Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Από το Erasmus στο Erasmus +: μια ιστορία 30 ετών

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017

Η Επιτροπή κηρύσσει σήμερα την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 30 ετών λειτουργίας του Erasmus, ενός από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης την ετήσια έκθεση για το Erasmus + του 2015, η οποία καλύπτει το δεύτερο έτος του προγράμματος Erasmus +, του τρέχοντος προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014 - 2020.

Ποια ήταν η εξέλιξη του Erasmus τα τελευταία 30 χρόνια;

Το πρόγραμμα Erasmus θεσπίστηκε το 1987 ως πρόγραμμα ανταλλαγών για φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από το πρώτο έτος της λειτουργίας του, όταν συμμετείχαν σε αυτό 3.200 φοιτητές από 11 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς. Σήμερα, το Erasmus+ παρέχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της νεολαίας και του αθλητισμού. Κατά την τελευταία τριακονταετία, το πρόγραμμα έδωσε σε 9 εκατομμύρια άτομα την ευκαιρία να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να εκτελέσουν εθελοντική εργασία ή να αποκτήσουν πείρα στο εξωτερικό. Το Erasmus + έχει ισχυρότερους δεσμούς με την αγορά εργασίας απ' ό,τι τα προηγούμενα προγράμματα, γεγονός που επιτρέπει στους σπουδαστές να πραγματοποιήσουν περιόδους μαθητείας σε εταιρείες ή σε οργανισμούς του εξωτερικού και προετοιμάζει, μέσω εμπειριών μη τυπικής μάθησης, τους νέους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη συμμετοχή τους στα κοινά.

Erasmus + 30 χρόνια προπαρασκευής

Σε ποιο βαθμό είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα Erasmus;

Επί 30 έτη, η κινητικότητα συνέβαλε ώστε να αποκτήσουν οι πολίτες την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για να είναι αυτόνομοι και να ζουν ικανοποιητικά. Επίσης, δόθηκε στους πολίτες ευρωπαϊκή εμπειρία και το αίσθημα της συμμετοχής σε μια κοινότητα. Διάφορες αξιολογήσεις και εκτιμήσεις αντικτύπου έχουν τονίσει την αξία της κινητικότητας. Δείχνουν ότι η μετάβαση στο εξωτερικό εφοδιάζει τους νέους της Ευρώπης με δεξιότητες για την αγορά εργασίας του σήμερα και του αύριο και βελτιώνει τις προοπτικές τους για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Οι μετακινούμενοι φοιτητές έχουν διπλάσιες πιθανότητες να βρουν θέση εργασίας στο έτος που ακολουθεί την αποφοίτησή τους, σε σύγκριση με τους μη μετακινούμενους, ενώ ένας στους τρεις σπουδαστές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό δέχεται προσφορά εργασίας από την εταιρεία υποδοχής. Επιπλέον, έρευνες που διεξήχθησαν από το 2014 με τους συμμετέχοντες σπουδαστές δείχνουν σαφώς τον τρόπο με τον οποίο η εμπειρία αυτή έχει θετικό αντίκτυπο: το 96 % αναφέρουν ότι είναι ικανοποιημένοι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Πέρα από την κινητικότητα τι άλλο προσφέρει το Erasmus +;

Με το πέρασμα των χρόνων το Erasmus + απέκτησε μια διάσταση που υπερβαίνει την κινητικότητα. Τα σχέδια συνεργασίας είναι ένα εργαλείο που παρέχει στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού την ευκαιρία να συνάπτουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ τους, καθώς και με άλλους φορείς, όπως οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές. Τα εν λόγω σχέδια συνεργασίας αναβαθμίζουν την ποιότητα και δίνουν ώθηση στην καινοτομία, με τη βελτίωση, παραδείγματος χάριν, των πολιτικών που έχουν ουσιαστική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προηγούμενων και των εκτελούμενων έργων παρατίθεται εδώ.

Με ποιον τρόπο σηματοδοτεί η ΕΕ τη 30ή επέτειο του Erasmus;

Η 30ή επέτειος θα εορταστεί με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων διάρκειας ενός έτους σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, με την υποστήριξη — και την έμπνευση — ατόμων που έχουν συμμετάσχει στο Erasmus. Μέσω αυτών των γεγονότων και της επικοινωνίας σε απευθείας σύνδεση με τους πολίτες, η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει έναν ανοικτό διάλογο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί το πρόγραμμα για να μπορέσει να συμβάλει στην ευρωπαϊκή κοινωνία στο μέλλον.


Erasmus+: το δεύτερο έτος

Η ετήσια έκθεση 2015 του Erasmus + δίνει μια εικόνα της προόδου που επιτεύχθηκε κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής του προγράμματος και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές εξελίξεις διαμόρφωσαν τις προτεραιότητες του Erasmus + για το 2015.

Ποιες ήταν οι κυριότερες εξελίξεις το 2015;

Το πρόγραμμα Erasmus + μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων προσφύγων και μεταναστών. Σήμερα, το πρόγραμμα δίνει αυξημένη έμφαση στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ενώ η διαδικτυακή του γλωσσική υποστήριξη αυξήθηκε κατά 4 εκατ. EUR, από τα οποία θα ωφεληθούν 100.000 πρόσφυγες κατά τα επόμενα τρία έτη.

Επίσης, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση σε μέτρα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης μέσω του προγράμματος Erasmus +. Οι εκπαιδευτικές δράσεις και οι δράσεις για τη νεολαία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης και της αίσθησης συμμετοχής σε μια κοινότητα. Το πρόγραμμα Erasmus + χρηματοδοτεί έργα τα οποία, για παράδειγμα, εφοδιάζουν τους διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους σε όλη την Ευρώπη και τις γειτονικές περιοχές με καλύτερες δεξιότητες για την εκτέλεση του έργου τους και τη στήριξη της ένταξης των νέων: το 2015 38.000 διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους που συμμετείχαν σε έργα του προγράμματος Erasmus + έλαβαν χρηματοδότηση που ανέρχεται σε περίπου 28 εκατ. EUR.

Το Erasmus + σε αριθμούς το 2015

Αυξήθηκε η κινητικότητα το 2015;

Οι δράσεις κινητικότητας εξακολούθησαν να είναι δημοφιλείς το 2015: ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 10 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Συνολικά 678.000 σπουδαστές και προσωπικό που συμμετείχαν σε 19.600 σχέδια από όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας έλαβαν στήριξη κατά το δεύτερο έτος του προγράμματος Erasmus +, με επιδοτήσεις ύψους 2,1 δισ. EUR. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Για πρώτη φορά, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη ήταν σε θέση να υποβάλουν αίτηση για ανταλλαγές με ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να διατεθούν υποτροφίες ύψους 110 εκατ. EUR σε περισσότερα από 28.000 άτομα. Επιπλέον, κατά το δεύτερο έτος του προγράμματος Erasmus + δημιουργήθηκαν 32 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Erasmus Mundus με διεθνείς κοινοπραξίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες προσφέρουν υποτροφίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ για σπουδαστές σε όλο τον κόσμο.

Ποια άλλα έργα σχετικά με τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας έλαβαν χρηματοδότηση το 2015;

Κατά το δεύτερο έτος, το Erasmus + χρηματοδότησε επίσης περισσότερα από 1.900 σχέδια στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, στην οποία συμμετείχαν περίπου 11.000 οργανώσεις εντός και εκτός αυτών των τομέων. Τα έργα αφορούν βασικές προκλήσεις, όπως η ποιότητα της διδασκαλίας και της κατάρτισης, η απασχολησιμότητα, οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και η προώθηση της ένταξης και της ανοχής.

Το 2015 το πρόγραμμα υποστήριξε, επίσης, 10 νέα έργα συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων («συμμαχίες γνώσης»), 8 ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με επιχειρήσεις («συμμαχίες τομέων δεξιοτήτων») και 279 πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της εργασίας των συστημάτων δραστηριοτήτων για νέους στις αναπτυσσόμενες χώρες («έργα δημιουργίας δυνατοτήτων»), για παράδειγμα, στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα στήριξης των νέων από μειονεκτικά περιβάλλοντα;

Οι ανταλλαγές μέσω του προγράμματος Erasmus είναι ανοικτές σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σύμφωνα με τον στόχο της προαγωγής της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης, το πρόγραμμα διευκολύνει την πρόσβαση για τα άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, αναπηρίας, κοινωνικής θέσης, γεωγραφικής απομόνωσης ή προβλημάτων υγείας. Τα άτομα αυτά αντιπροσωπεύουν σήμερα το 10 % περίπου των συμμετεχόντων σε προγράμματα κινητικότητας. Το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει την επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 100-200 EUR μηνιαίως για τους υποψήφιους από μειονεκτικά περιβάλλοντα, βάσει εθνικών κριτηρίων. Επομένως, περισσότεροι από 39.000 μειονεκτούντες σπουδαστές θα επωφεληθούν από την αύξηση των υποτροφιών. Στον τομέα της νεολαίας, ένας στους τρεις νέους που συμμετέχουν σε ανταλλαγή νέων προέρχονται από μειονεκτικό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Δικαίωμα συμμετοχής στην ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία και στις ανταλλαγές νέων έχουν όλοι. Το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης των εθελοντών, τα χρήματα για τα καθημερινά έξοδα, την ασφάλιση και μια εκπτωτική κάρτα.

Ποιες είναι οι εξελίξεις στον τομέα του αθλητισμού;

Το 2015 στο πλαίσιο του Erasmus + Αθλητισμός, ο αριθμός των σχεδίων που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση αυξήθηκε σε 53. Επελέγησαν 8 σχέδια που συνδέονται άμεσα με την πρώτη έκδοση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, ενώ άλλα 45 κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αθλητικών τομέων, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας και στη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών.

Ποια στοιχεία είναι διαθέσιμα σχετικά με τα έργα του Erasmus + που έχουν ολοκληρωθεί;

Τα πρώτα σχέδια κινητικότητας του προγράμματος Erasmus + έχουν ολοκληρωθεί και είναι πλέον διαθέσιμα τα στατιστικά στοιχεία για ολοκληρωθείσες δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η κινητικότητα των σπουδαστών Erasmus +, σε υψηλότερο αριθμό από ποτέ άλλοτε - περισσότερες από 290.000 περιπτώσεις κινητικότητας σπουδαστών για λόγους σπουδών και πρακτικής άσκησης -, κατάφερε να σπάσει ακόμα ένα ρεκόρ. Οι 3 πρώτες χώρες αποστολής παρέμειναν οι ίδιες όπως και κατά τα προηγούμενα έτη: Γαλλία (39.985), Γερμανία (39.719) και Ισπανία (36.842). Οι χώρες που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών ήταν η Ισπανία (42.537), η Γερμανία (32.871) και το Ηνωμένο Βασίλειο (30.183). Η μέση μηνιαία επιδότηση που χορηγήθηκε στους σπουδαστές ήταν 281 EUR.

Για περισσότερες πληροφορίες

IP/17/82

Erasmus + (ετήσια έκθεση για το Erasmus + το 2015· ενημερωτικά δελτία· βιντεοκλίπ· μαρτυρίες· γραφικά).

MEMO/17/83


Side Bar