Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Acțiunea UE în vederea reducerii poluării aerului de către automobile: Întrebări și răspunsuri

Bruxelles, 31 august 2017

Întrebări și răspunsuri

Care sunt riscurile asociate cu emisiile vehiculelor?

Emisiile de poluanți atmosferici reprezintă cea mai importantă cauză legată de mediu a deceselor premature în UE, putând conduce la afecțiuni respiratorii, la costuri importante pentru asistența medicală și la zile lucrătoare pierdute. Cele mai recente date indică faptul că numai trei poluanți atmosferici (PM 2,5, NO2 și O3) sunt responsabili pentru 400 000 de decese premature pe an în UE, inclusiv aproximativ 70 000 legate direct de dioxidul de azot (NO2). Transportul urban reprezintă, de asemenea, unul dintre motivele pentru care în multe zone urbane sunt încălcate limitele privind poluarea aerului.

Cum sunt emisiile de poluanți ale vehiculelor reglementate la nivelul UE?

De-a lungul ultimelor decenii, Comisia a condus eforturile depuse de UE pentru reducerea progresivă a emisiilor de poluanți pentru calitatea aerului provenind de la vehiculele rutiere prin îmbunătățirea calității combustibililor și prin stabilirea de valori limită de emisie din ce în ce mai stricte pentru vehiculele noi.

În special, în privința emisiilor de NOx, Comisia a înăsprit valorile limită ale emisiilor de NOx pentru autoturismele cu motoare diesel cu mai multe ocazii:

 • Ianuarie 2000: 500 mg/km (Euro 3)
 • Ianuarie 2005: 250 mg/km (Euro 4)
 • Septembrie 2009: 180 mg/km (Euro 5)
 • Septembrie 2014: 80 mg/km (Euro 6)

Însă doar atât nu este suficient. Scandalul recent legat de emisii a arătat că unele automobile aflate astăzi în circulație nu respectă aceste valori în condiții reale de conducere, acest lucru însemnând că în aerul pe care-l respirăm sunt eliberați mai mulți poluanți.

Introducerea procedurii de încercare privind emisiile generate în condiții reale de conducere înăsprește și mai mult normele, deoarece aceasta va verifica emisiile de NOx și de particule ultrafine (numărul de particule - PN) ale vehiculelor aflate în deplasare pe drum și va reduce actualele discrepanțe dintre nivelul emisiilor măsurate în condiții reale de conducere și nivelul celor măsurate în laborator.

În plus, Comisia continuă să promoveze aplicarea deplină a obiectivelor existente privind calitatea aerului la nivelul UE și elaborează inițiative ambițioase de promovare a vehiculelor cu emisii scăzute.

Cum sunt încercate emisiile automobilelor?

Înainte ca un autovehicul să poată fi introdus pe piață, acesta trebuie să fie „omologat de tip”: autoritatea națională trebuie să certifice că prototipurile modelului îndeplinesc toate cerințele UE de siguranță, de mediu și de conformitate a producției înainte de a autoriza vânzarea tipului de vehicul în UE.

În prezent, este utilizată doar o încercare de laborator pentru a măsura emisiile de poluanți atmosferici ai unui vehicul. Cu toate acestea, pentru poluanți precum particulele ultrafine și NOx, emisiile unor vehicule măsurate în condiții de conducere pe drum depășesc în realitate în mod semnificativ emisiile măsurate în ciclul de încercare în laborator aplicabil în prezent [denumit New European Driving Cycle („Noul ciclu de conducere european”) - NEDC]. Pentru a corecta deficiența, încă dinainte de scandalul emisiilor apărut în septembrie 2015, Comisia a propus ca măsurarea emisiilor să fie efectuată în condiții reale de conducere.

Ce înseamnă încercarea emisiilor în condiții reale de conducere?

În cadrul procedurii de încercare a emisiilor în condiții reale de conducere (RDE), emisiile de poluanți – care includ oxizi de azot (NOx) și particule – se măsoară cu ajutorul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS - portable emission measuring systems), care sunt atașate pe automobil în condiții reale de conducere pe drum. Aceasta înseamnă că automobilul va fi condus în exterior pe drum, în condiții reale de variație aleatoare a unor parametri, precum accelerația, decelerația, temperatura ambiantă și sarcinile utile.

Procedura RDE nu înlocuiește, ci completează încercarea de laborator, care a fost, de asemenea, îmbunătățită pentru a reflecta mai bine condițiile reale de conducere, în special pentru a oferi cifre mai realiste privind emisiile de CO2 și consumul de combustibil.

Care sunt diversele „acte ale RDE”?

RDE a fost elaborată în patru acte de reglementare separate:

 • Actul 1 al RDE: Primul pas a fost acela de a defini procedura de încercare în condiții reale. Aceasta a fost aprobată de statele membre la reuniunea Comitetului tehnic – autovehicule (TCMV - Technical Committee of Motor Vehicles) din mai 2015 și a intrat în vigoare în 2016. Într-o primă etapă, care a început în prima parte a anului 2016, încercările referitoare la RDE au fost realizate doar în scopuri de monitorizare, fără un impact asupra omologării de tip care continuă să fie acordată pe baza măsurătorilor de laborator.
 • Actul 2 al RDE: În cea de-a doua etapă, s-a determinat promovarea treptată a încercării RDE pentru a avea un impact real asupra omologărilor de tip emise de autoritățile naționale. La 28 octombrie 2015, la reuniunea Comitetului tehnic – autovehicule (TCMV), statele membre au convenit ca măsurătorile RDE pentru NOx să aibă un caracter obligatoriu pentru toate modelele noi de autovehicule începând din septembrie 2017 și pentru toate vehiculele noi începând din septembrie 2019.
 • Actul 3 al RDE: Într-o a treia etapă, statele membre, reunite în cadrul Comitetului TCMV, au adoptat la 20 decembrie 2016 propunerea Comisiei de extindere a încercării RDE pentru a acoperi măsurarea numărului de particule (PN) din emisii pentru toate noile tipuri de vehicule începând cu septembrie 2017 și pentru toate vehiculele noi începând cu septembrie 2018. Aceste particule foarte mici, dar cancerigene, există în emisiile automobilelor cu motoare diesel, precum și în cele ale vehiculelor cu motoare pe benzină care utilizează tehnologia cu injecție directă. În temeiul actului 3 al RDE, Comisia a perfecționat, de asemenea, metodele de încercare pentru a lua în considerare faptul că deplasările citadine scurte în care demararea are loc cu motorul rece generează cea mai mare parte a poluării urbane. Pentru a acoperi o gamă mai largă de condiții, vor fi incluse și demarările cu motorul cald. În plus, prezentul act prevede, de asemenea, că performanțele unui automobil privind emisiile în condiții reale de conducere ar trebui precizate în mod clar de producător în certificatul de conformitate al fiecărui vehicul, astfel încât acestea să fie transparente și disponibile pentru toți cetățenii și pentru autoritățile publice.
 • Actul 4 al RDE: De asemenea, Comisia urmează să prezinte în lunile următoare o propunere de a consolida legislația RDE prin adăugarea posibilității de verificare independentă de către terți a automobilelor aflate deja în circulație (verificarea „conformității în circulație”), prin introducerea unor metode noi și mai reprezentative pentru încercarea vehiculelor hibride și prin adaptarea dispozițiilor pentru anumite tipuri speciale de vehicule.

Ce este factorul de conformitate în procedura de încercare a emisiilor în condiții reale de conducere (RDE)?

Spre deosebire de ciclul de încercare în laborator predefinit, caracteristicile intrinseci ale echipamentului de măsurare PEMS utilizat la încercările RDE conduc la o variație și mai mare și la un spectru mai larg al rezultatelor cantitative ale emisiilor din curse RDE diferite. În cazul în care incertitudinile tehnice și statistice referitoare la măsurătorile RDE nu sunt luate în considerare în mod corespunzător, s-ar putea întâmpla ca vehicule care de fapt sunt conforme să eșueze la o încercare RDE individuală sau vehicule care de fapt nu sunt conforme să treacă încercarea.

Conceptul de factor de conformitate (CF ­ Conformity Factor) ajută la depășirea acestei probleme. Prin factorul de conformitate, se pune accentul pe conformitatea medie a vehiculului cu limitele de emisii. De exemplu, limitele reglementate de emisii pot fi depășite atunci când se conduce pe un deal abrupt, ceea ce trebuie compensat apoi prin emisii sub limitele reglementate de emisii în condiții diferite, cum este conducerea moderată în oraș, în așa fel încât emisiile medii, la ponderarea acestor condiții în funcție de frecvența lor statistică, să nu depășească limitele.

Având în vedere noutatea măsurării emisiilor generate în condiții reale de conducere și limitele tehnice pentru îmbunătățirea pe termen scurt a performanțelor privind emisiile în lumea reală ale automobilelor diesel produse în prezent, statele membre au convenit, în octombrie 2015, cu privire la o perioadă de introducere treptată pentru reducerea discrepanțelor dintre limita reglementată măsurată în condiții de laborator și valorile emisiilor generate în condiții reale de conducere. Acordul prevede o abordare în două etape:

 1. în prima etapă, pentru a permite adaptarea la noile cerințe, producătorii vor trebui să reducă discrepanțele la un factor de conformitate de maximum 2,1 (de exemplu,168mg/km NOx în loc de 80mg/km) pentru modelele noi până în septembrie 2017 (pentru toate vehiculele noi până în septembrie 2019);
 2. în a doua etapă, această discrepanță va fi redusă în continuare la un factor de 1,5 (de exemplu, 120mg/km NOx în loc de of 80mg/km), luând în considerare marjele tehnice de eroare, până în ianuarie 2020 pentru toate modelele noi (până în ianuarie 2021 pentru toate vehiculele noi). Pentru a lua în considerare îmbunătățirile viitoare ale tehnologiei de măsurare, acest factor va face obiectul unei reexaminări anuale începând cu 2017 și, datorită progresului tehnologic, factorul de conformitate va fi redus și mai mult cu scopul de a-l aduce la valoarea 1 cât mai curând posibil și cel târziu până în 2023. Producătorii de automobile ar trebui, astfel, să înceapă deja proiectarea vehiculelor pentru a fi conforme cu un factor de conformitate de aproape 1 (= 80mg/km NOx).

Ce se întâmplă cu încercările privind emisiile de CO2?

Comisia a introdus, de asemenea, o procedură de încercare de laborator nouă și mai realistă, denumită noua procedură de încercare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) pentru măsurarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil provenind de la automobile și camionete. WLTP este o procedură de încercare armonizată la nivel mondial, dezvoltată în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) cu sprijinul Comisiei Europene.

WLTP înlocuiește Noul ciclu de conducere european (NEDC — New European Driving Cycle), care nu mai reflectă condițiile actuale de conducere sau tehnologiile vehiculului. WLTP va oferi valori ale consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 mai reprezentative pentru condițiile din lumea reală în beneficiul consumatorilor și al autorităților de reglementare, atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Aceasta va constitui un stimulent puternic pentru implementarea de tehnologii eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Noua încercare WLTP a fost adoptată de Comisie la 1 iunie 2017 și va fi obligatorie pentru toate noile modele de automobile din septembrie 2017 și pentru toate automobilele noi din septembrie 2018.

Ce altceva mai face Comisia pentru a face sistemul de omologare de tip mai robust?

Noile proceduri de încercare vor face măsurătorile de emisii mai realiste și mai precise și, în mare măsură, vor reduce, de asemenea, riscul de fraudă prin folosirea dispozitivelor de manipulare. Însă este necesară o revizuire mai amplă a sistemului de omologare de tip.

Acesta este motivul pentru care, în ianuarie 2016, Comisia a propus un nou regulament de revizuire a sistemului de omologare de tip actual. Propunerea vizează întărirea independenței și calității serviciilor tehnice desemnate pentru încercarea și inspectarea conformității vehiculului cu cerințele UE în materie de omologare de tip; introduce un sistem eficient de supraveghere a pieții pentru controlul conformității automobilelor aflate deja în circulație; și introduce o mai amplă supraveghere la nivel european. Aceasta include posibilitatea pentru Comisie de a suspenda, restricționa sau retrage desemnarea serviciilor tehnice ale căror performanțe sunt insuficiente și care se dovedesc prea laxe în privința aplicării normelor. De asemenea, Comisia va fi în măsură să efectueze încercări de verificare ex-post (prin intermediul Centrului său comun de cercetare) și, dacă va fi necesar, va iniția retrageri de pe piață. Comisiei i se va permite să impună sancțiuni financiare pentru a descuraja producătorii și serviciile tehnice să permită introducerea vehiculelor neconforme pe piață.

Propunerea Comisiei nu doar menține interdicția în vigoare privind dispozitivele de manipulare, pe care autoritățile naționale au obligația permanentă să o controleze și să o pună în aplicare, însă chiar face un pas mai departe în această direcție. În temeiul proiectului de regulament, producătorul va trebui să ofere accesul la protocoalele sistemelor informatice ale automobilului. Această măsură completează pachetul privind emisiile în condiții reale de conducere, ceea ce va face foarte dificilă eludarea cerințelor privind emisiile și include o obligație pentru producători de a-și face publică strategia privind reducerea emisiilor, așa cum se întâmplă în SUA.

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să își încheie rapid negocierile cu privire la această propunere.

Ce întreprinde Comisia în legătură cu automobilele cu motor diesel aflate în prezent în circulație care poluează prea mult?

Comisia a deschis deja proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a opt state membre pentru încălcarea legislației UE privind omologarea de tip în decembrie 2016 și în mai 2017 și continuă să supravegheze dacă legislația UE în domeniu este pusă în aplicare în mod corespunzător. De asemenea, Comisia se va asigura că normele privind concurența sunt respectate și va continua să depună eforturi pentru a obține condiții echitabile pentru consumatori.

Mai recent, Comisia a făcut apel la toate statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că automobilele neconforme sunt reparate sau retrase din circulație. Este esențial ca orice reparații propuse de producătorii de automobile să fie validate de autoritățile naționale pentru a aduce vehiculele în conformitate deplină, fără efecte negative asupra performanțelor vehiculului, asupra durabilității sau asupra consumului de combustibil al acestuia. Acest lucru trebuie să aibă loc cât mai curând posibil pentru a reduce rapid emisiile de NOx ale flotei pe motorină existente în Europa.

Comisia ia notă de eforturile recente făcute de unele state membre și de anumiți producători de automobile de a aborda situația actuală și așteaptă să primească informații complete cu privire la măsurile întreprinse la nivel național. În special, Comisia va evalua dacă măsurile propuse vor fi suficiente pentru a reduce emisiile de NOx în conformitate cu cerințele legale, contribuind astfel la ameliorarea calității aerului. De asemenea, Comisia este gata să faciliteze schimbul acestor informații între statele membre în interesul coerenței și al eficacității.

Ce face Comisia pentru a îmbunătăți calitatea aerului?

Normele UE nu au condus doar la limitarea emisiilor automobilelor, ci au stabilit, de asemenea, obiective pentru calitatea aerului care sunt monitorizate și puse în aplicare în mod constant. Standardele locale privind calitatea aerului (care prevăd limite și/sau valori țintă pentru un spectru larg de poluanți atmosferici care nu pot fi depășite) sunt stabilite în temeiul directivelor privind calitatea aerului înconjurător. În ceea ce privește NO2 în mod special, majoritatea statelor membre și peste 130 de orașe din aceste state în mod continuu și repetat nu au respectat valorile limită timp de mai mulți ani, astfel încât sunt necesare de urgență măsuri eficiente.

În decembrie 2013, Comisia a adoptat, de asemenea, Pachetul de politici pentru un aer curat, care cuprinde:

 • noi obiective de politică privind calitatea aerului pentru perioada de până în 2030;
 • o Directivă privind plafoanele naționale de emisie revizuită (Directiva 2016/2284/UE) cu plafoane naționale de emisie mai stricte pentru cinci poluanți principali [dioxid de sulf (SO2), NOx, compuși organici volatili nemetanici (VOCs), NH3 și particule în suspensie (PM2,5)]. Punerea în aplicare a noii directive va reduce cele 400 000 de decese premature cauzate anual de poluarea atmosferică din UE la aproximativ jumătate până în 2030.
 • o propunere pentru o nouă directivă (Directiva 2015/2193/UE) pentru reducerea poluării provenite de la instalațiile de combustie de dimensiuni medii.

Comisia va depune eforturi pentru a sprijini toate statele membre la o implementare robustă, cu implicarea, de asemenea, a autorităților locale și regionale, pentru a obține beneficii din momentul actual și până în 2030.

Cum promovează Comisia automobilele cu emisii scăzute sau zero?

Astfel cum s-a subliniat în comunicările Comisiei „O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute” din iulie 2016 și „Europa în mișcare” din mai 2017, UE trebuie să accelereze tranziția Europei spre mobilitatea cu zero emisii în direcția realizării unui sector al transporturilor decarbonizat și eficient din punct de vedere energetic.

Ca parte a primului pachet privind mobilitatea, Comisia a revizuit Directiva „Eurovigneta” în scopul, printre altele, de a promova taxe bazate pe performanțele de emisie ale vehiculelor.

Ca parte a celui de-al doilea pachet privind mobilitatea, Comisia are în prezent în lucru o serie de inițiative care urmează a fi dezvăluite înainte de sfârșitul anului. În acest context, Comisia lucrează în prezent la standarde UE privind CO2 pentru automobile și camionete pentru a pregăti terenul pentru vehicule cu emisii zero sau scăzute într-o manieră neutră din punct de vedere tehnologic. Este în curs o evaluare de impact, fiind examinate diferite opțiuni. Comisia revizuiește, de asemenea, „Directiva privind vehiculele nepoluante” pentru a promova prin achiziții publice adoptarea de vehicule mai puțin poluante.

În plus, Comisia are, de asemenea, în vedere prezentarea unei evaluări a cadrelor de politici ale statelor membre pentru dezvoltarea pieței combustibililor alternativi și infrastructura acestora. Acest raport decurge din cerința stipulată în Directiva 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, care impune statelor membre să comunice Comisiei Europene, până la 18 noiembrie 2016, cadrele lor naționale de politică (NPF - National Policy Frameworks) cu privire la dezvoltarea pieței pentru combustibilii alternativi, inclusiv cu privire la dezvoltarea infrastructurii aferente necesare. Raportul va include un Plan de acțiune în care vor fi evidențiate acțiuni concrete și vor fi formulate recomandări clare adresate statelor membre pentru a elimina lacunele existente și a răspunde necesităților identificate, precum și pentru a prezenta acțiunile de mobilizare a resurselor financiare.

În plus, Mecanismul pentru interconectarea Europei promovează deja implementarea unor strategii privind combustibilii alternativi prin stimularea eficienței energetice, prin introducerea unor sisteme alternative de propulsie, inclusiv a unor sisteme de alimentare cu energie electrică, și prin furnizarea infrastructurii corespunzătoare. Pentru perioada 2014-2020, Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) – Transport este dotat cu 24 de miliarde EUR.

Vehiculele cu emisii zero reprezintă, de asemenea, o prioritate specifică a Grupului la nivel înalt GEAR 2030, format din experți din sector sub conducerea comisarului Bieńkowska. Un raport final al acestui grup, așteptat în toamnă, ar trebui să prezinte recomandări politice cu privire la promovarea competitivității sectorului automobilelor din UE, în special în ceea ce privește automobilele cu zero emisii și cele automatizate. Pe această bază, Comisia va prezenta ulterior propuneri concrete până în 2030.

Informații suplimentare

Comunicat de presă: Încercări noi și îmbunătățite pentru emisiile automobilelor devin obligatorii la 1 septembrie

Materiale audiovizuale

Acte ale RDE:

Comunicat de presă privind propunerea de omologare de tip

Propunere de regulament privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor

Comunicarea Comisiei „Europa în mișcare”

 

 

MEMO/17/2821

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar