Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Unia Europejska doprowadza do przyjęcia globalnych działań na rzecz naszych oceanów

Malta, 6 października 2017 r.

Ponad sześć miliardów euro zostanie przeznaczonych przez sektor publiczny i prywatny na lepsze zarządzanie naszymi oceanami – w wyniku konferencji zorganizowanej przez Unię Europejską na Malcie.

Oceny stanowią ponad 70 proc. powierzchni naszej planety. Produkują większość tlenu potrzebnego nam do oddychania i pochłaniają 30 proc. naszych emisji dwutlenku węgla. Trzy miliardy ludzi na świecie utrzymuje się dzięki oceanom. Dla miliarda ludzi żywność pochodzenia morskiego stanowi główne źródło białka zwierzęcego. Istnieje jednak wiele zagrożeń dla oceanów, takich jak zanieczyszczenie, zmiana klimatu, przełowienie i działalność przestępcza na morzu.

Konferencje z cyklu „Nasz ocean” stanowią odpowiedź na te rosnące wyzwania. W ramach przygotowań do tegorocznej konferencji, UE współpracowała z pozytywnym skutkiem z rządami, przedsiębiorstwami prywatnymi i organizacjami nienastawionymi na zysk w wielu różnych sektorach, aby doprowadzić do podjęcia ambitnych i wymiernych zobowiązań do działania. Obejmują one zarówno innowacyjne rozwiązania na niewielką skalę, ale o dużym potencjale, jaki i globalne zobowiązania na skalę przemysłową.

Wybrane zobowiązania

Zanieczyszczenia mórz stanowią ogromny problem – ponad 10 mln ton opadów rocznie trafia do morza. Istnieje ryzyko, że do 2050 r. w naszych oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Wśród wielu inicjatyw przedstawionych na konferencji zorganizowanej przez UE znalazły się następujące projekty:

 • PONADNARODOWE: Wszystkie największe przedsiębiorstwa z branży dóbr konsumpcyjnych, takie jak Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, MARS, Werner & Mertz oraz Carrefour zapowiedziały znaczące ograniczenie użycia tworzyw sztucznych w nadchodzących latach.
 • AUSTRIA: Grupa Borealis z siedzibą we Wiedniu, działająca w branży chemikaliów i nawozów, zapowiedziała inwestycje w wysokości 15 mln euro w mechaniczny recykling poliolefin, substancji znajdujących się np. w opakowaniach.
 • WIELKA BRYTANIA: Fundacja Ellen MacArthur, w ramach swojej inicjatywy „New Plastic Economy” (Nowa Gospodarka Tworzyw Sztucznych) z budżetem w wysokości 8,5 mln euro, przyznała prestiżową nagrodę Circular Design Award, której celem jest inspirowanie do innowacji. Przedsiębiorstwo Sky zapowiedziało przeznaczenie 30 mln euro w ciągu 5 lat na stworzenie funduszu innowacji w celu ratowania oceanów (Ocean Rescue Innovation Fund), którego zadaniem będzie opracowywanie koncepcji i technologii w celu powstrzymania przedostawania się tworzyw sztucznych do oceanów.
 • UE: Komisja Europejska ogłosiła, że do końca 2017 r. przestanie używać jednorazowych plastikowych kubków w dystrybutorach wody i napojów we wszystkich swoich budynkach w Brukseli.

Ochrona mórz: Mniej niż 5 proc. światowych obszarów morskich i przybrzeżnych podlega obecnie prawnej ochronie, jeszcze mniej z tych przepisów jest egzekwowanych. Czwarta konferencja z cyklu „Nasz ocean” stała się impulsem do osiągnięcia postępów w realizacji ustanowionego przez ONZ celu zakładającego objęcie ochroną 10 proc. obszarów do 2020 r.

 • OCEAN SPOKOJNY: Chile, Wyspy Cooka, Indonezja oraz Niue i Palau zobowiązały się do stworzenia kilku dodatkowych chronionych obszarów morskich.
 • AFRYKA: Dzięki budżetowi w wysokości 70 mln euro przeznaczonemu na nadchodzących pięć lat, fundacja MAVA będzie wspierać projekty w zakresie ochrony oceanów, zwłaszcza w regionie śródziemnomorskim oraz w Afryce Zachodniej.
 • OCEAN ATLANTYCKI/SPOKOJNY: Niemcy będą przewodniczyć inicjatywie podjętej wraz z różnymi partnerami, w tym World Wildlife Foundation (WWF), której celem jest zwiększenie ochrony mórz w regionie południowego Pacyfiku i południowego Atlantyku.
 • OCEAN INDYJSKI: Oksfordzki projekt NEKTON przeznaczy 30 mln euro na promowanie zrównoważonego zarządzania Oceanem Indyjskim.
 • AKP: UE przeznaczyła 20 mln euro na wsparcie zarządzania chronionymi obszarami morskimi w państwach AKP i zaproponowała ograniczenia połowowe w zagrożonych obszarach Morza Adriatyckiego.
 • ŚWIAT: Dzięki inicjatywie Sea Ranger powstanie pierwsza światowa służba strażników morskich we współpracy z partnerami biznesowymi.

Bezpieczeństwo morskie stanowi podstawę światowego handlu i dobrobytu, jednak zagrażają mu katastrofy naturalne, piractwo, przemyt i konflikty zbrojne. Zorganizowana przez UE konferencja zapewniła znaczący postęp w kierunku bezpieczniejszych mórz.

 • PRZESTRZEŃ KOSMICZNA: Airbus ogłosił plany wzmocnienia zdolności do nadzorowania mórz poprzez umieszczenie na orbicie nowej grupy satelitów optycznych od 2020 r., co pozwoli lepiej przewidywać zagrożenia.
 • STANY ZJEDNOCZONE: Spółka Vulcan Inc. należąca do współzałożyciela Microsoftu Paula G. Allena zainwestuje 34 mln euro w system wykrywania „SkyLite”, wykorzystujący najnowocześniejszą technologię do zwalczania nielegalnych połowów.
 • OCEAN INDYJSKI: W celu zwiększenia bezpieczeństwa morskiego i lepszego zwalczania piractwa UE ogłosiła m.in. przeznaczenie 37,5 mln euro na inicjatywy w Afryce Wschodniej i na Oceanie Indyjskim, w tym na wsparcie alternatywnych źródeł utrzymania.

Według prognoz wartość niebieskiej gospodarki wzrośnie do 2030 r. dwukrotnie, a dziś szacowana jest na 1,3 bln euro. UE dodała ten temat do tegorocznej edycji konferencji „Nasz Ocean”, aby propagować większą synergię pomiędzy zrównoważonymi rozwiązaniami i rozwiązaniami o obiegu zamkniętym dotyczącymi oceanów a wzrostem gospodarczymi i zatrudnieniem, w tym w rozwijających się społecznościach stref przybrzeżnych.

 • UE-SZWECJA: UE wraz ze Szwecją ogłosiły stworzenie Partnerstwa Morskiego Pacyfik-UE z budżetem w wysokości 45 mln euro, w ramach którego wspierany będzie zrównoważony rozwój w regionie Pacyfiku.
 • INSTYTUCJE FINANSOWE: Althelia Ecosphere, Aviva Investors, grupa BPCE, Europejski Bank Inwestycyjny, Seventure Partners, Willis Towers Watson oraz Bank Światowy uzgodniły opracowanie zestawu zasad zrównoważonego rozwoju, który będzie zawierał wytyczne dotyczące decyzji inwestycyjnych i finansowych w zakresie niebieskiej gospodarki. Zasady te zostaną opublikowane w 2018 r.
 • FRANCJA: Otwarcie przez Naval Energies pierwszego na świecie zakładu produkcji podwodnych młynów w Cherbourgu we Francji stanowi początek produkowania na przemysłową skalę oceanicznej energii odnawialnej.
 • ŚWIAT: W ciągu najbliższych sześciu lat Bank Światowy przeznaczy prawie 300 mln euro na rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki w państwach rozwijających się, w tym w regionie Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku.
 • KARAIBY: Royal Caribbean Cruises w nadchodzących latach będzie blisko współpracować z WWF, dążąc do osiągnięcia ambitnych i wymiernych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju w swojej ogólnej działalności.

Zrównoważona działalność połowowa jest warunkiem wstępnym stałego dostępu do wystarczającej ilości pełnowartościowej żywności pochodzenia morskiego dla przyszłych pokoleń.

 • UBEZPIECZENIA: Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA ogłosiło kodeks postępowania przyjęty przez światowych liderów na rynku ubezpieczeń, w tym Allianz AGCS i AXA, zakazujący obejmowania ubezpieczeniem statków biorących udział w nielegalnych połowach.
 • FRANCJA: Region Bretanii nawiązał partnerstwo z podmiotami z sektora nauki i przemysłu w celu osiągnięcia maksymalnych podtrzymywalnych połowów do 2020 r.
 • FILIPINY: Ważny impuls w kierunku uzasadnionych naukowo planów zarządzania głównymi obszarami połowowymi oraz rozszerzenie systemu monitorowania statków, tak aby objąć nim 35 proc. zarejestrowanych jednostek.
 • REKINY: Globalne Partnerstwo na rzecz rekinów i płaszczek ogłosiło plany przeznaczenia ponad 6 mln euro na wsparcie programów ochrony tych ryb na całym świecie.
 • AFRYKA ZACHODNIA: UE zapowiedziała wsparcie dla zarządzania rybołówstwem w Afryce Zachodniej w wysokości 15 mln euro.
 • STANY ZJEDNOCZONE: Zrównoważona działalność połowowa oznacza również godne warunki pracy rybaków. Program o budżecie 4,2 mln euro będzie miał na celu zwalczanie pracy przymusowej i handlu ludźmi na statkach rybackich w regionie Azji i Pacyfiku.

Zmiana klimatu ma bezpośrednie skutki dla oceanów, a najbardziej niepokojące z nich to podnoszenie się poziomu mórz i rosnące zakwaszenie wód.

 • HISZPANIA: Największy na świecie port rybacki, Vigo, ogłosił 30-procentową redukcję emisji do 2022 r., w tym poprzez innowacyjne systemy wychwytywania CO2 przez glony.
 • ARKTYKA: Inicjatywa prowadzona przez Clean Arctic Alliance ma na celu zaprzestanie stosowania paliwa ciężkiego w delikatnym środowisku Arktyki.
 • UE: WindEurope zapowiedziało inwestycję w wysokości prawie 25 mld euro w morską energię wiatrową do roku 2019, podczas gdy Unia Europejska wraz z Międzynarodową Organizację Morską zobowiązała się do przeznaczenia 10 mln euro na promowanie efektywności energetycznej w transporcie morskim w krajach rozwijających się.

Wymienione zobowiązania stanowią jedynie przykłady. Pełny wykaz zobowiązań podjętych podczas konferencji „Nasz Ocean 2017” dostępny jest tutaj.

Kontekst

Począwszy od 2014 r. przedstawiciele wysokiego szczebla z ponad 100 krajów uczestniczyli w konferencja z cyklu „Nasz Ocean” (organizowanych przez rząd USA w 2014 r. i 2016 r, przez rząd Chile w 2015 r. oraz przez Unię Europejską na Malcie w tym roku). Wśród uczestników byli szefowie rządów i głowy państw, ministrowie, duże przedsiębiorstwa przemysłowe, przedsiębiorstwa z sektorów od rybołówstwa po nowe technologie z Doliny Krzemowej, organizacje pozarządowe i organizacje charytatywne. Podjęli oni ponad 700 konkretnych i wymiernych zobowiązań, których realizacja jest monitorowana. Przyszłoroczna konferencja odbędzie się w Indonezji, a kolejna w Norwegii w 2019 r.

Dodatkowe informacje

Portal konferencji „Nasz Ocean 2017” i bezpośrednia transmisja

Zobowiązania „Nasz ocean 2017”

Centrum multimedialne „Nasz ocean 2017” (m.in. infografiki dotyczące wszystkich zagadnień konferencji „Nasz Ocean”)

Arkusz informacyjny: Unia Europejska przewodzi ambitnym działaniom na rzecz czystości i bezpieczeństwa mórz i oceanów.

MEMO/17/3604

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar