Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Pitanja i odgovori: Program rada Komisije za 2018.

Strasbourg, 24. listopada 2017.

Što je program rada Komisije?

Svake godine Europska komisija donosi program rada u kojem utvrđuje svoje ključne inicijative za sljedeću godinu. Programom rada Komisija informira građane te partnerske institucije i osoblje Komisije o tome kako će raditi na svojim političkim prioritetima i pretvoriti ih u konkretno djelovanje.

Ovo je četvrti program rada koji će predstaviti Junckerova Komisija, a u njemu se utvrđuju inicijative za dovršetak rada na deset prioriteta iz političkih smjernica predsjednika Junckera do kraja petogodišnjeg mandata Komisije kao i dugoročnije inicijative za oblikovanje budućnosti EU-a do 2025. i nakon toga.

Koje je prioritete Komisija odredila za 2018.?

Komisija svoj rad i dalje oblikuje na temelju političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. Komisijin program rada do kraja tekućeg mandata utvrđen je u govoru o stanju Unije, koji je predsjednik Juncker održao 13. rujna 2017. Ove godine govor o stanju Unije temeljio se na raspravi o budućnosti Europe, koju je Komisija pokrenula Bijelom knjigom o budućnosti Europe od 1. ožujka 2017. Mjere za sljedeću godinu temelje se i na Deklaraciji iz Bratislave iz rujna 2016. o EU-u s 27 država članica i Rimskoj deklaraciji, koju su čelnici donijeli 25. ožujka 2017. povodom 60. obljetnice Ugovorâ iz Rima. Svi putevi sada vode u Sibiu (Rumunjska) gdje će se održati prvi sastanak na vrhu EU-a s 27 država članica. Junckerova Komisija usredotočena je na kratkoročne rezultate, ali i na oblikovanje budućnosti EU-a.

Jednako važan kao i nove inicijative utvrđene za ovu godinu jest i nastavak suradnje s Europskim parlamentom i Vijećem radi postizanja dogovora o ambicioznim prijedlozima koji su doneseni tijekom prve tri godine mandata ove Komisije. Komisija je u programu rada utvrdila 66 prijedloga u postupku donošenja, a usuglašavanje o tim prijedlozima bit će prioritet u sljedećoj godini. Komisija će nastaviti raditi i na osiguranju pravilne primjene postojećih europskih propisa te na daljnjoj svrsishodnosti europskog zakonodavstva. To obuhvaća povlačenje 15 prijedloga u postupku donošenja koji su zastarjeli ili o kojima nije moguće postići dogovor te stavljanje izvan snage tri postojeća zakonska akta.

Kako se program rada priprema i donosi?

Europski parlament izabrao je Komisiju na temelju jasnih političkih smjernica, koje su i odraz strateškog programa Europskog vijeća. Deset prioriteta utvrđenih tim smjernicama i dalje čine okvir za godišnje planiranje Komisije.

U rujnu svake godine predsjednik Europske komisije održava u Europskom parlamentu govor o stanju Unije. U njemu se, kao i u pismu namjere koje istog dana predsjednik i prvi potpredsjednik Komisije upute predsjedniku Europskog parlamenta i predsjedništvu Vijeća, ističu ključni prioriteti Komisije za dolazeće mjesece.

Govorom o stanju Unije započinje dijalog s Parlamentom i Vijećem u cilju pripreme programa rada Komisije za sljedeću godinu. Tim će se dijalogom osigurati zajedničko razumijevanje budućih prioriteta na razini Parlamenta, država članica i Komisije.

Komisija u okviru pripreme programa rada uzima u obzir i stajališta Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija.

Trebaju li Europski parlament i Vijeće podržati program rada?

Tijekom sljedećih tjedana Komisija će surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem kako bi trojica predsjednika usuglasila zajedničku izjavu o općim ciljevima i prioritetima za 2018. i utvrdila prijedloge koji bi trebali imati prioritet u zakonodavnom postupku. To je nova zajednička obveza na temelju Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva, koji je Komisija predložila 19. svibnja 2015,. a tri su ga institucije potpisale 13. travnja 2016.

Kako je program rada Komisije sastavljen?

Program rada Komisije sastavljen je od političke komunikacije i pet priloga.

  • Prilog I. sadržava ključne inicijative koje treba predstaviti tijekom sljedeće godine i koje su usredotočene na konkretne mjere za provedbu deset političkih prioriteta Junckerove Komisije te dugoročnije mjere i inicijative jer nova Unija s 27 država članica oblikuje svoju budućnost do 2025. i nakon toga;
  • Prilog II. sadržava druge ključne inicijative u okviru programa REFIT kojima će se tijekom sljedeće godine revidirati postojeće zakonodavstvo;
  • Prilog III. sadržava popis prioritetnih zakonodavnih predmeta u postupku donošenja u vezi s kojima Komisija očekuje od suzakonodavaca u Europskom parlamentu i Vijeću brzo djelovanje u cilju postizanja rezultata za građane;
  • Prilog IV. sadržava popis prijedloga u postupu donošenja koje Komisija namjerava povući;
  • Prilog V. sadržava popis postojećeg zakonodavstva koje Komisija namjerava staviti izvan snage.

Što je REFIT?

REFIT je program Europske komisije za primjerenost i učinkovitost propisa. On ima za cilj preispitati postojeće zakonodavstvo EU-a kako bi se osiguralo da ono i dalje bude prikladno svrsi te da se njime postignu željeni rezultati. Cilj mu je i održati zakonodavstvo EU-a učinkovitim, ukloniti nepotreban teret i prilagoditi postojeće zakonodavstvo, a da se pritom ne dovedu u pitanje naši ambiciozni ciljevi politika.

Junckerova Komisija nastavlja ažurirati i poboljšavati postojeće zakonodavstvo kako bi se ciljevi ispunili učinkovito i bez nepotrebnog opterećenja. Utvrđivanjem prioriteta u okviru REFIT-a Komisija uzima u obzir mišljenja iznesena na platformi REFIT.

Što je platforma REFIT?

Komisija je uspostavila stručnu skupinu na visokoj razini, u kojoj sudjeluju države članice, savjetodavna tijela, predstavnici poduzeća i civilnoga društva, kako bi davala savjete o tome kako učiniti regulativu EU-a djelotvornijom, smanjiti troškove i opterećenje, a da se pritom u pitanje ne dovode ciljevi politika.

Platforma REFIT donijela je dosad 58 mišljenja u vezi s regulativom EU-a u različitim područjima, primjerice e-privatnosti, regulativi o kemikalijama, financijskim uslugama, zdravlju i sigurnosti hrane, zajedničkoj poljoprivrednoj politici, kohezijskoj politici i porezu na dodanu vrijednost.

Kako Komisija odlučuje koje će prijedloge povući?

Europski građani i poduzeća žele da Komisija svoje vrijeme i napore uloži u važna i hitna pitanja težeći propisima koji su jednostavni, utemeljeni na dokazima, predvidljivi i razmjerni te usmjereni na ostvarivanje najveće moguće koristi.

Komisija svake godine pažljivo razmatra sve prijedloge koji su u postupku donošenja kako bi ocijenila treba li ih zadržati, izmijeniti ili povući. Predložili smo povlačenje 15 prijedloga u postupku donošenja koji su tehnički zastarjeli ili više ne služe svojoj svrsi, čime suzakonodavcima omogućujemo da se usredotoče na prijedloge koji su zaista važni.

Je li ovaj program rada sveobuhvatan popis svega što Komisija namjerava učiniti u 2018.?

U programu rada Komisije istaknute su nove ključne političke inicijative koje Komisija planira za 2018. Osim toga, Komisija mora neprestano osiguravati da se postojeće zakonodavstvo ili programi dobro provode i da u praksi daju konkretne rezultate. Komisija može poduzimati i neplanirane inicijative kao odgovor na događaje tijekom godine koji zahtijevaju hitno djelovanje na europskoj razini.

Kada će Komisija provesti prijedloge navedene u programu rada?

U skladu s obvezama iz novog međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva program rada sadržava, koliko je to moguće, i okviran vremenski raspored. U programu rada se, okvirno i ovisno o dostupnosti informacija, navode i pojedinosti o predviđenoj pravnoj osnovi i vrsti pravnog akta te druge bitne postupovne informacije, uključujući informacije o procjeni učinka i evaluacijskim aktivnostima. 

Planovi djelovanja povezani s pojedinačnim mjerama već su objavljeni ili će se objaviti uskoro, a sadržavaju dodatne detalje o planiranim inicijativama te dionicima i građanima omogućuju da se očituju o planovima Komisije.

Dodatne informacije

Priopćenje za tisak: Program rada Komisije za 2018.: Plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Europu

MEMO/17/4003

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar