Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Digitālā satura vienotais tirgus – tiešsaistes satura pakalpojumu pārnesamība

Briselē, 2017. gada 8. februārī

Jautājumi un atbildes

1) Kāds ir regulas mērķis?

Mērķis ir nodrošināt, lai eiropieši, kas pērk vai abonē tiešsaistes satura pakalpojumus, ar kuru palīdzību viņi savā valstī var piekļūt filmām, sporta raidījumiem, mūzikai, e-grāmatām un spēlēm, varētu šādam saturam piekļūt arī laikā, kad viņi ceļo citās ES valstīs.

 

2) Kas gūs labumu no jaunajiem noteikumiem?

•  Patērētāji, kas dzīvo ES: pateicoties jaunajiem noteikumiem, viņi varēs turpināt tiešsaistes satura pakalpojumu izmantošanu, arī apmeklējot citas ES valstis. Proti, skatīties filmas un sporta raidījumus, klausīties mūziku, lejupielādēt e-grāmatas un spēlēt spēles.

•  Tiešsaistes platformas: tās varēs patērētājiem nodrošināt pakalpojumu pārrobežu pārnesamību, neiegūstot licences citām valstīm.

•  Tiesību turētāji: viņi varēs būt droši, ka viņu tiesības ir labi aizsargātas.

 

3) Kā satura sniedzēji pārbaudīs, kurā valstī klients dzīvo?

Pakalpojumu sniedzējam būs jāpārbauda, kurā valstī abonents dzīvo. Tas tiks darīts, noslēdzot un atjaunojot līgumu.

Pakalpojumu sniedzēji varēs pārbaudīt dzīvesvietas valsti, pamatojoties uz dažādu informāciju, piemēram, maksājuma datiem, licences nodevas maksājumu par apraides pakalpojumiem, interneta vai tālruņa pieslēguma līguma eksistenci, IP adreses pārbaudi vai abonenta deklarāciju par dzīvesvietas adresi. Pakalpojumu sniedzējs drīkstēs izmantot ne vairāk kā divus pārbaudes veidus no regulā iekļautā saraksta.

 

4) Vai regula attieksies arī uz tiešsaistes pakalpojumiem, ko piedāvā par velti?

Tādu tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzēji, kurus piedāvā par velti, varēs izvēlēties, vai viņi grib izmantot šo jauno noteikumu priekšrocības. Ja viņi to nolems darīt un nodrošināt regulā paredzēto pārnesamību, visi noteikumi attieksies arī uz viņiem tādā pašā veidā, kā tie attiecas uz maksas pakalpojumiem.

 

5) Miniet piemērus, kā regula atrisinās līdzšinējās problēmas!

Tiem, kas ES dodas uz ārzemēm, bieži ir ierobežojumi: var būt tā, ka tur viņiem iecienītie tiešsaistes satura pakalpojumi nav pieejami nemaz vai ir pieejami tikai daļēji. Daudziem cilvēkiem nav ērti sākt abonēt vietējo pakalpojumu, vai viņu iecienītās filmas un seriāli ārzemēs nav pieejami vai ir tikai svešvalodā. Šī problēma ir īpaši traucējoša, kad viņi dodas īsos ceļojumos.

•  Abonents, kurš, pavadot atvaļinājumu Itālijā, mēģina skatīties filmas, izmantojot savu Ziemeļvalstīm paredzēto "Home Box Office" kontu, ierauga kļūdas paziņojumu, ka pakalpojums "ir pieejams tikai Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā un Somijā".

•  Francijā dzīvojošs "MyTF1" filmu un seriālu pakalpojuma lietotājs nevar nomāt jaunu filmu, atrodoties komandējumā Apvienotajā Karalistē.

Var būt tā, ka lietotāji, piemēram, var skatīties tikai saturu, kuru viņi jau ir lejupielādējuši savā pārnēsājamā ierīcē.

•  Beļģijas filmu pakalpojuma "Universciné" lietotājiem jāatceras lejupielādēt nomāto filmu pirms došanās uz citu ES valsti. Ārpus savas valsts viņi nevar izmantot "Universciné" straumēšanas pakalpojumu.

Tiešsaistes mūzikas pakalpojumu (piemēram, "Spotify" un "Deezer") un e-grāmatu abonentiem ir daudz mazāk ar pārnesamību saistītu problēmu. Tomēr nav izslēgts, ka nākotnē ierobežojumi varētu rasties. Tāpēc jaunie noteikumi ir svarīgi arī šādiem pakalpojumiem.

 

6) Vai pakalpojumu sniedzējs drīkstēs prasīt maksu par pārnesamību?

Nē, saskaņā ar jaunajiem noteikumiem tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji klientiem un abonentiem nevarēs prasīt papildu maksu par pārrobežu pārnesamību.

 

7) Vai jaunie noteikumi attieksies arī uz tiešsaistes sporta raidījumu abonementu pārnesamību?

Jā, tie attieksies uz dažādiem ar sportu saistītiem tiešsaistes satura pakalpojumiem: tādiem, kur sports ir tīmeklī pieejamas TV vai radio programmas sastāvdaļa vai tādas tiešsaistes pakalpojuma paketes sastāvdaļa, kuras galvenā iezīme ir darbu ar aizsargātām autortiesībām un blakustiesībām (piemēram, filmu un seriālu) piedāvāšana. Noteikumi būs spēkā arī gadījumos, kad sporta organizators izveido īpašu tiešsaistes satura pakalpojumu.

 

Kur meklēt sīkāku informāciju

IP/17/225

Factsheet

MEMO/17/243

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar