Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Elementele-cheie ale Acordului de parteneriat economic UE-Japonia

Strasbourg, 18 aprilie 2018

Negocierile pentru Acordul de parteneriat economic dintre UE și Japonia au fost lansate în 2013. Acest acord de parteneriat economic va stimula comerțul cu mărfuri și cu servicii și va crea oportunități de investiții.

Acordul va îmbunătăți și mai mult poziția exportatorilor și a investitorilor din UE pe importanta piață a Japoniei, incluzând, în același timp, garanții solide pentru a proteja standardele și valorile UE. El va contribui la consolidarea poziției de lider a Europei în ceea ce privește stabilirea normelor comerțului mondial și va transmite un semnal puternic conform căruia cooperarea, și nu protecționismul, este modalitatea cea mai bună de abordare a provocărilor mondiale. Ca urmare a progresului anunțat în cadrul summitului UE-Japonia desfășurat la Bruxelles la 6 iulie 2017, negociatorii și-au finalizat activitatea la 8 decembrie 2017. La 18 aprilie 2018, Comisia a prezentat Consiliului textul acordului. Această etapă marchează începutul procesului de ratificare la nivelul UE. Acesta este primul pas în vederea semnării și încheierii acordului. După aprobarea sa de către Consiliu, acordul va fi trimis Parlamentului European, în vederea intrării sale în vigoare înainte de sfârșitul actualului mandat al Comisiei Europene în 2019.

În același timp, continuă negocierile cu Japonia cu privire la standardele de protecție a investițiilor și la soluționarea litigiilor legate de protecția investițiilor. Ambele părți și-au luat angajamentul ferm de a ajunge cât mai curând posibil la un acord în ceea ce privește negocierile pe tema protecției investițiilor, având în vedere angajamentul lor comun de a promova un mediu de investiții stabil și sigur în Europa și Japonia.

Transparență

Pe tot parcursul negocierilor, Comisia a plasat transparența în prim plan. Comisia a negociat pe baza unui mandat aprobat în unanimitate de toate guvernele statelor membre ale UE. Statele membre și Parlamentul European au fost informate în fiecare etapă a procesului. Au fost organizate zeci de întruniri pentru a discuta negocierile în curs cu membrii parlamentelor naționale și cu societatea civilă. Comisia a pus la dispoziție online documentele de negociere și rapoartele rundelor de negocieri. La data anunțării acordului politic, Comisia a publicat acordul politic trimis tuturor celor 28 de capitale ale UE și Parlamentului European pentru a le informa cu privire la ceea ce s-a convenit. După finalizarea negocierilor la 8 decembrie 2017, toate textele acordului au fost imediat publicate online.

Un acord de parteneriat economic

De la începerea negocierilor în 2013, acordul negociat cu Japonia și-a lărgit sfera de aplicabilitate și a căpătat dimensiuni din ce în ce mai extinse, care se reflectă mai precis în denumirea de „acord de parteneriat economic”. La fel ca și alte acorduri recent încheiate de UE, parteneriatul cu Japonia depășește chestiunile pur comerciale. Aceasta constituie o consolidare semnificativă a parteneriatului nostru, care va fi dezvoltat în viitor. Denumirea acordului nu are implicații juridice.

Eliminarea taxelor vamale – tarifele aplicate în cazul a peste 90 % din exporturile UE către Japonia vor fi eliminate la intrarea în vigoare a parteneriatului economic. După ce acordul va fi pus integral în aplicare, Japonia va fi eliminat taxele vamale pentru 97 % din mărfurile importate din UE (ca linii tarifare), iar restul liniilor tarifare vor face obiectul unei liberalizări parțiale prin intermediul contingentelor tarifare sau al reducerilor tarifare. Acest lucru va conduce la economii de taxe vamale de aproximativ 1 miliard EUR pe an pentru exportatorii din UE.

Agricultura și produsele alimentare - Japonia este o piață de export extrem de valoroasă pentru fermierii și producătorii de alimente europeni. Având în vedere exporturile anuale în valoare de peste 5,7 miliarde EUR, Japonia este deja a patra piață ca mărime pentru exporturile de produse agricole ale UE. În timp, aproximativ 85 % din produsele agroalimentare din UE (ca linii tarifare) vor putea fi importate în Japonia fără taxe vamale. Aceasta corespunde unui procent de 87 % din exporturile actuale de produse agroalimentare, în ceea ce privește valoarea.

Acordul va elimina sau va reduce semnificativ taxele vamale aplicate produselor agricole care prezintă un interes major la export pentru UE, cum ar fi carnea de porc, principalul produs agricol exportat din UE către Japonia, asigurând schimburi comerciale complet scutite de taxe vamale pentru carnea de porc prelucrată și schimburi comerciale aproape scutite de taxe vamale pentru exporturile de carne de porc proaspătă. Tarifele pentru carnea de vită vor fi reduse de la 38,5 % la 9 % în decursul unei perioade de 15 ani pentru un volum semnificativ de produse din carne de vită.

Exporturile de vin din UE către Japonia ating deja o valoare de aproximativ 1 miliard EUR și reprezintă al doilea export ca valoare dintre exporturile de produse agricole din UE către Japonia. Tarifele pentru vinuri (în prezent la 15%) vor fi eliminate încă din prima zi, la fel ca și tarifele pentru exporturile de alte băuturi alcoolice. În plus, a fost lansată o procedură pentru a facilita și a accelera aprobarea de către Japonia a unor aditivi esențiali utilizați de producătorii europeni.

În ceea ce privește exporturile de brânzeturi, sector în care UE este deja principalul actor de pe piața japoneză, vor fi eliminate taxele vamale ridicate pentru multe tipuri de brânză cu pastă tare precum Gouda sau Cheddar (care se situează în prezent la nivelul de 29,8 %), iar pentru brânzeturile proaspete, cum ar fi Mozzarella, se va stabili un contingent tarifar scutit de taxe vamale. De asemenea, acordul UE-Japonia va elimina taxele vamale actuale (cu o perioadă de tranziție) pentru produsele agricole prelucrate, cum ar fi pastele, ciocolata, pudra de cacao, bomboanele, produsele de cofetărie, biscuiții, produsele derivate din amidon, tomatele preparate și sosul de tomate. Vor exista, de asemenea, contingente semnificative pentru exporturile UE (cu scutire de taxe vamale sau cu taxe vamale reduse) de malț, amidon din cartofi, lapte praf degresat, unt și zer.

Indicațiile geografice – acordul UE-Japonia recunoaște acest statut special și oferă protecție pe piața japoneză unui număr de peste 200 de produse agricole europene cu origine geografică specifică, cunoscute sub denumirea de „indicații geografice” (IG) - de exemplu, Roquefort, Aceto Balsamico di Modena, Prosecco, Jambon d'Ardenne, Tiroler Speck, Polska Wódka, Queso Manchego, Lübecker Marzipan și Irish Whiskey. Aceste produse vor beneficia și în Japonia de același nivel de protecție de care se bucură în prezent în UE.

Produsele industriale – tarifele pentru produsele industriale vor fi complet eliminate, de exemplu în sectoarele în care UE este foarte competitivă, cum ar fi produsele chimice, materialele plastice, produsele cosmetice, precum și produsele textile și îmbrăcămintea. Pentru pielărie și încălțăminte, sistemul existent de contingente, care frâna semnificativ exporturile din UE, va fi eliminat odată cu intrarea în vigoare a acordului. Tarifele pentru încălțăminte vor fi reduse de la 30 % la 21 % odată cu intrarea în vigoare a acordului, iar restul taxelor vamale vor fi eliminate treptat, în decursul unei perioade de 10 ani. Tarifele pentru exporturile din UE de produse din piele, de exemplu pentru genți, vor fi eliminate în decursul unei perioade de 10 ani, la fel ca și cele pentru produsele care beneficiază în mod tradițional de o protecție foarte ridicată în Japonia, cum ar fi încălțămintea de sport și ghetele de schi.

Pescuitul - toate tarifele vor fi eliminate de ambele părți, ceea ce înseamnă prețuri mai bune pentru consumatorii din UE și oportunități de export importante pentru industria din UE.

Silvicultura - tarifele la toate produsele din lemn vor fi eliminate complet, cu o eșalonare pe șapte ani pentru cele mai importante priorități. Cea mai mare parte a tarifelor pentru produsele din lemn vor fi eliminate imediat, iar pentru unele linii tarifare mai puțin importante vor fi eliminate după 10 ani.

Vânătoarea de balene și exploatarea forestieră ilegală

De peste 35 de ani, UE a interzis toate importurile de produse derivate din balene, iar acest lucru nu se va schimba în urma încheierii acordului de parteneriat economic. UE și statele sale membre își mențin angajamentele în materie de conservare și de protecție a balenelor și și-au exprimat în mod consecvent îngrijorarea în ceea ce privește vânătoarea de balene în scopuri științifice. Balenele beneficiază de protecție specială în temeiul legislației UE, iar UE pune în aplicare cu strictețe interdicția de comercializare în temeiul Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES). UE abordează problematica vânătorii de balene cu toate țările terțe, inclusiv cu Japonia, atât în cadrul relațiilor bilaterale, cât și în cadrul forurilor internaționale care constituie mediul cel mai adecvat pentru soluționarea acestor aspecte - de exemplu, Comisia internațională pentru vânătoarea de balene, în cadrul căreia conlucrăm cu parteneri care ne împărtășesc preocupările, în vederea soluționării aspectului vânătorii de balene cu Japonia. Acordul anunțat astăzi va include un capitol referitor la dezvoltarea durabilă, care va constitui o platformă suplimentară de stimulare a dialogului și a colaborării dintre UE și Japonia în privința aspectelor de mediu în context comercial.

UE și Japonia împărtășesc un angajament comun de a combate exploatarea forestieră ilegală și comerțul aferent, iar acest lucru se va reflecta în textul acordului. UE are o legislație foarte clară în domeniul exploatării forestiere ilegale, la fel ca și Japonia. Ambii parteneri au implementat sisteme de supraveghere și de certificare pentru a preveni importul de lemn exploatat ilegal. De asemenea, cei doi parteneri colaborează strâns cu țări terțe pentru a le sprijini în conceperea unor mecanisme eficiente de soluționare a problemei.

Barierele netarifare - în cadrul negocierilor dintre UE și Japonia au fost abordate numeroase măsuri netarifare care constituiau un motiv de îngrijorare pentru întreprinderile din UE, având în vedere faptul că anumite cerințe tehnice și proceduri de certificare japoneze îngreunează adesea exportul de produse europene sigure către Japonia. Acordul va juca un rol important în facilitarea accesului întreprinderilor din UE pe piața japoneză, care este strict reglementată. Printre exemplele de astfel de bariere care au fost abordate cu succes se numără:

 • Autovehiculele - acordul garantează faptul că Japonia și UE se vor alinia pe deplin la aceleași standarde internaționale privind siguranța produselor și protecția mediului, ceea ce înseamnă că automobilele europene vor face obiectul acelorași cerințe atât în UE, cât și în Japonia, și nu vor trebui să fie testate și certificate din nou atunci când sunt exportate către Japonia. Odată cu angajamentul asumat de Japonia de a aplica standardele internaționale pentru automobile, exporturile de automobile din UE către Japonia vor fi mult simplificate. De asemenea, se deschide astfel calea unei cooperări și mai strânse între UE și Japonia în cadrul forurilor internaționale de standardizare. Acordul include o soluționare accelerată a litigiilor dintre cele două părți care vizează în mod specific autovehiculele. De asemenea, el include o măsură de salvgardare și o clauză care îi permite UE să reintroducă taxele vamale în cazul în care Japonia ar (re)introduce barierele netarifare în calea exporturilor de vehicule din UE. Mai mult, în temeiul acordului, automobilele alimentate cu hidrogen care sunt omologate în UE pot fi exportate către Japonia fără alte modificări.
 • Dispozitivele medicale - în noiembrie 2014, Japonia a adoptat standardul internațional privind sistemele de management al calității (SMC), pe care se bazează sistemul UE de management al calității pentru dispozitivele medicale. Acest lucru reduce considerabil costurile de certificare a produselor europene exportate către Japonia.
 • Etichetarea produselor textile - în martie 2015, Japonia a adoptat sistemul internațional de etichetare a produselor textile, care este similar celui utilizat în UE. Prin urmare, etichetele produselor textile nu mai trebuie schimbate pe fiecare articol de îmbrăcăminte exportat către Japonia, așa cum era cazul înainte.
 • „Produsele farmacosmetice”, dispozitivele medicale și produsele cosmetice - la 1 ianuarie 2016 a fost eliminat un sistem de notificare complicat și redundant, care a împiedicat comercializarea a numeroase produse farmaceutice, dispozitive medicale și produse cosmetice europene în Japonia.
 • Berea - începând din anul 2018, berile europene pot fi exportate ca bere, și nu ca „băuturi răcoritoare alcoolice”. Acest lucru va conduce, de asemenea, la un nivel similar de taxare, eliminându-se astfel diferențele dintre diversele tipuri de bere.

În plus, acordul de parteneriat economic cuprinde și norme generale privind anumite tipuri de bariere netarifare, care vor contribui la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru produsele europene exportate către Japonia, precum și la creșterea transparenței și a previzibilității:

 • Barierele tehnice în calea comerțului - acordul pune accentul pe angajamentul reciproc al Japoniei și al UE de a se asigura că standardele și reglementările lor tehnice se bazează, în cea mai mare măsură posibilă, pe standarde internaționale. Împreună cu dispozițiile privind măsurile netarifare, aceasta este o veste bună pentru exportatorii europeni de echipamente electronice, produse farmaceutice, produse textile și produse chimice. De exemplu, utilizarea standardelor internaționale va fi utilă pentru a asigura mai ușor și cu mai puține costuri conformitatea produselor alimentare cu normele de etichetare din Japonia.
 • Măsurile sanitare și fitosanitare - acordul creează un mediu de reglementare mai previzibil pentru produsele UE exportate către Japonia. UE și Japonia au convenit să simplifice procesele de verificare și de vămuire și să finalizeze procedurile de import fără întârzieri nejustificate, asigurându-se că birocrația excesivă nu afectează în mod negativ activitatea exportatorilor. Acordul nu va reduce standardele de siguranță și nici nu va impune părților să își modifice alegerile în materie de politică internă referitoare la aspecte precum utilizarea hormonilor sau organismele modificate genetic (OMG).

Comerțul cu servicii - UE exportă către Japonia servicii de aproximativ 28 de miliarde EUR în fiecare an. Acordul va permite firmelor din UE să furnizeze cu mai multă ușurință servicii pe foarte profitabila piață japoneză. Acordul conține o serie de dispoziții care se aplică orizontal tuturor schimburilor comerciale în sectorul serviciilor, de exemplu o dispoziție care reafirmă dreptul părților de a reglementa. Aceasta reiterează dreptul autorităților din statele membre ale UE de a menține publice serviciile publice și nu va obliga guvernele să privatizeze sau să dereglementeze niciun fel de servicii publice la nivel național sau local. De asemenea, autoritățile statelor membre își păstrează dreptul de a readuce în sectorul public orice servicii furnizate de mediul privat. Cetățenii europeni vor continua să decidă pentru ei înșiși cum vor să li se furnizeze, de exemplu, serviciile medicale, de educație și de aprovizionare cu apă.

 • Sectorul serviciilor poștale și de curierat - acordul include dispoziții privind obligațiile de serviciu universal, procedurile la frontieră, licențele și independența autorităților de reglementare. De asemenea, acordul va asigura condiții de concurență echitabile pentru furnizorii de servicii poștale și de curierat din UE și concurenții lor japonezi, cum ar fi poșta japoneză.
 • Telecomunicațiile - acordul include dispoziții axate pe crearea unor condiții de concurență echitabile pentru prestatorii de servicii de telecomunicații, precum și pe aspecte ca obligațiile de serviciu universal, portabilitatea numerelor de telefon, comunicațiile mobile în roaming și confidențialitatea comunicațiilor.
 • Serviciile de transport maritim internațional - acordul conține obligații de menținere a accesului deschis și nediscriminatoriu la serviciile maritime internaționale (transport și servicii conexe), precum și a accesului la porturi și la servicii portuare.
 • Serviciile financiare - acordul conține definiții, excepții și norme specifice referitoare la noile servicii financiare, la organismele de autoreglementare, la sistemele de plată și de compensare și la transparență, precum și norme referitoare la serviciile de asigurări furnizate de entități poștale. Multe dintre ele se bazează pe normele elaborate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, ținând cont în același timp de caracteristicile specifice ale sectorului serviciilor financiare.
 • Circulația temporară a personalului companiilor - acordul include cele mai avansate dispoziții privind circulația persoanelor în scopuri profesionale (cunoscute sub denumirea de „mod 4”), pe care UE le-a negociat până în prezent. Acestea acoperă toate categoriile tradiționale, cum ar fi persoanele transferate în cadrul aceleiași companii, persoanele aflate în vizită de afaceri în scopuri de investiții, prestatorii de servicii pe bază de contract și profesioniștii independenți, precum și noi categorii, cum ar fi persoanele aflate în vizită de afaceri pe termen scurt și investitorii. UE și Japonia au convenit, de asemenea, să permită soților/soțiilor și copiilor să însoțească persoanele care fie sunt prestatori de servicii, fie lucrează pentru un prestator de servicii (care fac obiectul așa numitelor dispoziții „mod 4”). Acest lucru, la rândul său, va sprijini investițiile în ambele direcții.

Întreprinderile deținute de stat - întreprinderile deținute de stat nu vor fi autorizate să trateze întreprinderile, serviciile sau produsele din UE în mod diferit față de cele din Japonia atunci când efectuează operațiuni de cumpărare sau de vânzare pe piețele comerciale. Obiectivul este de a asigura condiții de concurență echitabile între întreprinderile publice și cele private.

Achizițiile publice - întreprinderile din UE vor fi în măsură să participe pe picior de egalitate cu întreprinderile japoneze la licitații de achiziții publice în 48 de „orașe principale” din Japonia, care au aproximativ între 300 000 și 500 000 de locuitori. Totodată, acordul elimină obstacolele existente în materie de achiziții în sectorul feroviar.

Protecția datelor

Protecția datelor este un drept fundamental în Uniunea Europeană și, prin urmare, nu este negociabil. Respectarea vieții private nu este o marfă supusă comercializării. Din ianuarie 2017, Uniunea Europeană și Japonia sunt angajate într-un dialog menit să faciliteze transferurile de date cu caracter personal pentru schimburile comerciale, asigurându-se în același timp cel mai înalt nivel de protecție a datelor. Scopul este de a corela legislațiile în materie de protecție a datelor printr-o așa-numită „decizie privind caracterul mutual adecvat al nivelului de protecție” care va garanta standarde înalte de protecție a datelor atât în UE, cât și în Japonia. Deciziile privind caracterul adecvat al nivelului de protecție pot completa acordurile comerciale și le pot amplifica beneficiile. Comisia adoptă o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, prin care stabilește că o țară terță asigură un nivel de protecție a datelor cu caracter personal comparabil cu cel din cadrul Uniunii Europene, prin legislația sa națională sau prin angajamentele sale internaționale (a se vedea, de asemenea, ultima declarație privind acest aspect).

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) - acordul are la bază și consolidează angajamentele pe care ambele părți și le-au asumat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în concordanță cu normele interne ale UE. Acordul stabilește dispoziții privind protecția secretelor comerciale, mărcile, protecția drepturilor de autor, brevetele, normele minime comune pentru protecția datelor de testare reglementară pentru produsele farmaceutice, precum și dispoziții de asigurare a respectării legii în materie de drept civil.

Dezvoltarea durabilă - acordul include toate elementele-cheie ale abordării UE în materie de dezvoltare durabilă și este în concordanță cu alte acorduri comerciale recent încheiate de UE. UE și Japonia se angajează să pună în aplicare standardele fundamentale în domeniul muncii ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), precum și acordurile internaționale de mediu, inclusiv Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și Acordul de la Paris privind schimbările climatice. UE și Japonia se angajează să nu relaxeze legislațiile naționale în materie de muncă și de mediu în scopul stimulării comerțului și al atragerii de investiții. De asemenea, părțile se angajează să contribuie la conservarea și la gestionarea durabilă a resurselor naturale și să abordeze aspectele problematice în materie de biodiversitate, de silvicultură și de pescuit. UE și Japonia convin să promoveze responsabilitatea socială a întreprinderilor și alte practici comerciale și de investiții care sprijină dezvoltarea durabilă. Acordul instituie mecanisme care să permită societății civile să supravegheze angajamentele asumate în materie de comerț și de dezvoltare durabilă. De asemenea, acordul va dispune de un mecanism special și obligatoriu de soluționare a litigiilor în acest domeniu, care include consultări guvernamentale și recurgerea la un grup independent de experți.

Guvernanța corporativă - pentru prima dată în cadrul unui acord încheiat de UE, va exista un capitol specific privind guvernanța corporativă. Acesta se bazează pe principiile G20/OCDE privind guvernanța corporativă și reflectă cele mai bune practici și norme din domeniu aplicate de UE și de Japonia. UE și Japonia se angajează să adere la principii și obiective esențiale, cum ar fi transparența și publicarea de informații privind societățile cotate la bursă, răspunderea managementului față de acționari, luarea de decizii în mod responsabil, pe baza unei perspective obiective și independente, exercitarea eficace și corectă a drepturilor acționarilor și transparența și corectitudinea în tranzacțiile de preluare.

Concurența - acordul conține principii importante care garantează că ambele părți se angajează să mențină norme cuprinzătoare în domeniul concurenței și să pună în aplicare aceste norme în mod transparent și nediscriminatoriu.

Mecanismul de soluționare a litigiilor între state - acordul garantează că drepturile și obligațiile în temeiul acordului sunt pe deplin respectate. El prevede un mecanism eficace, eficient și transparent, cu o listă prestabilită de membri calificați și experimentați, pentru evitarea și soluționarea litigiilor dintre UE și Japonia.

Antifrauda - pe baza unei propuneri a UE, UE și Japonia vor include o clauză antifraudă în acordul de parteneriat economic. Clauza antifraudă este o condiție pentru ca UE să acorde preferințe tarifare oricărei țări terțe. Aceasta îi permite UE să retragă preferințele tarifare în cazurile de fraudă și de refuz de a coopera, garantând, în același timp, că nu sunt afectați în mod negativ comercianții legitimi. Scopul este de a preveni abuzul de tratament tarifar preferențial.

Întreprinderile mici - un capitol specific va permite întreprinderilor mici să beneficieze pe deplin de acord, în special ca urmare a sporirii transparenței. Lipsa accesului la informații poate reprezenta o barieră în calea comerțului, în special pentru firmele mici. Prin urmare, UE și Japonia își iau angajamentul să creeze un site specific pentru a oferi informații relevante pentru întreprinderile mici privind modul în care pot dobândi acces la piețele lor. De asemenea, vor exista puncte de contact specifice pentru întreprinderile mici care au rolul de permite gestionarea aspectelor menționate în acest capitol și abordarea aspectelor relevante pentru micile întreprinderi în alte domenii alte acordului.

Informații suplimentare

Comunicat de presă

Textul acordului

Mai multe informații cu privire la Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Pagină dedicată cu materiale foto și video din cadrul negocierilor

Fișe și grafice informative tematice cu privire la Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Relatări ale exportatorilor: exportatori europeni pe piața japoneză

Mai multe informații cu privire la relațiile comerciale dintre UE și Japonia

MEMO/18/3326

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar