Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Od Erasmusa do Erasmusa+: priča koja traje već 30 godina

Bruxelles, 26. siječnja 2017.

Komisija danas počinje proslavu 30. godišnjice Erasmusa, jednog od najuspješnijih programa Europske unije.

Usto, Komisija danas objavljuje Godišnje izvješće o Erasmusu+ za 2015. koje obuhvaća drugu godinu Erasmusa+, trenutačnog programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020.

Kako se Erasmus razvijao zadnjih 30 godina?

Program Erasmus uspostavljen je 1987. kao program razmjene studenata. Već od prve godine, kad je sudjelovalo 3 200 studenata iz 11 europskih zemalja (Belgije, Danske, Njemačke, Grčke, Francuske, Irske, Italije, Nizozemske, Portugala, Španjolske i Ujedinjene Kraljevine), program se neprekidno razvija. Erasmus+ danas nudi brojne mogućnosti kad je riječ o visokom obrazovanju, strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju, obrazovanju odraslih, mladima i sportu. Te su mogućnosti namijenjene učenicima, nastavnicima i osobama koje rade s mladima. Zahvaljujući programu tijekom proteklih 30 godina devet milijuna ljudi dobilo je priliku studirati, osposobljavati se, volontirati ili steći radno iskustvo u inozemstvu. U odnosu na svoje prethodnike, Erasmus+ više je povezan s tržištem rada te omogućuje studentima da stažiraju u poduzećima i organizacijama u inozemstvu te da steknu iskustva neformalnog učenja, čime ih se priprema za tržište rada i sudjelovanje u građanskom životu.

Erasmus+ 30 godina u nastajanju

Koliko je program Erasmus bio uspješan dosad?

Mobilnost već 30 godina pomaže ljudima da se obrazuju te steknu vještine i kompetencije koje su im potrebne kako bi mogli biti neovisni i živjeti ispunjeno. Zahvaljujući mobilnosti uključeni su mogli steći i europsko iskustvo te osjećaj pripadanja zajednici. Mnoge su evaluacije i procjene učinka istaknule vrijednost mobilnosti. One ukazuju na to da odlazak u inozemstvo omogućuje mladim Europljanima stjecanje vještina potrebnih za tržište rada današnjice i budućnosti te poboljšava njihove izglede za uspješnu karijeru. U usporedbi s vršnjacima koji ne sudjeluju u mobilnosti, mobilni studenti imaju dvostruko veće izglede pronaći posao u roku od godine dana nakon stjecanja diplome, a svakom je trećem studentu koji je stažirao u inozemstvu ponuđeno radno mjesto u poduzeću u kojem se stažirao. Usto, ankete koje se od 2014. provode među sudionicima pokazuju da studenti to iskustvo smatraju pozitivnim: 96 % studenata izjavilo je da su zadovoljni sudjelovanjem u programu.

Što još osim mobilnosti nudi Erasmus+?

Program Erasmus+ danas obuhvaća mnogo više od mobilnosti. Projekti suradnje alat su koji organizacijama aktivnima u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta omogućuje da sklapaju partnerstva jedni s drugima te s drugim dionicima poput poduzeća i javnih tijela. Ti projekti suradnje unapređuju kvalitetu i potiču inovacije, na primjer poboljšavanjem politika nužnih za ostvarivanje gospodarskog rasta i otvaranje radnih mjesta. Sveobuhvatan pregled prošlih i tekućih projekata nalazi se ovdje.

Kako će EU proslaviti 30. godišnjicu Erasmusa?

Uz potporu i poticaj onih koji su sudjelovali u Erasmusu, osmišljen je cjelogodišnji program događanja na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini kojima će se proslaviti 30. godišnjica. Tim događanjima i internetskom komunikacijom s građanima Komisija želi potaknuti otvoreni dijalog o mogućnostima jačanja programa radi njegova budućeg doprinosa europskom društvu.


Erasmus+: druga godina

U Godišnjem izvješću o Erasmusu+ za 2015. nalazi se pregled napretka koji je postignut tijekom druge godine provedbe programa i ukratko se objašnjava kako je društveni razvoj oblikovao prioritete programa Erasmus+ u 2015.

Koji su bili glavni događaji 2015.?

Erasmus+ ima važnu ulogu u promicanju socijalne uključenosti, među ostalim uključenosti novopridošlih izbjeglica i migranata. Program je sada sve više usmjeren na njihove obrazovne potrebe, a sredstva namijenjena jezičnoj potpori na internetu u okviru programa povećana su za četiri milijuna eura kako bi se u sljedeće tri godine njome moglo koristiti 100 000 izbjeglica.

Veći je naglasak i na mjerama za sprečavanje radikalizacije putem aktivnosti Erasmusa+. Ključnu ulogu u poticanju socijalne integracije, poboljšavanju međukulturnog razumijevanja i razvijanju osjećaja pripadnosti zajednici imaju obrazovanje i akcije za mlade. Na primjer, u okviru programa Erasmus+ financiraju se projekti za pružanje pomoći osobama koje diljem Europe i u susjednim zemljama rade s mladima u stjecanju vještina koje će im omogućiti da bolje rade svoj posao i da podupru uključivanje mladih: 2015. je otprilike 38 000 osoba koje rade s mladima i sudjeluju u projektima programa Erasmus+ primilo sredstva u ukupnom iznosu od 28 milijuna EUR.

Erasmus+ 2015. u brojkama

Je li 2015. porasla mobilnost?

Mobilnost je i 2015. bila popularna: u usporedbi s prethodnom godinom broj prijava porastao je za 10 %.

Ukupno je 678 000 učenika i osoblja koji su sudjelovali u 19 600 projekata u svim područjima obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima primilo potporu tijekom druge godine provedbe programa Erasmus+ u obliku bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 2,1 milijarde EUR. To je više nego ikad prije. Prvi su se put europske ustanove visokog obrazovanja mogle prijaviti za razmjene s ustanovama diljem svijeta, a više od 28 000 pojedinaca dobilo je ukupno 110 milijuna bespovratnih sredstava. Usto, međunarodni je konzorcij ustanova visokog obrazovanja tijekom druge godine provedbe Erasmusa+ uspostavio 32 združena magistarska studija Erasmus Mundus, a u okviru se svakog od njih studentima diljem svijeta nude stipendije koje financira EU.

Kojim su još projektima povezanima s obrazovanjem, osposobljavanjem i mladima dodijeljena sredstva 2015.?

Tijekom druge godine provedbe Erasmusa+ financirano je i 1 900 projekata strateških partnerstava u sektorima obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima te je okupljeno oko 11 000 organizacija iz tih sektora, ali i izvan njih. Ti su projekti namijenjeni rješavanju ključnih izazova u poboljšavanju kvalitete poučavanja i osposobljavanja, povećanju zapošljivosti, upotrebi novih tehnologija i stjecanju digitalnih vještina te promicanju uključivosti i tolerancije.

U okviru programa 2015. financirano je i deset novih projekata suradnje među ustanovama visokog obrazovanja i poduzećima („savezi znanja”), osam novih projekata suradnje među ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i poduzećima („savezi za sektorske vještine”) i 279 inicijativa za jačanje obrazovnih sustava i sustava rada s mladima u zemljama u razvoju kao što su Azija, Afrika i Latinska Amerika („projekti za izgradnju kapaciteta”).

Kako program pomaže mladima u nepovoljnu položaju?

Svi koji žele mogu se prijaviti za razmjene u okviru programa Erasmus. U skladu s ciljem programa kojim se promiče jednakost i uključenost, programom je olakšan pristup osobama koje se suočavaju s preprekama zbog loše ekonomske situacije, invaliditeta, socijalnog statusa, geografske izoliranosti ili zdravstvenog stanja. Te osobe trenutačno čine 10 % sudionika u mobilnosti. U programu Erasmus+ predviđena su dodatna sredstva u iznosu od 100 do 200 EUR mjesečno koja će se na temelju nacionalnih kriterija dodjeljivati osobama u nepovoljnu položaju. Više od 39 000 studenata u nepovoljnu položaju već prima dodatna bespovratna sredstva. Kad je riječ o mladima, svaka treća mlada osoba koja sudjeluje u razmjenama mladih u nepovoljnu je socioekonomskom položaju. Svatko može sudjelovati u programu Europske volonterske službe i razmjenama mladih. Iz programa se podmiruju troškovi putovanja i života, džeparac, osiguranje i kartica za popust.

Koje su novine u sektoru sporta?

Broj projekata odabranih za financiranje u okviru programa Erasmus+ Sport u 2015. porastao je na 53. Osam ih je bilo izravno povezano s prvim Europskim tjednom sporta, a 45 ih je obuhvaćalo razne sportove, s posebnim naglaskom na tjelesnu aktivnost korisnu za zdravlje i dvojnu karijeru sportaša.

Koji su podaci dostupni o završenim projektima u okviru programa Erasmus+?

Prvi su projekti mobilnosti u okviru programa Erasmus+ privedeni kraju, a dostupni su i statistički podaci za dovršene aktivnosti financirane u akademskoj godini 2013./14. Ti statistički podaci pokazuju da je mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+, s više od 290 000 studenata koji su sudjelovali u mobilnosti radi studiranja ili stažiranja, ponovno viša nego ikad prije. Prve tri zemlje pošiljateljice i dalje su iste kao prethodnih godina: Francuska (39 985), Njemačka (39 719) i Španjolska (36 842). Zemlje koje su primile najviše studenata su Španjolska (42 537), Njemačka (32 871) i Ujedinjena Kraljevina (30 183). Studenti su dobivali u prosjeku 281 EUR mjesečno.

Dodatne informacije

IP/17/82

Erasmus+ (Godišnje izvješće o Erasmusu+ za 2015.; informativni članci; videoisječci; iskustva; infografike)

MEMO/17/83


Side Bar