Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Jednotný digitálny trh – Prenosnosť online obsahových služieb

Brusel 8. február 2017

Otázky a odpovede

1. Čo je cieľom nariadenia?

Cieľom je zabezpečiť, aby Európania, ktorí si kúpili alebo predplatili online obsahové služby umožňujúce prístup z domu k filmom, športovému vysielaniu, hudbe, elektronickým knihám a hrám, k nim mohli mať prístup aj pri vycestovaní do iných krajín EÚ.

 

2. Pre koho budú nové pravidlá prínosom?

• Pre spotrebiteľov, ktorí žijú v EÚ: nové pravidlá im umožnia naďalej využívať online obsahové služby na sledovanie filmov alebo športových podujatí, počúvanie hudby, sťahovanie elektronických kníh či hranie hier pri návšteve iných krajín EÚ.

• Pre online platformy: budú môcť poskytovať cezhraničnú prenosnosť spotrebiteľom bez toho, aby museli získať licenciu pre iné územia.

• Pre držiteľov práv: budú sa môcť oprieť o silné záruky, ktoré ochránia ich práva pred zneužívaním.

 

3. Ako si poskytovatelia obsahu overia bydlisko?

Poskytovateľ služieb si bude musieť overiť bydlisko predplatiteľa. Urobí tak pri uzavretí a obnovení zmluvy.

Poskytovatelia služieb si bydlisko budú môcť overiť na základe takých informácií, ako sú napr. údaje o platbe, zaplatenie licenčného poplatku za vysielacie služby, existencia zmluvy o internetovom alebo telefonickom pripojení, kontrola IP adresy alebo vyhlásenie predplatiteľa o bydlisku. Poskytovateľ služby bude môcť použiť až dva spôsoby overenia zo zoznamu uvedeného v nariadení.

 

4. Bude sa nariadenie uplatňovať aj na bezplatné online služby?

Poskytovatelia bezplatných online obsahových služieb budú mať možnosť zvoliť si, či chcú využívať výhody týchto nových pravidiel. Ak sa tak rozhodnú a budú poskytovať prenosnosť v zmysle nariadenia, budú sa na nich vzťahovať všetky pravidlá rovnako ako na poskytovateľov platených služieb.

 

5. Aké sú príklady problémov, ktoré sa nariadením vyriešia?

Ľudia, ktorí v rámci EÚ vycestujú do inej krajiny, často čelia obmedzeniam: môžu byť odrezaní od svojich online obsahových služieb alebo k nim majú len obmedzený prístup. Pre mnohých ľudí, ktorí vycestujú najmä na krátky čas, nemusí byť výhodné predplatiť si miestne služby, respektíve môžu zistiť, že ich obľúbené filmy a seriály nie sú k dispozícii alebo sú k dispozícii len v cudzom jazyku.

• Predplatiteľ, ktorý sa snaží sledovať filmy prostredníctvom svojho účtu Home Box Office (HBO) Nordic vidí počas dovolenky v Taliansku hlásenie „služba je dostupná iba vo Švédsku, v Nórsku, Dánsku a vo Fínsku“.

• Francúzsky predplatiteľ online služby MyTF1, ktorá ponúka filmy a seriály, si nemôže počas služobnej cesty v Spojenom kráľovstve požičať nový film.

Používatelia môžu sledovať napríklad len ten obsah, ktorý si už stiahli do svojich prenosných zariadení.

• Používatelia belgickej filmovej služby Universciné si pred odchodom do inej krajiny EÚ nesmú zabudnúť stiahnuť film, ktorý si požičali. Keď sa nachádzajú mimo svojej domovskej krajiny nemôžu využívať službu Universciné na priame sledovanie obsahu.

Menej závažné problémy či obmedzenia existujú v súvislosti s prenosnosťou predplatených online hudobných služieb (ako napr. Spotify alebo Deezer) alebo elektronických kníh. Nemožno však vylúčiť obmedzenia v budúcnosti, a preto sú súčasné pravidlá dôležité aj pre takéto služby.

 

6. Bude si môcť poskytovateľ služieb účtovať poplatky za prenosnosť?

Nie, podľa nových pravidiel nebudú môcť poskytovatelia online obsahových služieb účtovať spotrebiteľom či predplatiteľom žiadne dodatočné poplatky za poskytovanie cezhraničnej prenosnosti.

 

7. Budú sa nové pravidlá vzťahovať na prenosnosť predplatených športových online služieb?

Áno, nariadenie sa bude vzťahovať na rôzne športové online obsahové služby: v prípade, ak je športové vysielanie súčasťou televízneho alebo rozhlasového programu dostupného online; ak je športové vysielanie súčasťou celkového balíka online služieb, ktorého hlavnou črtou je poskytovanie diel chránených autorskými právami alebo s nimi súvisiacimi právami (napr. filmov a televíznych seriálov); ale aj v prípade, ak organizátor športového podujatia zriadi osobitnú online obsahovú službu.

 

Ďalšie informácie

IP/17/225

Prehľad

MEMO/17/243

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar