Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Den digitala inre marknaden – portabilitet för innehållstjänster

Bryssel den 8 februari 2017

Frågor och svar

1/ Vad är förordningens syfte?

Syftet är att se till att européer som köper eller abonnerar på innehållstjänster, som ger tillgång till filmer, sportsändningar, musik, e-böcker och spel, kan använda dessa tjänster också när de reser till andra EU-länder.

 

2/ Vilka kommer att gynnas av de nya reglerna?

•  Konsumenter som bor i EU: Tack vare de nya bestämmelserna kommer de att kunna fortsätta använda sina innehållstjänster – för att titta på filmer eller idrottsevenemang, lyssna på musik, ladda ned e-böcker eller spela spel – även när de besöker andra EU-länder.

Onlineplattformar: De kommer att kunna erbjuda konsumenterna portabilitet över gränserna utan att behöva förvärva licenser för andra territorier.

Rättighetshavare: De kommer att kunna förlita sig på starka skyddsmekanismer som skyddar deras rättigheter mot missbruk.

 

3/ Hur kommer innehållsleverantörerna att kontrollera var konsumenten bor?

Tjänsteleverantören kommer att behöva kontrollera i vilket land abonnenten har sin hemvist. Det ska göras i samband med att kontrakten ingås och förlängs.

Tjänsteleverantörerna kommer att kontrollera hemvisten baserat på t.ex. betalningsuppgifter, betalning av licensavgifter för sändningstjänster, avtal om internetabonnemang eller telefonabonnemang eller IP-kontroller, eller genom att abonnenten själv intygar sin adress. Tjänsteleverantören kommer kunna använda upp till två olika kontrollmetoder från en lista i förordningen.

 

4/ Kommer förordningen också att gälla för kostnadsfria nättjänster?

Leverantörer av kostnadsfria innehållstjänster kommer att kunna välja om de vill omfattas av de nya bestämmelserna. Om de bestämmer sig för att gå in i systemet och erbjuda portabilitet i enlighet med förordningen kommer de att omfattas av samtliga bestämmelser på samma sätt som betaltjänster.

 

5/ Finns det några exempel på problem som förordningen kommer att lösa?

Personer som reser till andra EU-länder drabbas ofta av olika begränsningar: De kan blockeras från sina innehållstjänster eller endast få begränsad tillgång till dessa. Många tycker att det är för besvärligt att ta ett abonnemang på en lokal tjänst, särskilt när det handlar om korta resor. Det händer också att de filmer eller serier de vill se inte finns tillgängliga, eller att de endast erbjuds på ett främmande språk.

•  En person har ett HBO Nordic-abonnemang och försöker titta på film under en semester i Italien kommer att få ett meddelande som säger att tjänsten endast är tillgänglig i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

•  En fransk användare av MyTF1, som erbjuder filmer och tv-serier, kan inte hyra en ny film under en affärsresa i Storbritannien.

Det händer att användare bara kan titta på innehåll som de redan har laddat ner på sin mobila enhet.

•  Användare av den belgiska filmtjänsten Universciné måste komma ihåg att ladda ner filmer som de hyrt innan de reser till ett annat EU-land. De kan nämligen inte använda tjänstens streamingfunktion utanför sitt hemland.

Abonnenter på musiktjänster som Spotify och Deezer) eller e-böcker drabbas i mindre utsträckning av portabilitetsbegränsningar. Man kan dock inte utesluta sådana begränsningar i framtiden, och därför är bestämmelserna viktiga även för sådana tjänster.

 

6/ Kommer tjänsteleverantören att kunna ta betalt för portabiliteten?

Nej, enligt de nya bestämmelserna kommer innehållstjänster på nätet inte att kunna ta ut extraavgifter av konsumenterna eller abonnenterna för att de tillhandahåller portabilitet över gränserna.

 

7/ Kommer sportinnehåll att omfattas av de nya bestämmelserna?

Ja, olika nättjänster med sportinnehåll kommer att omfattas: När sport ingår i ett tv- eller radioprogram som finns tillgängligt på nätet och när sporten ingår i ett allmänt tjänstepaket där det viktigaste inslaget är tillhandahållandet av verk som skyddas av upphovsrätt eller liknande rättigheter (t.ex. filmer och serier), men även när en arrangör av idrottsarrangemang inrättar en särskild innehållstjänst på nätet.

 

Närmare upplysningar

IP/17/225

Faktablad

MEMO/17/243

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar