Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

UE - deschizătoare de drumuri prin acțiuni ambițioase pentru mări mai curate și mai sigure

Malta, 5 octombrie 2017

UE - deschizătoare de drumuri prin acțiuni ambițioase pentru mări mai curate și mai sigure

La conferința „Oceanul nostru”, găzduită de UE și care este în curs de desfășurare în Malta (5-6 octombrie), Uniunea Europeană s-a angajat să întreprindă 36 de acțiuni concrete pentru îmbunătățirea nivelului de curățenie, de siguranță și de securitate al mărilor. În valoare de peste 550 de milioane EUR și implicând activități la nivel mondial, anunțurile subliniază hotărârea UE de a îmbunătăți situația mărilor și transmit un semnal pozitiv de încurajare pentru restul lumii - guverne și sectorul privat deopotrivă, pentru a intensifica și pentru a aborda provocările din ce în ce mai mari cu care se confruntă oceanele, de la poluarea cu plastic și protecția vieții marine la impactul schimbărilor climatice și al activităților infracționale pe mare.

Cele 36 de angajamente ale UE sunt descrise în detaliu mai jos:

Securitatea maritimă reprezintă baza pentru comerțul mondial și prosperitate, dar ea este în pericol - de la catastrofe naturale la piraterie, trafic ilegal și conflicte armate. Pentru a face oceanele noastre mai sigure, Uniunea Europeană anunță:

 • 37,5 milioane EUR pentru a asigura securitatea maritimă și combaterea pirateriei de-a lungul coastei Africii de Sud-Est și în Oceanul Indian. Fondurile urmează să fie implementate de către patru organizații regionale (IGAD, COMESA, CAE și COI), în cooperare cu UNODC, Interpol și FAO. Programul sprijină inițiativele pentru găsirea unor mijloace de existență alternative în zonele costiere ale Somaliei în care operează pirați, capacitățile de investigare la nivel național și regional, reformele penitenciarelor, capacitatea judiciară și de urmărire penală, perturbarea fluxurilor financiare ilicite, combaterea spălării banilor, precum și diferite alte atribuții maritime complementare mecanismului regional de coordonare și de schimb de informații maritime.
 • investiții în valoare de 4 milioane EUR în programul său de monitorizare prin satelit (Copernicus) în 2017 pentru a sprijini agențiile UE și statele membre ale UE în procesul de monitorizare a poluării cu hidrocarburi și a activităților de pescuit comercial la scară largă (inclusiv combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat) în Atlanticul de Nord-Est, Marea Mediterană, Marea Baltică, Marea Nordului, Marea Neagră, Oceanul Pacific și în jurul Insulelor Canare. În plus, Copernicus va introduce noi servicii pentru sprijinirea asigurării aplicării legii și a siguranței navigației în zonele cu acumulări de gheață.
 • sprijinirea în continuare a securității maritime în Golful Guineei, inclusiv prin intermediul rețelei interregionale Golful Guineei și lansarea a două noi programe: programul SWAIMS (Support to West Africa Integrated Maritime Security - Sprijin pentru securitatea maritimă integrată în Africa de Vest), în valoare de 29 de milioane EUR, și programul de îmbunătățire a securității portuare în Africa Centrală și de Vest, în valoare de 8,5 milioane EUR.
 • 1 milion EUR în 2017 pentru a sprijini modernizarea sistemelor TIC ale autorităților maritime din UE și pentru a facilita cooperarea dintre acestea. În plus, Uniunea Europeană a anunțat că va contribui cu 80 000 EUR pentru a facilita cooperarea între autoritățile de pază de coastă din Europa.
 • lansarea, în septembrie 2017, a unui prototip de instrument de supraveghere care detectează nave pentru a determina amploarea activităților umane pe mare. Instrumentul „Căutare obiecte maritime neidentificate” (Search for Unidentified Maritime Objects – SUMO) este un instrument software care analizează automat date din imaginile satelitare pentru a găsi nave chiar și de dimensiuni reduse, de un metru, chiar în condiții de cer înnorat sau pe timp de noapte. SUMO este un software cu sursă deschisă, pentru a promova adoptarea sa de către utilizatori și dezvoltatori și pentru a facilita cooperarea internațională cu privire la cartografierea rutelor de transport maritim, monitorizarea intensității traficului naval, identificarea navelor poluante, monitorizarea activităților de pescuit, combaterea pirateriei și a contrabandei și controlul frontierelor maritime.

Poluarea marină reprezintă o mare problemă, peste 10 milioane de tone de gunoaie ajungând în mare în fiecare an. Până în 2050, oceanele noastre ar putea conține mai multe materiale plastice decât pești. Pentru a face față acestor provocări, UE a anunțat:

 • lansarea WISE-Marine – un portal dedicat accesării informațiilor referitoare la apele europene adresat publicului larg și părților interesate, pentru promovarea unei mai bune guvernanțe a oceanelor și a gestionării axate pe ecosisteme. Platforma va fi extinsă și integrată în anii următori.
 • 2 milioane EUR în 2017 pentru a sprijini punerea în aplicare de către statele membre a Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin și o sumă suplimentară de 2,3 milioane EUR pentru a sprijini cooperarea regională și interregională pentru acest obiectiv. Legislația UE vizează obținerea unei stări ecologice bune a apelor din statele membre ale UE până în 2020 și protejarea bazei de resurse de care depind activitățile economice și sociale legate de mediul marin.
 • 2,85 milioane EUR pentru proiecte de prevenire și pregătire în caz de poluare marină și 2,5 milioane EUR pentru exerciții în caz de poluare marină, în vederea sprijinirii și completării eforturilor de cooperare transfrontalieră între țările UE și cu anumite țări din vecinătatea UE.
 • proiect de măsuri pentru a reduce cantitatea de material plastic care ajunge în mediu până la sfârșitul anului 2017, ca parte a viitoarei sale strategii privind materialele plastice.
 • proiect de măsuri pentru anul 2017 menite să reducă deversarea în mare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură.

Se estimează că economia albastră durabilă se va dubla până în 2030, de la aproximativ 1 300 de miliarde EUR în prezent. Tema a fost adăugată de către UE la ediția din acest an a conferinței „Oceanul nostru”, pentru a favoriza sinergii mai puternice între soluțiile durabile pentru oceane și creșterea economică și ocuparea forței de muncă în comunitățile costiere din întreaga lume. În acest scop, UE a anunțat:

 • peste 250 de milioane EUR pentru finanțarea cercetării marine și maritime în 2017. Această sumă include 40 de milioane EUR pentru sprijinirea transportului naval avansat și cu emisii scăzute și peste 30 de milioane EUR pentru energia marină. În plus, UE a anunțat că va acorda 12 milioane EUR pentru sprijinirea a două noi proiecte de inovare care vizează acțiuni de curățare pentru combaterea deșeurilor marine și a altor poluanți. Nu în ultimul rând, Uniunea Europeană și-a anunțat sprijinul, în valoare de peste 50 de milioane EUR, pentru Inițiativa BlueMED de cooperare pentru o Mare Mediterană sănătoasă, productivă și rezilientă prin intermediul științei și cercetării.
 • consolidarea în continuare a activităților referitoare la Alianța transatlantică pentru cercetare oceanică, prin promovarea unor cadre de cooperare consolidată cu parteneri din zona Atlanticului precum Brazilia și Africa de Sud privind cercetarea, inovarea și științele marine în cadrul Declarației de la Belém, și că va aloca peste 60 de milioane EUR în perioada 2018-2019 în vederea realizării acestui obiectiv. De asemenea, UE va continua să pună în aplicare Declarația de la Galway privind cooperarea cu SUA și Canada în domeniul cercetării oceanice. Uniunea Europeană a raportat că numărul de echipe de cercetare care lucrează în consorții internaționale pe tema provocărilor cu care se confruntă Oceanul Atlantic va depăși 500 până în 2019.
 • o inițiativă de investiții în valoare de 14,5 milioane EUR în 2017 pentru promovarea unei economii albastre durabile în Uniunea Europeană. Aproximativ 8 milioane EUR din acest fond urmează să fie alocate unor granturi destinate întreprinderilor nou-înființate pentru proiecte cu potențial ridicat în sectoarele emergente ale economiei albastre din întreaga UE. Pentru a asigura o mai bună monitorizare și combatere a deșeurilor marine, o sumă suplimentară de 2 milioane EUR va fi alocată pentru sprijinirea tehnologiilor inovatoare de monitorizare și/sau combatere a deșeurilor marine în apele din jurul Uniunii Europene. În plus, vor fi alocate 3 milioane EUR pentru facilitarea proiectelor de twinning în bazinul Mării Mediterane, cum ar fi între institutele de învățământ și de formare în domeniul maritim, operatori economici care își desfășoară activitatea în domeniul economiei albastre și comunitățile pescărești locale. Nu în ultimul rând, urmează să fie alocate 1,5 milioane EUR pentru refacerea ecosistemelor marine și costiere ale Mării Mediterane.
 • lansarea programului Parteneriatul Pacific–Uniunea Europeană în domeniul marin (PEUMP), în valoare de 45 de milioane EUR. Suedia a anunțat că va contribui cu 10 milioane EUR la acest program. Obiectivul programului este de a sprijini gestionarea și dezvoltarea durabilă a pescuitului pentru securitatea alimentară și creșterea economică, abordând totodată aspectele rezilienței la schimbările climatice și conservării biodiversității marine.
 • lucrările privind accelerarea procesului de amenajare a teritoriului maritim/marin la nivel mondial, în cooperare cu Comisia Oceanografică Interguvernamentală a UNESCO (IOC-UNESCO), la care Uniunea Europeană și Comisia Oceanografică s-au angajat la 24 martie 2017. Lucrările de amenajare a spațiului maritim sunt efectuate la nivel transfrontalier și transsectorial pentru a garanta că activitățile umane pe mare se desfășoară într-un mod eficace, sigur și durabil. Pe baza foii de parcurs comune, UE va oferi un grant de 1,4 milioane EUR către IOC-UNESCO pentru elaborarea unor orientări internaționale pentru amenajarea spațiului maritim. Ca parte a acestui demers, două proiecte pilot privind amenajarea spațiului maritim vor fi lansate la începutul anului 2018: unul pentru Marea Mediterană și celălalt pentru Pacificul de Sud. În plus, va fi creat un forum internațional pentru amenajarea spațiului maritim în vederea facilitării discuțiilor cu privire la modalitățile în care amenajarea spațiului maritim, inclusiv acțiunile transsectoriale, ar trebui să fie pusă în aplicare la nivel mondial. Primul atelier urmează să aibă loc în primăvara anului 2018.
 • investiții în valoare de 23 de milioane EUR în serviciul de monitorizare a mediului marin din programul de monitorizare prin satelit (Copernicus) în 2017 și 2018. Prioritățile serviciului sunt schimbările climatice, pescuitul și protecția mediului marin. De asemenea, s-a anunțat că programul Copernicus va elabora, pentru prima dată, indicatori de monitorizare a oceanelor, inclusiv cu privire la biochimie. Acești indicatori, importanți pentru măsurarea sănătății oceanelor, vor fi publicați în „Raportul privind starea oceanelor” care va fi disponibil online înainte de sfârșitul anului 2018.
 • angajamentul său în direcția unor noi progrese în privința acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil cu state de coastă. Aceste acorduri oferă deja asistență țărilor pentru dezvoltarea pescuitului sustenabil, gestionarea eficace a sistemelor de monitorizare și control și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Noua generație de acorduri va avea o abordare mai integrată, incluzând promovarea unei economii albastre durabile, precum și continuarea investițiilor în sectorul pescuitului. Această nouă abordare ar trebui să le permită țărilor partenere să valorifice mai mult economia maritimă de o manieră durabilă.
 • 8,5 milioane EUR pentru conservarea biodiversității marine și costiere din bazinul Mării Caraibilor în beneficiul comunităților care depind de aceste ecosisteme. Această acțiune vizează în special ariile naturale periclitate de abuzuri, exploatări excesive, poluare și efectele schimbărilor climatice.
 • aproape 6 milioane EUR pentru a sprijini proiecte în țările UE de instituire a cooperării transfrontaliere privind amenajarea spațiului maritim. Lucrările de amenajare a spațiului maritim sunt efectuate la nivel transfrontalier și transsectorial pentru a garanta că activitățile umane pe mare se desfășoară într-un mod eficace, sigur și durabil.
 • finanțarea testării primelor rețele de instalații de captare a energiei valurilor și mareelor din Europa în 2017 printr-o contribuție de 1,5 milioane EUR pentru a sprijini administrațiile și dezvoltatorii de proiecte implicați în monitorizarea mediului.
 • intenția de a dezvolta proiectul-pilot Blue Science Cloud, care urmărește să modernizeze procesul de accesare, gestionare și utilizare a datelor privind mediul marin, cu obiectivul de a îmbunătăți modul de tratare a volumelor mari de diferite date din domeniul marin și maritim prin utilizarea tehnologiilor de tip cloud. Mai mult decât atât, Blue Cloud este menit să încurajeze colaborarea dintre oamenii de știință europeni și partenerii lor internaționali. Tehnologiile de tip cloud pot să îmbunătățească observațiile și prognozele oceanice la nivel mondial și regional, astfel cum este promovat în cadrul inițiativei G7 Viitorul mării și oceanelor și ca parte a efortului la nivel mondial de îmbunătățire a Sistemului de sisteme globale de observare a pământului (GEOSS).
 • cel puțin 1 milion EUR pentru sprijinirea programului global privind pescuitul al Băncii Mondiale (PROFISH). Obiectivul programului este de a îmbunătăți durabilitatea mediului, bunăstarea umană și performanța economică a activităților de pescuit și acvacultură la nivel mondial, cu un accent deosebit pe bunăstarea persoanelor sărace din comunitățile pescărești și de piscicultură din țările în curs de dezvoltare.

Schimbările climatice au consecințe directe asupra oceanelor, creșterea nivelului mării și acidificarea tot mai mare fiind printre cele mai alarmante. Prin urmare, Uniunea Europeană anunță:

 • un proiect în valoare de 10 milioane EUR împreună cu Organizația Maritimă Internațională (OMI) dedicat atenuării schimbărilor climatice în sectorul transportului maritim. Obiectivul proiectului este de a institui cinci centre de cooperare în domeniul tehnologiei maritime (MTCC), câte unul în fiecare dintre regiunile vizate – Africa, Asia, zona Caraibilor, America Latină și Oceanul Pacific – creându-se astfel o rețea mondială. Rețeaua are rolul de a permite țărilor în curs de dezvoltare din aceste regiuni să dezvolte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice în transportul maritim.
 • 1,5 milioane EUR pentru reducerea emisiilor de negru de fum în zona arctică. Proiectul este menit să consolideze cooperarea internațională pentru protecția mediului arctic.
 • 600 000 EUR în următorii doi ani pentru un proiect integrat privind regiunea arctică axat pe cele trei domenii prioritare ale politicii UE privind regiunea arctică: schimbările climatice și protejarea mediului arctic, dezvoltarea durabilă a regiunii arctice și a zonelor din jurul acesteia și cooperarea internațională privind chestiunile legate de regiunea arctică.

Protecția mediului marin Mai puțin de 5 % din zonele marine și de coastă din lume sunt, în prezent, protejate prin lege și punerea în aplicare a legislației are loc pentru și mai puține - în ciuda obiectivului ONU pentru 2020 de protejare a 10 % din aceste zone. Prin urmare, Uniunea Europeană anunță:

 • Comisia Europeană a anunțat eliminarea treptată, până la sfârșitul anului 2017, a tuturor paharelor din plastic de unică folosință din dozatoarele de apă și din distribuitoarele automate din sediile sale de la Bruxelles*. De asemenea, Comisia s-a angajat să prezinte un raport privind toate eforturile către o reducere suplimentară a utilizării obiectelor de plastic de unică folosință în toate sediile și evenimentele sale cu ocazia conferinței „Oceanul nostru” din 2018. Măsurile luate pentru atingerea acestui obiectiv vor include îmbunătățirea achizițiilor publice ecologice, reducerea utilizării materialelor plastice de unică folosință în cantine și cafenele, promovarea utilizării apei de la robinet, lansarea unei campanii de sensibilizare a personalului pentru reducerea cantității de deșeuri, sortarea și reciclarea, precum și pentru ecologizarea evenimentelor Comisiei.
 • alocarea a 20 de milioane EUR pentru a sprijini gestionarea zonelor marine protejate din țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific, prin intermediul programului BIOPAMA II (Programul de gestionare a biodiversității și a zonelor protejate).
 • împreună cu Germania, va sprijini instituirea unei platforme multipartite transsectoriale și transfrontaliere pentru guvernanța regională a oceanelor până în 2020. Această platformă va fi dezvoltată în cadrul Parteneriatului pentru guvernanța regională a oceanelor (PROG), inițiat în 2015 de Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Institutul pentru studii aprofundate în domeniul sustenabilității (Institute for Advanced Sustainability Studies – IASS), Institutul pentru dezvoltare durabilă și relații internaționale (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales – IDDRI) și Grupul de reflecție pentru sustenabilitate (TMG). Dezvoltarea platformei a fost anunțată de Germania ca angajament voluntar cu ocazia Conferinței ONU privind oceanele în contul punerii în aplicare de către Germania al obiectivului 14 de dezvoltare durabilă al ONU (5-9 iunie 2017). Forumul PROG va pune la dispoziție noi cunoștințe privind guvernanța integrată a oceanelor la trei niveluri diferite: (1) în cadrul regiunilor; (2) între regiuni; și (3) între nivelul regional și nivelul global. Pornind de la un demers de colaborare cu partenerii internaționali în 2018, Uniunea Europeană și Germania vor organiza prima reuniune în 2019.
 • investirea a 1,5 milioane EUR pentru analiza ecosistemelor și a activității economice din zona Dorsalei Atlantice și a platoului Rio Grande, pentru a sprijini definirea unui set coerent de zone de interes ecologic deosebit.
 • intenția de a sprijini Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană în ceea ce privește instituirea unei zone în care pescuitul este limitat (FRA) de cel puțin 2 700 km² pentru a proteja stocurile demersale din habitatul recunoscut ca fiind esențial pentru creșterea și reproducerea mai multor specii marine, situat în afara apelor teritoriale ale Italiei și Croației din zona de mare adâncime Jabuka/Pomo a Mării Adriatice. Instituirea FRA în zona Jabuka/Pomo va fi supusă aprobării în cadrul sesiunii anuale a Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană din perioada 16-19 octombrie 2017.

Pescuitul durabil reprezintă o condiție prealabilă pentru menținerea accesului generațiilor următoare la pește și fructe de mare în cantități suficiente și de o calitate nutritivă ridicată. Pentru garantarea activităților de pescuit durabile la nivel mondial, UE a anunțat:

 • alocarea a 15 milioane EUR în cadrul programului PESCAO pentru îmbunătățirea guvernanței pescuitului la nivel regional în Africa de Vest cu scopul de a dezvolta o politică regională în domeniul pescuitului, instituind o coordonare regională împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și îmbunătățind gestionarea stocurilor de pește la nivel regional.
 • 5,7 milioane EUR în 2017 pentru a sprijini activitatea Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și activitatea Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) în ceea ce privește îmbunătățirea sustenabilității resurselor de pescuit în Marea Mediterană.Acest lucru reprezintă urmarea Declarației MedFish4Ever, un angajament pe 10 ani pentru economisirea resurselor halieutice ale Mării Mediterane și protejarea bogăției ecologice și economice a regiunii, care a fost semnat la 30 martie 2017.
 • alocarea a cel puțin 1 milion EUR în 2017 la programul global al FAO pentru sprijinirea punerii în aplicare a Acordului de referință privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Programul oferă asistență juridică, tehnică și în materie de politici, precum și o consolidare a capacităților pentru a sprijini aplicarea acordului. În plus, UE a anunțat că va găzdui conferința internațională de evaluare și revizuire a Acordului privind măsurile de competența statului portului în 2020. În cele din urmă, UE a anunțat că va contribui cu 225 000 EUR în 2017 în beneficiul FAO pentru dezvoltarea unui registru global în care urmează să fie înregistrate navele de pescuit, navele frigorifice de transport și navele de aprovizionare din întreaga lume.
 • Noile norme urmează să intre în vigoare până la sfârșitul anului 2017 pentru a favoriza gestionarea mai eficientă și mai durabilă a flotei de pescuit externe. Noile norme vor permite Uniunii Europene să amelioreze monitorizarea și controlul flotei sale și să abordeze în mod eficace problemele legate de schimbarea pavilionului și de navlosire, consolidând astfel eforturile de combatere a pescuitului INN.
 • angajamentul său în sensul obținerii unui acord multilateral privind subvențiile pentru pescuit cu ocazia celei de a 11-a Conferințe ministeriale a OMC, care va avea loc la Buenos Aires în decembrie 2017. În acest scop, în iulie 2017, UE a prezentat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului o propunere revizuită care vizează interzicerea anumitor forme de subvenții pentru pescuit care contribuie la capacitatea excedentară și la pescuitul excesiv, eliminarea subvențiilor care contribuie la pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și evitarea introducerii unor noi subvenții de acest tip. Propunerea, al cărei obiectiv este punerea în aplicare al obiectivului 14.6 de dezvoltare durabilă al ONU, conține, totodată, dispoziții privind consolidarea transparenței și orientări privind tratamentul special și diferențiat pentru țările în curs de dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate. În plus, UE va face tot posibilul pentru a promova acest acord și pentru a-l susține pe parcursul etapelor de negociere și de punere în aplicare.

Alte informații

Site-ul internet Our Ocean

Urmăriți conferința „Oceanul nostru” în live streaming (în EN, FR, ES, CN, RU, AR)

Urmăriți în live streaming conferința de presă a UE din Malta (vineri, 6 octombrie, ora 13:00 CET)

 

*Actualizat la 6.10.2017 la ora 13:00 cu angajamentul exact

MEMO/17/3588

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar