Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Jednolity rynek cyfrowy – Przenoszenie usług online w zakresie treści

Bruksela, 8 lutego 2017 r.

Pytania i odpowiedzi

1. Co jest celem rozporządzenia?

Rozporządzenie ma na celu zapewnienie, aby Europejczycy, którzy kupują lub abonują usługi online w zakresie treści, umożliwiające im w domu dostęp do filmów, transmisji wydarzeń sportowych, muzyki, książek elektronicznych i gier, mieli też do nich dostęp podczas podróży i pobytu w innych państwach UE.

 

2. Kto odniesie korzyść z tych nowych przepisów?

•  konsumenci mieszkający w UE: dzięki nowym przepisom będą mogli korzystać z usług online w zakresie treści – oglądać filmy bądź wydarzenia sportowe, słuchać muzyki, pobierać książki elektroniczne lub gry – także podczas pobytu w innych krajach UE;

  • platformy internetowe: będą mogły oferować konsumentom możliwość transgranicznego przenoszenia usług bez konieczności uzyskania licencji obejmujących terytoria innych państw;

•  podmioty praw autorskich: będą mogli liczyć na silne gwarancje w zakresie ochrony swoich praw przed nadużyciami.

 

3. W jaki sposób dostawcy treści będą weryfikować państwo zamieszkania?

Dostawca usług będzie musiał dokonać weryfikacji państwa zamieszkania abonenta. Będzie się to odbywać w momencie zawierania i przedłużania umowy.

Dostawcy usług będą mogli sprawdzać państwo zamieszkania na podstawie takich informacji jak dane zgłoszone do celów płatności, opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego, istnienie umowy na świadczenie usług internetowych lub telefonicznych, weryfikacja adresu IP lub oświadczenie abonenta o miejscu zamieszkania. Dostawca usług będzie w stanie stosować najwyżej dwa sposoby weryfikacji z wykazu zawartego w rozporządzeniu.

 

4. Czy rozporządzenie będzie mieć również zastosowanie do usług online świadczonych bezpłatnie?

Dostawcy świadczonych bezpłatnie usług online w zakresie treści będą mogli zdecydować, czy chcą korzystać z tych nowych przepisów. Gdy dokonają pozytywnego wyboru i zaoferują przenoszenie usług zgodnie z rozporządzeniem, jego przepisy będą miały do nich zastosowanie w taki sam sposób jak w odniesieniu do płatnych usług.

 

5. Czy znane są przykłady problemów, które zostaną rozwiązane dzięki rozporządzeniu?

Osoby podróżujące za granicę w obrębie UE często napotykają ograniczenia: bywają odcięte od usług online w zakresie treści, z których normalnie korzystają, lub dostęp ten jest ograniczony. Wiele osób uważa, że - zwłaszcza w przypadku krótkich wyjazdów - wykupywanie abonamentu na lokalne usługi jest niedogodne. Może też okazać się, że ich ulubione filmy i seriale nie są dostępne bądź są dostępne jedynie w obcej wersji językowej.

•  Abonent, który próbuje oglądać filmy za pośrednictwem swojego konta HBO Nordic podczas wakacji we Włoszech, zobaczy komunikat informujący, że usługa „jest dostępna jedynie w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii”.

•  Francuski użytkownik usługi MyTF1 obejmującej filmy i seriale nie może wypożyczyć nowego filmu podczas podróży służbowej do Wielkiej Brytanii.

Użytkownicy mogą na przykład być w stanie wyświetlić jedynie te treści, które uprzednio pobrali już na swoje urządzenie przenośne.

•  Klienci belgijskiego serwisu filmowego Universciné muszą pamiętać, aby pobrać wypożyczone filmy przed wyruszeniem w podróż do innego kraju UE. Nie mogą korzystać z funkcji streamingu Universciné, przebywając poza Belgią.

Mniej istotne problemy lub ograniczenia dotyczą przenoszenia abonamentu na korzystanie z usług internetowych serwisów muzycznych (takich jak Spotify lub Deezer) lub książek elektronicznych. Przyszłych ograniczeń nie da się jednak wykluczyć, dlatego obecne przepisy są także ważne dla takich usług.

 

6. Czy dostawcy usług będą mogli pobierać opłaty za przenoszenie treści?

Nie, zgodnie z nowymi przepisami zapewnienie transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści nie będzie mogło wiązać się z dodatkowymi kosztami dla konsumentów/abonentów.

 

7. Czy nowe przepisy obejmą przenoszenia internetowych abonamentów sportowych?

Tak, zostaną nimi objęte różnorodne usługi online w zakresie treści sportowych: jeżeli sport stanowi część oferty programu telewizyjnego lub radiowego dostępnego w internecie; jeżeli sport jest częścią ogólnego pakietu usług online, których głównym elementem jest udostępnianie utworów chronionych prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (np. filmów i seriali); ale także jeżeli organizator imprezy sportowej zaoferuje ukierunkowaną usługę online w zakresie treści.

 

Dodatkowe informacje

IP/17/225

Zestawienie informacji

MEMO/17/243

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar