésére és a határozatok végrehajtására irányuló erőfeszítések támogatása által;
 • az igazságügyi képzés támogatása és előmozdítása közös jogi, igazságszolgáltatási és jogállamisági kultúra előmozdítása céljából;
 • az igazságszolgáltatáshoz való jog hatékony érvényesülésének és a hatékony jogorvoslat igénybevételének elősegítése; hatékony polgári és büntetőeljárások kialakítása, az áldozatok jogainak, valamint a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak és terheltek eljárási jogainak előmozdítása és támogatása.

Milyen tevékenységeket támogat majd a Jogérvényesülés program?

 • tájékoztatás és képzés – a releváns érdekelt felek uniós szakpolitikákkal és az uniós joggal – például anyagi joggal és eljárásjoggal, igazságügyi együttműködési eszközökkel vagy a Bíróság ítélkezési gyakorlatával – kapcsolatos ismereteinek bővítése;
 • egymástól való tanulás – bevált gyakorlatok cseréje az érdekelt felek között a tagállamok polgári és büntetőjogi előírásainak, jogrendjének és igazságszolgáltatási rendszerének kölcsönös megismertetése érdekében;
 • elemző és nyomonkövetési tevékenységek – az európai igazságszolgáltatási térség zavartalan működését potenciálisan akadályozó tényezők megismerésének és megértésének javítása;
 • infokommunikációs technológiák (IKT) fejlesztése és használata – az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságának és együttműködésének, valamint a rendszerek és alkalmazások határokon átnyúló interoperabilitásának javítása;
 • kapacitásépítés – a legfontosabb európai szintű hálózatok kapacitásának fejlesztése, valamint a program által lefedett területeken aktív társadalmi szervezetek támogatása.

Hogyan támogatja az alap a nem kormányzati szervezeteket?

A Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap végrehajtásában rendkívül fontos szerep jut a társadalmi szervezeteknek. A Jogok és értékek program célja kifejezetten az uniós szerződésekben lefektetett jogok és értékek védelme és előmozdítása egyebek mellett a társadalmi szervezetek támogatása által, a nyílt, demokratikus és befogadó társadalom fenntartása céljából.

A program – a jelenlegi gyakorlattal összhangban – a három konkrét célkitűzése keretében végrehajtandó tevékenységekhez kapcsolódva nyújt majd támogatást nem kormányzati szervezetek számára. Ide tartoznak például a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet és a gyermekek jogainak védelmét célzó projektek és a történelmi emlékezettel kapcsolatos projektek.

A program emellett társadalmi szervezeteknek, köztük nem kormányzati szervezeteknek és agytrösztöknek nyújtott támogatás révén finanszírozza majd a demokratikusabb Unió kialakításában való aktív részvételt ösztönző és elősegítő tevékenységeket és a jogokkal és értékekkel kapcsolatos ismereteket.

A Jogérvényesülés program ugyancsak támogatja majd a társadalmi szervezeteket, például a az igazságszolgáltatáshoz való jog tényleges érvényesülésért folytatott tevékenységek kapcsán.

Hogyan kapcsolódik az alap a Bizottság által a többéves pénzügyi keretben a jogállamiság tekintetében javasost új mechanizmushoz?

A javasolt rendelet képessé teszi az Uniót arra, hogy hatékonyabban megvédje költségvetését, amikor a jogállamisággal kapcsolatos kihívások veszélyeztetik vagy ténylegesen károsítják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi érdekeit.

Az alap szerepe más: az alapvető jogokkal és az európai értékekkel összhangban lévő szakpolitikák előmozdítása. Célja a jogállamiságon és a kölcsönös bizalmon alapuló európai igazságszolgáltatási térség kialakításának további támogatása, és a polgárokat megillető jogok érvényesülésének biztosítása.

 

MEMO/18/3975

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar