Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Digitaaliset sisämarkkinat – Verkkosisältöpalvelujen siirrettävyys

Bryssel 8. helmikuuta 2017

Kysymyksiä ja vastauksia

1/ Mikä on asetuksen tavoite?

Tavoitteena on varmistaa, että eurooppalaiset kuluttajat, jotka kotimaassaan ostavat tai tilaavat verkkosisältöpalveluista elokuvia, urheilulähetyksiä, musiikkia, sähköisiä kirjoja ja pelejä, voivat käyttää niitä myös matkustaessaan muissa EU-maissa.

 

2/ Ketkä hyötyvät uusista säännöistä?

•  EU:ssa asuvat kuluttajat voivat uusien sääntöjen ansiosta käyttää verkkosisältöpalveluita elokuvien tai urheilutapahtumien katselemiseen, musiikin kuuntelemiseen, sähköisten kirjojen lataamiseen tai pelien pelaamiseen vieraillessaan muissa EU-maissa.

•  Verkkoalustat voivat tarjota kuluttajille rajatylittävän siirrettävyyden ilman lisenssien hankkimista muille alueille.

•  Oikeudenhaltijat voivat luottaa vahvoihin suojatoimiin, joilla niiden oikeudet suojataan väärinkäytöksiltä.

 

3/ Miten sisällöntarjoajat varmistavat kuluttajan asuinmaan?

Palveluntarjoajan on varmistettava tilaajan asuinmaa. Tämä tapahtuu sopimusta tehtäessä ja uusittaessa.

Palveluntarjoajat voivat käyttää asuinmaan varmistamiseen esimerkiksi maksutietoja, televisiolupamaksun suorittamista, internet- tai puhelinliittymäsopimusta, IP-osoitteen tarkastamista tai tilaajan antamaa ilmoitusta omasta osoitteestaan. Palveluntarjoaja voi käyttää enintään kahta asetuksessa lueteltua varmistuskeinoa.

 

4/ Sovelletaanko asetusta myös maksuttomiin verkkosisältöpalveluihin?

Maksuttomien verkkosisältöpalvelujen tarjoajat voivat valita, haluavatko ne käyttää näitä uusia sääntöjä. Jos ne päättävät soveltaa sääntöjä ja tarjoavat asetuksen mukaista siirrettävyyttä, sääntöjä sovelletaan niihin samalla tavoin kuin maksullisissa palveluissa.

 

5/ Onko esimerkkejä ongelmista, jotka ratkaistaan tällä asetuksella?

Kuluttajat kohtaavat usein rajoituksia matkustaessaan muihin EU-maihin: verkkosisältöpalveluiden käyttö voi olla mahdotonta tai palvelut ovat saatavilla vain osittain. Erityisesti lyhyillä matkoilla ei ole käytännöllistä tilata paikallista palvelua, eivätkä omat suosikkielokuvat tai -sarjat ole välttämättä saatavilla tai ainakaan saatavilla kuluttajan omalla kielellä.

•  Home Box Office (HBO) Nordic ‑palvelun tilaaja saa lomamatkallaan Italiassa viestin, jonka mukaan palvelu "on saatavilla ainoastaan Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa".

•  Elokuvia ja televisiosarjoja tarjoavan MyTF1-palvelun ranskalainen tilaaja ei pysty vuokraamaan uutta elokuvaa työmatkalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Käyttäjät voivat esimerkiksi katsella ainoastaan sisältöä, joka on jo ladattu mobiililaitteelle.

•  Belgialaisen Universciné-elokuvapalvelun käyttäjien on muistettava ladata vuokraamansa elokuva ennen matkaa toiseen EU-maahan. Universciné-palvelun suoratoistoa ei voi käyttää kotimaan ulkopuolella.

Tilauksen siirrettävyyteen liittyviä ongelmia tai rajoituksia on merkittävästi vähemmän verkon musiikkipalveluiden (kuten Spotify tai Deezer) tai sähköisten kirjojen tilauksissa. Tulevaisuudessa rajoitukset eivät kuitenkaan ole mahdottomia, joten nyt vahvistetut säännöt ovat tärkeitä myös näissä palveluissa.

 

6/ Voiko palveluntarjoaja periä maksun siirrettävyydestä?

Ei. Uusien sääntöjen mukaan verkkosisältöpalveluissa ei voida määrätä lisämaksuja kuluttajille tai tilaajille, kun rajatylittävä siirrettävyys tulee käyttöön.

 

7/ Kuuluuko urheilusisällön verkkotilausten siirrettävyys näiden uusien sääntöjen piiriin?

Kyllä. Erilaiset verkossa urheilusisältöä tarjoavat palvelut kuuluvat sääntöjen soveltamisalaan, kun urheilu kuuluu osana verkossa tarjolla olevaan televisio- tai radio-ohjelmaan, kun urheilusisältö on osa yleistä verkkopalvelupakettia, jonka tärkein ominaisuus on tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla suojattujen teosten tarjoaminen (eli elokuvat ja sarjat), mutta myös silloin, kun urheilutapahtuman järjestäjä perustaa erityisen verkkosisältöpalvelun.

 

Lisätietoa

IP/17/225

Tietosivu

MEMO/17/243

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar