Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Konec stroškov gostovanja za potovanja znotraj EU leta 2017

Bruselj, 19. aprila 2017

Posodobljena vprašanja in odgovori (*)

1. Gostovanje znotraj EU

Kako deluje gostovanje znotraj EU?

Gostujete tedaj, ko potujete v drugo državo in s svojim mobilnim telefonom ali napravo kličete, pošiljate sporočila ali brskate po internetu ter pri tem uporabljate svojo domačo SIM kartico. Vaš domači operater plača operaterju v tuji državi za uporabo njegovega omrežja. Cena, ki si jo zaračunata operaterja, je veleprodajna cena gostovanja. Predstavlja strošek za domačega operaterja in tako vpliva na potrošnikov končni račun. Zato si je Komisija prizadevala omejiti veleprodajne cene gostovanja v EU, pri čemer je obenem skušala neposredno omejiti maloprodajne cene, ki jih plačajo potrošniki.

Kolikšne so po EU razlike v domačih cenah za mobilne storitve?

Evropejci in Evropejke po EU imajo različne potovalne navade, razlikujejo pa se tudi cene omrežij v obiskanih državah. Nedavna študija Evropske komisije prav tako kaže, da so med državami članicami razlike v maloprodajnih ponudbah za potrošnike. Leta 2016 so se najcenejši mesečni paketi z 1 GB podatkov, 600 minutami pogovora in 225 sporočili SMS gibali med 60 evri na Madžarskem in 8 evri v Estoniji (brez DDV in popusta za nakup pametnega telefona).

2. EU ukrepa proti stroškom gostovanja

Evropska komisija si od leta 2007 uspešno prizadeva za znižanje cen gostovanja za potrošnike. To je spremenilo navade mnogih Evropejk in Evropejcev, ki so prej med potovanji svoje telefone izklapljali. Leta 2013 je Evropska komisija predlagala zakonodajo, s katero bi se odpravili stroški gostovanja za ljudi, ki občasno potujejo po EU. Evropski parlament in Svet sta se oktobra 2015 dogovorila, da bi to začelo veljati 15. junija 2017 (glej podrobnosti).

Od 15. junija 2017 boste lahko ob upoštevanju politik poštene uporabe operaterjev za uporabo svoje mobilne naprave na potovanjih po EU plačali isto ceno kot doma, in sicer v okviru gostovanja kot doma. Če na primer v svoji državi plačujete mesečni paket minut, sporočil SMS in podatkov, se vam bodo vsak govorni klic, sporočilo SMS in seja prenosa podatkov, ki jih opravite na potovanju v EU, brez dodatnih stroškov odšteli od količin v paketu, kot če bi bili doma.

Kako so se zniževale cene gostovanja?

  • EU je od leta 2007 dosegla znižanje maloprodajnih cen za klice za 92 %[1].
  • EU je od leta 2009 dosegla znižanje maloprodajnih cen za sporočila SMS za 92 %[2].
  • Podatkovno gostovanje je zdaj 96 % cenejše v primerjavi z letom 2012, ko je začela za podatkovno gostovanje veljati prva maloprodajna cenovna kapica v EU[3].
  • Med letoma 2008 in 2015 se je podatkovno gostovanje količinsko povečalo za več kot 100-krat. 

 

Regulirane tarife za gostovanje 2007–2016

(v evrih brez DDV)

 

Opravljen govorni klic

Prejet govorni klic

Sporočila SMS

Podatki

Podatki

 

 

 

 

veleprodaja

maloprodaja

 

 

 

 

MB

MB

2007

0,49

0,24

 

 

 

2008

0,46

0,22

 

 

 

2009

0,43

0,19

0,11

1,00

 

2010

0,39

0,15

0,11

0,80

 

2011

0,35

0,11

0,11

0,50

 

2012

0,29

0,08

0,09

0,25

0,70

2013

0,24

0,07

0,08

0,15

0,45

2014

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2015

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2016

domača cena + največ 0,05

0,0114

domača cena + največ 0,02

0,05

domača cena + največ 0,05

 

Kateri ukrepi so potrebni za odpravo stroškov gostovanja?

Ob soglasju k mehanizmu gostovanje kot doma sta Evropski parlament in Svet Komisijo pozvala k pripravi več podpornih ukrepov, da bi ureditev delovala v praksi:

– zakonodajni predlog do 15. junija 2016, s katerim se reformira veleprodajni trg storitev gostovanja, tj. najvišje cene, ki si jih operaterji zaračunavajo za uporabo svojih omrežij s strani uporabnikov gostovanja. Po predlogu Komisije so nato Evropski parlament in države članice 31. januarja 2017 dosegli dogovor o določitvi naslednjih veleprodajnih cenovnih kapic za gostovanje:

  • 3,2 evrocenta za minuto pogovora od 15. junija 2017,
  • 1 evrocent za sporočilo SMS od 15. junija 2017,
  • postopno zniževanje za podatkovne kapice v obdobju 5 let s 7,7 evrov za GB (od 15. junija 2017) na 6 evrov za GB (od 1. 1. 2018), 4,5 evra za GB (od 1. 1. 2019), 3,5 evra za GB (od 1. 1. 2020), 3 evrov za GB (od 1. 1. 2021) in 2,5 evrov za GB (od 1. 1. 2022);

– pravila o ukrepih za pošteno uporabo, ki jih lahko sprejmejo operaterji za preprečevanje zlorab sistema, kot je sistematična preprodaja poceni SIM kartic za trajno uporabo v drugih državah. Politike poštene uporabe so potrebne za preprečitev negativnih vplivov za uporabnike na domačih trgih;

izjemni in začasni sistem odstopanj za operaterje, ki se uporabi le ob odobritvi nacionalnega regulatorja in pod strogimi pogoji, kadar bi odprava stroškov gostovanja na določenem trgu lahko povzročila povišanje domače cene za uporabnike operaterja. To odstopanje lahko nacionalni regulator dovoli zgolj, če izgube operaterja iz naslova maloprodajnih storitev gostovanja znašajo najmanj 3 % marže za mobilne storitve.

3. Odprava stroškov gostovanja za vse Evropejke in Evropejce, ki potujejo po EU

Kako bo delovala odprava stroškov gostovanja?

Mobilni operaterji morajo svoje storitve gostovanja ponuditi po domačih cenah uporabnikom, ki imajo bodisi običajno prebivališče v državi članici operaterja ali z njo trajne vezi, pri čemer ti uporabniki občasno potujejo znotraj EU. Po potrebi lahko operaterji od svojih uporabnikov zahtevajo dokazilo o prebivališču ali o takih trajnih vezeh z zadevno državo članico.

Ponudniki gostovanja lahko uporabijo pravične, razumne in sorazmerne nadzorne mehanizme, ki temeljijo na objektivnih kazalnikih, za odkrivanje tveganj zlorabe ali nepravilne uporabe gostovanja kot doma, ki presega občasna potovanja.

Za koga bo veljala?

Osnutek pravil vsem Evropejcem in Evropejkam, ki potujejo in uporabljajo SIM kartico, ki omogoča gostovanje v državi članici, v kateri prebivajo ali s katero imajo „trajne vezi‟, da svojo mobilno napravo uporabljajo v kateri koli drugi državi EU tako, kot bi bili doma. Primeri „trajnih vezi‟ z državo, v kateri uporabnik dela ali študira, vključujejo čezmejne in napotene delavce.

Se moram za uporabo gostovanja kot doma registrirati?

Za koriščenje gostovanja kot doma ni potrebna formalna registracija. Od 15. junija 2017 bi moralo biti vključeno kot privzeta storitev v vse pogodbe uporabnikov o mobilnih storitvah, za katere operaterji ponujajo gostovanje. Operaterji od uporabnikov lahko zahtevajo, da predložijo dokazilo, da se njihovo prebivališče nahaja v državi članici mobilnega operaterja.

Uporabnik bo morda moral dokazovati trajne vezi, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost na ozemlju države članice mobilnega operaterja, kot sta delovno razmerje ali redno obiskovanje predavanj na univerzi.

Kako bodo varovani osebni podatki?

Pravila glede pravične uporabe gostovanja izrecno zahtevajo, da ponudniki storitev gostovanja upoštevajo ustrezna pravila o varstvu podatkov. Komisija se je posvetovala z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov in upoštevala njegove pripombe. Operatorji bodo pri preverjanju, kolikšen del mobilnih storitev in storitev za prenos podatkov uporabniki porabijo v tujini in kolikšen doma, lahko uporabljali le informacije, ki jih že tako ali tako zbirajo za izstavitev računa.

Lahko v državah članicah še vedno kupim njihove SIM kartice?

Da. Državljani članic EU lahko še naprej kupijo katero koli SIM kartico v kateri koli državi članici in brskajo po internetu ter kličejo po lokalnih cenah ali pa s tako kartico gostujejo v drugi državi. Vendar ni nujno, da bodo lahko koristili gostovanje kot doma, če nimajo prebivališča v državi, v kateri so kartico kupili ali z državo nimajo trajnih vezi, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost v državi.

Kakšna bo vloga nacionalnih regulativnih organov?

Kot velja za obstoječa pravila o gostovanju, bodo nacionalni regulativni organi spremljali in preverjali ali mobilni operaterji spoštujejo nova pravila ter v primeru kršitev ukrepali.

Obstajajo kakšni regulativni zaščitni ukrepi?

Zaščitni ukrepi proti zlorabam temeljijo na jasnih načelih ter vključujejo kazalnike in orodja, ki so razumni, nediskriminatorni, pregledni in spoštujejo zasebnost. Za odkrivanje morebitnih zlorab lahko ponudnik gostovanja preverja uporabnikove vzorce uporabe v njegovi državi članici in v drugih državah (kontrolni mehanizem). To bo temeljilo na podatkih, ki jih operaterji že uporabljajo za izstavljanje računa svojim uporabnikom, ter na jasnih in preglednih kazalnikih:

  • prevladujoča uporaba v gostovanju glede na domačo uporabo IN prevladujoča prisotnost v drugih državah članicah EU glede na prisotnost v domači državi (glede na prijavo v omrežje ponudnika gostovanja), ki se ugotovi za obdobje najmanj štirih mesecev;
  • dolga obdobja neaktivnosti določene SIM kartice, povezana z uporabo predvsem oziroma izključno v času gostovanja;
  • sklenitev naročniškega razmerja za in zaporedna uporaba več SIM kartic istega uporabnika med gostovanjem.

O politikah poštene uporabe morajo ponudniki gostovanja obvestiti nacionalni regulativni organ in jih podrobno opisati v pogodbah.

Gostovanje kot doma je namenjeno vsem, ki potujejo. Za ugotovitev, da uporabnik zlorablja ali nepravilno uporablja gostovanje kot doma, bi moral operater pokazati, da do zlorabe prihaja v obdobju najmanj štirih mesecev. Če uporabnik v štirih mesecih več kot dva meseca preživi v tujini in je njegova poraba v tujini višja kot doma, mu lahko operater pošlje opozorilo. Uporabnik ima po prejemu opozorila na voljo dva tedna, da pojasni situacijo. Če je uporabnik še naprej v tujini, mu lahko operater zaračuna skromen pribitek (v višini veleprodajne cenovne kapice).

V primeru nesoglasij mora operater vzpostaviti postopek za pritožbe. Če spor traja, se lahko uporabnik pritoži pri nacionalnem regulativnem organu, ki bo zadevo rešil.

Za najkonkurenčnejše pogodbe, ki ponujajo neomejeno količino podatkov ali podatke po zelo nizkih domačih cenah, ki so pod veleprodajno cenovno kapico za gostovanje, je predviden zaščitni ukrep glede količine podatkov v gostovanju, ki se lahko porabi, da bi bile te ponudbe vzdržne.

Se bodo zaradi odprave stroškov gostovanja zvišale domače cene?

Od sprejetja uredb EU za znižanje stroškov gostovanja se znižujejo tudi domače cene mobilnih storitev. Ta trend se bo verjetno nadaljeval.

Izvedbeni akt, ki ga je sprejela Komisija decembra 2016 določa podrobna pravila o dveh zaščitnih ukrepih za preprečitev izkrivljanj na domačih trgih, ki bi sicer povzročila povišanja cen: (1) pravila o pošteni uporabi, s katerimi mobilni operaterji lahko preprečijo zlorabo ali nepravilno uporabo storitev gostovanja, kot je stalno gostovanje, ter (2) izjemni in začasni sistem odstopanj za operaterje, ki se uporabi le pod strogimi pogoji ob odobritvi nacionalnega regulatorja, kadar bi odprava stroškov gostovanja na določenem trgu lahko povzročila povišanje domačih cen.

V oceni učinka predloga uredbe o veleprodajnih trgih gostovanja z dne 15. junija 2016 je Komisija ugotavila, da se ob najvišjih veleprodajnih cenah, ki jih je tedaj predlagala Komisija (0,04 evra za minuto govornega klica, 0,01 evra za sporočilo SMS, 8,5 evra za GB prenosa podatkov), veliki večini mobilnih operaterjev ne bi bilo treba prijaviti za ta izjemni in začasni sistem odstopanj. Komisija meni, da so nižje veleprodajne kapice za gostovanje, dogovorjene 31. januarja 2017, v skladu z njenimi tedanjimi ugotovitvami.

 

 

(*) Ta MEMO je skrajšana različica MEMO/17/885, objavljenega 6. aprila 2017.

 

 

MEMO/17/913

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar