Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Det digitale indre marked – Onlineindholdstjenesters portabilitet

Bruxelles, den 27. marts 2018

Spørgsmål og svar

Hvad er formålet med forordningen?

Målet er at sikre, at europæere, der køber eller abonnerer på film, sportsudsendelser, musik, e-bøger og spil i deres hjemland, kan få adgang til dette indhold, når de rejser eller midlertidigt befinder sig i andre EU-lande. Forordningen træder i kraft den 1. april 2018 i alle EU's medlemsstater.

Hvem får gavn af de nye regler?

  • Forbrugere, der har bopæl i EU: nye regler vil gøre det muligt for forbrugerne at se film eller sportsbegivenheder, lytte til musik, downloade e-bøger eller spille spil under besøg eller midlertidigt ophold i andre EU-lande
  • Udbydere af onlineindholdstjenester: de vil være i stand til at levere indhold til deres abonnenter på tværs af grænserne uden at skulle indhente licenser til andre områder, hvor forbrugerne opholder sig midlertidigt.

Rettighedshavernes interesser beskyttes for at undgå misbrug. 

Skal udbydere tilbyde samme tjeneste, uanset hvor abonnenten er på rejse? Hvordan kommer det til at fungere for video-on-demand-tjenester såsom Netflix, som er aktive i mere end ét land i EU?

Ja, udbydere af onlinetjenester med betalingsindhold (f.eks. onlinetjenester med film, TV eller musikstreaming) skal yde deres abonnenter samme tjeneste, uanset hvor disse befinder sig i EU. Tjenesteydelsen skal leveres på samme måde i andre medlemsstater som i bopælsmedlemsstaten. Hvis du f.eks. bruger Netflix, vil du have adgang til det samme udvalg (eller katalog) hvor som helst i EU, hvis du midlertidigt opholder dig i udlandet, præcis som hvis du var hjemme.

De nye regler hindrer ikke tjenesteudbydere i at tilbyde yderligere muligheder til deres brugere, når de er i udlandet, såsom adgang til indhold, der er tilgængeligt i det land, de rejser i. Hvorvidt den pågældende tjenesteudbyder vil give eller opretholde adgang til lokalt indhold ud over deres forpligtelse i henhold til forordningen afhænger derfor helt og holdent af tjenesteudbyderen.

Er der tidsmæssige begrænsninger? Hvad sker der, hvis en person, der bor i ét land, hver dag arbejder i et andet?

Portabilitetsforordningen dækker situationer, hvor abonnenten midlertidigt opholder sig i udlandet. Dette er ikke defineret i forordningen. Det betyder imidlertid at befinde sig i en anden medlemsstat end i bopælsmedlemsstaten. Det gør sig gældende i forskellige situationer, inklusive ferier og forretningsrejser.

De nye regler indeholder ingen begrænsninger for brugen af portabilitet, så længe brugeren har bopæl i en anden medlemsstat. Tjenesteydere skal oplyse deres abonnenter om de nøjagtige betingelser for deres tjenesters portabilitet. Hvis du f.eks. bor i Belgien og dér betaler abonnement på en musikstreamingtjeneste, vil du have adgang til det samme udvalg af musik i andre medlemsstater som hjemme i Belgien.

Denne portabilitet af dit onlineindhold vil gælde, hvis du pendler dagligt til andre medlemsstater som f.eks. Frankrig eller Luxembourg.

Hvordan vil indholdsudbydere kontrollere brugernes bopælsland?

Tjenesteudbyderen vil skulle kontrollere abonnentens bopælsland. Det vil ske ved indgåelse og fornyelse af kontrakten.

Tjenesteudbydere vil kunne kontrollere bopælslandet ved hjælp af forskellige oplysninger fra abonnenten. Forordningen indeholder en udtømmende liste over sådanne midler til kontrol for at begrænse indblandingen i brugernes privatliv. Blandt midlerne i listen findes f.eks. betalingsoplysninger, betaling af en licensafgift for radio- og TV-spredningstjenester, eksistensen af en kontrakt om internet- eller telefonforbindelse, IP-kontrol eller abonnentens erklæring om vedkommendes bopæl. Tjenesteyderen kan højst anvende to midler til kontrol fra listen. Enhver behandling af personoplysninger skal udføres i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesregler.

Finder forordningen også anvendelse på gratis onlinetjenesteydelser?

Udbydere af gratis onlineindholdstjenester vil kunne vælge, om de ønsker at drage fordel af disse nye regler. Når de én gang har valgt at tilslutte sig ordningen og tillade portabilitet efter forordningen, vil alle regler gælde for dem på samme måde som for betalingstjenesterne. Det betyder, at abonnenterne skal logge på for at få adgang til og benytte indhold, når de midlertidigt opholder sig i udlandet, og tjenesteudbyderne vil skulle kontrollere abonnenternes bopælsmedlemsstat.

Hvordan kan en forbruger vide, hvilke gratis onlinetjenesteydelser, der har tilsluttet sig ordningen?

Hvis udbydere af gratis onlineindholdstjenester beslutter at benytte sig af de nye regler om portabilitet, er de forpligtet til at informere deres abonnenter herom forud for leveringen af tjenesteydelsen. Sådanne oplysninger kan f.eks. meddeles på leverandørernes websteder.

Er offentlige radio- og TV-spredningstjenester er omfattet? Kan jeg se BBC, Arte og andre tjenester?

Onlineindholdstjenester, der er omfattet af forordningen, kan også inkludere tjenesteydelser, der udbydes af offentlige radio- og TV-spredningstjenester. Spørgsmålet om, hvorvidt en bestemt radio- eller TV-spredningstjeneste er omfattet af forordningens anvendelsesområde, afhænger af, om følgende betingelser er opfyldt:

  • Forbrugeren har allerede adgang til tjenesterne på forskellige apparater og er ikke begrænset til en bestemt infrastruktur
  • Tv-programmerne leveres til abonnenter, hvis bopælsmedlemsstat kontrolleres af udbyderen, og
  • Enten leveres onlineindholdstjenesterne mod betaling, eller også har udbyderen besluttet at gøre brug af de nye regler om portabilitet på frivillig basis.

Kan jeg se film fra radio- og TV-spredningstjenesterne online i et andet land, f.eks. film fra spansk eller estisk TV i Belgien?

Hvis en radio- eller TV-spredningstjeneste, der leverer onlineindholdstjenester i din bopælsmedlemsstat, er omfattet af de nye regler om portabilitet, kan du se dit indhold, når du midlertidigt befinder dig i en anden medlemsstat.

Derimod er adgang til indhold, som udbydes i en anden medlemsstat end dit hjemland, ikke omfattet af de nye regler om portabilitet. Når det gælder visse TV- og radioprogrammer, vil forbrugerne imidlertid få glæde af forslaget til forordning om radio- og TV-spredningstjenesters onlineudsendelser og -genudsendelser af radio- og TV-programmer, som i øjeblikket er under forhandling. Det vil give radio- og TV-spredningstjenester og -producenter mulighed for at give adgang til flere programmer på tværs af grænserne (faktablad).

Er der eksempler på problemer, som forordningen vil løse?

Personer, der rejser eller midlertidigt opholder sig i andre EU-lande, støder ofte på begrænsninger. F.eks. kan de blive afskåret fra deres onlineindholdstjenester eller kun have begrænset adgang til dem. Mange – navnlig når de tager på korte rejser – vil ikke finde det hensigtsmæssigt at tegne abonnement hos en lokal tjeneste eller kan komme ud for, at deres foretrukne film og serier ikke er til rådighed eller kun er til rådighed på et fremmedsprog.

  • En abonnent forsøger under sin ferie i Italien at se film via sit Home Box Office (HBO) Nordic-abonnement, men får en besked om, at tjenesten kun er tilgængelig i Sverige, Norge, Danmark og Finland
  • En fransk bruger af MyTF1's film- og serietjeneste er ikke er i stand til at leje en ny film under sin forretningsrejse til Storbritannien.

Brugerne kan f.eks. kun være i stand til at se indhold, som de allerede har downloadet på deres bærbare udstyr.

  • Brugere af den belgiske filmtjeneste Universciné skal huske at downloade lejefilm, inden de rejser til et andet EU-land. De er ikke i stand til at benytte Universcinés streamingfunktion, når de ikke er i deres hjemland, eller til at downloade film i udlandet.

Disse problemer vil blive løst med de nye regler om portabilitet. Begrænsningerne på portabiliteten af abonnementer på onlinemusiktjenester (som Spotify eller Deezer) eller e-bøger synes at være mindre. Men det kan ikke udelukkes, at der i fremtiden vil være begrænsninger, og derfor er de nye regler også vigtige for disse tjenester.

Vil onlinesportsabonnementer være omfattet af de nye regler?

Ja, en række sportsindholdstjenester vil være omfattet. Dette omfatter tjenesteydelser, hvor sport udgør en del af onlineindholdet for en TV-betalingstjeneste (f.eks. streamingtjenester såsom Zattoo i Tyskland), eller hvor sport udgør en del af den samlede pakke af onlinetjenester (f.eks. Sky Go), samt når en sportsarrangør opretter en onlineindholdstjeneste til egne arrangementer.

Vil tjenesteyderen kunne kræve betaling for portabilitet?

Nej, under de nye regler vil udbydere af onlineindholdstjenester ikke have lov til at pålægge abonnenter ekstrabetaling for grænseoverskridende indholdsportabilitet.

Hvad siger de nye regler, hvis en tjenesteudbyder begynder at begrænse udvalget af musik, film eller spil, der er til rådighed under rejser i udlandet?

Abonnenter på betalingsindholdstjenester online og gratis onlineindholdstjenester, som har tilsluttet sig ordningen, vil få samme adgang til disse tjenester, når de rejser, som i deres medlemsstat. Det betyder, at tjenesten i en anden medlemsstat vil være som hjemme og tilbyde samme indhold på de samme slags og det samme antal udstyrsenheder og med de samme funktioner.

Enhver foranstaltning truffet af en tjenesteudbyder, der forhindrer abonnenter i at få adgang til eller bruge tjenesten, når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, f.eks. begrænsninger i tjenestens funktionalitet, er i strid med forordningen. Det betyder, at leverandøren ikke kan indføre begrænsninger på udvalget af musik, film eller TV-serier, der er tilgængelige, når du rejser til en anden medlemsstat.

Er de vigtigste udbydere af onlineindhold teknisk set parate til at anvende den nye forordning fra 1. april?

Kommissionen har været i tæt kontakt med de vigtigste udbydere af onlineindholdstjenester (såsom platforme for TV, film, musik, sport osv.) og har modtaget positiv feedback fra dem om, at indførelsen af de nye regler om portabilitet er sket uden problemer og rettidigt. Vi har forstået, at de tjenesteydere, som var stødt på problemer, var i gang med at løse dem. Kommissionen har fulgt og vil fortsat følge processen nøje.

Forordningen er bindende for betalingstjenester. Udbydere af gratis indhold kan vælge at tilslutte sig for at nyde godt af de nye regler, men behøver ikke at gøre det. Nogle tjenesteudbydere har allerede meddelt, at de vil tilslutte sig ordningen (YLE i Finland, RTBF i Belgien), og Kommissionen forventer, at andre vil følge, nu hvor de nye regler finder anvendelse.

 

Yderligere oplysninger

Faktablad

Pressemeddelelse

Travel with your digital subscriptions: Joint statement by the European Commission, the European Parliament and the Bulgarian Presidency of the EU

MEMO/18/2601

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar