Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Recomandare a Comisiei privind măsurile pentru combaterea eficientă a conținutului online ilegal

Bruxelles, 1 martie 2018

Întrebări frecvente

În Comunicarea sa din septembrie 2017 privind combaterea conținutului online ilegal, Comisia Europeană a promis să monitorizeze progresele înregistrate în combaterea conținutului online ilegal și să evalueze dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura detectarea și eliminarea rapidă și proactivă a conținutului online ilegal, inclusiv eventuale măsuri legislative care să completeze cadrul de reglementare existent. În consecință, Comisia recomandă astăzi un set de măsuri operaționale - însoțit de măsurile de protecție necesare - care să fie luate de către companii și statele membre pentru intensificarea acestor activități înainte de a determina dacă este necesar să propună acte legislative. Prezentele recomandări se aplică tuturor formelor de conținut ilegal de la conținut cu caracter terorist, incitare la ură și violență, materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor la produse contrafăcute și încălcarea drepturilor de autor.

Conținutul cu caracter terorist este deosebit de dăunător în primele ore după apariția acestuia din cauza răspândirii sale rapide și implică riscuri grave pentru cetățeni și pentru societate în general. Dată fiind urgența și având în vedere solicitările din partea liderilor UE și a organizațiilor internaționale precum Națiunile Unite și G7, recomandarea pune un accent deosebit pe materialele cu caracter terorist: acestea ar trebui să fie eliminate în termen de o oră după ce au fost semnalate platformelor de către autoritățile responsabile cu aplicarea legii precum și de către Europol.

Recomandarea se bazează pe activitățile derulate în prezent împreună cu industria în cadrul mai multor inițiative voluntare menite să asigure absența de pe internet a conținutului ilegal, consolidând acțiunile întreprinse în cadrul diferitor inițiative.

Ce este considerat conținut online ilegal?

Ceea ce este ilegal în afara internetului este, de asemenea, ilegal pe internet. Conținutul ilegal înseamnă orice informație care nu este în conformitate cu dreptul UE sau cu dreptul intern al unui stat membru. Aceasta include conținutul cu caracter terorist, materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor (Directiva privind combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor), discursurile de incitare la ură (Decizia-cadru privind combaterea anumitor forme și expresii de rasism și xenofobie prin intermediul dreptului penal), escrocheriile și fraudele comerciale (Directiva privind practicile comerciale neloiale sau Directiva privind drepturile consumatorilor) și încălcările drepturilor de proprietate intelectuală (Directiva privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în cadrul societății informaționale).

Conținutul cu caracter terorist se referă la orice material care reprezintă infracțiuni de terorism în temeiul Directivei UE privind combaterea terorismului sau în temeiul legislațiilor naționale - inclusiv materialele produse sau care pot fi atribuite organizațiilor teroriste de pe listele UE sau ONU. 

 

Care este legătura dintre prezenta recomandare și orientările Comisiei prezentate în septembrie 2017?

Obiectivul prezentei recomandări este de a pune în aplicare orientările politice prezentate în comunicarea privind combaterea conținutului online ilegal prezentată de Comisie în septembrie 2017. Orientările rămân valabile.

Recomandarea de astăzi face un pas înainte și stabilește în mod formal măsurile operaționale care ar trebui să fie luate de companii și de statele membre cu privire la detectarea și eliminarea conținutului ilegal prin măsuri reactive (așa-numite „de notificare și de acțiune”) sau proactive. Ea conține definiții precise ale diferitelor aspecte ale combaterii conținutului online ilegal. Ea constituie o etapă suplimentară a recunoașterii notificatorilor de încredere în combaterea conținutului ilegal și oferă recomandări privind modul în care notificarea și acțiunea, precum și măsurile proactive - inclusiv instrumentele automate - pot fi puse în aplicare la nivelul UE pentru a facilita eliminarea conținutului ilegal, adoptând totodată măsuri de protecție adecvate în ceea ce privește contranotificarea, transparența și raportarea.

Pentru conținutul online cu caracter terorist, recomandarea reamintește prioritățile stabilite în cadrul Forumului UE pentru internet pentru eliminarea conținutului cu caracter terorist de pe internet și clarifică responsabilitățile companiilor, precum și tipul și sfera de aplicare a măsurilor pe care acestea ar trebui să le adopte - în special în ceea ce privește măsurile reactive (în special sesizări din partea autorităților competente și din partea Europol), dar și cu privire la măsurile proactive. Recomandarea stabilește mecanisme clare de transmitere și de prelucrare a sesizărilor, de detectare și de identificare efectivă a conținutului cu caracter terorist și de prevenire a reapariției acestuia, inclusiv indicații specifice cu privire la limitele de timp (o oră de la notificare) destinate evaluării și acțiunilor ulterioare în vederea eliminării conținutului - cum ar fi sesizările transmise de Unitatea UE de semnalare a conținutului online (IRU) a Europol și unitățile de semnalare ale statelor membre pentru care ar trebui să se prevadă proceduri accelerate.

În sfârșit, ca urmare a solicitărilor din partea liderilor UE, recomandarea prevede raportarea periodică și transparentă din partea platformelor de internet cu privire la acțiunile întreprinse și la impactul tangibil al acestora. Acest lucru va contribui la evaluarea și consolidarea progreselor înregistrate și va fundamenta orice decizie privind necesitatea unor măsuri suplimentare pentru a intensifica combaterea conținutului cu caracter terorist, astfel cum s-a anunțat în comunicarea Comisiei din septembrie 2017 și cum s-a reiterat în cel mai recent raport privind uniunea securității.

Care sunt așteptările Comisiei de la platformele online în ceea ce privește prevenirea, detectarea și eliminarea tuturor formelor de conținut online ilegal?

Recomandarea precizează mecanismele de semnalare a conținutului ilegal care ar trebui să fie create de platformele online, precum și detaliile privind modul în care ar trebui să fie prelucrate notificările referitoare la conținutul ilegal (procedurile de notificare și de acțiune). Platformele online sunt, de asemenea, încurajate să adopte măsuri proactive pentru a identifica și elimina conținutul ilegal, inclusiv mijloace automate precum filtrele de încărcare, acolo unde este adecvat.

În plus, recomandarea încurajează platformele online să coopereze cu statele membre, cu notificatorii de încredere și între ele însele pentru a conlucra și pentru a beneficia de cele mai bune practici. Acest lucru va ajuta companiile mai mici să combată conținutul ilegal.

De asemenea, recomandarea solicită din partea platformelor online o serie de măsuri de transparență, inclusiv în ceea ce privește politica lor privind conținutul, precum și raportarea periodică cu privire la acțiunile desfășurate în ceea ce privește conținutul ilegal. Acest lucru va permite, de asemenea, autorităților de reglementare să înțeleagă dacă măsurile propuse sunt eficiente.

 

Din ce motive distinge recomandarea conținutul cu caracter terorist de alte forme de conținut online ilegal?

Din cauza riscurilor deosebit de urgente pentru cetățeni și societate asociate conținutului cu caracter terorist, sunt necesare recomandări suplimentare referitoare în mod expres la conținutul cu caracter terorist. Diseminarea unui astfel de conținut este utilizată pentru a radicaliza și recruta și pentru a obține finanțare pentru activități teroriste, pentru a pregăti atacuri, pentru a instrui și incita în acest sens.

Prezenta recomandare vizează necesitatea unor măsuri proactive, precum și viteza necesară de evaluare și de combatere a conținutului cu caracter terorist, care este deosebit de dăunător în primele ore de la apariția sa online. Acest lucru este în concordanță cu opinia Comisiei potrivit căreia diferențele specifice sectoarelor ar trebui să fie luate în considerare atunci când este necesar și justificat.

Recomandarea are drept bază și consolidează progresele deja înregistrate în cadrul Forumului UE pentru internet - un rezultat esențial al Agendei europene privind securitatea - recunoscând totodată nevoia urgentă a unui răspuns rapid și mai cuprinzător. Acest lucru a fost reiterat de Consiliul European din 22-23 iunie 2017, care a afirmat că „se așteaptă ca industria să […] elaboreze noi tehnologii și instrumente pentru a îmbunătăți detectarea automată și eliminarea conținutului care incită la acte teroriste. Acest lucru ar trebui completat prin măsuri legislative relevante la nivelul UE, dacă este necesar.” În mod similar, în rezoluția sa privind platformele online din iunie 2017, Parlamentul European a îndemnat platformele „să întărească măsurile de combatere a conținutului ilegal și dăunător”, solicitând în același timp Comisiei să prezinte propuneri pentru abordarea acestor probleme.

Care ar trebui să fie procesul de eliminare a conținutului online cu caracter terorist?

Conform acțiunilor convenite în cadrul Forumului UE pentru internet, recomandarea identifică un număr de măsuri pentru a opri în mod eficient încărcarea și partajarea propagandei teroriste online. Acestea includ:

  • Refuzarea găzduirii conținutului cu caracter terorist: Companiile ar trebui să menționeze în mod explicit în condițiile lor de utilizare că nu vor găzdui conținut cu caracter terorist.

  • Un sistem de sesizare îmbunătățit: Ar trebui create mecanisme speciale de transmitere și monitorizare a sesizărilor de la autoritățile competente - precum și de la Unitatea de semnalare a conținutului online a Europol - împreună cu proceduri accelerate de eliminare a conținutului în termen de o oră de la sesizarea acestuia. În același timp, statele membre trebuie să se asigure că dispun de capacitățile și resursele necesare pentru a detecta, identifica și notifica conținutul cu caracter terorist platformelor online.

  • Regula de o oră pentru sesizări: Având în vedere că conținutul cu caracter terorist este deosebit de dăunător în primele ore ale apariției sale online, companiile ar trebui, ca regulă generală, să elimine un astfel de conținut în termen de o oră de la semnalarea acestuia de către autoritățile responsabile cu aplicarea legii și de către Europol.

  • O detectare proactivă mai rapidă și o eliminare eficientă: Pentru detectarea și identificarea eficiente și rapide, pentru eliminarea sau dezactivarea promptă a conținutului cu caracter terorist și pentru împiedicarea reapariției acestuia odată ce a fost eliminat sunt necesare măsuri proactive, inclusiv detectarea automată. Companiile ar trebui să partajeze și să optimizeze instrumente tehnologice adecvate și să stabilească modalități de lucru pentru o mai bună cooperare cu autoritățile de resort, inclusiv cu Europol.

  • Măsuri de protecție: Pentru a evalua în mod precis conținutul cu caracter terorist sesizat sau conținutul identificat cu instrumente automate, companiile trebuie să pună în aplicare măsurile de protecție necesare - inclusiv o etapă de verificare umană înainte de eliminarea conținutului, astfel încât să evite eliminarea neintenționată sau eronată de conținut care nu este ilegal.

    Este important de remarcat faptul că, pentru a aborda în întregime provocarea conținutului online cu caracter terorist, reducerea accesibilității propagandei teroriste constituie doar o latură a răspunsului. Cealaltă latură constă în sprijinirea vocilor credibile pentru difuzarea de discursuri pozitive alternative sau contradiscursuri în mediul online. În acest scop, Comisia a lansat Programul de emancipare a societății civile (CSEP) în cadrul Forumului UE pentru internet, asigurând consolidarea capacităților și finanțare pentru partenerii din societatea civilă pentru elaborarea unor astfel de discursuri.

Care sunt măsurile de protecție a drepturilor fundamentale?

Oricare ar fi măsurile adoptate pentru combaterea conținutului online ilegal, este esențial ca ele să facă obiectul unor măsuri de protecție adecvate și eficiente pentru a se asigura că platformele online previn eliminarea neintenționată a conținutului care nu este ilegal.

În primul rând, recomandarea solicită ca platformele online să acționeze în mod cuvenit și proporțional față de conținutul pe care îl găzduiesc, în special atunci când prelucrează notificări și contranotificări și când decid asupra eventualei eliminări sau dezactivări a accesului la conținutul considerat a fi ilegal.

Atunci când platformele online utilizează tehnici automate de eliminare a conținutului, ar trebui să se prevadă măsuri de protecție speciale, îndeosebi supravegherea și verificările efectuate de oameni (modelul „intervenției umane), întrucât este necesară o evaluare a contextului relevant pentru a determina dacă conținutul trebuie sau nu să fie considerat ilegal.

În al doilea rând, recomandarea invită platformele online să ofere ocazia furnizorilor conținutului eliminat să conteste această decizie prin intermediul unei contranotificări. Astfel se va permite reactivarea conținutului care a fost eliminat în mod eronat.

În al treilea rând, recomandarea invită platformele online să publice în mod regulat rapoarte care să explice publicului larg modul în care aplică politicile lor de gestionare a conținutului.

 

Se va aplica recomandarea atât platformelor online mari, cât și celor mici? Vor beneficia platformele mici de vreun sprijin pentru eliminarea conținutului ilegal?

Recomandarea se va aplica tuturor platformelor, deopotrivă mari și mici, întrucât platformele mai mici au devenit din ce în ce mai mult o țintă ușoară pentru conținutul online ilegal, îndeosebi pentru conținutul cu caracter terorist. Totuși, recomandarea acordă o atenție deosebită platformelor mici, solicitând măsuri proporționale și recunoscând că unele platforme dețin mai puține resurse și cunoștințe specializate.

Comisia recomandă o cooperare sporită între platformele online pentru a face schimb de experiențe și soluții tehnologice, îndeosebi pentru a sprijini platformele mai mici la punerea în aplicare a recomandării în ceea ce privește conținutul ilegal și, mai ales, cel cu caracter terorist.

 

Modifică recomandarea Directiva privind comerțul electronic din anul 2000 care exonerează intermediarii online de răspunderea pentru conținutul pe care îl gestionează în anumite condiții?

Nu. Textul legal nu aduce atingere Directivei privind comerțul electronic și nici dispozițiilor referitoare la răspundere conținute de aceasta. În comunicarea sa privind platformele online publicată în 2016, Comisia a declarat că se angajează să mențină un regim de responsabilitate echilibrat și previzibil pentru platformele online, întrucât un cadru de reglementare cheie este esențial pentru menținerea inovării digitale la nivelul întregii piețe unice digitale.

Recomandarea nu este o măsură obligatorie și nu poate modifica acquis-ul UE. Totuși, ea se bazează pe domeniul de aplicare stabilit de Directiva privind comerțul electronic, în ceea ce privește posibilitatea ca industria să facă eforturi de autoreglementare sau posibilitatea ca statele membre să stabilească cerințe specifice pentru eliminarea conținutului online ilegal.

 

Care sunt legăturile dintre recomandare și normele privind serviciile mass-media audiovizuale ale UE care vizează protecția minorilor online?

Recomandarea nu aduce atingere negocierilor actuale pe tema revizuirii Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV). Ea completează această revizuire deoarece DSMAV include măsuri legislative specifice pentru protecția minorilor online, asigurându-se că platformele de comunicare socială protejează minorii de conținutul dăunător și toți cetățenii de discursurile de incitare la ură. Măsurile detaliate includ instrumente destinate utilizatorilor pentru a raporta și marca conținuturi dăunătoare, precum și sisteme de verificare a vârstei sau de control parental.

 

Care sunt etapele următoare?

Comisia va monitoriza îndeaproape acțiunile întreprinse de platformele online pentru a da curs prezentei recomandări și va determina dacă sunt necesare etape suplimentare, inclusiv acte legislative. Comisia va continua analizarea progreselor înregistrate și va lansa o consultare publică în săptămânile următoare.

Statele membre și companiile trebuie să transmită informații relevante privind eliminarea conținutului cu caracter terorist în termen de trei luni și a conținutului ilegal în termen de șase luni.

Pentru conținutul online cu caracter terorist, Forumul UE pentru internet își va continua cooperarea voluntară pentru a progresa cu privire la planul său ambițios de acțiune pentru combaterea conținutului online cu caracter terorist, acoperind utilizarea detectării automate a unui astfel de conținut ilegal, partajând tehnologia și instrumentele conexe cu companiile mai mici, pentru a realiza implementarea completă și utilizarea „bazei de date a amprentelor numerice (hashes)” și pentru a oferi partenerilor din societatea civilă instrumentele necesare pentru a promova discursuri alternative.

Cu privire la materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, Comisia va continua să colaboreze cu statele membre la punerea în aplicare a directivei privind abuzurile sexuale asupra copiilor și va continua să sprijine Alianța globală pentru stoparea exploatării sexuale a copiilor „WeProtect”, precum și angajamentele asumate în acest context de statele membre și de partenerii industriali.

Pentru protecția consumatorilor, Comisia colaborează în prezent cu mai multe platforme online pentru a îmbunătăți siguranța produselor comercializate online. Se preconizează angajamente voluntare suplimentare din partea platformelor în vederea îmbunătățirii siguranței produselor dincolo de obligațiile lor legale.

Comisia va continua să monitorizeze punerea în aplicare a Codului de conduită privind combaterea discursurilor online ilegale de incitare la ură de către companiile IT participante, cu ajutorul organizațiilor societății civile. Obiectivul este de a extinde inițiativa și la alte platforme online. Recomandarea se bazează pe progresele realizate în temeiul Codului și îl completează abordând aspecte precum transparența și feedback-ul de la utilizatori.

Comisia a prezentat un pachet privind proprietatea intelectuală, inclusiv orientări referitoare la Directiva privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. De asemenea, ea va continua să lucreze la stabilirea unor memorandumuri de înțelegere cu diferiți intermediari pentru a găsi soluții concrete pentru eliminarea produselor contrafăcute de pe internet.

 

Pentru mai multe informații

Comunicat de presă: O Europă care protejează: Comisia întărește măsurile luate de UE pentru combaterea conținutului online ilegal

Fișă informativă privind conținutul online ilegal

Evaluarea inițială a impactului și alte linkuri utile

Comunicat de presă: O uniune a securității: Comisia dă curs recomandărilor în chestiunea radicalizării teroriste

Declarație: Eliminarea conținutului online ilegal: Comisia face apel la eforturi sporite și progrese mai rapide din partea tuturor

Comunicat de presă: O uniune a securității: Comisia își intensifică eforturile de combatere a conținutului ilegal de pe internet

Comunicare: Combaterea conținutului online ilegal - Către o responsabilitate sporită a platformelor online

MEMO/18/1170

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar