Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Nova uredba o ekološkoj proizvodnji

Bruxelles, 20. studenoga 2017.

Nova uredba o ekološkoj proizvodnji

Komisija pozdravlja potporu Vijeća dogovoru suzakonodavaca o novim propisima o ekološkoj proizvodnji i sa zanimanjem iščekuje posljednju fazu prije donošenja nove uredbe, nakon čega će ti novi propisi stupiti na snagu 1. siječnja 2021. Time će se proizvođačima, poslovnim subjektima i trgovinskim partnerima osigurati dovoljno vremena za prilagodbu novom okviru.

Zašto nam je potreban novi skup propisa za ekološki sektor?

Mnogi propisi koji su trenutačno na snazi stariji su od 20 godina i potrebno ih je ažurirati kako bi se uzele u obzir velike promjene koje su se u sektoru ekološke proizvodnje EU-a dogodile u posljednja dva desetljeća. Ekološka proizvodnja više nije samo specijalizirani dio poljoprivredno-prehrambenog sektora EU-a, kao što je to bila kada su se sastavljali propisi koji su trenutačno na snazi. Sada je to zapravo jedan od najdinamičnijih sektora poljoprivrede EU-a: površina zemljišta za ekološku poljoprivredu godišnje raste za otprilike 400 000 hektara. Tržište ekoloških proizvoda u EU-u vrijedno je oko 27 milijardi EUR, tj. približno 125 % više nego prije deset godina. Raznolikost propisa i odstupanja koji su trenutačno na snazi ne daje dovoljno izvjesnosti i sigurnosti tom izuzetno važnom sektoru europske poljoprivrede i stoga bi se jednostavnijim i usklađenijim pristupom nove uredbe trebalo pridonijeti njegovu još bržem rastu.

Koja je dodana vrijednost ove reforme i što će se promijeniti?

Ekološkim poljoprivrednicima EU-a osigurat će se poštena trgovina, a potrošačima će se logom za ekološku proizvodnju jamčiti jednaka kvaliteta u cijeloj Europi. To je jamstvo kvalitete iznimno važno s obzirom na visoku cijenu koju većina potrošača plaća za ekološke namirnice.

Glavno je poboljšanje uvođenje jednog skupa propisa na razini EU-a kojima je obuhvaćen cijeli ekološki sektor u EU-u. Starim propisima omogućen je sustav izuzeća à la carte, ponekad i na razini pojedinog proizvođača. Novim propisima u obzir se uzima potreba za fleksibilnošću kakvu su takva odstupanja prije omogućivala - i dalje će biti dopušteni valjano opravdani iznimni slučajevi, primjerice privremena zamjena ekološkog sastojka neekološkim u slučaju ograničenih zaliha – ali to će sada biti vremenski ograničeno, redovito ocjenjivano i, prema potrebi, primijenjeno na sve proizvođače, kako bi se osigurao pošten odnos prema svima. Isti će se propisi primjenjivati na sve ekološke proizvođače i proizvode.

Taj će se jedinstveni skup propisa primjenjivati i na poljoprivrednike iz trećih zemalja koji izvoze svoje ekološke proizvode na tržište EU-a, a njime će se zamijeniti više od 60 različitih normi koje su trenutačno na snazi i koje se smatraju istovjetnima i koje se primjenjuju na uvezenu ekološku hranu. Trenutačno se na proizvođače u istoj državi mogu primjenjivati različite norme ako predmetna država nije s EU-om sklopila dogovor o istovjetnosti i to samo zato što tijela za ovjeravanje utvrđuju vlastite norme. Usklađenost s jedinstvenim skupom propisa EU-a zamijenit će načelo istovjetnosti. Time će se znatno poboljšati trgovina, a jedno od glavnih poboljšanja bit će jednaki uvjeti za poslovne subjekte iz EU-a i one iz trećih zemalja.

Područje primjene propisa prošireno je kako bi se obuhvatio niz novih proizvoda, među ostalim sol, pluto i eterična ulja. U budućnosti bit će moguće i dodavanjem novih proizvoda odgovoriti na razvoj tog sektora i potrebe potrošača i pružiti dodatne mogućnosti za proizvođače.

Nova uredba donosi pojednostavnjenje za poljoprivrednike. Na primjer, mali će poljoprivrednici sada moći odabrati skupno certificiranje čime će im se smanjiti trošak certifikacije i olakšati ulazak u program ekološke proizvodnje.

Nove će se mogućnosti stvoriti i otvaranjem novih tržišta ekološkog sjemena i drugog biljnog reprodukcijskog materijala s visokim stupnjem genetske bioraznolikosti. Time će se poboljšati biološka raznolikost i održivost usjeva, a potaknut će se i inovacije. Poboljšat će se otpornost na nametnike i bolesti, a prioritet će biti bolja prilagodba lokalnim uvjetima.

Hoće li ti novi propisi značiti više kontrola i više birokracije za ekološke proizvođače i certifikacijska tijela?

Upravo suprotno. Novim propisima uspostavlja se ravnoteža između potrebe za kontrolama kojima se jamči povjerenje potrošača u sektor i troškova koje zbog toga imaju poljoprivrednici i nadležna tijela. Kontrole se provode na razini države članice i ne najavljuju se, čime se osigurava njihova učinkovitost. Standardni je postupak provođenje godišnjih kontrola, ali novim propisima priznaje se da to nije uvijek nužno za dokazane ekološke proizvođače. Proizvođača koji tri uzastopne godine na kontrolama nema neispravnosti nacionalna tijela mogu odlučiti kontrolirati svake druge godine. Time će se smanjiti birokratske prepreke za poljoprivrednike i nacionalne uprave.

Jesu li pesticidi dopušteni u ekološkoj hrani?*

Propisi o ekološkoj proizvodnji vrlo su jasni: certificirani proizvođači na svojim usjevima ni u kojem slučaju ne smiju upotrebljavati neodobrene pesticide. To je oduvijek tako i ne mijenja se novim propisima.

Novim se propisima utvrđuje koje mjere predostrožnosti moraju poduzeti poslovni subjekti da bi smanjili opasnost od slučajne „kontaminacije” pesticidima koji se upotrebljavaju u konvencionalnim usjevima koji se uzgajaju pokraj ekoloških. Nacionalna tijela nadležna su za nadzor tih mjera. Potrošači bi trebali moći imati potpuno povjerenje u to da u proizvodnji proizvoda s logotipom EU-a za ekološku proizvodnju nisu upotrebljavani neodobreni pesticidi i da su poduzete sve moguće mjere za smanjenje neznatnog rizika od slučajne prisutnosti neodobrenih pesticida.

Eventualne tvrdnje da ekološki proizvodi sadržavaju neodobrene pesticide nacionalna nadležna tijela dužna su provjeriti. No za pokretanje formalnog istražnog postupka takve tvrdnje moraju biti jasno obrazložene. Ispitnim postupkom trebalo bi utvrditi izvor i uzrok prisutnosti takvih tvari te bez nepotrebne odgode upotrijebiti sve odgovarajuće metode za otklanjanje sumnje.

Komisija će procijeniti stanje u roku od 4 godine nakon 1. siječnja 2021., datuma primjene nove uredbe. Time će se omogućiti sveobuhvatna analiza nacionalnih propisa i praksi koji se odnose na pragove za neodobrene tvari te će se procijeniti koje je daljnje korake potrebno poduzeti.

Što novi propisi znače za uvezene ekološke proizvode?

Novom uredbom nisu obuhvaćeni samo ekološki proizvodi EU-a, već i proizvodi koji se uvoze u EU iz trećih zemalja.

U pogledu priznatih kontrolnih tijela, novi će propisi biti jednaki za proizvođače u EU-u i one iz trećih zemalja koji žele prodavati na jedinstvenom tržištu Europske unije. Umjesto da proizvode u skladu s normama koje se smatraju istovjetnima propisima EU-a, proizvođači iz trećih zemalja moraju biti u skladu s istim skupom propisa kao i proizvođači u EU-u. Time se prelazi s načela istovjetnosti na načelo usklađenosti. Tako se stvaraju jednaki uvjeti za sve proizvođače, koji mogu biti sigurni da su svi u skladu s istim skupom visokih standarda, te se potrošačima potvrđuje da ekološki proizvodi koji se prodaju u EU-u, neovisno o tome jesu li ondje proizvedeni, zadovoljavaju jednake standarde kvalitete.

Dosad su uvezeni proizvodi bili certificirani u skladu s nacionalnim propisima trećih istovjetnih zemalja ili u skladu s jednim od oko 60 različitih skupova propisa kontrolnih tijela koje EU prepoznaje kao istovjetne svojim propisima za ekološku proizvodnju. Na primjer, neka kontrolna tijela dopustila su upotrebu određenih proizvoda za liječenje bilja koji se ne upotrebljavaju u EU-u (primjerice, za liječenje bolesti kojih nema u Europi i za koje stoga nema europskih propisa).

Što će se dogoditi sa sporazumima o ekološkoj proizvodnji koje je EU sklopio s drugim zemljama?

EU je priznao da nekoliko zemalja koje nisu članice EU-a (tzv. treće zemlje) ima propise o ekološkoj proizvodnji i sustave kontrola istovjetne onima u EU-u. Neke su treće zemlje, primjerice Kanada, Japan, Sjedinjene Američke Države, Tunis, Novi Zeland, itd. dogovorima ili sporazumima o istovrijednosti također priznale EU kao istovjetan, što znači da stranke međusobno priznaju propise o ekološkoj proizvodnji i sustave kontrola kao istovjetne svojima. Takvim se priznanjima europskim potrošačima omogućuje odabir iz širokog raspona ekoloških proizvoda, a istodobno se proizvođačima iz EU-a pruža prilika za izvoz.

Ti postojeći dogovori ili sporazumi morat će se, bude li to potrebno, u razumnom roku prilagoditi novim propisima.

Postojeće priznavanje istovjetnosti trećih zemalja koje trenutačno nisu obuhvaćene područjem primjene dogovora o uzajamnom priznavanju istovrijednosti morat će se pretvoriti u uzajamne trgovinske sporazume kako bi se poslovnim subjektima osigurao čvršći pravni okvir. Prijelaznim razdobljem od 5 godina osigurava se da EU i njegovi partneri imaju dovoljno vremena da u pregovorima dođu do obostrano korisna sporazuma.

Što novi propisi znače za ekološku proizvodnju u staklenicima?

Hranjenje biljaka prvenstveno kroz ekosustav tla jedan je od glavnih uvjeta ekološke proizvodnje. U novoj se uredbi ta veza s tlom potvrđuje kao osnovno načelo i stoga se smatra da upotreba „odijeljenih gredica” nije u skladu sa širim načelima ekološke proizvodnje.

No proizvođačima u onim državama članicama u kojima je takva praksa već odobrena za ekološku poljoprivredu, novom će se uredbom omogućiti da nastave upotrebljavati staklenike tijekom razdoblja ograničenog na 10 godina. Izvješće o upotrebi odijeljenih gredica u staklenicima Komisija će podnijeti 5 godina nakon datuma primjene nove uredbe, a prema potrebi uz to se izvješće može priložiti zakonodavni prijedlog.

Hoće li se propisi primjenjivati na sve ekološke proizvode, uključujući prerađene proizvode?

Nova će se uredba primjenjivati na žive i neprerađene poljoprivredne proizvode, uključujući sjemenje i ostali biljni reprodukcijski materijal te prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju kao hrana i hrana za životinje. Prerađeni proizvodi mogu biti označeni kao ekološki samo ako je najmanje 95 % njihovih poljoprivrednog sastojaka ekološko.

 

*Ažurirano 19.4.2018. u 15:10.

MEMO/17/4686

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar