Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor al lunii iunie: principalele decizii

Bruxelles, 14 iunie 2017

Prezentare generală pe domenii de politică

Prin pachetul lunar de decizii privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie sunt prezentate mai jos, fiind grupate pe domenii de politică Comisia închide, de asemenea, 101 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

 

1. Energie

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

O scrisoare de punere în întârziere și un aviz motivat:

Comisia solicită REPUBLICII CEHE și ȚĂRILOR DE JOS să respecte integral Directiva privind performanța energetică a clădirilor

Comisia Europeană a solicitat Republicii Cehe să transpună corect în legislația națională toate cerințele Directivei privind performanța energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE). În UE, clădirile reprezintă 40 % din consumul de energie și 36 % din emisiile de CO2. Implementarea corectă a directivei este esențială pentru atingerea obiectivelor UE în materie de energie și climă, precum și pentru a-i ajuta pe consumatori să economisească bani la facturile de energie și să își îmbunătățească confortul. În temeiul acestei legislații, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică pentru clădirile noi și existente, să asigure certificarea performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că, începând din 2021, toate clădirile noi vor avea „un consum de energie aproape egal cu zero”. Potrivit evaluării Comisiei, nu toate cerințele directivei au fost îndeplinite. În special, legislația națională nu garantează încă afișarea certificatului de performanță energetică în clădirile frecvent vizitate de public, conform cerințelor. Republica Cehă are la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. De asemenea, Comisia a trimis o scrisoare suplimentară de punere în întârziere Țărilor de Jos, solicitându-le în mod oficial să asigure implementarea și aplicarea corectă a Directivei privind performanța energetică a clădirilor t (Directiva 2010/31/UE).

 

Un aviz motivat:

Siguranța activităților offshore: Comisia solicită ȚĂRILOR DE JOS să transpună integral Directiva UE privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere offshore

Comisia a cerut Țărilor de Jos să asigure transpunerea integrală a Directivei privind siguranța activităților offshore (Directiva 2013/30/UE). În această directivă, UE a pus în aplicare un set de norme menite să contribuie la prevenirea accidentelor, precum și la asigurarea unei reacții prompte și eficiente în cazul producerii unor astfel de accidente. Statele membre trebuie să se asigure că întreprinderile - cărora le acordă o licență de explorare sau de producție - sunt bine finanțate, dispun de expertiza tehnică necesară și au la dispoziție resurse care să poată fi utilizate atunci când este necesar. Întreprinderile sunt, de asemenea, pe deplin răspunzătoare de daunele ecologice cauzate speciilor și habitatelor naturale protejate. Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 19 iulie 2015. Astăzi, Comisia a trimis un aviz motivat suplimentar Țărilor de Jos, deoarece continuă să existe lacune în legislația națională care transpune directiva. Țările de Jos au la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

 

O scrisoare de punere în întârziere:

Directiva privind energia electrică și Directiva privind gazele naturale:Comisia Europeană a trimis o scrisoare de punere în întârziere Țărilor de Jos, solicitându-le în mod oficial să asigure implementarea și aplicarea corectă a Directivei privind energia electrică (Directiva 2009/72/CE) și a Directivei privind gazele naturale (Directiva 2009/73/CE). Directivele menționate fac parte din Al treilea pachet privind energia și conțin dispoziții juridice esențiale care permit buna funcționare a piețelor de energie.

 

2. Mediu

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Avize motivate:

Protecția naturii: Comisia solicită POLONIEI să respecte normele de protecție a naturii pentru lacul Gopło

Comisia transmite un aviz motivat suplimentar Poloniei cu privire la o încălcare a Directivelor privind păsările și habitatele în siturile Natura 2000 din lacul Gopło și Ostoja Nadgoplańska din centrul Poloniei. Cazul se referă la operațiunile unei mine de lignit de suprafață situate în apropierea acestor situri. Activitățile de exploatare minieră duc la o scădere a nivelului apelor subterane, ceea ce poate perturba echilibrul hidrologic în jurul lacului și poate produce efecte negative semnificative asupra siturilor. În avizul motivat emis inițial în ianuarie 2012, Comisia a invocat lipsa unei evaluări a impactului asupra mediului al exploatațiilor miniere de suprafață, în special din cauza metodelor inadecvate de modelare. Autoritățile poloneze au acceptat să corecteze modelul hidrogeologic. Noul model confirmă riscul de efecte negative semnificative. Cu toate acestea, permisul de mediu emis pentru mina respectivă în 2007 pe baza evaluării inițiale este încă valabil și, în ciuda constatărilor noului model, nu au fost luate măsuri pentru a-l reînnoi. Din acest motiv, Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat suplimentar Poloniei și să îi ofere acestei țări posibilitatea de a aborda în mod corespunzător aceste noi constatări și de a ajusta condițiile de funcționare a minei de suprafață. În cazul în care Polonia nu ia măsuri în termen de două luni, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

Calitatea aerului: Comisia atrage atenția Poloniei cu privire la neîndeplinirea obligației de a comunica măsuri de reducere a emisiilor de vapori de benzină

Comisia Europeană a decis să trimită astăzi un aviz motivat Poloniei, întrucât autoritățile poloneze nu au reușit să comunice măsurile de reducere a emisiilor generate de vapori de benzină. Statele membre au trebuit să transpună o modificare din 2014 a normelor UE privind reducerea emisiilor de vapori de benzină eliberați în atmosferă în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină (Directiva 2014/99/UE a Comisiei) până la 13 martie 2016. Polonia nu a notificat până în prezent instrumentele juridice care transpun dispozițiile privind testarea sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină în legislația națională. Această directivă reprezintă un instrument esențial pentru protejarea sănătății umane și a mediului prin limitarea emisiilor de compuși organici volatili din benzină în atmosferă. Acestea provoacă niveluri excesive de benzen toxic și formarea de ozon fotochimic, care cauzează boli respiratorii precum astmul. În plus, ozonul este un gaz cu efect de seră. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat, iar autoritățile poloneze au la dispoziție două luni pentru a răspunde. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite Polonia în fața Curții de Justiție a UE.

Pungile din plastic: Comisia solicită CIPRULUI, GRECIEI, ITALIEI și POLONIEI să aplice normele UE privind pungile de transport din plastic subțiri

Comisia cere Ciprului, Greciei, Italiei și Poloniei să finalizeze transpunerea legislației UE în materie de deșeuri în legislația lor națională. În vederea soluționării problemelor legate de risipirea resurselor și de aruncarea de gunoaie pe domeniul public, statele membre trebuiau să adopte măsuri pentru a reduce consumul de pungi de transport din plastic subțiri, astfel cum este prevăzut de Directiva privind pungile de plastic [Directiva (UE) 2015/720], până la 27 noiembrie 2016. Directiva impune statelor membre obligația de a realiza acest lucru prin stabilirea unui preț pentru pungile de transport din plastic subțiri și/sau introducerea unor obiective naționale de reducere. Guvernele naționale au la dispoziție o serie de măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite de comun acord. Acestea includ instrumente economice, cum ar fi taxele sau redevențele. O altă opțiune este introducerea unor obiective naționale de reducere: statele membre trebuie să se asigure că nu se consumă mai mult de 90 de pungi pe cap de locuitor pe an până la sfârșitul anului 2019. Până la sfârșitul anului 2025, acest număr ar trebui stabilit la maximum 40 de pungi pe persoană. Ambele opțiuni pot fi realizate fie prin măsuri obligatorii, fie prin acorduri cu sectoare economice. Este, de asemenea, posibil să se interzică pungile din plastic, cu condiția ca aceste interdicții să nu depășească limitele stabilite de directivă pentru a menține libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței unice europene. Comisia verifică în mod prioritar dacă statele membre și-au îndeplinit obligația de a transpune această directivă. Astăzi, Comisia trimite un ultim avertisment Ciprului, Greciei, Italiei și Poloniei pentru că nu au notificat Comisiei măsurile lor. Statele membre respective au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde la avizul motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite statele membre respective în fața Curții de Justiție a UE.

 

O scrisoare de punere în întârziere și un aviz motivat:

Zgomot: Comisia îndeamnă REPUBLICA CEHĂ și SLOVACIA să adopte măsuri privind zgomotul ambiental

Comisia solicită Republicii Cehe și Slovaciei să întocmească hărți strategice de zgomot, precum și planuri de acțiune, în conformitate cu Directiva privind zgomotul ambiental (Directiva 2002/49/CE). Zgomotul ambiental - provocat de transportul rutier, feroviar și traficul aeroportuar, industrie, construcții și alte activități în aer liber - este a doua cauză de deces prematur, după poluarea atmosferică. Directiva privind zgomotul ambiental solicită statelor membre să adopte hărți de zgomot care să prezinte expunerea la zgomot în aglomerații de dimensiuni mai mari, precum și pe drumurile principale, căile ferate principale și în aeroporturile principale. Aceste hărți servesc ulterior ca bază pentru definirea măsurilor din planurile de acțiune privind zgomotul. Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere în aprilie 2016, prin care solicita Slovaciei să respecte obligațiile principale prevăzute de Directiva privind zgomotul ambiental. Întrucât hărțile strategice de zgomot pentru 445 de segmente rutiere principale și planurile de acțiune pentru 2 aglomerații, pentru 462 mari segmente rutiere și pentru toate cele 16 segmente majore de cale ferată nu au fost încă adoptate, Comisia a decis să trimită un aviz motivat. Slovacia are la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. Republica Cehă mai trebuie să adopte o serie de hărți de zgomot și de planuri de acțiune în materie de zgomot pentru aglomerații, pentru principalele drumuri și căi ferate, precum și pentru aeroportul principal. Prin urmare, Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere. Autoritățile cehe au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie.

 

Scrisori de punere în întârziere:

Calitatea aerului: Comisia îndeamnă ROMÂNIA să asigure monitorizarea adecvată a calității aerului pe întreg teritoriul său

Comisia trimite României o scrisoare de punere în întârziere în legătură cu deficiențele semnificative în ceea ce privește monitorizarea poluării aerului. Poluarea atmosferică reprezintă un risc important pentru sănătatea publică, provocând mai mult de 25 000 de decese premature pe an în acest stat membru. Acest prim avertisment include rețeaua de monitorizare a unei game largi de zone și aglomerări, precum și toți principalii poluanți, inclusiv dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon și ozonul, arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice. O monitorizare adecvată este o cerință fundamentală pentru verificarea conformității cu diferitele standarde ale UE în ceea ce privește calitatea aerului. Legislația UE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa le impune statelor membre să evalueze calitatea aerului pe întreg teritoriul lor și să ia măsuri pentru a limita expunerea cetățenilor la poluanți. România nu a reușit să creeze o rețea de monitorizare care să respecte standardele și cerințele UE în vederea evaluării eficiente și a îmbunătățirii calității aerului.

Deșeuri: Comisia solicită AUSTRIEI și GERMANIEI să respecte obligațiile de raportare prevăzute de regimul deșeurilor

În cadrul unei acțiuni orizontale, Comisia a deschis acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Austriei și Germaniei pentru nerespectarea obligației acestora de a raporta cu privire la punerea în aplicare a normelor UE privind deșeurile. Acțiunile deschise astăzi abordează datele lipsă pentru anii 2013-2015 referitoare la atingerea obiectivelor de reciclare și recuperare pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și demolări în conformitate cu Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE).

 

3. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia trimite CROAȚIA în fața Curții de Justiție pentru că nu a transpus în mod corect normele UE privind auditul

Comisia Europeană a decis să trimită Croația în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune pe deplin normele europene în materie de audit în sistemul său juridic național. O punere în aplicare corectă și la timp a Directivei privind auditul (Directiva 2014/56/UE) reprezintă un pas important în direcția consolidării legislației UE privind auditul statutar, deoarece directiva abordează o serie de deficiențe observate pe piața de audit în timpul ultimei crize. În prezent, din cauza nerespectării de către Croația a obligației de a transpune directiva, părțile interesate, cum ar fi investitorii și acționarii, nu pot beneficia de noile norme care îmbunătățesc în mod considerabil calitatea auditului. Acest lucru are un efect negativ și asupra funcționării ordonate a piețelor la nivel național și la nivelul UE. În plus, există preocupări legate de fiabilitatea și de credibilitatea cadrului național al Croației, întrucât cerințele suplimentare în materie de independență și obiectivitate prevăzute în directivă nu au fost puse în aplicare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Scrisori de punere în întârziere și avize motivate:

Servicii financiare: Comisia solicită AUSTRIEI, DANEMARCEI, ESTONIEI și FINLANDEI să pună în aplicare normele UE privind asigurările

Comisia a decis să trimită Estoniei și Danemarcei avize motivate prin care le solicită acestor țări să transpună integral Directiva Solvabilitate II (Directiva 2009/138/CE) și Directiva Omnibus II (Directiva 2014/51/UE). Aceste directive - care înlocuiesc 14 directive privind asigurările și reasigurările, cunoscute anterior sub denumirea de „Solvabilitate I” - au drept scop să asigure soliditatea financiară a societăților de asigurări în perioadele dificile din punct de vedere financiar. Directivele menționate au devenit aplicabile integral la 1 ianuarie 2016, iar termenul-limită pentru punerea lor în aplicare în legislația națională a fost 31 martie 2015. Cu toate acestea, Estonia și Danemarca nu au notificat Comisiei toate măsurile necesare pentru punerea integrală în aplicare a acestor norme în legislația lor națională. Solicitările Comisiei iau forma unui aviz motivat și urmează scrisorilor de punere în întârziere trimise de Comisie în mai 2015. După ce a examinat răspunsurile oferite de cele două țări, Comisia este de părere că transpunerea directivelor nu este încă finalizată în aceste state membre. În cazul în care statele membre respective nu iau măsuri în următoarele două luni, ele pot fi trimise în fața Curții de Justiție a UE. Referitor la aceeași chestiune, Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere și Austriei și Finlandei, solicitând autorităților naționale ale acestor țări să transpună integral Directiva Solvabilitate II în legislația lor națională. În cazul în care Austria și Finlanda nu acționează în următoarele două luni, Comisia le poate trimite avize motivate cu privire la această chestiune.

 

Avize motivate:

Comisia solicită BELGIEI și ROMÂNIEI să aplice normele UE referitoare la conturile de plăți

Comisia solicită Belgiei și României să trimită detalii cu privire la modul în care Directiva privind conturile de plăți (Directiva 2014/92/UE) este transpusă în legislația lor națională, obligație care trebuia îndeplinită până la 18 septembrie 2016. Directiva conferă tuturor rezidenților legali din UE dreptul de a deține un cont de plăți de bază la un tarif rezonabil, indiferent de locul de reședință. De asemenea, ea îmbunătățește transparența comisioanelor aferente conturilor de plăți și facilitează comparația și schimbarea conturilor de plăți. Solicitarea Comisiei ia forma unor avize motivate; dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni, cazurile respective pot fi înaintate Curții de Justiție a UE.

Comisia solicită CIPRULUI, SPANIEI și IRLANDEI să pună în aplicare normele UE privind dezvăluirea informațiilor nefinanciare și a informațiilor privind diversitatea

Comisia a solicitat astăzi Ciprului, Spaniei și Irlandei să pună în aplicare pe deplin Directiva 2014/95/UE privind prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari. Raportarea financiară și nefinanciară oferă acționarilor și altor părți interesate o privire de ansamblu cuprinzătoare în legătură cu poziția și performanța întreprinderilor. Statele membre aveau obligația de a pune în aplicare directiva până la 6 decembrie 2016. Cu toate acestea, Cipru, Spania și Irlanda nu au notificat până în prezent Comisiei Europene măsuri de punere în aplicare. Dacă măsurile pentru a transpune în întregime această directivă nu sunt notificate în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită statele membre respective în fața Curții de Justiție a UE.

 

4. Piața internă, industria, antreprenoriatul și IMM-urile

(Pentru informații suplimentare: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: +32 229 87278)

Avize motivate:

Servicii de certificare: Comisia solicită ITALIEI să elimine restricțiile pentru înființarea societăților de atestare

Comisia a decis astăzi să trimită Italiei un aviz motivat, solicitând eliminarea restricțiilor pentru societățile de atestare — Società Organismo di Attestazione (SOA). Societățile de atestare sunt organizații private care atestă capacitatea financiară și tehnică a întreprinderilor italiene care participă la lucrări publice. Italia solicită societăților de atestare din alte state membre să aibă un sediu secundar în Italia. O astfel de cerință constituie un obstacol disproporționat în calea liberei prestări a serviciilor pentru societățile stabilite în alte state membre, ceea ce este incompatibil cu Directiva privind serviciile (Directiva 2006/123/CE), precum și cu articolul 56 din TFUE. În acest aviz motivat, Comisia îi solicită Italiei să elimine această restricție. Italia are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a remedia situația; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Ingineria electrică, electronică și mecanică: Comisia îndeamnă FINLANDA să transpună noile norme

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Finlandei, prin care solicită acestei țări să transpună integral în legislația națională directivele UE din domeniul ingineriei mecanice, electrice și electronice. Aceste directive au obiectivul comun de a consolida supravegherea pieței prin faptul că permit urmărirea produselor neconforme pe piața UE. În special, Comisia solicită Finlandei să extindă transpunerea Directivei privind compatibilitatea electromagnetică (Directiva 2014/30/UE), Directiva privind ascensoarele (Directiva 2014/33/UE) și Directiva privind joasa tensiune (Directiva 2014/35/UE) pentru a include Insulele Åland. Directiva privind compatibilitatea electromagnetică asigură faptul că echipamentele electrice și electronice nu produc și nici nu sunt afectate de perturbații electromagnetice. Directiva privind ascensoarele stabilește cerințele care trebuie îndeplinite pentru introducerea ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare pe piața UE, asigurând în același timp un nivel ridicat de siguranță pentru utilizatorii ascensoarelor și personalul de întreținere. Directiva privind joasa tensiune stabilește cerințele esențiale de siguranță pentru echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, de exemplu, în aparatele de uz casnic, cabluri și unități de alimentare cu energie electrică. Toate aceste directive ar fi trebuit să fie transpuse integral până la 19 aprilie 2016. Autoritățile finlandeze au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei transpunerea integrală a directivelor; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE.

 

5. Justiție, consumatori și egalitate de gen

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

Un aviz motivat:

Abuz de piață: Comisia solicită SPANIEI să pună în aplicare normele UE privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață

Comisia Europeană a solicitat Spaniei să pună în aplicare legislația UE privind normele penale pentru abuzul de piață (Directiva 2014/57/UE). Împreună cu Regulamentul privind abuzul de piață, aceste norme garantează faptul că piețele financiare europene sunt eficiente, transparente și de încredere și contribuie la realizarea uniunii piețelor de capital. Directiva le conferă autorităților competențe sporite pentru a lua măsuri împotriva infractorilor care manipulează și fac abuz de informații. Statele membre trebuie să se asigure că un astfel de comportament, inclusiv manipularea indicilor de referință, este considerat o infracțiune care poate fi pedepsită prin sancțiuni eficace în întreaga Europă. Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 3 iulie 2016. Spania nu a notificat Comisiei normele sale naționale de punere în aplicare a acestui act legislativ al UE. În consecință, Comisia solicită autorităților spaniole, în mod oficial, să ia măsuri. Dacă autoritățile spaniole nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE.

 

6. Migrație, afaceri interne și cetățenie

(Pentru informații suplimentare: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert - tel.: +32 229 80423)

 

Un aviz motivat:

Migrația: Comisia solicită CROAȚIEI să aplice integral Regulamentul Eurodac

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat prin care se solicită Croației să pună în aplicare în mod corect Regulamentul Eurodac [Regulamentul (UE) nr. 603/2013]. Regulamentul Eurodac prevede prelevarea amprentelor digitale ale solicitanților de azil și ale migranților în situație neregulamentară reținuți după ce au traversat o frontieră externă și transmiterea acestor date către baza de date centrală Eurodac. Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere autorităților croate în decembrie 2015 pentru neîndeplinirea obligației de a pune pe deplin în aplicare Regulamentul Eurodac. Preocupările Comisiei nu au fost încă abordate, motiv pentru care Comisia trimite astăzi un aviz motivat. Croația are, în prezent, la dispoziție două luni pentru a răspunde, după care Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

 

Scrisori de punere în întârziere:

Transfer: Comisia lansează proceduri în constatarea încălcării dreptului UE împotriva REPUBLICII CEHE, UNGARIEI și POLONIEI

Comisia a lansat astăzi proceduri în constatarea încălcării dreptului UE împotriva Republicii Cehe, Ungariei și Poloniei pentru neconformitatea cu obligațiile care le revin în temeiul deciziilor Consiliului din 2015 privind transferul. În pofida apelurilor repetate ale Comisiei pentru acțiune, aceste trei țări continuă să-și încalce obligațiile legale și au demonstrat nerespectarea angajamentelor lor față de Grecia, Italia și alte state membre. Deciziile Consiliului impun statelor membre să pună la dispoziție locuri de transfer o dată la trei luni, pentru a se asigura o procedură de relocare bine organizată. În timp ce Ungaria nu a luat nicio măsură de când a demarat mecanismul de transfer, Polonia nu a relocat nicio persoană și nu s-a angajat să pună la dispoziție locuri de transfer începând cu decembrie 2015. Republica Cehă nu a relocat nicio persoană începând din august 2016 și nu s-a angajat să pună la dispoziție locuri de transfer timp de mai mult de un an. Comisia anunțase în prealabil, în cel de-al 12-lea raport privind transferul și relocarea, prezentat la 16 mai, că statele membre care nu au relocat nicio persoană sau care nu s-au angajat să pună la dispoziție locuri de transfer timp de aproape un an, încălcându-și astfel obligațiile legale, ar trebui să înceapă relocalizarea imediat și să o realizeze în termen de o lună. După cum s-a anunțat ieri în cel de al 13-lea raport privind transferul și relocarea, deoarece nicio măsură nu a fost încă adoptată de Republica Cehă, Ungaria și Polonia pentru a-și respecta obligațiile legale, Comisia a decis astăzi să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și să adreseze scrisori de punere în întârziere acestor trei state membre. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

7. Mobilitate și transport

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

 

Un aviz motivat:

Transport feroviar: Comisia îndeamnă SPANIA să finalizeze transpunerea normelor privind instituirea spațiului feroviar unic european

Comisia a solicitat Spaniei să transpună integral Directiva 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european. Această directivă pune în aplicare norme detaliate de tarifare și de alocare a capacităților, care vizează asigurarea accesului la infrastructura feroviară, la un preț accesibil și nediscriminatoriu, pentru toate întreprinderile feroviare. De asemenea, directiva consolidează rolul organismelor de reglementare naționale independente, prin introducerea, printre altele, a dreptului de a controla structura și nivelul tarifelor, precum și a unor modalități de acces la infrastructurile de servicii (cum ar fi terminalele și stațiile) și de a efectua misiuni de audit ale conturilor administratorilor de infrastructură, întreprinderilor feroviare și operatorilor de infrastructuri de servicii. De asemenea, directiva solicită statelor membre să se asigure că administratorii infrastructurii cooperează cu privire la anumite chestiuni legate de alocarea capacităților și de tarifare care au un impact asupra transportului internațional. Directiva 2012/34/UE trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 16 iunie 2015 cel târziu. Deși autoritățile spaniole au adoptat acte normative care transpun părți ale directivei, măsurile de transpunere notificate de Spania nu par să fie complete. Spania are acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsuri suplimentare; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

 

8. Impozitare și uniune vamală

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

 

Închiderea unui caz:

Fiscalitate: Comisia soluționează cu succes un caz în FINLANDA în ceea ce privește taxa auto pentru autovehiculele închiriate sau luate în leasing

Astăzi, Comisia a închis procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Finlandei cu privire la taxa auto pentru automobilele închiriate sau luate în leasing. În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a UE, numai o valoare proporțională din taxa auto poate fi percepută la înmatricularea de către un rezident finlandez a unui autovehicul luat în leasing sau închiriat în alt stat membru, dacă durata exactă de utilizare poate fi determinată, de exemplu, pentru un autovehicul închiriat sau în leasing. În Finlanda, cetățenii au fost obligați să plătească întreaga sumă din taxa auto în avans și să aștepte o rambursare a taxei de îndată ce mașina nu mai era înregistrată în Finlanda. Ca urmare a măsurilor luate de Comisie în februarie 2015, Finlanda și-a modificat legislația la 1 ianuarie 2017, astfel încât în prezent este în conformitate cu legislația UE în această privință.

 

9. Principiile din tratate

(Pentru informații suplimentare: Alexander Winterstein – tel.: +32 229 93265, Uldis Šalajevs – tel.: +32 229 67560)

 

O scrisoare de punere în întârziere:

Răspunderea statului pentru încălcarea dreptului Uniunii. Comisia a decis astăzi să trimită Spaniei o scrisoare de punere în întârziere pe motiv că normele sale naționale privind răspunderea statului pentru încălcarea dreptului Uniunii din cauza legiuitorul spaniol sunt contrare principiilor echivalenței și/sau efectivității. Legislația spaniolă a stabilit condiții mai puțin favorabile pentru răspunderea pentru o încălcare a dreptului Uniunii decât pentru răspunderea în cazul unei încălcări a Constituției spaniole. În plus, acesta conține norme de procedură care nu sunt nici ele în conformitate cu jurisprudența consacrată a Curții de Justiție a UE. Astfel, dispozițiile naționale în discuție fac răspunderea statului pentru încălcarea dreptului Uniunii excesiv de dificilă, cu un impact negativ asupra eficacității legislației UE.

MEMO/17/1577

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar