Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2017

Τι κάνει η Επιτροπή για να καταπολεμήσει τη σεξουαλική παρενόχληση;

STATEMENT/17/4848

 

Τι κάνει η Επιτροπή για να καταπολεμήσει τη σεξουαλική παρενόχληση;

Η Επιτροπή έχει αφιερώσει το 2017 στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σ' ολόκληρη την ΕΕ και διοργανώνει εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στηρίξει απερίφραστα την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί συγκεκριμένα έργα στον τομέα της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις, όπως τη χορήγηση 15 εκατ. ευρώ με σκοπό την εξασφάλιση της άρτιας κατάρτισης όλων των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην παροχή βοήθειας προς τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι η φωνή τους θα ακουστεί με τη δέουσα σοβαρότητα, κάτι που, με τη σειρά του, θα καταστήσει πιο πιθανή την καταγγελία των περιπτώσεων παρενόχλησης ή σεξουαλικής βίας.

Τον Μάιο του 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά την πρόταση της Επιτροπής (βλ. δήλωση). Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι μια νομικά δεσμευτική συνθήκη που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, στην πρόληψη της βίας, στην προστασία των θυμάτων και στον τερματισμό της ατιμωρησίας των δραστών. Η Επιτροπή έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρες μέρος της Σύμβασης βάσει του διεθνούς δικαίου. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την απόφαση για τη σύναψη, που θα επιτρέψει την κύρωση της Σύμβασης από την ΕΕ, βρίσκονται σε εξέλιξη. Προτού το Συμβούλιο εκδώσει την απόφαση σύναψης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη σύναψη της Σύμβασης από την ΕΕ.

Χρηματοδότηση διατίθεται και σε άλλους τομείς. Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει στήριξη σε έργα και εταιρικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου, καθώς και σε έργα για την πάταξη της έμφυλης βίας στον αθλητισμό, όπως το έργο VOICE (Φωνές υπέρ της αλήθειας και της αξιοπρέπειας — Καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας στον ευρωπαϊκό αθλητισμό με τη φωνή των θυμάτων).

Τι κάνει η Επιτροπή στο εσωτερικό της για την προστασία του προσωπικού της;

Η Επιτροπή εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης. Οι εσωτερικοί μας κανόνες απαιτούν από όλους τους υπαλλήλους μας να συμπεριφέρονται με ακεραιότητα και απαγορεύουν κάθε μορφή παρενόχλησης.

Από το 2006 έχουμε λάβει μέτρα για την πρόληψη κάθε μορφής παρενόχλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα, ενισχύει τα υφιστάμενα μέτρα και περιλαμβάνει περαιτέρω προληπτικά μέτρα.

Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς, έχουμε προβλέψει αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες, που ενθαρρύνουν τα άτομα να μιλήσουν ανοιχτά, είτε μέσω άτυπων είτε μέσω επίσημων διαύλων.

Μια ομάδα συναδέλφων μας στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων είναι επιφορτισμένη με την εξέταση τυχόν καταγγελιών και τη διεξαγωγή ερευνών, εάν είναι αναγκαίο.

Τα πρόσφατα γεγονότα σ' ολόκληρο τον κόσμο πυροδότησαν ερωτήσεις σχετικά με περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Κάνει αρκετά η Επιτροπή;

Εμείς μιλάμε με έργα και, ως εκ τούτου, έχουμε δεσμευτεί να βελτιώσουμε περαιτέρω την κατάσταση. Θα επανεξετάσουμε τους εσωτερικούς μας κανόνες, κυρίως για να κωδικοποιήσουμε τη νέα νομολογία. Φιλοδοξία μας είναι να υπάρξει εντός του 2018 μια νέα, επικαιροποιημένη πολιτική κατά της παρενόχλησης.

Για να είμαστε σαφείς: ακόμη και μία περίπτωση παρενόχλησης θα είναι πάντα ανεπίτρεπτη. Συνεπώς, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προληπτικές δράσεις της και θα εξακολουθήσει να προωθεί τον σεβασμό στο εργασιακό περιβάλλον. Θα εξακολουθήσουν να διεξάγονται επίσημες έρευνες και να εφαρμόζονται κυρώσεις κάθε φορά που θα κρίνεται αναγκαίο.

Πώς προστατεύονται και υποστηρίζονται τα θύματα βίας;

Από τον Νοέμβριο του 2015 η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων καθορίζει μια σειρά δεσμευτικών δικαιωμάτων για τα θύματα της εγκληματικότητας, καθώς και σαφείς υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να διασφαλίζονται αυτά τα δικαιώματα στην πράξη. Οι κανόνες αυτοί αναγνωρίζουν ότι τα θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Τα θύματα έχουν το δικαίωμα να λάβουν προστασία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες τους. (βλ. το IP/15/6095 και το ενημερωτικό δελτίο).

Χάρη στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των εντολών προστασίας, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας τυγχάνουν επίσης πρόσθετης προστασίας όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί συνίστανται σε μία οδηγία και έναν κανονισμό.

Υπάρχουν επίσης κανόνες για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Σύμφωνα με την οδηγία για την αποζημίωση, τα άτομα που είναι θύματα εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μπορούν να λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση από τη χώρα όπου τελέστηκε η εγκληματική πράξη.

Τι γίνεται σε επίπεδο ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων;

Η συντριπτική πλειονότητα των καταγεγραμμένων θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ είναι γυναίκες και κορίτσια (80 %). Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η εμπορία γυναικών και κοριτσιών είναι μια μορφή βίας και έχει θεσπίσει ολοκληρωμένα νομικά πλαίσια και πολιτικές για την εξάλειψη αυτής της βίας. Η οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων προβλέπει διατάξεις για την προστασία των θυμάτων και για την αποτροπή της αύξησης του αριθμού τους. Η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016 συμπληρώνει τη νομοθεσία αυτή με μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις που εστιάζονται στη διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, τον Μάρτιο του 2016 η Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων. Την ίδια χρονιά, η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία περιλάμβανε ευρήματα σχετικά με τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Η Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει σύντομα τις δράσεις που θα αναλάβει κατά προτεραιότητα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Οι δράσεις αυτές θα βασίζονται στα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη, ενώ θα συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα της στρατηγικής της ΕΕ για την περίοδο 2012-2016 και θα εξασφαλίζεται η συνέχιση των προσπαθειών, όπως είναι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, ο συντονισμός με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο εμπλουτισμός της γνωστικής βάσης της βάσης γνώσεων.

Ποια στοιχεία συλλέγονται για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου;

Η αποτελεσματική χάραξη πολιτικής απαιτεί ακριβή και συγκρίσιμα στοιχεία για την έμφυλη βία.

Η πρώτη έρευνα σε επίπεδο ΕΕ για τις εμπειρίες των γυναικών με διάφορες μορφές βίας, που πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη στην Ευρώπη. Από την έρευνα προκύπτει ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της, και ότι το 55 % των γυναικών έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση.

Η Επιτροπή, αξιοποιώντας τα ευρήματα της έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δρομολόγησε τη διεξαγωγή νέας πανευρωπαϊκής έρευνας για τη συχνότητα εμφάνισης των περιστατικών έμφυλης βίας. Η έρευνα αυτή συντονίζεται από την Eurostat, με τη συμμετοχή των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Η έρευνα, μετά την πιλοτική φάση του 2018, θα διεξαχθεί κατά την περίοδο 2019-20. Η Eurostat συλλέγει επίσης στατιστικές για την εγκληματικότητα: όπως τον αριθμό των δηλωμένων περιστατικών ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, βιασμού και σεξουαλικής βίας, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε πολλά κράτη μέλη, περισσότερες από τις μισές γυναίκες που έχουν πέσει θύματα φόνου έχουν δολοφονηθεί από τον σύντροφό τους ή από στενό συγγενή ή μέλος της οικογένειάς τους.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων έχει καταρτίσει μεθόδους και ένα σύνολο δεικτών για την εκτίμηση του κινδύνου ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Επιπλέον, έχει αναπτύξει έναν τρόπο μέτρησης του φαινομένου της έμφυλης βίας στο πλαίσιο του δείκτη για την ισότητα των φύλων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επίσης μελέτη για την έμφυλη βία στον αθλητισμό. Η μελέτη παρέχει χαρτογράφηση και επισκόπηση του νομικού πλαισίου και του πλαισίου πολιτικής στα κράτη μέλη. Προσδιορίζει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον αθλητισμό και διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αθλητικές οργανώσεις για μελλοντικές ενέργειες, όπως, π.χ., τη μη ανάθεση αρμοδιοτήτων εντός αθλητικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αθλητικό προσωπικό με ιστορικό αξιόποινων πράξεων.

Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ την έμφυλη βία στο πλαίσιο της πολιτικής της για το άσυλο;

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ενισχυθούν οι διατάξεις για τους ευάλωτους αιτούντες. Αυτό συνεπάγεται τη θέσπιση πιο φιλόδοξων διατάξεων για την αξιολόγηση της ευάλωτης θέσης των αιτούντων και την επιβολή της υποχρέωσης στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των αιτούντων που είναι γυναίκες και έχουν υποστεί έμφυλη βία. Σκοπός των αυστηρότερων διατάξεων είναι επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, νομική υποστήριξη, καθώς και κατάλληλη μετατραυματική και ψυχοκοινωνική περίθαλψη. Η πρόταση για τον νέο κανονισμό σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου τάσσεται υπέρ της παροχής διεθνούς προστασίας που να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου. Για παράδειγμα, οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πραγματικά προσωπικής συνέντευξης, χωριστά από τον/τη σύζυγο ή άλλα μέλη της οικογένειας τους. Στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να επικουρούνται από γυναίκες διερμηνείς και γυναίκες ιατρούς, ιδίως αν ενδέχεται να υπήρξαν θύματα έμφυλης βίας.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των νομικών διατάξεων για ζητήματα σχετικά με το φύλο.

Πώς συμβάλλει η ΕΕ στην προώθηση της ισότητας των φύλων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στο επίκεντρο όλων των εξωτερικών πολιτικών της. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει τη θέση και τη φωνή των γυναικών και των κοριτσιών και να εδραιώσει τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματά τους σ' ολόκληρο τον κόσμο.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020, η στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων (2016-2019) και η συνολική ενωσιακή στρατηγική αποτελούν το πλαίσιο κατευθύνσεων για τις δράσεις της ΕΕ και τη συνεργασία της με τις χώρες-εταίρους, τους διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020 έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο: έως το 2020 να έχει ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στο 85 % των νέων πρωτοβουλιών της ΕΕ. Η πρόοδος είναι αναμφισβήτητη: Το 92 % όλων των νέων πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε τομέα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και περίπου το 60 % όλων των νέων πρωτοβουλιών της ΕΕ που έχουν αναληφθεί στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης έχουν επισημανθεί ως πρωτοβουλίες που αποβλέπουν κυρίως ή σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση της ισότητας των φύλων και/ή τη χειραφέτηση των γυναικών. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 419 εκατ. ευρώ για ειδικές δράσεις με στόχο την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών.

Δεδομένου ότι η ισότητα των φύλων διατρέχει όλους τους τομείς της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, η ΕΕ θα συνεισφέρει σ' αυτόν τον κομβικό μοχλό ανάπτυξης, δίνοντας επίσης έμφαση σε συγκεκριμένες δράσεις για την καταπολέμηση και την πρόληψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, αλλάζοντας τη θεσμική νοοτροπία της ΕΕ και των κρατών μελών της, ώστε να μπορέσουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και, τέλος, στηρίζοντας τις χώρες-εταίρους προκειμένου να διαμορφωθεί ευνοϊκότερο περιβάλλον για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών. Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, που εγκρίθηκε πρόσφατα, αποτελεί μέρος της συνολικής ανταπόκρισης στην ατζέντα του 2030, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και τη χειραφέτησή τους ως προτεραιότητα σε όλους τους τομείς δράσης, και να εξασφαλίσει ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων θα λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματά της.

Θα επενδύσουμε ιδίως σε γυναίκες και κορίτσια σ' ολόκληρο τον κόσμο των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται, αφού αποκλείονται από την εκπαίδευση, από την αγορά εργασίας και από την πολιτική ζωή, ενώ υπόκεινται σε άνισους κανόνες και νόμους σχετικά με την κληρονομική διαδοχή, την ιθαγένεια ή την έγγεια ιδιοκτησία. Το 2017 θα παρέχουμε ειδική στήριξη στα θύματα βίας στις πλέον απομακρυσμένες και ευάλωτες περιοχές. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ, μαζί με τον ΟΗΕ, εγκαινίασε την πρωτοβουλία «Φάρος» (Spotlight Initiative), με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και με στόχο την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Επίσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα που καταβάλλεται για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών σε περιοχές συγκρούσεων. Αναλαμβάνουμε δράση για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, καθώς και των επακόλουθων επτά ψηφισμάτων.

Συνεργαζόμαστε στενά με τον ΟΗΕ και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την ανάγκη να λαμβάνονται πράγματι υπόψη οι γυναίκες στην πρόληψη των συγκρούσεων και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στις ειρηνευτικές διαδικασίες, καθώς και στις προσπάθειες για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, όπως της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων.

Η ΕΕ, από κοινού με τις χώρες-εταίρους, συμμετέχει ενεργά σε πολυμερή φόρα και συμβάλλει με συνέπεια στην προώθηση των ζητημάτων φύλου, ιδίως στις ετήσιες συνόδους της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη θέση των γυναικών, καθώς και στις τριμηνιαίες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, που αποτελούν τα βασικά φόρα του ΟΗΕ για τη χάραξη πολιτικής.

Προβάλλουμε συστηματικά τα ζητήματα φύλου στους πολιτικούς διαλόγους, στους διαλόγους και στις υποεπιτροπές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις άτυπες ομάδες εργασίας και στις συνομιλίες με τις χώρες-εταίρους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι νέες στρατηγικές των χωρών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2016-2020 περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων ως μία από τις βασικές προτεραιότητες. Επιπλέον, η ΕΕ προβαίνει σε πολιτικά διαβήματα, λαμβάνει πολιτικές θέσεις και χρηματοδοτεί δράσεις για την εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Τα ζητήματα φύλου καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές και τα προγράμματά μας για την παρακολούθηση εκλογών, τη μεταβατική δικαιοσύνη, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Τι κάνει η ΕΕ για την προστασία των γυναικών σε ανθρωπιστικές κρίσεις;

Οι συγκρούσεις και οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν τις γυναίκες, τα κορίτσια, τα αγόρια και τους άνδρες με διαφορετικό τρόπο. Βασικό παράδειγμα είναι τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας σ' ολόκληρο τον κόσμο, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ανάγκες των αγοριών, των αντρών, των γυναικών και των κοριτσιών. Όλα τα έργα λαμβάνουν υπόψη το φύλο, ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος αντίκτυπος και να φτάνει η βοήθεια σ' εκείνους που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Για να διασφαλίζεται ότι οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών, ο συνυπολογισμός της διάστασής τους προωθείται σ' όλα τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας που χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα ζητήματα φύλου και την έμφυλη βία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας περιγράφεται αδρομερώς στο έγγραφο πολιτικής «Η διάσταση του φύλου στην ανθρωπιστική βοήθεια — Διαφορετική ανάγκες, προσαρμοσμένη βοήθεια». Η προσέγγιση αυτή αναπτύσσεται περαιτέρω στο έγγραφο «Ανθρωπιστική προστασία: Βελτίωση των αποτελεσμάτων προστασίας με σκοπό τη μείωση των κινδύνων για τα άτομα σε ανθρωπιστικές κρίσεις». Η ΕΕ εισήγαγε επίσης τον δείκτη φύλου-ηλικίας, ένα εργαλείο που αξιολογεί κατά πόσον οι ανθρωπιστικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ λαμβάνουν υπόψη το φύλο και την ηλικία.

Η αντίδραση της ΕΕ στην έμφυλη βία που ασκείται στο πλαίσιο ανθρωπιστικών κρίσεων δίνεται μέσω στοχευμένων δράσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων. Το 2016 η ΕΕ στήριξε 62 έργα ανθρωπιστικής βοήθειας που αφορούσαν την έμφυλη βία. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται συνολικά με περίπου 24,5 εκατ. ευρώ και απευθύνονται σε 3,4 εκατομμύρια γυναίκες, κορίτσια, αγόρια και άνδρες σ' όλο τον κόσμο. Από το 2014 η ΕΕ έχει δαπανήσει πάνω από 1 εκατ. ευρώ ετησίως για έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας του ανθρωπιστικού συστήματος να ασχοληθεί με τα ζητήματα φύλου και την έμφυλη βία. Η ΕΕ είναι ενεργό μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «Έκκληση για την ανάληψη δράσης με στόχο την προστασία από την έμφυλη βία».

Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, καθώς και του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICDP).

Είναι σημαντικό για την ΕΕ να εξασφαλίσει και τη συμμετοχή μη κυβερνητικών φορέων. Συνεργαζόμαστε στενά με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως με γυναικείες οργανώσεις, ιδιωτικά ιδρύματα, τον ιδιωτικό τομέα και υποστηριχτές των θέσεών τους. Αυτό θα συμβάλει ώστε να αντιμετωπιστούν οι γενεσιουργές αιτίες της ανισότητας των φύλων, δηλ. η αδυναμία πρόσβασης σε οικονομικούς και υλικούς πόρους, οι άνισες σχέσεις εξουσίας, οι διακρίσεις, ο στιγματισμός, τα στερεότυπα που συνοδεύουν το φύλο και η βία.

 

 

 

MEMO/17/4849

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar