Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Κατάργηση των τελών περιαγωγής για τους ταξιδιώτες στην ΕΕ το 2017

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2017

Επικαιροποιημένες Ερωτήσεις και Απαντήσεις (*)

1. Περιαγωγή στην ΕΕ

Πώς λειτουργεί η περιαγωγή στην ΕΕ;

Περιαγωγή σημαίνει τη δυνατότητα, όταν ταξιδεύετε σε ξένη χώρα, να τηλεφωνείτε, να στέλνετε γραπτό μήνυμα ή να μπαίνετε στο διαδίκτυο με το κινητό σας τηλέφωνο ή την κινητή σας συσκευή χρησιμοποιώντας την κάρτα SIM της χώρας προέλευσής σας. Η εταιρεία τηλεφωνίας σας στη χώρα προέλευσής σας πληρώνει την εταιρεία τηλεφωνίας της ξένης χώρας για τη χρήση του δικτύου της. Η τιμή που καταβάλλει η μία εταιρεία τηλεφωνίας στην άλλη ονομάζεται τιμή περιαγωγής χονδρικής. Αυτό συνεπάγεται κόστος για την εταιρεία τηλεφωνίας της χώρας προέλευσης και, ως εκ τούτου, έχει αντίκτυπο στον τελικό λογαριασμό του καταναλωτή. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες να περιορίσει τις τιμές περιαγωγής χονδρικής στην ΕΕ, παράλληλα με τις προσπάθειές της να περιορίσει απευθείας την τιμή λιανικής που καταβάλλει ο καταναλωτής.

Ποιες είναι οι διάφορες εγχώριες τιμές για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ανά την ΕΕ;

Οι Ευρωπαίοι έχουν διαφορετικές ταξιδιωτικές συνήθειες ανά την ΕΕ, ενώ το κόστος δικτύου διαφέρει ανάλογα με την χώρα που επισκέπτεται κάποιος. Μια πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει επίσης ότι οι καταναλωτικές προσφορές λιανικής διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Για παράδειγμα, το 2016 το φθηνότερο μηνιαίο πρόγραμμα με προσφορά 1 GB δεδομένων, 600 λεπτά κλήσεων και 225 μηνύματα (SMS) κυμαινόταν από 60 EUR στην Ουγγαρία έως 8 EUR στην Εσθονία (χωρίς ΦΠΑ και επιδότηση έξυπνου τηλεφώνου).

2. Δράση της ΕΕ κατά των τελών περιαγωγής

Από το 2007 μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εργαστεί αποτελεσματικά για τη μείωση της τιμής περιαγωγής για τον καταναλωτή. Τούτο άλλαξε τις συνήθειες πολλών Ευρωπαίων οι οποίοι προηγουμένως απενεργοποιούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα όταν ταξίδευαν. Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νομοθετικά μέτρα ώστε να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής για όσους ταξιδεύουν κατά διαστήματα στην ΕΕ. Τον Οκτώβριο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από τις 15 Ιουνίου 2017 (βλ. περισσότερες λεπτομέρειες).

Από τις 15 Ιουνίου 2017, θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την κινητή σας συσκευή τους όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ πληρώνοντας τις ίδιες τιμές που πληρώνετε στη χώρα σας: περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού, με την επιφύλαξη της πολιτικής εύλογης χρήσης της εταιρείας τηλεφωνίας. Για παράδειγμα, αν πληρώνετε για μηνιαίο πρόγραμμα που σας προσφέρει λεπτά ομιλίας, μηνύματα (SMS) και δεδομένα στη χώρα σας, οι κλήσεις που κάνετε, τα μηνύματα (SMS) που στέλνετε και ο όγκος δεδομένων που χρησιμοποιείτε όταν ταξιδεύετε εκτός της χώρας σας στην ΕΕ, θα αφαιρούνται από τον διαθέσιμο όγκο σαν να ήσασταν στη χώρα σας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Ποιες ήταν οι διάφορες μειώσεις που έγιναν στις τιμές περιαγωγής;

  • Από το 2007 μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει επιτύχει μειώσεις των τιμών λιανικής για κλήσεις κατά 92 % [1]
  • Από το 2009 μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει επιτύχει μειώσεις των τιμών λιανικής για μηνύματα (SMS) κατά 92%[2]
  • Η περιαγωγή δεδομένων είναι πλέον έως και 96 % φθηνότερη σε σύγκριση με το 2012, όταν άρχισαν να εφαρμόζονται για πρώτη φορά οι ανώτατες λιανικές τιμές ΕΕ για την περιαγωγή δεδομένων[3]
  • Μεταξύ 2008 και 2015, ο όγκος της περιαγωγής δεδομένων πολλαπλασιάστηκε επί 100 και πλέον. 

 

Ρυθμιζόμενες τιμές περιαγωγής 2007-2016

(σε EUR, χωρίς ΦΠΑ)

 

Εξερχόμενη φωνητική κλήση

Εισερχόμενη φωνητική κλήση

SMS

Δεδομένα

Δεδομένα

 

 

 

 

Χονδρική

Λιανική

 

 

 

 

MB

MB

2007

0,49

0,24

 

 

 

2008

0,46

0,22

 

 

 

2009

0,43

0,19

0,11

1,00

 

2010

0,39

0,15

0,11

0,80

 

2011

0,35

0,11

0,11

0,50

 

2012

0,29

0,08

0,09

0,25

0,70

2013

0,24

0,07

0,08

0,15

0,45

2014

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2015

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2016

εγχώρια τιμή + έως 0,05

0,0114

εγχώρια τιμή + έως 0,02

0,05

εγχώρια τιμή + έως 0,05

 

Ποια μέτρα χρειάζονται για να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής;

Όταν συμφωνήθηκε ο μηχανισμός περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησαν από την Επιτροπή να επεξεργαστεί υποστηρικτικά μέτρα για τη λειτουργία του στη πράξη:

— Μία νομοθετική πρόταση, έως τις 15 Ιουνίου 2016, για τη μεταρρύθμιση της αγοράς περιαγωγής χονδρικής, για τις μέγιστες δηλαδή τιμές που χρεώνουν μεταξύ τους οι εταιρείες τηλεφωνίας για τη χρήση των δικτύων τους από τους πελάτες περιαγωγής. Μετά την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν, την 31η Ιανουαρίου 2017, επί των ακόλουθων ανώτατων ορίων περιαγωγής χονδρικής:

  • 0,032 EUR ανά λεπτό για τις φωνητικές κλήσεις, από 15 Ιουνίου 2017
  • 0,01 EUR ανά SMS, από 15 Ιουνίου 2017
  • σταδιακή μείωση σε διάστημα 5 ετών για τα ανώτατα όρια τιμών: 7,7 EUR/GB (στις 15 Ιουνίου 2017), 6 EUR/GB (01/01/2018), 4,5 EUR/GB (01/01/2019), 3,5 EUR/GB (01/01/2020), 3 EUR/GB (01/01/2021) και 2,5 EUR/GB (01/01/2022).

— Κανόνες για τα μέτρα «εύλογης χρήσης» που μπορούν να λαμβάνουν οι εταιρείες τηλεφωνίας για την πρόληψη περιπτώσεων κατάχρησης του συστήματος, όπως η συστηματική μεταπώληση καρτών SIM που πωλούνται σε χαμηλές τιμές για μόνιμη χρήση σε άλλες χώρες. Οι εν λόγω πολιτικές εύλογης χρήσης είναι απαραίτητες ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές σε εγχώριες αγορές.

— Ένα κατ'εξαίρεση και προσωρινό σύστημα παρέκκλισης για τις εταιρείες τηλεφωνίας που πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν εγκριθεί από την εθνική ρυθμιστική αρχή, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όταν το τέλος των χρεώσεων περιαγωγής σε μια συγκεκριμένη εγχώρια αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εγχώριων τιμών για τους πελάτες της εταιρείας τηλεφωνίας. Η εν λόγω παρέκκλιση μπορεί να εγκριθεί από την εθνική ρυθμιστική αρχή μόνον εάν οι ζημίες της εταιρείας τηλεφωνίας από την περιαγωγή λιανικής αντιστοιχούν στο 3 % και πλέον του περιθωρίου υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών.

3. Κατάργηση των τελών περιαγωγής για όλους τους Ευρωπαίους που ταξιδεύουν στην ΕΕ

Πώς θα λειτουργήσει η κατάργηση των τελών περιαγωγής;

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες περιαγωγής σε εγχώριες τιμές στους καταναλωτές που έχουν είτε συνήθη διαμονή είτε σταθερούς δεσμούς στο κράτος μέλος της εταιρείας τηλεφωνίας, όταν οι εν λόγω καταναλωτές ταξιδεύουν κατά διαστήματα στην ΕΕ. Εάν είναι απαραίτητο, οι εταιρείες τηλεφωνίας μπορούν να ζητούν από τους πελάτες τους να αποδείξουν ότι διαμένουν ή ότι έχουν σταθερούς δεσμούς στο εν λόγω κράτος μέλος.

Οι πάροχοι περιαγωγής καλούνται να εφαρμόζουν δίκαιους, εύλογους και αναλογικούς μηχανισμούς ελέγχου με βάση αντικειμενικούς δείκτες για τον εντοπισμό των κινδύνων καταχρηστικής ή αντικανονικής χρήσης της περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού πέραν των κατά διαστήματα ταξιδιών .

Ποιοι θα καλύπτονται;

Οι σχεδιαζόμενοι κανόνες θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν κάρτα SIM, η οποία επιτρέπει την περιαγωγή από κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν ή με το οποίο διατηρούν «σταθερούς δεσμούς», να χρησιμοποιούν την κινητή τους συσκευή τους σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, όπως ακριβώς θα την χρησιμοποιούσαν στη χώρα τους. Παραδείγματα «σταθερών δεσμών» με τη χώρα εργασίας ή σπουδών αποτελούν οι διασυνοριακά μετακινούμενοι εργαζόμενοι και οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι.

Πρέπει να εγγραφώ για να έχω περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού;

Για να επωφεληθείτε από την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού δεν απαιτείται καμία επίσημη εγγραφή. Από τις 15 Ιουνίου 2017 η περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτόματα σε όλα τα συμβόλαια των πελατών κινητής τηλεφωνίας στο πλαίσιο των οποίων οι εταιρείες τηλεφωνίας προσφέρουν περιαγωγή. Οι εταιρείες τηλεφωνίας μπορούν να ζητούν από τους καταναλωτές να αποδείξουν την κατοικία (διαμονή) τους στο κράτος μέλος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να αποδείξει την ύπαρξη σταθερών δεσμών που συνεπάγονται τη συχνή και παρατεταμένη διαμονή στο έδαφος του κράτους μέλους της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, όπως σχέση εργασίας ή παρακολούθηση τακτικών μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο.

Πώς θα προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Οι κανόνες εύλογης χρήσης της περιαγωγής απαιτούν από τους παρόχους περιαγωγής να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων. Η Επιτροπή διαβουλεύθηκε με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και έχει λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις του. Οι εταιρείες τηλεφωνίας μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τις πληροφορίες που ήδη συλλέγουν για σκοπούς χρέωσης ώστε να ελέγχουν σε ποιο βαθμό οι πελάτες χρησιμοποιούν κινητές υπηρεσίες και υπηρεσίες δεδομένων στο εξωτερικό σε σχέση με την κατανάλωση στη χώρα τους.

Οι Ευρωπαίοι θα εξακολουθούν να είναι σε θέση να αγοράζουν διαφορετικές κάρτες SIM σε διαφορετικά κράτη μέλη;

Ναι. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν οποιαδήποτε άλλη κάρτα SIM σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ ώστε να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να τηλεφωνούν με τις τοπικές τιμές ή με περιαγωγή με την κάρτα αυτή. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επωφελούνται από την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού εάν δεν διαμένουν στη χώρα στην οποία αγόρασαν την κάρτα ή αν δεν έχουν σταθερούς δεσμούς που συνεπάγονται συχνή και παρατεταμένη διαμονή στην εν λόγω χώρα.

Ποιος θα είναι ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών;

Όπως γίνεται και βάσει των ισχυόντων κανόνων περιαγωγής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν εάν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες, θα αναλαμβάνουν δε δράση όταν δεν συμβαίνει αυτό.

Υπάρχουν κανονιστικές διασφαλίσεις;

Τα μέτρα διασφάλισης κατά της κατάχρησης βασίζονται σε σαφείς αρχές και περιλαμβάνουν δείκτες και εργαλεία που είναι εύλογοι, αμερόληπτοι, διαφανείς και σέβονται την ιδιωτική ζωή. Προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές καταχρήσεις, ο πάροχος περιαγωγής δύναται να διενεργεί ελέγχους των συνηθειών χρήσης των πελατών, τόσο στο κράτος μέλος τους όσο και σε άλλα κράτη μέλη (μηχανισμός ελέγχου). Οι έλεγχοι θα βασίζονται στις πληροφορίες που οι εταιρείες τηλεφωνίας χρησιμοποιούν ήδη για να χρεώνουν τους πελάτες τους, με βάση τους ακόλουθους σαφείς και διαφανείς δείκτες:

  • μεγαλύτερη κατανάλωση περιαγωγής σε σχέση με την εγχώρια κατανάλωση ΚΑΙ συχνότερη παραμονή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με την εγχώρια παραμονή (σύνδεση στο δίκτυο του παρόχου περιαγωγής) που πρέπει να παρατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων μηνών·
  • μεγάλη περίοδος αδράνειας μιας συγκεκριμένης κάρτας SIM σε συνδυασμό με τη χρήση της κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, με περιαγωγή·
  • συνδρομή και διαδοχική χρήση πολλαπλών καρτών SIM από τον ίδιο πελάτησε περιαγωγή.

Οι πολιτικές εύλογης χρήσης πρέπει να κοινοποιούνται από τον πάροχο περιαγωγής στην εθνική ρυθμιστική αρχή και να διατυπώνονται αναλυτικά στις συμβάσεις.

Η περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού έχει σχεδιαστεί για τους ταξιδιώτες. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο χρήστης χρησιμοποιεί με καταχρηστικό ή αντικανονικό τρόπο την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού, η εταιρεία τηλεφωνίας θα πρέπει να αποδείξει κατάχρηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. Εάν ένας πελάτης περνά περισσότερο από δύο μήνες στο εξωτερικό σε ένα τετράμηνο και αν ο πελάτης έχει καταναλώσει περισσότερα στο εξωτερικό από ό,τι στη χώρα του σε αυτό το χρονικό διάστημα, η εταιρεία τηλεφωνίας μπορεί να του αποστείλει ειδοποίηση. Αφού λάβει την ειδοποίηση, ο πελάτης θα έχει στη διάθεσή του δύο εβδομάδες για να αποσαφηνίσει την κατάσταση. Εάν ο χρήστης εξακολουθεί να παραμένει στο εξωτερικό, η εταιρεία τηλεφωνίας θα μπορεί να χρεώνει μικρές προσαυξήσεις (που αντιστοιχούν στα ανώτατα όρια περιαγωγής χονδρικής).

Σε περίπτωση διαφωνίας, η εταιρεία τηλεφωνίας πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες καταγγελιών. Αν η διαφορά συνεχίζεται, ο πελάτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην εθνική ρυθμιστική αρχή η οποία θα διευθετεί το θέμα.

Για τα πιο ανταγωνιστικά συμβόλαια που προσφέρουν απεριόριστα δεδομένα ή δεδομένα σε πολύ χαμηλές εγχώριες τιμές, κάτω από το ανώτατο όριο τιμών περιαγωγής χονδρικής, προβλέπεται μια ρήτρα σχετικά με τον όγκο των δεδομένων που μπορεί να καταναλωθεί με περιαγωγή, έτσι ώστε οι προσφορές αυτές να μπορούν να διατηρηθούν.

Η κατάργηση των τελών περιαγωγής θα αυξήσει τις εγχώριες τιμές;

Από τότε που θεσπίστηκαν οι κανονισμοί της ΕΕ για τη μείωση των τελών περιαγωγής, έχουν μειωθεί επίσης οι εγχώριες τιμές κινητών επικοινωνιών. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί.

Η εκτελεστική πράξη που εξέδωσε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2016 προβλέπει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις δύο εγγυήσεις για την αποτροπή στρεβλώσεων στις εγχώριες αγορές που, διαφορετικά, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξήσεις των τιμών: (1) κανόνες εύλογης χρήσης που επιτρέπουν στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να αποτρέπουν την καταχρηστική ή αντικανονική χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής, όπως είναι η μόνιμη περιαγωγή, και (2) ένα κατ'εξαίρεση και προσωρινό σύστημα παρέκκλισης για τις εταιρείες τηλεφωνίας που πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν εγκριθεί από την εθνική ρυθμιστική αρχή, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όταν το τέλος των χρεώσεων περιαγωγής σε μια συγκεκριμένη εγχώρια αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εγχώριων τιμών.

Στην εκτίμηση των επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής της 15ης Ιουνίου 2016, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τα μέγιστα τέλη χονδρικής που είχε προτείνει τότε η Επιτροπή (0,04 EUR ανά λεπτό για τις φωνητικές κλήσεις, 0,01 EUR ανά μήνυμα SMS, 8,5 EUR ανά ΜΒ δεδομένων), η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας δεν θα χρειαζόταν να ζητήσει το κατ'εξαίρεση και προσωρινό σύστημα παρέκκλισης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα τότε συμπεράσματά της θα υποστηριχθούν από τα χαμηλότερα ανώτατα όρια περιαγωγής χονδρικής που συμφωνήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2017.

 

 

(*): Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα είναι μια συνοπτική μορφή του MEMO/17/885 που δημοσιεύτηκε στις 6/4/2017

 

 

MEMO/17/913

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar