Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

De la Erasmus la Erasmus+: povestea a 30 de ani de succes

Bruxelles, 26 ianuarie 2017

Comisia lansează astăzi festivitățile organizate cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a programului Erasmus, unul din cele mai pline de succes programe ale Uniunii Europene.

În același timp, Comisia publică astăzi Raportul anual al Erasmus+ pentru 2015, care vizează al doilea an al Erasmus+, programul actual al UE pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020.

Cum a evoluat programul Erasmus în ultimii 30 de ani?

Programul Erasmus a fost înființat în 1987 ca un program de schimb destinat studenților din învățământul superior. În acel an, au participat la program 3 200 de studenți din 11 de țări europene (Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Franța, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Regatul Unit) și de atunci, programul a continuat să evolueze neîncetat. Astăzi, programul Erasmus+ oferă o gamă largă de oportunități în domeniul învățământului superior, al învățământului profesional și tehnic, al educației școlare, al educației pentru adulți, al tineretului și al sportului. În cursul ultimilor 30 de ani, programul a oferit unui număr de 9 milioane de persoane posibilitatea de a studia, de a se forma profesional, de a desfășura activități de voluntariat sau de a câștiga experiență profesională printr-un sejur într-o altă țară. Erasmus+ are legături mai strânse cu piața forței de muncă decât programele anterioare; el permite studenților să petreacă perioade de stagii în întreprinderi sau organizații din străinătate și tinerilor să se pregătească pentru piața muncii și pentru participarea la viața civică prin intermediul experiențelor de învățare non-formală.

De adăugat infografia Erasmus+ 30 years in the making

Care a fost gradul de reușită al programului Erasmus?

Timp de 30 de ani, mobilitatea i-a ajutat pe participanți să dobândească educația, aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru a duce o viață cât mai independentă și împlinită. De asemenea, mobilitatea le-a oferit participanților experiențe de dimensiuni europene și sentimentul de apartenență la o comunitate. Diverse analize și evaluări ale impactului au pus în evidență valoarea mobilității. Acestea atestă că un sejur în străinătate le permite tinerilor europeni să dobândească aptitudinile necesare pe piața forței de muncă de astăzi și de mâine și le ameliorează perspectivele pentru o carieră de succes. Șansele studenților care au beneficiat de mobilitate de a-și găsit un loc de muncă la un an după absolvire sunt de două ori mai mari decât cele ale celorlalți studenți și unui student din trei care efectuează stagii în străinătate i se oferă apoi un post de către societatea care i-a găzduit stagiul. În plus, sondajele de opinie efectuate printre participanți începând cu 2014 indică în mod clar în ce măsură studenții apreciază în mod pozitiv această experiență: 96 % se declară mulțumiți de participarea la program.

Ce mai oferă programul Erasmus+, în afară de mobilitate?

Erasmus+ a evoluat pentru a devenit mult mai mult decât un program de mobilitate. Proiectele de cooperare reprezintă un instrument care oferă organizațiilor active în domeniul educației, al formării, al tineretului și al sportului posibilitatea de a forma parteneriate între ele și cu alți actori, precum întreprinderile și autoritățile publice. Aceste proiecte de cooperare ameliorează calitatea și stimulează inovarea, de exemplu prin îmbunătățirea politicilor care sunt esențiale pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă. O imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra proiectelor din trecut și în curs de desfășurare poate fi găsită aici.

Cum va sărbători UE cea de-a 30-a aniversare a programului Erasmus?

A 30-a aniversare va fi sărbătorită printr-un program de manifestări de-a lungul întregului an la nivel european, național și local cu sprijin și inspirație din partea foștilor participanți la programul Erasmus. Prin intermediul acestor manifestări și prin comunicarea online cu cetățenii, Comisia dorește să încurajeze un dialog deschis cu privire la modalitățile de a consolida programul, pentru ca acesta să poată contribui și în viitor la dezvoltarea societății europene.


Erasmus+: al doilea an

Raportul anual al Erasmus + pentru 2015 oferă o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate în cursul celui de al doilea an de punere în aplicare și descrie modul în care prioritățile programului Erasmus+ în 2015 au fost influențate de evoluțiile din cadrul societății.

Care au fost principalele evoluții în 2015?

Erasmus+ are de jucat un rol important în promovarea incluziunii sociale, inclusiv a refugiaților și a migranților recent sosiți. Programul pune în prezent un accent sporit pe nevoile acestora în materie de educație, iar serviciul de sprijin lingvistic on-line al programului a fost extins prin alocarea a 4 milioane EUR pentru a putea fi utilizat de 100 000 de refugiați în următorii trei ani.

A fost pus, de asemenea, un accent mai puternic pe măsurile menite să contribuie la combaterea radicalizării, prin intermediul acțiunilor Erasmus+. Acțiunile în domeniile educației și tineretului joacă un rol central în promovarea integrării sociale, ameliorarea înțelegerii interculturale și dezvoltarea unui sentiment de apartenență la o comunitate. Erasmus+ finanțează proiecte care, de exemplu, contribuie la ameliorarea competențelor lucrătorilor de tineret din întreaga Europă și din regiunile învecinate, precum și la integrarea tinerilor: În 2015, în jur de 28 de milioane EUR au venit în sprijinul a aproximativ 38 000 de lucrătorii de tineret care participă la proiectele Erasmus+.

De adăugat infografia Erasmus+ in numbers 2015

A crescut mobilitatea în 2015?

Acțiunile de mobilitate au continuat să fie foarte apreciate și în 2015: numărul de cereri a crescut cu 10 % față de anul precedent.

În cursul celui de-al doilea an al programului Erasmus+, au beneficiat de sprijin în total 678 000 de cursanți și de angajați în cadrul a 19 600 de proiecte din toate domeniile educației, formării și tineretului, prin subvenții ajungând la 2,1 miliarde EUR. Aceste cifre sunt fără precedent. Pentru prima dată, instituțiile europene de învățământ superior au fost în măsură să-și depună candidaturile pentru schimburi de experiență cu instituții din întreaga lume, astfel încât peste 28 000 de persoane au beneficiat de subvenții a căror valoare se ridică la 110 milioane EUR. În plus, în cursul celui de-al doilea an al programului Erasmus+, au fost instituite 32 de masterate comune Erasmus Mundus de către consorții internaționale ale instituțiilor de învățământ superior, fiecare dintre acestea oferind studenților burse finanțate de UE la nivel mondial.

Ce alte proiecte legate de educație, formare și tineret au primit finanțare în 2015?

În cursul celui de al doilea an al său, programul Erasmus+ a finanțat, de asemenea, peste 1 900 de proiecte de parteneriat strategic în sectoarele educației, formării și tineretului, reunind aproximativ 11 000 de organizații în cadrul și în afara acestor sectoare. Proiectele abordează provocări majore, precum calitatea predării și a formării, capacitatea de inserție profesională, noile tehnologii și competențele digitale, precum și promovarea incluziunii și a toleranței.

În 2015, programul a sprijinit, de asemenea, 10 noi proiecte de cooperare între instituții de învățământ superior și întreprinderi („alianțe ale cunoașterii”), opt proiecte de cooperare între instituții de studiu și de formare profesională și întreprinderi („alianțe pentru competențe sectoriale”) și 279 de inițiative pentru consolidarea sistemelor de educație și de tineret din țările în curs de dezvoltare („proiecte de dezvoltare a capacității”) din Asia, Africa și America Latină, de exemplu.

În ce mod îi sprijină programul pe tinerii care provin din medii defavorizate?

Schimburile Erasmus sunt deschise tuturor celor care doresc să-și depună candidatura. În conformitate cu obiectivul său de a promova echitatea și incluziunea, programul a facilitat accesul pentru persoanele care se confruntă cu obstacole legate de situația lor economică, de un handicap, de statutul social, de izolarea geografică sau de problemele legate de sănătate. În prezent, aceste persoane reprezintă circa 10 % din participanții la mobilitate. Erasmus+ prevede o finanțare suplimentară de 100 până la 200 EUR pe lună pentru solicitanții provenind din medii defavorizate, bazată pe criterii naționale. Programul furnizează deja subvenții suplimentare în beneficiul a peste 39 000 de studenți defavorizați. În domeniul tineretului, o persoană din trei care participă la un program de schimb de tineret provine dintr-un mediu socioeconomic defavorizat. Participarea la serviciul european de voluntariat și schimburi de tineret este gratuită și deschisă tuturor. Programul acoperă costurile de călătorie și de ședere, banii de buzunar și asigurarea, precum și un card de reducere.

Care sunt evoluțiile în sectorul sportului?

În cadrul Erasmus+ Sport, numărul proiectelor selectate pentru finanțare a ajuns la 53 în 2015. Opt proiecte au fost direct legate de prima ediție a Săptămânii europene a sportului, în timp ce alte 45 au acoperit o gamă largă de sporturi diferite, cu un accent special pe activitățile fizice care întăresc sănătatea și pe carierele duble ale sportivilor.

Care sunt datele disponibile cu privire la proiectele Erasmus+ finalizate?

Primele proiecte de mobilitate Erasmus+ au fost finalizate, iar statisticile privind activitățile încheiate finanțate în cursul anului universitar 2014-15 sunt în prezent disponibile. Datele atestă că mobilitatea studenților în cadrul programului Erasmus+, care a atins un nivel fără precedent cu peste 290 000 de acțiuni de mobilitate pentru studii și stagii, a reușit să doboare un nou record. Primele trei țări de origine ale participanților la program au rămas aceleași ca în anii precedenți: Franța (39 985), Germania (39 719) și Spania (36 842). Țările care primesc cel mai mare număr de studenți sunt Spania (42 537), Germania (32 871) și Regatul Unit (30 183). Valoarea medie a subvenției lunare a studenților a fost de 281 EUR.

Pentru informații suplimentare

IP/17/82

Erasmus+ (Raportul anual privind Erasmus+ pentru 2015; fișe informative; videoclipuri; mărturii; infografice)

MEMO/17/83


Side Bar